Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Quest Resource - QRHC CFD

5.25
0.57%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.28
Άνοιγμα* 5.23
Μεταβολή 1 έτους* 19.68%
Εύρος ημέρας* 5.09 - 5.27
Εύρος 52 εβδ. 3.60-9.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 26.21K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 596.23K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 104.54M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 19.72M
Έσοδα 286.63M
EPS -0.30
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.72
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 5.25 0.02 0.38% 5.23 5.32 5.09
May 25, 2023 5.28 -0.06 -1.12% 5.34 5.37 5.23
May 24, 2023 5.33 0.01 0.19% 5.32 5.40 5.23
May 23, 2023 5.37 0.09 1.70% 5.28 5.43 5.28
May 22, 2023 5.38 -0.03 -0.55% 5.41 5.43 5.28
May 19, 2023 5.38 0.12 2.28% 5.26 5.52 5.26
May 18, 2023 5.46 -0.02 -0.36% 5.48 5.64 5.23
May 17, 2023 5.48 -0.06 -1.08% 5.54 5.72 5.48
May 16, 2023 5.59 -0.10 -1.76% 5.69 5.88 5.54
May 15, 2023 5.64 0.06 1.08% 5.58 5.69 5.50
May 12, 2023 5.39 0.12 2.28% 5.27 5.39 5.25
May 11, 2023 5.33 0.06 1.14% 5.27 5.42 5.23
May 10, 2023 5.36 0.04 0.75% 5.32 5.48 5.27
May 9, 2023 5.37 -0.02 -0.37% 5.39 5.39 5.29
May 8, 2023 5.43 0.10 1.88% 5.33 5.47 5.33
May 5, 2023 5.44 0.18 3.42% 5.26 5.48 5.23
May 4, 2023 5.38 -0.11 -2.00% 5.49 5.58 5.25
May 3, 2023 5.49 0.01 0.18% 5.48 5.58 5.48
May 2, 2023 5.49 -0.17 -3.00% 5.66 5.69 5.49
May 1, 2023 5.58 0.08 1.45% 5.50 5.63 5.35

Quest Resource Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 29, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Quest Resource Holding Corp Annual Shareholders Meeting
Quest Resource Holding Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Quest Resource Holding Corp Earnings Release
Q2 2023 Quest Resource Holding Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Quest Resource Holding Corp Earnings Release
Q3 2023 Quest Resource Holding Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 284.038 155.715 98.66 98.9791 103.805
Έσοδα 284.038 155.715 98.66 98.9791 103.805
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 235.182 127.01 79.605 80.2532 86.9427
Ακαθάριστο Εισόδημα 48.8555 28.7057 19.0551 18.726 16.8627
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 282.632 151.208 98.0777 98.3837 105.807
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 34.7265 19.8854 17.141 16.8158 16.1632
Depreciation / Amortization 9.64997 2.46943 1.16381 1.31473 2.70081
Λειτουργικά Έσοδα 1.40536 4.50735 0.58231 0.59547 -2.00125
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.28074 -2.49513 -0.70193 -0.43163 -0.43773
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.87538 2.01223 1.28837 0.16384 -2.43898
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.04799 1.69106 1.03437 -0.05524 -2.43898
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.04799 1.69106 1.03437 -0.05524 -2.43898
Καθαρά Κέρδη -6.04799 1.69106 1.03437 -0.05524 -2.43898
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.04799 1.69106 0.82936 -0.05524 -2.43898
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.04799 1.69106 0.82936 -0.05524 -2.43898
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.04799 1.69106 0.82936 -0.05524 -2.43898
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.4738 20.735 16.7556 15.347 15.3112
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.31057 0.08156 0.0495 -0.0036 -0.15929
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20798 0.15627 0.05755 -0.0036 -0.15929
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.07364 1.84345 0.16796
Άλλο, Καθαρό 1.408
Total Adjustments to Net Income -0.20501
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 74.1137 62.2526 73.3583 76.9048 71.5222
Έσοδα 74.1137 62.2526 73.3583 76.9048 71.5222
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 61.4839 51.4972 61.175 62.2364 60.2738
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.6298 10.7553 12.1833 14.6684 11.2484
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 73.3262 63.6632 72.981 74.0051 71.9831
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.93984 9.0524 9.00541 8.63032 8.03853
Depreciation / Amortization 2.42484 2.34138 2.47334 2.47039 2.36486
Λειτουργικά Έσοδα 0.78748 -1.41064 0.37727 2.89964 -0.46091
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.44303 -2.22334 -1.91199 -1.58883 -1.55659
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.65555 -3.63398 -1.53472 1.31081 -2.01749
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Καθαρά Κέρδη -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.02405 -3.32757 -1.68634 1.15023 -2.18431
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.9317 20.0022 19.3682 21.3488 19.2446
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10155 -0.16636 -0.08707 0.05388 -0.1135
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08597 -0.14127 -0.07608 0.08134 -0.06939
Άλλο, Καθαρό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.4776 0.77221 0.32731 0.66805 1.30594
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 57.7653 50.3294 26.0064 18.4208 19.7999
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.56371 8.42786 7.51626 3.41111 2.1223
Μετρητά & Ισοδύναμα 9.56371 8.42786 7.51626 3.41111 2.1223
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 45.8911 39.949 17.4209 13.8995 16.7118
Accounts Receivable - Trade, Net 45.8911 39.949 17.4209 13.8995 16.7118
Prepaid Expenses 2.31042 1.95257 1.06924 1.11027 0.96576
Total Assets 181.491 175.666 102.229 80.6559 81.5873
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.91123 5.59657 3.38406 2.43609 0.96803
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.41102 7.36794 5.57925 4.43041 3.49173
Accumulated Depreciation, Total -2.4998 -1.77138 -2.1952 -1.99432 -2.5237
Goodwill, Net 84.2582 80.6215 66.3104 58.2085 58.2085
Intangibles, Net 33.5563 39.1189 6.52833 1.59052 2.61092
Total Current Liabilities 38.0549 37.72 17.2638 13.3364 15.8496
Payable/Accrued
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.1588 1.32911 0.62438 0.0026
Other Current Liabilities, Total 5.51731 6.4258 1.61891 0.17093 0.3629
Total Liabilities 110.352 102.038 34.1862 19.0119 21.0446
Total Long Term Debt 70.5729 62.4092 14.9486 4.53468 5.19494
Long Term Debt 70.5729 62.4092 14.9486 4.53468 5.19494
Capital Lease Obligations 0
Total Equity 71.1391 73.6283 68.043 61.6441 60.5427
Common Stock 0.0197 0.01905 0.01841 0.01537 0.01533
Additional Paid-In Capital 173.876 170.318 166.425 160.858 159.702
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -102.757 -96.709 -98.4 -99.2294 -99.1741
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 181.491 175.666 102.229 80.6559 81.5873
Total Common Shares Outstanding 19.696 19.046 18.4134 15.3729 15.3289
Accounts Payable 28.7449 26.4347 12.5117 10.4367 14.0252
Accrued Expenses 2.6339 3.53034 2.50883 2.7288 1.45892
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 1.72424 1.90897 1.97376 1.14075
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 55.7906 57.7653 62.2222 57.74 56.4917
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.80523 9.56371 7.09389 4.21745 7.92159
Μετρητά & Ισοδύναμα 9.80523 9.56371 7.09389 4.21745 7.92159
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 43.5783 45.8911 52.0622 50.6493 46.5616
Accounts Receivable - Trade, Net 43.5783 45.8911 52.0622 50.6493 46.5616
Prepaid Expenses 2.40711 2.31042 3.06611 2.87328 2.00849
Total Assets 177.085 181.491 186.268 182.289 182.768
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.53895 5.91123 5.98565 4.58687 5.39497
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.15186 5.1235 5.1686 4.72364 4.58315
Accumulated Depreciation, Total -2.73711 -2.4998 -2.5843 -2.16318 -1.94495
Goodwill, Net 84.2582 84.2582 82.4795 82.3489 81.1649
Intangibles, Net 31.497 33.5563 35.5809 37.6137 39.7169
Total Current Liabilities 37.711 38.0549 41.4908 41.8324 43.5517
Accounts Payable 30.0089 28.7449 29.8852 31.3129 31.7001
Accrued Expenses 2.9795 2.6339 3.69482 2.67274 2.92849
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 1.64415
Other Current Liabilities, Total 3.56376 5.51731 6.75201 6.68795 7.2789
Total Liabilities 107.609 110.352 113.886 108.941 111.066
Total Long Term Debt 68.3069 70.5729 70.315 66.401 65.7157
Long Term Debt 68.3069 70.5729 70.315 66.401 65.7157
Other Liabilities, Total 1.59094 1.72424 2.07971 0.70721 1.79848
Total Equity 69.476 71.1391 72.3826 73.3488 71.7026
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.01972 0.0197 0.01929 0.01912 0.01905
Additional Paid-In Capital 174.237 173.876 171.793 171.073 170.577
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -104.781 -102.757 -99.4294 -97.7431 -98.8933
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 177.085 181.491 186.268 182.289 182.768
Total Common Shares Outstanding 19.7242 19.696 19.2909 19.1172 19.046
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6.04799 1.69106 1.03437 -0.05524 -2.43898
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2.3404 2.56594 3.09766 2.27588 2.96849
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.74486 0.48456 0.26181 0.22506 0.38586
Amortization 9.22151 2.2805 1.01462 1.17672 2.49935
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.29883 2.46801 1.9785 1.23981 1.97311
Cash Taxes Paid 0.33087 0.4345 0.27231 0.07603 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.72041 1.40255 0.37193 0.35174 0.36437
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.5576 -4.35819 -1.19164 -0.31047 0.54914
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4.33108 -16.928 -0.50607 -0.30133 -0.23997
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.69496 -0.63617 -0.50607 -0.30133 -0.23997
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7.80734 15.2737 1.51357 -0.68574 -1.6615
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.93308 0.63442 3.1107 0.07067 0.04038
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 7.08881 14.6768 -0.54015 -0.7564 -1.70188
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.13585 0.9116 4.10515 1.28881 1.06702
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.21455 -0.0375 -1.05698
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.63613 -16.2918
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.02405 -6.04799 -2.72041 -1.03408 -2.18431
Cash From Operating Activities 2.97746 -2.3404 -4.31889 -3.7976 -0.39156
Cash From Operating Activities 0.23816 0.74486 0.57174 0.37039 0.17357
Amortization 2.27081 9.22151 6.96969 4.6168 2.26364
Non-Cash Items 0.83413 4.29883 3.12039 1.96815 0.84539
Cash Taxes Paid 0.33087 0.33087 0.35933 0.21406 0.02951
Cash Interest Paid 2.09961 5.72041 3.91819 2.40357 1.13788
Changes in Working Capital 1.65841 -10.5576 -12.2603 -9.71886 -1.48985
Cash From Investing Activities -0.24072 -4.33108 -4.39659 -3.85132 -3.46075
Capital Expenditures -0.24072 -1.69496 -1.25883 -0.71356 -0.32299
Cash From Financing Activities -2.49522 7.80734 7.38152 3.43851 3.34604
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.06255 0.93308 0.47651 0.16909 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.55777 7.08881 7.04455 3.31522 3.39184
Net Change in Cash 0.24152 1.13585 -1.33397 -4.2104 -0.50627
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -2.63613 -3.13776 -3.13776 -3.13776
Financing Cash Flow Items 0 -0.21455 -0.13955 -0.0458 -0.0458
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Hampstead Park Capital Management LLC Corporation 14.2594 2812547 37058 2023-04-14 LOW
Wynnefield Capital, Inc. Hedge Fund 13.0334 2570734 0 2023-04-14 LOW
Pinnacle Family Advisors, LLC Investment Advisor 12.7072 2506389 0 2023-04-14 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0636 801509 16000 2023-03-31 LOW
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0589 406100 18537 2023-03-31
Rice Hall James & Associates, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7741 349922 94609 2023-03-31 LOW
Skylands Capital, LLC Hedge Fund 1.6679 328975 -2850 2023-03-31 LOW
Manatuck Hill Partners, LLC Hedge Fund 1.3547 267200 0 2023-03-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2791 252295 -50197 2023-03-31 HIGH
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2497 246494 41638 2023-03-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9436 186120 -19330 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8399 165658 21186 2023-03-31 LOW
Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.7924 156300 -11589 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6794 133997 0 2023-03-31 LOW
Nolan Stephen A Individual Investor 0.625 123268 5787 2023-04-14 LOW
Hatch (S Ray) Individual Investor 0.6019 118718 2005 2023-05-12 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5953 117419 2434 2023-03-31 LOW
Coeli Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5088 100348 51683 2023-03-31 MED
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 0.3372 66504 46754 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.3172 62568 -23445 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Quest Resource Company profile

Σχετικά με την Quest Resource

Η Quest Resource Holding Corporation είναι πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης σε πελάτες από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Η εταιρεία ασχολείται με τη δημιουργία ειδικών για τον πελάτη προγραμμάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την απόδοση για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανακύκλωση, τη διάθεση και την παρακολούθηση των ρευμάτων αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας επικεντρώνονται στα ρεύματα αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, παντοπωλεία και άλλα εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής πώλησης, επιχειρήσεις αυτοκινήτων μετά την αγορά, όπως συντήρηση αυτοκινήτων, quick lube, αντιπροσωπείες και επισκευές συγκρούσεων, επιχειρήσεις μεταφορών, εφοδιαστικής και εσωτερικών στόλων, εργοστάσια παραγωγής, πολυκατοικίες και εμπορικά ακίνητα, αλυσίδες εστιατορίων και επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Επιπλέον, προσφέρει προϊόντα, όπως αντιψυκτικά και υγρά πλυσίματος παρμπρίζ, εξοπλισμό για κάδους απορριμμάτων και συμπίεση και άλλες δευτερεύουσες βοηθητικές υπηρεσίες.

Industry: Waste Management, Disposal & Recycling Services

3481 Plano Parkway
THE COLONY
TEXAS 75056
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.81 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+2.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00376

BTC/USD

27,822.35 Price
+0.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.09 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου