Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  0.8473
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0154
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.020345 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-3.87)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.020345%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.001573 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.30)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.001573%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.8473
  Άνοιγμα* 0.8473
  Μεταβολή 1 έτους* 1.19%
  Εύρος ημέρας* 0.8473 - 0.8523
  Εύρος 52 εβδ. 0.78-0.88
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 23.33K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 644.07K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 468.84M
  Αναλογία P/E 29.07
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 575.27M
  Έσοδα 608.68M
  EPS 0.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.13497
  Beta 0.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 18, 2024 0.8473 0.0000 0.00% 0.8473 0.8523 0.8473
  Apr 17, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8473 0.8423
  Apr 16, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8473 0.8423
  Apr 12, 2024 0.8473 0.0000 0.00% 0.8473 0.8473 0.8473
  Apr 11, 2024 0.8523 0.0050 0.59% 0.8473 0.8523 0.8473
  Apr 9, 2024 0.8473 -0.0050 -0.59% 0.8523 0.8523 0.8473
  Apr 8, 2024 0.8523 0.0000 0.00% 0.8523 0.8523 0.8523
  Apr 5, 2024 0.8573 0.0050 0.59% 0.8523 0.8573 0.8523
  Apr 4, 2024 0.8573 0.0050 0.59% 0.8523 0.8573 0.8523
  Apr 3, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8473 0.8423
  Apr 2, 2024 0.8423 0.0050 0.60% 0.8373 0.8423 0.8373
  Apr 1, 2024 0.8373 -0.0050 -0.59% 0.8423 0.8423 0.8373
  Mar 28, 2024 0.8373 0.0000 0.00% 0.8373 0.8423 0.8373
  Mar 27, 2024 0.8423 0.0000 0.00% 0.8423 0.8423 0.8373
  Mar 26, 2024 0.8373 0.0000 0.00% 0.8373 0.8373 0.8373
  Mar 25, 2024 0.8373 -0.0050 -0.59% 0.8423 0.8423 0.8373
  Mar 22, 2024 0.8423 0.0000 0.00% 0.8423 0.8423 0.8423
  Mar 21, 2024 0.8423 0.0050 0.60% 0.8373 0.8423 0.8373
  Mar 20, 2024 0.8373 -0.0050 -0.59% 0.8423 0.8423 0.8373
  Mar 18, 2024 0.8373 0.0050 0.60% 0.8323 0.8373 0.8323

  QAF Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  03:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  QAF Ltd Annual Shareholders Meeting
  QAF Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  03:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  QAF Ltd Annual Shareholders Meeting
  QAF Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  QAF Ltd
  QAF Ltd

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Half Year 2024 QAF Ltd Earnings Release
  Half Year 2024 QAF Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 577.523 558.976 561.785 497.041 814.868
  Έσοδα 577.523 558.976 561.785 497.041 814.868
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 314.868 293.071 277.542 260.714 443.123
  Ακαθάριστο Εισόδημα 262.655 265.905 284.243 236.327 371.745
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 541.416 532.498 510.371 476.868 807.937
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 130.995 129.637 130.994 120.274 227.821
  Depreciation / Amortization 28.549 34.385 33.875 31.001 34.67
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.339
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -19.536 -1.519
  Other Operating Expenses, Total 86.54 76.924 67.96 64.54 102.323
  Λειτουργικά Έσοδα 36.107 26.478 51.414 20.173 6.931
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.044 2.263 2.986 2.588 6.367
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.151 28.741 54.4 22.761 13.298
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.004 22.397 42.253 18.277 8.659
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.256 -0.177 -0.187 -0.106 -0.53
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25.748 22.22 42.066 18.171 8.129
  Καθαρά Κέρδη 19.409 52.083 27.736 27.579 8.129
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25.748 22.22 42.066 18.171 8.129
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.409 52.083 27.736 27.579 8.129
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.409 52.083 27.736 27.579 8.129
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 575.268 575.268 575.268 575.268 570.938
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04476 0.03863 0.07312 0.03159 0.01424
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0211 0.04106 0.0739 0.03175 0.01548
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6.339 29.863 -14.33 9.408
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 301.625 307.051 270.472 290.354 268.622
  Έσοδα 301.625 307.051 270.472 290.354 268.622
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 164.473 167.841 149.038 155.51 138.977
  Ακαθάριστο Εισόδημα 137.152 139.21 121.434 134.844 129.645
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 279.431 286.065 255.351 274.986 257.512
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 78.379 75.798 70.086 71.273 73.598
  Depreciation / Amortization 11.206 13.804 14.745 16.254 18.131
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.169 7.732 3 2.04 0.625
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.369 -9.732 -9.716 -1.579 -0.116
  Other Operating Expenses, Total 30.573 30.622 28.198 31.488 26.297
  Λειτουργικά Έσοδα 22.194 20.986 15.121 15.368 11.11
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.099 -1.972 3.016 2.451 -0.188
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11.095 19.014 18.137 17.819 10.922
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.97 11.309 14.695 14.477 7.92
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.065 -0.085 -0.171 -0.267 0.09
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.905 11.224 14.524 14.21 8.01
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -6.339 10.397 19.466
  Καθαρά Κέρδη 4.905 11.224 8.185 24.607 27.476
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.905 11.224 14.524 14.21 8.01
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.905 11.224 8.185 24.607 27.476
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.905 11.224 8.185 24.607 27.476
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 575.268 575.268 575.268 575.268 575.268
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00853 0.01951 0.02525 0.0247 0.01392
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00279 0.00945 0.01156 0.02247 0.01378
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 374.466 558.856 519.938 347.865 320.111
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 216.792 88.705 81.362 73.167 64.935
  Μετρητά 51.755 83.144 75.761 46.802 35.887
  Μετρητά & Ισοδύναμα 165.037 5.561 5.601 26.365 24.372
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.676
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94.646 104.133 92.178 126.698 125.863
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 78.514 79.448 77.536 106.847 105.037
  Συνολικό Απόθεμα 54.333 50.903 45.15 134.318 119.602
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.986 7.191 5.895 12.154 8.322
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.709 307.924 295.353 1.528 1.389
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 664.759 878.16 868.081 850.473 783.633
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 222.613 239.813 264.404 396.878 356.675
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 516.883 531.144 534.665 855.495 780.239
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -294.27 -291.331 -270.261 -458.617 -423.564
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.165 0.168 0.158 0.109 0.125
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 64.312 75.047 78.497 81.432 88.499
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.203 4.276 5.084 24.189 18.223
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 119.383 285.53 276.151 231.735 202.644
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 57.567 61.731 43.088 88.895 75.95
  Δεδουλευμένα Έξοδα 37.169 36.423 40.496 40.798 38.058
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.676 2.943 6.114 58.522 52.551
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9.392 7.851 9.204 15.308 4.868
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14.579 176.582 177.249 28.212 31.217
  Σύνολο Οφειλών 167.051 347.606 351.771 342.888 272.229
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 31.683 46.161 56.011 91.825 52.55
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 31.683 46.161 56.011 91.825 52.55
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.557 5.002 7.038 11.584 10.432
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.751 1.774 0.609 -7.265 -6.385
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8.677 9.139 11.962 15.009 12.988
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 497.708 530.554 516.31 507.585 511.404
  Κοινή Μετοχή 277.043 277.043 277.043 277.043 277.043
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 243.896 256.871 236.971 242.121 245.019
  Unrealized Gain (Loss) 0 0.223 0.39
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -23.231 -3.36 2.296 -11.802 -11.048
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 664.759 878.16 868.081 850.473 783.633
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 575.268 575.268 575.268 575.268 575.268
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 345.757 374.466 349.135 558.856 497.261
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 193.634 216.792 205.266 88.705 72.39
  Μετρητά & Ισοδύναμα 193.634 216.792 205.266 88.705 72.39
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 111.012 103.341 98.882 113.137 101.619
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 83.782 78.514 71.488 79.448 67.076
  Συνολικό Απόθεμα 41.111 54.333 44.987 50.903 39.498
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 306.111 283.754
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 632.235 664.759 653.985 878.16 834.65
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 234.415 222.613 226.687 239.813 253.918
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.147 0.165 0.186 0.168 0.178
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 48.422 64.312 73.83 75.047 78.14
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.494 3.203 4.147 4.276 5.153
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 113.762 119.383 100.253 285.53 248.656
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 43.526 57.536 43.273 61.695 39.113
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 11.929 0.676 1.914 2.943 4.798
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9.141 9.392 9.587 7.851 9.375
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 49.166 51.779 45.479 213.041 195.37
  Σύνολο Οφειλών 156.602 167.051 152.618 347.606 318.152
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 26.444 31.683 36.744 46.161 50.111
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 26.444 31.683 36.744 46.161 50.111
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.708 5.557 4.941 5.002 6.688
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.874 1.751 1.84 1.774 0.48
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8.814 8.677 8.84 9.139 12.217
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 475.633 497.708 501.367 530.554 516.498
  Κοινή Μετοχή 277.043 277.043 277.043 277.043 277.043
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 198.59 220.665 224.324 253.511 239.455
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 632.235 664.759 653.985 878.16 834.65
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 575.268 575.268 575.268 575.268 575.268
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 37.151 28.741 54.4 33.078 13.298
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.445 109.19 95.98 59.38 20.932
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 28.549 34.385 48.064 45.313 34.67
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.702 44.086 20.545 -5.878 0.484
  Cash Taxes Paid 12.395 13.202 9.448 9.26 10.271
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.667 3.621 4.639 5.815 3.17
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -12.553 1.978 -27.029 -13.133 -27.52
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 94.372 -23.413 -18.939 -21.607 -69.066
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.552 -30.092 -31.149 -35.472 -74.384
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 120.924 6.679 12.21 13.865 5.318
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -52.945 -72.676 -33.391 -24.754 -24.28
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.195 -0.288 -0.327 -2.059 -2.756
  Total Cash Dividends Paid -40.269 -28.763 -28.763 -28.763 -23.441
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12.481 -43.625 -4.301 6.068 1.917
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7.568 -2.72 3.29 -0.111 -3.781
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 86.304 10.381 46.94 12.908 -76.195
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 37.151 18.137 28.741 10.922 54.4
  Cash From Operating Activities 52.445 15.058 109.19 47.772 95.98
  Cash From Operating Activities 28.549 14.745 34.385 18.131 48.064
  Non-Cash Items -0.702 -4.266 44.086 18.214 20.545
  Cash Taxes Paid 12.395 5.618 13.202 5.717 9.448
  Cash Interest Paid 1.667 0.845 3.621 1.793 4.639
  Changes in Working Capital -12.553 -13.558 1.978 0.505 -27.029
  Cash From Investing Activities 94.372 104.207 -23.413 -13.679 -18.939
  Capital Expenditures -26.552 -10.516 -30.092 -14.305 -31.149
  Other Investing Cash Flow Items, Total 120.924 114.723 6.679 0.626 12.21
  Cash From Financing Activities -52.945 -41.091 -72.676 -57.217 -33.391
  Financing Cash Flow Items -0.195 0 -0.288 -0.082 -0.327
  Total Cash Dividends Paid -40.269 -34.516 -28.763 -23.01 -28.763
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -12.481 -6.575 -43.625 -34.125 -4.301
  Foreign Exchange Effects -7.568 -3.396 -2.72 -0.591 3.29
  Net Change in Cash 86.304 74.778 10.381 -23.715 46.94

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  QAF Company profile

  Σχετικά με την QAF

  Η QAF Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Αρτοποιία, Διανομή και αποθήκευση, Επενδύσεις και Πρωτογενής παραγωγή. Ο τομέας αρτοποιίας περιλαμβάνει την παραγωγή και διανομή ψωμιού, ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αρτοποιίας. Ο τομέας διανομής και αποθήκευσης περιλαμβάνει την εμπορία και διανομή τροφίμων και ποτών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αποθήκευσης για είδη διατροφής. Ο τομέας Επενδύσεις περιλαμβάνει συμμετοχές σε επενδύσεις και άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής περιλαμβάνει την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία κρέατος, καθώς και την άλεση ζωοτροφών και την πώληση ζωοτροφών και συναφών συστατικών. Οι γεωγραφικοί τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Αυστραλία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής εταιρείες: Gardenia Foods (S) Pte Ltd, Farmland Central Bakery (S) Pte Ltd, Millif Industries Sdn Bhd, Farmland Bakery (M) Sdn Bhd, Bakers Maison (M) Sdn Bhd και Phil Foods Properties Inc.

  Industry: Bread & Bakery Product Manufacturing

  150 South Bridge Road
  #09-04 Fook Hai Building
  058727
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου