Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Plumas - PLBC CFD

  34.66
  0.29%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.47
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Plumas Bancorp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 34.76
  Άνοιγμα* 34.46
  Μεταβολή 1 έτους* 20.7%
  Εύρος ημέρας* 33.96 - 34.74
  Εύρος 52 εβδ. 27.45-45.31
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 443.39K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 193.40M
  Αναλογία P/E 6.65
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.87M
  Έσοδα 69.74M
  EPS 4.95
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.03306
  Beta 0.68
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 17, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 25, 2023 34.76 -0.25 -0.71% 35.01 35.06 34.16
  Sep 22, 2023 34.25 -0.06 -0.17% 34.31 34.86 33.16
  Sep 21, 2023 34.16 1.19 3.61% 32.97 34.51 32.97
  Sep 20, 2023 34.46 0.50 1.47% 33.96 34.87 33.96
  Sep 19, 2023 34.58 0.01 0.03% 34.57 35.13 34.21
  Sep 18, 2023 34.83 0.21 0.61% 34.62 35.41 34.02
  Sep 15, 2023 34.84 1.01 2.99% 33.83 35.31 33.83
  Sep 14, 2023 34.32 -0.03 -0.09% 34.35 34.81 33.61
  Sep 13, 2023 33.82 1.20 3.68% 32.62 34.21 32.61
  Sep 12, 2023 32.94 0.32 0.98% 32.62 33.36 32.61
  Sep 11, 2023 32.72 -0.19 -0.58% 32.91 33.95 32.61
  Sep 8, 2023 33.66 1.51 4.70% 32.15 33.66 32.15
  Sep 7, 2023 32.90 0.42 1.29% 32.48 33.81 32.46
  Sep 6, 2023 32.94 -1.07 -3.15% 34.01 34.01 32.15
  Sep 5, 2023 34.01 -0.02 -0.06% 34.03 34.71 34.01
  Sep 1, 2023 34.82 0.65 1.90% 34.17 35.46 34.17
  Aug 31, 2023 34.88 0.21 0.61% 34.67 35.46 34.57
  Aug 30, 2023 34.53 0.52 1.53% 34.01 35.27 34.01
  Aug 29, 2023 34.46 0.45 1.32% 34.01 34.61 34.01
  Aug 28, 2023 34.67 0.71 2.09% 33.96 35.16 33.18

  Plumas Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 17, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Plumas Bancorp Earnings Release
  Q3 2023 Plumas Bancorp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, January 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Plumas Bancorp Earnings Release
  Q4 2023 Plumas Bancorp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 35.669 28.487 19.952 21.38 19.126
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Καθαρά Κέρδη 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.912 5.583 5.23 5.228 5.219
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.47294 3.76303 2.76769 2.9671 2.68097
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.73 0.58 0.5 0.46 0.36
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.47294 3.76303 2.76769 2.9671 2.68097
  Interest Income, Bank 59.758 48.07 39.624 39.302 34.322
  Total Interest Expense 1.249 1.136 1.228 1.747 1.236
  Net Interest Income 58.509 46.934 38.396 37.555 33.086
  Loan Loss Provision 1.3 1.125 3.175 1.5 1
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 57.209 45.809 35.221 36.055 32.086
  Non-Interest Income, Bank 11.05 8.716 8.463 8.135 8.881
  Non-Interest Expense, Bank -32.59 -26.038 -23.732 -22.81 -21.841
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.934 10.325 10.546 9.772 7.659
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Καθαρά Κέρδη 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.66 7.626 7.818 7.228 5.68
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.929 5.94 5.915 5.895 5.909
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.12329 1.28384 1.32172 1.22612 0.96125
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.16 0.16
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.12329 1.28384 1.32172 1.22612 0.96125
  Interest Income, Bank 18.223 17.787 17.721 16.005 13.717
  Total Interest Expense 0.984 0.638 0.371 0.289 0.289
  Net Interest Income 17.239 17.149 17.35 15.716 13.428
  Loan Loss Provision 1.35 1.525 0.3 0.3 0.4
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 15.889 15.624 17.05 15.416 13.028
  Non-Interest Income, Bank 2.143 3.925 2.182 2.554 2.664
  Non-Interest Expense, Bank -9.098 -9.224 -8.686 -8.198 -8.033
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1621.04 1614.07 1111.58 865.191 824.398
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18.1 16.424 14.016 14.629 14.287
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19.617 4.553 1.931 2.006 3.535
  Other Assets, Total 42.198 38.922 29.59 26.258 25.885
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15.297 13.4 8.26 7.039 7.533
  Σύνολο Οφειλών 1502.04 1479.99 1011.42 780.686 757.466
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 119.004 134.082 100.154 84.505 66.932
  Κοινή Μετοχή 27.372 26.801 7.656 7.312 6.944
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 128.388 105.681 87.753 75.144 62.005
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -36.756 1.6 4.745 2.049 -2.017
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1621.04 1614.07 1111.58 865.191 824.398
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5.85022 5.81699 5.18223 5.16576 5.13748
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33.917 31.153 28.92 30.954 29.821
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15.817 -14.729 -14.904 -16.325 -15.534
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Υπεραξία, Καθαρό 5.502 5.502 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.229 1.513 0.722
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1578.48 1621.04 1653.07 1620.63 1622.23
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18.73 18.1 18.133 18.212 18.22
  Other Assets, Total 58.136 63.044 61.997 55.993 49.17
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16 15.297 12.16 11.138 11.333
  Σύνολο Οφειλών 1449.66 1502.04 1546.62 1504.47 1499.16
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 10.31 10.31 10.31 10.31
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 10.31 10.31 10.31 10.31
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128.823 119.004 106.45 116.158 123.073
  Κοινή Μετοχή 27.608 27.372 27.24 27.133 26.99
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 133.997 128.388 121.505 115.212 110.467
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -32.782 -36.756 -42.295 -26.187 -14.384
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1578.48 1621.04 1653.07 1620.63 1622.23
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5.86215 5.85022 5.84872 5.84457 5.83677
  Υπεραξία, Καθαρό 5.502 5.502 5.502 5.502 5.502
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 26.444 21.009 14.475 15.512 13.992
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 56.885 -8.418 24.63 15.477 15.639
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.899 1.673 1.424 1.391 1.042
  Deferred Taxes 1.033 -1.303 -1.067 -0.166 0.36
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.116 1.357 1.103 1.026 0.681
  Cash Taxes Paid 6.9 9.19 6.774 6.019 4.506
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.246 1.127 1.255 1.739 1.212
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 26.393 -31.154 8.695 -2.286 -0.436
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -270.766 -79.81 -114.401 -36.706 -121.87
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.023 -0.931 -1.606 -1.397 -3.866
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -267.743 -78.879 -112.795 -35.309 -118.004
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 16.723 283.903 227.738 21.485 65.38
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 20.151 286.719 229.515 23.714 66.892
  Total Cash Dividends Paid -3.737 -3.081 -1.866 -2.373 -1.842
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.309 0.265 0.089 0.144 0.33
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -197.158 195.675 137.967 0.256 -40.851
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 7.626 26.444 18.626 11.397 5.718
  Cash From Operating Activities 14.838 56.885 50.42 37.967 22.857
  Cash From Operating Activities 0.386 1.899 1.412 0.911 0.458
  Non-Cash Items 0.222 1.116 1.022 0.665 0.318
  Cash Interest Paid 0.632 1.246 0.885 0.593 0.299
  Changes in Working Capital 6.604 26.393 29.36 24.994 16.363
  Cash From Investing Activities -38.178 -270.766 -162.224 -125.981 -34.85
  Capital Expenditures -0.956 -3.023 -2.72 -2.461 -2.133
  Other Investing Cash Flow Items, Total -37.222 -267.743 -159.504 -123.52 -32.717
  Cash From Financing Activities -54.41 16.723 65.344 25.087 20.432
  Financing Cash Flow Items -52.774 20.151 67.869 26.738 21.233
  Total Cash Dividends Paid -1.463 -3.737 -2.802 -1.866 -0.932
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -10.173 0.309 0.277 0.215 0.131
  Net Change in Cash -77.75 -197.158 -46.46 -62.927 8.439
  Cash Taxes Paid 0 6.9 4.215 3.009 0.01
  Deferred Taxes 1.033
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 10

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Plumas Company profile

  Σχετικά με την Plumas

  Η Plumas Bancorp είναι τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου και η θυγατρική της είναι η Plumas Bank. Η εταιρεία λειτουργεί περίπου 12 υποκαταστήματα στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στις Alturas, Chester, Fall River Mills, Greenville, Kings Beach, Portola, Quincy, Redding, Susanville, Tahoe City, Truckee και Yuba City. Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί ένα γραφείο δανεισμού που ειδικεύεται στον δανεισμό με κρατικές εγγυήσεις στο Auburn της Καλιφόρνιας και γραφεία εμπορικών/αγροτικών δανείων στο Chico της Καλιφόρνιας και στο Klamath Falls του Όρεγκον. Τα δάνεια ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβάνουν ενυπόθηκα δάνεια ακινήτων, δάνεια κατασκευής ακινήτων και ανάπτυξης γης, πιστωτικές γραμμές καταναλωτικών κεφαλαίων και γεωργικά δάνεια. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας αποτελείται από εμπορικά, γεωργικά, ακίνητα-κατοικίες, ακίνητα-εμπορικά και ακίνητα-κατασκευές.

  Industry: Corporate Banks

  5525 Kietzke Lane, Ste. 100
  RENO
  NEVADA 89511
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0445%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0664%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου