Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (10 - MNODl CFD

  Market is not available at the moment

  Market information is presented
  as of 2023-09-21

  • Περίληψη
  Όροι Συναλλαγών
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  GMK Noril'skiy Nikel' PAO ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 9.00-11.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 28.45B
  Αναλογία P/E 2.93
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 152.86M
  Έσοδα 14.97B
  EPS 3.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) 20.1477
  Beta 1.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Jul 8, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  Jun 27, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  Jun 14, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  Jun 3, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  May 23, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  Mar 13, 2022 3.20 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.20
  Mar 1, 2022 3.20 -9.08 -73.94% 12.28 12.51 3.06
  Feb 28, 2022 13.71 1.36 11.01% 12.35 14.95 10.42
  Feb 25, 2022 23.83 2.72 12.88% 21.11 27.42 19.91
  Feb 24, 2022 15.68 -2.51 -13.80% 18.19 22.75 15.21
  Feb 23, 2022 25.99 -0.20 -0.76% 26.19 27.15 25.55
  Feb 22, 2022 26.09 1.64 6.71% 24.45 27.13 23.89
  Feb 21, 2022 25.60 -2.22 -7.98% 27.82 28.05 24.35
  Feb 18, 2022 27.88 -0.75 -2.62% 28.63 28.80 27.53
  Feb 17, 2022 28.51 -0.40 -1.38% 28.91 29.20 28.31
  Feb 16, 2022 29.54 0.03 0.10% 29.51 29.97 29.15
  Feb 15, 2022 29.25 1.15 4.09% 28.10 29.73 28.06
  Feb 14, 2022 28.48 0.82 2.96% 27.66 29.05 27.66
  Feb 11, 2022 28.92 -0.31 -1.06% 29.23 30.01 28.82
  Feb 10, 2022 30.37 1.08 3.69% 29.29 30.43 29.27

  PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (10 Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1184480 1316950 1116970 877769 728915
  Έσοδα 1184480 1316950 1116970 877769 728915
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 482466 428112 365590 335051 320711
  Ακαθάριστο Εισόδημα 702011 888836 751379 542718 408204
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 638431 613039 654142 421422 391027
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 102203 80256 69147 64429 59288
  Depreciation / Amortization 7067 6061 4807 4471 2405
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12588 21958 178701 -1608 3249
  Other Operating Expenses, Total 34107 76652 35897 19079 5374
  Λειτουργικά Έσοδα 546046 703909 462827 456347 337888
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3009 -14547 -104819 16078 -87908
  Άλλο, Καθαρό -10972 -7741 -22741 16038 -9347
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 538083 681621 335267 488463 240633
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 429343 512879 263792 387580 187775
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -27518 -34016 -18415 -11970 1677
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 401825 478863 245377 375610 189452
  Καθαρά Κέρδη 401825 478863 245377 375610 189452
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 401825 478863 245377 375610 189452
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 401825 478863 245377 375610 189452
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 401825 478863 245377 375610 189452
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.863 155.503 158.245 158.245 158.245
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2628.65 3079.45 1550.61 2373.59 1197.2
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2045.22 1568.54
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2686.31 3162.33 2381.86 2365.53 1213.22
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 489751 694726 651766 665182 655006
  Έσοδα 489751 694726 651766 665182 655006
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 219775 262691 219182 208930 193157
  Ακαθάριστο Εισόδημα 269976 432035 432584 456252 461849
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 287892 350539 344681 268358 283875
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49064 53139 43481 36775 37636
  Depreciation / Amortization 3716 3351 3137 2924 2680
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -272 12860 23618 -1660 30073
  Other Operating Expenses, Total 15609 18498 55263 21389 20329
  Λειτουργικά Έσοδα 201859 344187 307085 396824 371131
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -152889 155898 -12662 -1885 -28764
  Άλλο, Καθαρό 5570 -16542 -1885 -5856 -12337
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 54540 483543 292538 389083 330030
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 50919 378424 195926 316953 262624
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -19902 -7616 -16345 -17671 -13007
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31017 370808 179581 299282 249617
  Καθαρά Κέρδη 31017 370808 179581 299282 249617
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31017 370808 179581 299282 249617
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31017 370808 179581 299282 249617
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31017 370808 179581 299282 249617
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.863 152.863 152.82 158.186 158.245
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 202.907 2425.75 1175.12 1891.96 1577.4
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 201.245 2491.59 1278.63 1883.41 1728.63
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 591227 733318 632357 406829 316409
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132368 414626 383530 172351 102204
  Μετρητά 130141 411106 383359 171929 96201
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2216 988 153 404 248
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94945 80458 77209 69382 43425
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 41959 22068 26196 13076 5090
  Συνολικό Απόθεμα 347874 224825 161983 152982 158444
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13550 8333 5941 4648 5202
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2490 5076 3694 7466 7134
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1814410 1741170 1529480 1205490 1059490
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1143960 943453 795061 742454 690097
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1828990 1559830 1350470 1207020 1109880
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -685024 -616380 -555413 -464571 -419788
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21151 19658 16436 13279 11291
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1274 2146 1906 492 537
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6328 4315 4077 6995 9295
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 50462 38278 79641 35440 31865
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 540956 600535 399819 335674 163773
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 43209 30895 19759 26325 24788
  Δεδουλευμένα Έξοδα 79067 62742 53958 55403 32539
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 305205 123853 5212 70059 14905
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 113475 383045 320890 183887 91541
  Σύνολο Οφειλών 1313440 1467320 1232220 969602 835501
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 518936 653342 725871 539338 571357
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 505564 640074 710858 528230 570239
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 29186 5415 3211 3724 26513
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 101497 81889 47879 29478 17529
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 122868 126140 55444 61388 56329
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 500963 273847 297254 235887 223993
  Κοινή Μετοχή 190 191 197 197 197
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 38122 38319 39464 39464 39464
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 434065 232311 237961 179400 164675
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28586 25023 19632 16826 19657
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1814410 1741170 1529480 1205490 1059490
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 152.863 152.863 158.245 158.245 158.245
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11 2532 18 18 5755
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 13372 13268 15013 11108 1118
  Treasury Stock - Common 0 -21997
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 591227 475897 733318 420234 632357
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132368 105004 414626 142742 383530
  Μετρητά 130141 104161 411106 140514 383359
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2216 535 988 2228 153
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11 308 2532 18
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94945 72293 80458 76791 77209
  Συνολικό Απόθεμα 347874 278709 224825 190639 161983
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13550 18533 8333 7788 5941
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2490 1358 5076 2274 3694
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1814410 1577020 1741170 1339550 1529480
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1143960 1037040 943453 853448 795061
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21151 20495 19658 17108 16436
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1274 3677 2146 2668 1906
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6328 4911 4315 4127 4077
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 50462 34996 38278 41968 79641
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 540956 454519 600535 252682 399819
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 97214 104656 165279 86529 105489
  Δεδουλευμένα Έξοδα 79067 75331 62742 55396 53958
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 305205 252806 123853 46081 5212
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 59470 21726 248661 64676 235160
  Σύνολο Οφειλών 1313440 1113560 1467320 1049560 1232220
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 518936 374882 653342 656395 725871
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 505564 367509 640074 641198 710858
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 13372 7373 13268 15197 15013
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 29186 57812 5415 3239 3211
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 101497 81603 81889 65545 47879
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 122868 144741 126140 71696 55444
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 500963 463461 273847 289996 297254
  Κοινή Μετοχή 190 191 191 197 197
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 38122 38319 38319 39464 39464
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 434065 424847 232311 375640 237961
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28586 22101 25023 24310 19632
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1814410 1577020 1741170 1339550 1529480
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 152.863 152.863 152.863 152.863 158.245
  Treasury Stock - Common 0 -21997 -21997 -149615
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 538083 681621 335267 488463 240633
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 323312 518661 603429 389091 406266
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 68251 68312 68055 58929 48029
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 19489 97477 332696 -14435 107512
  Cash Taxes Paid 74475 162841 93690 122597 49937
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 41583 23067 34626 29747 34747
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -302511 -328749 -132589 -143866 10092
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -276432 -193603 -120813 -71930 -99700
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -287813 -202934 -128737 -85270 -99212
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 11381 9331 7924 13340 -488
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -346290 -297054 -294746 -230596 -285689
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17351 -22763 -34640 -29768 -34799
  Total Cash Dividends Paid -410917 -161603 -281886 -265233 -218873
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -149630
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 81978 36942 21780 64405 -32017
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 19673 578 23309 -10681 26494
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -279737 28582 211179 75884 47371
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 538083 483543 681621 389083 335267
  Cash From Operating Activities 323312 208997 518661 173967 603429
  Cash From Operating Activities 68251 33795 68312 34228 68055
  Non-Cash Items 19489 -127517 97477 21390 332696
  Cash Taxes Paid 74475 32362 162841 64512 93690
  Cash Interest Paid 41583 20819 23067 10387 34626
  Changes in Working Capital -302511 -180824 -328749 -270734 -132589
  Cash From Investing Activities -276432 -127867 -193603 -70327 -120813
  Capital Expenditures -287813 -135931 -202934 -73408 -128737
  Other Investing Cash Flow Items, Total 11381 8064 9331 3081 7924
  Cash From Financing Activities -346290 -374838 -297054 -338933 -294746
  Financing Cash Flow Items -17351 -28672 -22763 -10387 -34640
  Total Cash Dividends Paid -410917 -410797 -161603 -161603 -281886
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 81978 64631 36942 -17328 21780
  Foreign Exchange Effects 19673 -13690 578 -5477 23309
  Net Change in Cash -279737 -307398 28582 -240770 211179
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -149630 -149615
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2074 3170087 0 2023-07-31 LOW
  California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.1493 2281976 167116 2022-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0704 1075932 0 2022-09-30 LOW
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.0416 635169 0 2023-06-30 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0401 613514 0 2023-05-31 LOW
  Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.0364 556493 0 2022-01-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0262 400708 0 2023-03-31 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.0262 400000 0 2023-06-30 LOW
  Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.0207 315872 -293535 2023-06-30 LOW
  Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.0148 226820 0 2023-06-30 LOW
  Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.0121 185525 0 2022-07-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0117 179303 0 2023-06-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0098 150280 -33088 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0095 145601 0 2023-07-31 LOW
  Amundi SGR SpA Investment Advisor 0.0082 125000 0 2023-06-30 MED
  UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.0074 112900 -25753 2022-03-31 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0068 103969 -33286 2022-03-31 LOW
  Carmignac Gestion Investment Advisor/Hedge Fund 0.0068 103743 652 2023-06-30 MED
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0055 84300 84300 2022-03-31 LOW
  Amundi (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0053 80572 0 2023-03-31 MED
  Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

  Таймырский Долгано-Ненецкий район, улица Морозова, дом 1
  DUDINKA
  TAYMYRSKIY AVTONOMNYI OKRUG 647000
  RU

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου