Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Reed’s - REED CFD

  Market is not available at the moment

  Market information is presented
  as of 2023-09-21

  • Περίληψη
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.4
  Άνοιγμα* 2.48
  Μεταβολή 1 έτους* 629.41%
  Εύρος ημέρας* 2.48 - 3.37
  Εύρος 52 εβδ. 3.00-21.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 50.76K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.13M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.65M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.36M
  Έσοδα 50.78M
  EPS -8.84
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.61
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 15, 2023 3.22 0.74 29.84% 2.48 3.37 2.39
  Feb 14, 2023 3.40 -0.05 -1.45% 3.45 3.45 3.27
  Feb 13, 2023 3.47 0.17 5.15% 3.30 3.53 3.25
  Feb 10, 2023 3.28 -0.04 -1.20% 3.32 3.32 3.13
  Feb 9, 2023 3.37 -0.20 -5.60% 3.57 3.63 3.32
  Feb 8, 2023 3.50 -0.17 -4.63% 3.67 3.77 3.27
  Feb 7, 2023 3.68 -0.29 -7.30% 3.97 4.02 3.62
  Feb 6, 2023 4.03 -0.11 -2.66% 4.14 4.33 3.97
  Feb 3, 2023 4.07 0.25 6.54% 3.82 4.16 3.82
  Feb 2, 2023 4.01 -0.15 -3.61% 4.16 4.40 3.93
  Feb 1, 2023 4.10 0.44 12.02% 3.66 4.18 3.66
  Jan 31, 2023 3.62 0.10 2.84% 3.52 3.73 3.30
  Jan 30, 2023 3.51 -0.05 -1.40% 3.56 3.56 3.30
  Jan 27, 2023 3.62 -0.15 -3.98% 3.77 4.26 3.22
  Mar 11, 2022 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Dec 29, 2021 0.34 -0.01 -2.86% 0.35 0.35 0.34
  Dec 28, 2021 0.34 -0.01 -2.86% 0.35 0.37 0.34
  Dec 27, 2021 0.35 -0.01 -2.78% 0.36 0.37 0.35
  Dec 23, 2021 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.37 0.35

  Reed’s Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 49.599 41.615 33.82 38.102 37.714
  Έσοδα 49.599 41.615 33.82 38.102 37.714
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 36.001 28.849 25.944 27.424 30.821
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13.598 12.766 7.876 10.678 6.893
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 64.8 50.493 48.676 46.224 53.095
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.63 14.526 16.784 13.262 8.775
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.77 0.262 -0.045 0.049 9.557
  Other Operating Expenses, Total 11.939 6.856 5.993 5.489 3.942
  Λειτουργικά Έσοδα -15.201 -8.878 -14.856 -8.122 -15.381
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.201 -1.299 -1.256 -2.203 -0.216
  Άλλο, Καθαρό 0 -2.776
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.402 -10.177 -16.112 -10.325 -18.373
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.402 -10.177 -16.112 -10.325 -18.373
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.402 -10.177 -16.112 -10.325 -18.373
  Καθαρά Κέρδη -16.402 -10.177 -16.112 -10.325 -18.373
  Total Adjustments to Net Income -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.407 -10.182 -16.117 -10.33 -18.378
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.407 -10.182 -16.117 -10.33 -18.378
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.407 -10.182 -16.117 -10.33 -18.378
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 91.2344 60.6448 35.058 25.3576 14.7758
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.17983 -0.1679 -0.45972 -0.40737 -1.24379
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18507 -0.16349 -0.44267 -0.40544 -0.59699
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 12.182 12.781 13.402 11.27 12.146
  Έσοδα 12.182 12.781 13.402 11.27 12.146
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.25 10.177 9.53 8.001 8.293
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.932 2.604 3.872 3.269 3.853
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.361 17.138 17.055 14.209 16.397
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.299 3.91 4.432 4.47 4.818
  Other Operating Expenses, Total 2.812 3.051 3.093 2.508 3.286
  Λειτουργικά Έσοδα -4.179 -4.357 -3.653 -2.939 -4.251
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.801 -0.509 -0.234 -0.202 -0.256
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.98 -4.866 -3.887 -3.141 -4.507
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.98 -4.866 -3.887 -3.141 -4.507
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.98 -4.866 -3.887 -3.141 -4.507
  Καθαρά Κέρδη -4.98 -4.866 -3.887 -3.141 -4.507
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.98 -4.866 -3.887 -3.146 -4.507
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.98 -4.866 -3.887 -3.146 -4.507
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.98 -4.866 -3.887 -3.146 -4.507
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.3774 93.7351 93.6449 90.8018 86.6313
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05114 -0.05191 -0.04151 -0.03465 -0.05203
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05114 -0.05248 -0.04151 -0.04321 -0.04795
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -0.77
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -0.005
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24.705 18.455 14.296 10.938 20.948
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.049 0.595 0.913 0.624 12.127
  Μετρητά 0.049 0.595 0.913 0.624 12.127
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.116 5.4 2.455 2.803 2.691
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.183 4.718 2.099 2.608 2.691
  Συνολικό Απόθεμα 17.049 11.119 10.508 7.38 5.931
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.491 1.341 0.42 0.131 0.199
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26.321 20.057 15.992 12.492 24.476
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.992 0.92 1.053 0.896 0.353
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.553 1.281 1.535 1.238 9.692
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.561 -0.361 -0.482 -0.342 -9.339
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.624 0.615 0.576 0.576 0.805
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.724 8.927 9.411 14.235 18.645
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.434 6.746 5.539 5.721 7.48
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.447 1.003 0.674 1.483 0.22
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 10.229 0 3.177 6.98 3.301
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.621 0.021 0.051 7.367
  Σύνολο Οφειλών 22.118 9.653 14.845 19.235 23.968
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.187 4.757 4.962 5.176
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.171 4.689 4.161 4.94
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.016 0.068 0.801 0.236
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.394 0.539 0.677 0.038 0.147
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.203 10.404 1.147 -6.743 0.508
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
  Κοινή Μετοχή 0.009 0.009 0.005 0.003 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 107.237 97.031 77.596 53.591 49.833
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -103.137 -86.73 -76.548 -60.431 -50.101
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26.321 20.057 15.992 12.492 24.476
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 93.734 86.3171 47.5952 25.7295 24.6196
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00941 0.00941 0.00941 0.00941 0.00941
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.067 0.067 0.082 2.37
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.614 0.557 0 0.277
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0.68
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28.827 24.705 26.221 21.625 20.443
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.122 0.049 0.941 0.654 0.155
  Μετρητά 0.122 0.049 0.941 0.654 0.155
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.296 6.116 7.771 5.283 5.733
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.161 5.183 6.945 4.543 5.032
  Συνολικό Απόθεμα 20.848 17.049 15.514 13.701 12.445
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.561 1.491 1.995 1.987 2.11
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30.391 26.321 27.733 23.199 22.076
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.94 0.992 0.824 0.886 0.949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.553 1.553 1.322 1.321 1.328
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.613 -0.561 -0.498 -0.435 -0.379
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.624 0.624 0.621 0.621 0.617
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.067 0.067 0.067
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25.425 21.724 19.119 11.155 14.745
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.359 10.434 8.87 6.545 8.134
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.856 0.447 1.138 0.872 0.593
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 7.475 10.229 8.255 2.939 4.256
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0 0.728
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.735 0.614 0.856 0.799 1.034
  Σύνολο Οφειλών 25.775 22.118 19.556 11.633 15.306
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.043
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.043
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.35 0.394 0.437 0.478 0.518
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.616 4.203 8.177 11.566 6.77
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.009 0.009 0.009 0.009
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 112.628 107.237 106.345 105.847 97.904
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -108.117 -103.137 -98.271 -94.384 -91.237
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30.391 26.321 27.733 23.199 22.076
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 112.552 93.734 93.6679 93.6014 86.8079
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00941 0.00941 0.00941 0.00941 0.00941
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -16.402 -10.177 -16.112 -10.325 -18.373
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -17.589 -9.496 -18.161 -9.258 -3.422
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.143 0.088 0.061 0.086 0.551
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.586 2.351 2.372 2.609 12.584
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.43 1.74 0.498 1.351 1.806
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.916 -1.758 -4.482 -1.628 1.816
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.335 -0.161 -0.277 0.942 -0.813
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.326 -0.122 -0.322 -0.159 -0.813
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 17.378 9.339 18.727 -3.187 15.911
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 7.344 16.583 22.706 0.832 14.737
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 10.227 -7.114 -3.849 -3.628 0.897
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.546 -0.318 0.289 -11.503 11.676
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.193 -0.13 -0.13 -0.391 0.277
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.009 -0.039 0.045 1.101
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -4.98 -16.402 -11.536 -7.649 -4.507
  Cash From Operating Activities -2.207 -17.589 -15.305 -10.309 -5.059
  Cash From Operating Activities 0.025 0.143 0.18 0.117 0.056
  Non-Cash Items 0.859 1.586 0.798 0.378 0.485
  Cash Interest Paid 0.256 0.43 0.258 0.149 0.07
  Changes in Working Capital 1.889 -2.916 -4.747 -3.155 -1.093
  Cash From Investing Activities 0 -0.335 -0.101 -0.101 -0.097
  Capital Expenditures 0 -0.326 -0.095 -0.095 -0.095
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.009 -0.006 -0.006 -0.002
  Cash From Financing Activities 2.28 17.378 15.752 10.469 4.716
  Financing Cash Flow Items -0.081 -0.193 0.155 0.184 0.459
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.065 7.344 7.344 7.348 0.003
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.704 10.227 8.253 2.937 4.254
  Net Change in Cash 0.073 -0.546 0.346 0.059 -0.44

  Reed’s Company profile

  Σχετικά με την Reed’s

  Η Reed's Inc. κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο χειροποίητων, πλήρως φυσικών ποτών, το οποίο πωλείται σε περίπου 40.000 σημεία πώλησης σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων του καναλιού φυσικών και ειδικών τροφίμων, των παντοπωλείων, των καταστημάτων μαζικής πώλησης, των φαρμακείων, των καταστημάτων ψιλικών, των κλαμπ και των χώρων εστίασης, συμπεριλαμβανομένων μπαρ και εστιατορίων. Τα εμπορικά σήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν την Reed's Craft Ginger Beer και την Reed's Real Ginger Ale, καθώς και τη χειροποίητη σόδα Virgil's. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής: Reed's Original Ginger Beer, Reed's Premium Ginger Beer, Reed's Extra Ginger Beer, Reed's Strongest Ginger Beer, Reed's Zero Sugar Extra Ginger Beer, Reed's Real Ginger Ale, Reed's Zero Sugar Real Ginger Ale, Reed's Wellness Ginger Shots, Reed's Zero Sugar Classic Mule, καθώς και τα χειροποίητα αναψυκτικά Virgil's Handcrafted Sodas που περιλαμβάνουν τα Handcrafted Line και Zero Sugar Line.

  Industry: Carbonated Soft Drinks

  201 Merritt 7 Corporate Park,
  NORWALK
  CONNECTICUT 06851
  US

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου