Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Pernod Ricard - RI CFD

  155.50
  0.52%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.60
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022085 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022085%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000137 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Pernod Ricard SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 154.7
  Άνοιγμα* 155.3
  Μεταβολή 1 έτους* -21.57%
  Εύρος ημέρας* 154.5 - 155.6
  Εύρος 52 εβδ. 143.05-218.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 452.70K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.91M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 36.70B
  Αναλογία P/E 16.32
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 255.58M
  Έσοδα 12.14B
  EPS 8.80
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.27412
  Beta 0.50
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 154.70 -1.70 -1.09% 156.40 157.65 154.60
  Feb 28, 2024 156.65 -3.65 -2.28% 160.30 160.50 156.50
  Feb 27, 2024 159.70 3.20 2.04% 156.50 160.65 156.45
  Feb 26, 2024 156.90 -0.25 -0.16% 157.15 157.90 155.80
  Feb 23, 2024 157.80 -1.50 -0.94% 159.30 160.10 157.35
  Feb 22, 2024 159.80 2.60 1.65% 157.20 160.80 157.20
  Feb 21, 2024 158.15 1.45 0.93% 156.70 160.35 156.55
  Feb 20, 2024 155.85 -0.30 -0.19% 156.15 157.30 155.15
  Feb 19, 2024 156.70 1.40 0.90% 155.30 157.70 155.30
  Feb 16, 2024 156.95 -0.50 -0.32% 157.45 159.50 155.30
  Feb 15, 2024 157.65 -3.90 -2.41% 161.55 164.25 156.95
  Feb 14, 2024 154.65 2.60 1.71% 152.05 155.45 152.05
  Feb 13, 2024 155.25 -0.40 -0.26% 155.65 156.30 154.35
  Feb 12, 2024 155.00 -0.25 -0.16% 155.25 156.20 153.85
  Feb 9, 2024 154.65 -1.75 -1.12% 156.40 157.25 153.95
  Feb 8, 2024 156.55 0.90 0.58% 155.65 158.15 155.65
  Feb 7, 2024 155.75 -1.20 -0.76% 156.95 158.60 155.55
  Feb 6, 2024 157.25 2.50 1.62% 154.75 157.25 154.10
  Feb 5, 2024 155.20 2.70 1.77% 152.50 155.60 152.50
  Feb 2, 2024 153.20 0.30 0.20% 152.90 155.10 152.25

  Pernod Ricard Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 12137 10701 8824 8448 9182
  Έσοδα 12137 10701 8824 8448 9182
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4891 4228 3531 3361 3533
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7246 6473 5293 5087 5649
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8872 7738 6463 7470 6807
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3898 3449 2870 2826 3068
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 55 58 35 1221 172
  Other Operating Expenses, Total 28 3 27 62 34
  Λειτουργικά Έσοδα 3265 2963 2361 978 2375
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -302 -220 -275 -338 -294
  Άλλο, Καθαρό -25 -40 -96 -28 -16
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2938 2703 1990 612 2065
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2287 2027 1323 354 1483
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -21 -35 -13 -21 -27
  Equity In Affiliates -4 5 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2262 1997 1306 333 1456
  Καθαρά Κέρδη 2262 1997 1306 330 1456
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2262 1996 1305 332 1455
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2262 1996 1305 329 1455
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2262 1996 1305 329 1455
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 256.878 259.719 261.514 264.037 265.42
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 8.80573 7.68522 4.99017 1.2574 5.48189
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.7 4.12 3.12 2.66 3.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 9.00876 7.85268 5.07915 3.93227 5.94728
  Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 -1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 5021 7116 4742 5959 3839
  Έσοδα 5021 7116 4742 5959 3839
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2144 2747 1909 2319 1567
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2877 4369 2833 3640 2272
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4265 4607 3774 3964 3012
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1953 1945 1806 1643 1443
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 139 -84 46 12 -25
  Other Operating Expenses, Total 29 -1 13 -10 27
  Λειτουργικά Έσοδα 756 2509 968 1995 827
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -172 -130 -118 -102 -103
  Άλλο, Καθαρό -16 -9 -7 -33 -14
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 568 2370 843 1860 710
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 470 1817 619 1408 337
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -21 -14 -21 5
  Equity In Affiliates 0 -4 3 2 -2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 470 1792 608 1389 340
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 470 1792 608 1389 340
  Total Adjustments to Net Income -2 1 -1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 470 1792 606 1390 339
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 470 1792 606 1390 339
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 470 1792 606 1390 339
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 256.387 257.369 258.61 260.829 261.55
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.83317 6.96276 2.3433 5.32916 1.29612
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.64 2.06 2.56 1.56 1.79
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.28177 6.71253 2.47391 5.36398 1.25075
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12008 11896 10321 9485 8375
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1609 2527 2078 1935 923
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1609 2527 2078 1935 923
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2116 1835 1553 1265 1575
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1814 1388 1126 906 1226
  Συνολικό Απόθεμα 8104 7370 6555 6167 5756
  Προπληρωθέντα Εξοδα 164 134 127 106 114
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15 30 8 12 7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37676 36012 32147 31525 31045
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3901 3591 3177 3095 2549
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6845 6366 5658 5427 4681
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2944 -2775 -2481 -2332 -2132
  Υπεραξία, Καθαρό 6750 6145 5505 5611 5391
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12250 11512 10725 10965 11683
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 892 1004 721 550 1433
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1875 1864 1698 1819 1614
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6935 6107 4218 4563 4676
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3461 3019 2337 1877 2187
  Δεδουλευμένα Έξοδα 835 786 718 628 636
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 801 180 7 299 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 834 1175 288 892 1121
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1004 947 868 867 732
  Σύνολο Οφειλών 21959 20068 17318 17557 15058
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10235 9817 9300 9224 6434
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9851 9417 8895 8791 6434
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3134 3139 2825 2596 2756
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 998 309 246 243 195
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 657 696 729 931 997
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15717 15944 14829 13968 15987
  Κοινή Μετοχή 396 400 406 411 411
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3052 3052 3052 3052 3052
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13055 12416 12075 12033 12826
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37676 36012 32147 31525 31045
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 255.583 256.968 260.911 260.674 263.825
  Treasury Stock - Common -462 -152 -140 -684 -388
  Unrealized Gain (Loss) -27 -4 70 -79 34
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -297 232 -634 -765 52
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 384 400 405 433
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12008 12386 11896 11380 10321
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1609 1796 2527 1997 2078
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1609 1796 2527 1997 2078
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2116 2868 1835 2547 1553
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1814 2469 1388 2233 1126
  Συνολικό Απόθεμα 8104 7567 7370 6694 6555
  Προπληρωθέντα Εξοδα 164 146 134 116 127
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15 9 30 26 8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37676 36875 36012 34070 32147
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3901 3614 3591 3232 3177
  Υπεραξία, Καθαρό 6750 6993 6145 5819 5505
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12250 11313 11512 11038 10725
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 892 797 1004 886 721
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1875 1772 1864 1715 1698
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6935 5964 6107 5663 4218
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3461 3222 3019 2976 2337
  Δεδουλευμένα Έξοδα 835 875 786 823 718
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 801 401 180 170 7
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 834 832 1175 1053 288
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1004 634 947 641 868
  Σύνολο Οφειλών 21959 20460 20068 18313 17318
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10235 10329 9817 8732 9300
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9851 9939 9417 8330 8895
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 384 390 400 402 405
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3134 3134 3139 2949 2825
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 998 343 309 265 246
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 657 690 696 704 729
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15717 16415 15944 15757 14829
  Κοινή Μετοχή 396 400 400 406 406
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3052 3052 3052 3052 3052
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13055 13543 12416 12993 12075
  Treasury Stock - Common -462 -319 -152 -405 -140
  Unrealized Gain (Loss) -27 -24 -4 -26 70
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -297 -237 232 -263 -634
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37676 36875 36012 34070 32147
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 255.583 256.132 256.968 259.563 260.911
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1996 1305 329 1455 1577
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2293 1998 1179 1718 1776
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 381 367 350 226 216
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1012 1065 1742 1029 743
  Cash Taxes Paid 619 371 474 521 371
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 275 350 371 340 361
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1096 -739 -1242 -992 -760
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1203 -486 -936 -516 -404
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -506 -433 -365 -388 -374
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -697 -53 -571 -128 -30
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -683 -1412 795 -1034 -1287
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1 0
  Total Cash Dividends Paid -826 -704 -849 -645 -551
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -813 -20 -526 -121 -23
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 956 -688 2169 -268 -713
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 42 43 -26 1 -8
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 449 143 1012 169 77
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 1792 1996 1390 1305
  Cash From Operating Activities 1124 2293 1478 1998
  Cash From Operating Activities 204 381 189 367
  Non-Cash Items 548 1012 595 1065
  Cash Taxes Paid 265 619 191 371
  Cash Interest Paid 154 275 141 350
  Changes in Working Capital -1420 -1096 -696 -739
  Cash From Investing Activities -1025 -1203 -622 -486
  Capital Expenditures -268 -506 -177 -433
  Other Investing Cash Flow Items, Total -757 -697 -445 -53
  Cash From Financing Activities -822 -683 -970 -1412
  Total Cash Dividends Paid -1065 -826 -820 -704
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -190 -813 -292 -20
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 433 956 142 -688
  Foreign Exchange Effects -8 42 33 43
  Net Change in Cash -731 449 -81 143
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ricard Family Other Insider Investor 14.0689 35964503 24844 2023-06-30 LOW
  Desmarais & Frère Family Other Insider Investor 6.73 17204118 -2687752 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8532 12406422 -109353 2023-10-12 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.1497 10607826 -2386195 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2807 8386616 38337 2023-09-30 LOW
  WCM Investment Management Investment Advisor 2.59 6620843 4127860 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.5537 6528175 -70490 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.1486 5492599 1622298 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0226 5170372 619161 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.6169 4133404 42106 2023-09-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.4722 3763462 -201878 2023-06-30 LOW
  Pernod Ricard Employees Corporation 1.385 3540466 -27255 2023-06-30 LOW
  Gardner Russo & Quinn LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1197 2862426 -63109 2023-06-30
  Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 1.0558 2699000 1300000 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.739 1889172 -12486 2023-09-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6593 1685256 571415 2023-06-30 LOW
  Bank of Montreal Holding Company 0.6503 1662343 1662343 2023-06-30
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6142 1570019 193704 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 0.58 1482713 -658 2023-09-30 LOW
  Gonzalez-Gallarza (Rafael) Individual Investor 0.578 1477603 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Pernod Ricard Company profile

  Σχετικά με την Pernod Ricard

  Η Pernod Ricard SA είναι ένας παγκόσμιος παραγωγός οίνων και αλκοολούχων ποτών με έδρα τη Γαλλία. Δραστηριοποιείται μέσω τριών γεωγραφικών τομέων: Αμερική, Ευρώπη και Ασία/υπόλοιπος κόσμος. Η εταιρεία κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute και The Glenlivet σκωτσέζικα ουίσκι, ιρλανδικό ουίσκι Jameson, κονιάκ Martell, ρούμι Havana Club, τζιν Beefeater, λικέρ Malibu, σαμπάνιες Mumm και Perrier-Jouet, καθώς και κρασιά Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo και Kenwood, μεταξύ άλλων.

  Industry: Distillers & Wineries (NEC)

  5 Cours Paul Ricard
  Paris Cedex 08
  PARIS
  ILE-DE-FRANCE 75380
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου