Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές PLAYSTUDIOS, Inc. - MYPS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 3.24-6.60
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 294.79K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 590.98M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 129.89M
Έσοδα 282.86M
EPS -0.13
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

PLAYSTUDIOS, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 195.499 239.421 269.882 287.419
Έσοδα 195.499 239.421 269.882 287.419
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 66.784 80.267 91.469 91.642
Ακαθάριστο Εισόδημα 128.715 159.154 178.413 195.777
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 189.202 222.284 259.533 290.409
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 73.688 76.643 74.084 106.844
Έρευνα & Ανάπτυξη 30.168 38.986 51.696 61.343
Depreciation / Amortization 16.246 25.154 22.192 27.398
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.316 1.234 20.092 3.182
Λειτουργικά Έσοδα 6.297 17.137 10.349 -2.99
Άλλο, Καθαρό -0.511 0.452 0.787 13.469
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.786 17.589 11.136 10.479
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.822 13.614 12.807 10.737
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.822 13.614 12.807 10.737
Καθαρά Κέρδη 2.822 13.614 12.807 10.737
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.822 13.614 12.807 10.737
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.822 13.614 12.807 10.737
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.822 13.614 12.807 10.737
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 125.754 125.754 125.754 124.898
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02244 0.10826 0.10184 0.08597
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03142 0.11585 0.21307 0.14832
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 74.097 70.822 70.571 71.929 70.451
Έσοδα 74.097 70.822 70.571 71.929 70.451
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24.488 23.032 22.282 21.84 21.033
Ακαθάριστο Εισόδημα 49.609 47.79 48.289 50.089 49.418
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 66.547 83.811 71.37 68.681 85.294
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.279 35.785 27.266 25.293 30.231
Έρευνα & Ανάπτυξη 14.746 17.296 14.509 14.792 16.981
Depreciation / Amortization 6.034 6.898 7.213 7.253 8.394
Λειτουργικά Έσοδα 7.55 -12.989 -0.799 3.248 -14.843
Άλλο, Καθαρό -0.284 0.116 11.706 1.931 -2.534
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.266 -12.873 10.907 5.179 -17.377
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Καθαρά Κέρδη 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 125.754 99.297 138.795 138.044 126.337
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04706 -0.07085 0.08095 0.00448 -0.19956
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04742 -0.01639 0.09221 0.00214 -0.15503
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.8 0.1 -0.497 8.655
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50.052 77.785 241.784
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31.022 48.927 213.502
Μετρητά & Ισοδύναμα 31.022 48.927 213.502
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.306 23.575 22.81
Prepaid Expenses 2.341 2.429 5.059
Other Current Assets, Total 0.383 2.854 0.413
Total Assets 99.27 134.461 334.844
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.335 6.201 5.289
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15.224 17.049 18.517
Accumulated Depreciation, Total -7.889 -10.848 -13.228
Goodwill, Net 5.059 5.059 5.059
Intangibles, Net 33.316 40.38 62.022
Other Long Term Assets, Total 3.508 5.036 20.69
Total Current Liabilities 11.868 33.806 29.913
Accounts Payable 5.351 4.717 7.793
Accrued Expenses 6.517 29.089 15.599
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 18.957 38.382 31.377
Total Long Term Debt 0 0 0
Deferred Income Tax 5.791 2.97 0
Other Liabilities, Total 1.298 1.606 1.464
Total Equity 80.313 96.079 303.467
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008
Common Stock 0.011 0.012 0.013
Additional Paid-In Capital 66.661 71.776 268.522
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13.535 23.802 34.539
Other Equity, Total 0.098 0.481 0.393
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 99.27 134.461 334.844
Total Common Shares Outstanding 136.75 136.75 126.196
Other Current Liabilities, Total 6.521
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 86.053 269.649 261.764 241.784 247.418
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.475 229.901 225.975 213.502 219.965
Μετρητά & Ισοδύναμα 39.475 229.901 225.975 213.502 219.965
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 37.899 36.109 28.933 22.81 22.809
Accounts Receivable - Trade, Net 31.961 25.613 18.192
Prepaid Expenses 2.566 3.156 6.44 5.059 3.456
Other Current Assets, Total 6.113 0.483 0.416 0.413 1.188
Total Assets 145.873 334.175 330.537 334.844 328.566
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.687 5.254 5.222 5.289 7.115
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17.113 17.48 17.684 18.517 21.002
Accumulated Depreciation, Total -11.426 -12.226 -12.462 -13.228 -13.887
Goodwill, Net 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059
Intangibles, Net 41.586 43.758 44.081 62.022 52.69
Other Long Term Assets, Total 7.488 10.455 14.411 20.69 16.284
Total Current Liabilities 37.96 43.657 27.896 29.913 34.765
Accounts Payable 5.348 8.662 8.832 7.793 8.759
Accrued Expenses 32.612 14.651 10.596 15.599 16.769
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 42.255 48.152 32.147 31.377 42.218
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 2.86 2.579 0 5.218
Other Liabilities, Total 1.435 4.495 1.672 1.464 2.235
Total Equity 103.618 286.023 298.39 303.467 286.348
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008
Common Stock 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013
Additional Paid-In Capital 73.693 262.931 264.067 268.522 276.621
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29.72 22.685 33.921 34.539 9.327
Other Equity, Total 0.185 0.394 0.389 0.393 0.387
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 145.873 334.175 330.537 334.844 328.566
Total Common Shares Outstanding 136.75 125.753 125.96 126.196 126.469
Other Current Liabilities, Total 20.344 8.468 6.521 9.237
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.822 13.614 12.807 10.737
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 36.728 36.088 48.4 33.876
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.246 25.154 22.192 27.398
Deferred Taxes 1.884 2.456 -3.568 -2.286
Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.737 5.628 3.052 -7.565
Cash Taxes Paid 2.145 2.046 7.015 -4.321
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.259 0.233 0.053 0.125
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.039 -10.764 13.917 5.592
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -24.409 -25.292 -27.002 -56.936
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24.413 -25.292 -27.002 -40.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.004 -16.036
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4.133 -7.348 -3.635 186.892
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2 -2.087 184.48
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.854 -5.422 -1.548 2.412
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.279 -1.926
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.343 -0.026 0.142 0.743
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.843 3.422 17.905 164.575
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 5.918 -1.117 10.119 10.737 -25.212
Cash From Operating Activities 4.798 15.137 20.763 33.876 11.585
Cash From Operating Activities 6.034 12.932 20.145 27.398 8.394
Deferred Taxes -0.11 -2.29 -3.07 -2.286 7.945
Non-Cash Items 1.162 3.146 -6.494 -7.565 17.768
Cash Taxes Paid 0.487 0.465 0.818 -4.321 0.244
Cash Interest Paid 0.027 0.053 0.053 0.125 0.035
Changes in Working Capital -8.206 2.466 0.063 5.592 2.69
Cash From Investing Activities -11.941 -21.177 -30.314 -56.936 -5.107
Capital Expenditures -6.907 -13.644 -20.781 -40.9 -7.455
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.034 -7.533 -9.533 -16.036 2.348
Cash From Financing Activities -2.16 187.215 186.712 186.892 0.13
Financing Cash Flow Items -2.968 185.316 184.621 184.48 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.808 1.899 2.091 2.412 0.13
Foreign Exchange Effects -0.149 -0.201 -0.113 0.743 -0.145
Net Change in Cash -9.452 180.974 177.048 164.575 6.463
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MGM Resorts International Corporation 14.6765 16647124 0 2022-04-13 LOW
Activision Blizzard Inc Corporation 11.1767 12677398 0 2022-04-13 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.9673 4500000 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5674 4046426 183405 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.4007 3857312 59443 2022-09-30 LOW
Chevy Chase Trust Company Investment Advisor 2.1363 2423198 801496 2022-09-30
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 1.729 1961184 0 2022-09-30 MED
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4975 1698533 1688 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3928 1579844 184594 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2669 1437002 34678 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9989 1132988 51060 2022-09-30 LOW
Murren (James J) Individual Investor 0.9124 1034929 25510 2022-06-08
Glynn Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5999 680410 0 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5351 607002 -17559 2022-09-30 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5248 595314 12150 2022-09-30 MED
Mencher (Judy K.) Individual Investor 0.5225 592609 25510 2022-06-08 LOW
Peterson Scott Edward Individual Investor 0.331 375428 -75000 2022-10-21 MED
Hudson Bay Capital Management LP Hedge Fund 0.2874 326000 0 2022-09-30 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.2874 325983 1327 2022-09-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.2663 302064 302064 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

PLAYSTUDIOS, Inc. Company profile

Σχετικά με την PLAYSTUDIOS, Inc.

Η PLAYSTUDIOS, Inc., πρώην Acies Acquisition Corp, αναπτύσσει και διαχειρίζεται δωρεάν casual παιχνίδια για κινητά και κοινωνικές πλατφόρμες. Η συλλογή των δημοσιευμένων τίτλων της εταιρείας τροφοδοτείται από την πλατφόρμα μάρκετινγκ πιστότητας playAWARDS, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να κερδίζουν πραγματικές ανταμοιβές από ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 95 συνεργάτες και 290 μάρκες ψυχαγωγίας, λιανικού εμπορίου, τεχνολογίας, ταξιδιών, αναψυχής και παιχνιδιών σε 17 χώρες και τέσσερις ηπείρους.

Industry: Mobile Application Software

10150 Covington Cross Drive
LAS VEGAS
NEVADA 89144
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.41 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00321

BTC/USD

23,403.35 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου