Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές PREMIER FOODS PLC ORD 10P - PFD CFD

1.1080
0.54%
0.0080
Χαμηλό: 1.1015
Υψηλό: 1.116
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0080
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.114
Άνοιγμα* 1.116
Μεταβολή 1 έτους* -1.76%
Εύρος ημέρας* 1.1015 - 1.116
Εύρος 52 εβδ. 0.91-1.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 951.75K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.82M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 963.60M
Αναλογία P/E 10.59
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 863.44M
Έσοδα 926.30M
EPS 0.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.07527
Beta 1.31
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 1.1080 -0.0115 -1.03% 1.1195 1.1215 1.1000
Feb 3, 2023 1.1140 -0.0035 -0.31% 1.1175 1.1255 1.1115
Feb 2, 2023 1.1260 0.0085 0.76% 1.1175 1.1320 1.0955
Feb 1, 2023 1.1195 0.0120 1.08% 1.1075 1.1220 1.0980
Jan 31, 2023 1.1200 0.0085 0.76% 1.1115 1.1380 1.1035
Jan 30, 2023 1.1180 0.0185 1.68% 1.0995 1.1180 1.0875
Jan 27, 2023 1.1000 0.0085 0.78% 1.0915 1.1060 1.0915
Jan 26, 2023 1.1040 -0.0035 -0.32% 1.1075 1.1175 1.0915
Jan 25, 2023 1.1180 -0.0160 -1.41% 1.1340 1.1360 1.1080
Jan 24, 2023 1.1340 -0.0135 -1.18% 1.1475 1.1520 1.1280
Jan 23, 2023 1.1400 0.0005 0.04% 1.1395 1.1635 1.1155
Jan 20, 2023 1.1360 0.0025 0.22% 1.1335 1.1515 1.1280
Jan 19, 2023 1.1340 -0.0055 -0.48% 1.1395 1.1415 1.1140
Jan 18, 2023 1.1375 -0.0180 -1.56% 1.1555 1.1620 1.1375
Jan 17, 2023 1.1580 0.0105 0.92% 1.1475 1.1620 1.1335
Jan 16, 2023 1.1520 0.0580 5.30% 1.0940 1.1580 1.0940
Jan 13, 2023 1.1440 0.0125 1.10% 1.1315 1.1500 1.1295
Jan 12, 2023 1.1335 0.0380 3.47% 1.0955 1.1460 1.0955
Jan 11, 2023 1.1420 0.0800 7.53% 1.0620 1.1475 1.0620
Jan 10, 2023 1.1080 -0.0195 -1.73% 1.1275 1.1340 1.0580

PREMIER FOODS PLC ORD 10P Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 790.4 819.2 824.3 847.1 947 900.5
Έσοδα 790.4 819.2 824.3 847.1 947 900.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 513.5 547.5 542.6 549.6 611.7 573.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 276.9 271.7 281.7 297.5 335.3 327.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 728.9 749.9 817.8 751.8 795.7 778.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 215.4 202.4 277.2 202.2 184.9 169
Λειτουργικά Έσοδα 61.5 69.3 6.5 95.3 151.3 122.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -42.3 -48 -46.2 -40.4 -34.3 -20.6
Άλλο, Καθαρό -7.2 -0.4 -3 -1.3 5.8 1.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12 20.9 -42.7 53.6 122.8 102.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.5 7.2 -33.8 46.5 106 77.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 839.934 841.69 841.454 854.5 868.5 875.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00655 0.00855 -0.04017 0.05442 0.12205 0.08849
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01561 0.02022 0.02549 0.0597 0.09959 0.09418
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2 0 -31.3 9
Depreciation / Amortization 30.4 27
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 480.4 421.5 525.5 394.1 506.4
Έσοδα 480.4 421.5 525.5 394.1 506.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 308.7 274.9 336.8 257.5 315.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 171.7 146.6 188.7 136.6 190.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 421 356.9 438.8 351.8 426.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112.3 97.1 118.2 85.3 110.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -15.1 -16.2 9 0
Λειτουργικά Έσοδα 59.4 64.6 86.7 42.3 79.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.9 -18.6 -15.7 -11.8 -7.9
Άλλο, Καθαρό -0.9 4.5 1.3 0.2 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 38.6 50.5 72.3 30.7 71.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Καθαρά Κέρδη 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 34.2 43.4 62.6 21 56.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 851.945 864.5 872.5 875.1 876.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04014 0.0502 0.07175 0.024 0.06446
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04378 0.03778 0.05795 0.029 0.06545
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.01 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 139.6 174.9 194.8 335.9 156.5 231.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.1 23.6 27.8 177.9 4.2 54.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 3.1 23.6 27.8 177.9 4.2 54.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.6 61.3 77.4 74.9 65.8 80.2
Accounts Receivable - Trade, Net 47.1 53.6 66.4 64 51.5 68.8
Total Inventory 71.3 76.4 77.8 68 68.8 78.1
Prepaid Expenses 12.5 13.5 11.8 14.2 17.6 16.3
Other Current Assets, Total 0.1 0.1 0 0.9 0.1 2.4
Total Assets 2067.7 2188.5 2231 3029.8 2274.9 2533.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 187.5 185.2 186 194 192.1 190.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 400.4 407.8 425.1 448.5 461.9 470.1
Accumulated Depreciation, Total -212.9 -222.6 -239.1 -254.5 -269.8 -279.2
Goodwill, Net 650.3 646 646 646 646 646
Intangibles, Net 464 428.4 366.4 341.3 317.2 293.5
Other Long Term Assets, Total 626.3 754 837.8 1512.6 963.1 1171.8
Total Current Liabilities 226.6 224.4 249.3 344.4 263.7 258.7
Accounts Payable 132.5 133.8 149.1 154 126.1 137.4
Accrued Expenses 43.6 50.9 50.2 57.3 81.5 81.7
Notes Payable/Short Term Debt 21.2 0 0 85 3.1 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.1 0 2.5 2.3 2.1
Other Current Liabilities, Total 29.2 39.7 50 45.6 50.7 37.5
Total Liabilities 1274.9 1239.2 1268.2 1349.8 1091.3 1026.6
Total Long Term Debt 505 520 497.7 520 331.5 337.2
Long Term Debt 505 520 497.7 501 315.2 323.2
Minority Interest 0
Other Liabilities, Total 543.3 482.7 507.7 300.5 410.3 217.8
Total Equity 792.8 949.3 962.8 1680 1183.6 1506.9
Common Stock 83.3 84.1 84.5 84.8 85.5 86.3
Additional Paid-In Capital 1406.7 1407.6 1408.6 1409.4 0.6 1.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -697.2 -542.4 -530.3 185.8 1097.5 1419.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2067.7 2188.5 2231 3029.8 2274.9 2533.5
Total Common Shares Outstanding 832.471 840.622 844.929 848.209 855.127 862.785
Deferred Income Tax 12.1 13.5 184.9 85.8 212.9
Capital Lease Obligations 19 16.3 14
Mar 2020 Sep 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 335.9 243.4 156.5 175.6 231.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177.9 40.4 4.2 8.4 54.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 177.9 40.4 4.2 8.4 54.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 89.1 107 83.4 75.4 96.5
Accounts Receivable - Trade, Net 89.1 86.7 83.4 75.4 96.5
Total Inventory 68 95.3 68.8 90.7 78.1
Other Current Assets, Total 0.9 0.7 0.1 1.1 2.4
Total Assets 3029.8 2341.7 2274.9 2306.4 2533.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 194 189.1 192.1 188 190.9
Goodwill, Net 646 646 646 646 646
Intangibles, Net 341.3 330.4 317.2 304 293.5
Other Long Term Assets, Total 1512.6 932.8 963.1 992.8 1171.8
Total Current Liabilities 344.4 290.6 263.7 260.9 258.7
Payable/Accrued 249.7 280.5 249.8 241.8 254
Notes Payable/Short Term Debt 85 0 3.1 14 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1
Other Current Liabilities, Total 7.2 7.7 8.5 2.9 2.6
Total Liabilities 1349.8 1214 1091.3 1091.7 1026.6
Total Long Term Debt 520 441.1 331.5 337.2 337.2
Long Term Debt 501 423.2 315.2 322.1 323.2
Capital Lease Obligations 19 17.9 16.3 15.1 14
Deferred Income Tax 184.9 49.2 85.8 116.9 212.9
Other Liabilities, Total 300.5 433.1 410.3 376.7 217.8
Total Equity 1680 1127.7 1183.6 1214.7 1506.9
Common Stock 84.8 85.2 85.5 85.9 86.3
Additional Paid-In Capital 1409.4 1409.8 0.6 0.8 1.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 185.8 -367.3 1097.5 1128 1419.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3029.8 2341.7 2274.9 2306.4 2533.5
Total Common Shares Outstanding 848.209 852.384 855.127 859.445 862.785
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12 20.9 -42.7 53.6 122.8 102.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 37 52.4 57.7 85.9 85.6 90.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.2 16.6 17 19.9 19.1 19.2
Amortization 37.9 36.3 34.4 29.4 30.4 27
Μη Χρηματικά Στοιχεία 55.8 57.7 126.7 41.7 6.3 28.5
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 41.3 39.6 32 38 34.1 21.2
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -84.9 -79.1 -77.7 -58.7 -93 -87.2
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -20.9 -17.9 -17.7 -18 13.8 -23.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -20.9 -19.2 -17.7 -18.1 -23.6 -23.2
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 1.3 0 0.1 37.4 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -42 7.2 -35.8 82.2 -276.2 -13.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.4 -7 -12.2 0 -13.2
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1 1.2 1.4 1.1 1.5 1.3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -34.6 13 -25 81.1 -277.7 6.7
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -25.9 41.7 4.2 150.1 -176.8 53.2
Cash Taxes Paid -1 0
Total Cash Dividends Paid -8.5
Mar 2020 Sep 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022
Net income/Starting Line 53.6 50.5 122.8 30.7 102.6
Cash From Operating Activities 85.9 35.1 85.6 13.5 90.1
Cash From Operating Activities 19.9 9.1 19.1 9.3 19.2
Amortization 29.4 13.5 30.4 14.3 27
Non-Cash Items 41.7 0.6 6.3 16.6 28.5
Cash Interest Paid 38 18 34.1 14.9 21.2
Changes in Working Capital -58.7 -38.6 -93 -57.4 -87.2
Cash From Investing Activities -18 -7.1 13.8 -7.4 -23.2
Capital Expenditures -18.1 -7.1 -23.6 -7.4 -23.2
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.1 0 37.4 0
Cash From Financing Activities 82.2 -165.5 -276.2 1.2 -13.7
Financing Cash Flow Items 0 -13.2 -13.2
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.1 0.6 1.5 0.2 1.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net 81.1 -166.1 -277.7 22.7 6.7
Net Change in Cash 150.1 -137.5 -176.8 7.3 53.2
Total Cash Dividends Paid -8.5 -8.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nissin Foods Holdings Co Ltd Holding Company 24.4182 210836846 12800000 2022-07-28 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.0286 43418888 0 2022-05-18 LOW
Kempen Capital Management N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9581 42810000 0 2022-05-18 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 4.0439 34916779 0 2022-05-18 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6737 31719873 153646 2022-09-28 LOW
Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.7121 23417695 -2646635 2022-09-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6615 22980113 434985 2022-09-28 LOW
Chelverton Asset Management Ltd. Investment Advisor 2.0847 18000000 0 2022-09-28 LOW
Oasis Management Company Ltd. Investment Advisor 1.8153 15673778 -57315044 2022-05-24 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5056 13000000 2570952 2022-11-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2697 10962683 -20699 2023-01-01 LOW
Southeastern Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1282 9741241 1158952 2022-09-28 LOW
Gresham House Asset Management Limited Investment Advisor 1.0173 8783464 1100700 2022-08-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7827 6757961 181835 2023-01-01 LOW
Crux Asset Management Limited Investment Advisor 0.7818 6750000 0 2022-09-28 LOW
Bennbridge Ltd Investment Advisor 0.778 6717501 -2064578 2022-09-28 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.771 6657295 -4081808 2022-09-28 LOW
Soros Fund Management, L.L.C. Hedge Fund 0.7633 6590749 2500000 2022-09-01 MED
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd Investment Advisor 0.5255 4537449 -484513 2022-09-28 MED
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5107 4409706 120843 2023-01-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Premier Foods plc Company profile

Σχετικά με την PREMIER FOODS PLC ORD 10P

Η Premier Foods plc είναι εταιρεία τροφίμων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των τροφίμων περιβάλλοντος στην αγορά παντοπωλείου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις κατηγορίες ειδών παντοπωλείου, Αρώματα και καρυκεύματα, Γρήγορα γεύματα, σνακ και σούπες, Επιδόρπια περιβάλλοντος και Σάλτσες μαγειρικής και συνοδευτικά, καθώς και στην κατηγορία γλυκών εδεσμάτων που δραστηριοποιείται στην κατηγορία κέικ περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο άλλων επώνυμων προϊόντων τροφίμων και μια μη επώνυμη επιχείρηση τροφίμων που κατασκευάζει προϊόντα, όπως κέικ και επιδόρπια, για λογαριασμό πολλών από τους λιανοπωλητές τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Γλυκές λιχουδιές και Διεθνής. Ο τομέας Παντοπωλείου πωλεί κυρίως αλμυρά προϊόντα τροφίμων περιβάλλοντος, ενώ ο τομέας Sweet Treats πωλεί γλυκά προϊόντα τροφίμων περιβάλλοντος.

Industry: Food Processing (NEC)

Premier House
Centrium Business Park
AL1 2RD

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00341

Oil - Crude

75.12 Price
+2.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0242%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0085%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,484.70 Price
-0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,904.95 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου