Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Perma-Fix Inc - PESI CFD

  7.73
  0.39%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.7
  Άνοιγμα* 7.65
  Μεταβολή 1 έτους* 121.74%
  Εύρος ημέρας* 7.5 - 7.77
  Εύρος 52 εβδ. 3.20-13.87
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 51.28K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 110.54M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.61M
  Έσοδα 83.77M
  EPS -0.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.80
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 7.70 -0.08 -1.03% 7.78 8.07 7.42
  Dec 5, 2023 7.67 0.27 3.65% 7.40 7.83 7.35
  Dec 4, 2023 7.35 0.28 3.96% 7.07 7.56 6.86
  Dec 1, 2023 6.98 -0.28 -3.86% 7.26 7.26 6.78
  Nov 30, 2023 7.16 -0.12 -1.65% 7.28 7.46 7.00
  Nov 29, 2023 7.53 0.60 8.66% 6.93 7.64 6.78
  Nov 28, 2023 6.57 -1.54 -18.99% 8.11 8.16 6.44
  Nov 27, 2023 8.38 0.31 3.84% 8.07 8.61 8.07
  Nov 24, 2023 8.02 0.14 1.78% 7.88 8.29 7.88
  Nov 22, 2023 7.89 0.08 1.02% 7.81 8.06 7.81
  Nov 21, 2023 8.08 0.45 5.90% 7.63 8.17 7.63
  Nov 20, 2023 7.79 0.06 0.78% 7.73 7.91 7.63
  Nov 17, 2023 7.99 0.60 8.12% 7.39 8.06 7.26
  Nov 16, 2023 7.54 0.13 1.75% 7.41 7.64 7.11
  Nov 15, 2023 7.91 -0.11 -1.37% 8.02 8.27 7.76
  Nov 14, 2023 8.15 0.42 5.43% 7.73 8.24 7.46
  Nov 13, 2023 7.68 0.06 0.79% 7.62 7.92 7.35
  Nov 10, 2023 7.73 0.57 7.96% 7.16 7.73 6.85
  Nov 9, 2023 7.03 -0.36 -4.87% 7.39 7.66 6.88
  Nov 8, 2023 7.42 -0.18 -2.37% 7.60 7.68 7.28

  Perma-Fix Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Perma-Fix Environmental Services Inc Earnings Release
  Q4 2023 Perma-Fix Environmental Services Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 70.599 72.191 105.426 73.459 49.539
  Έσοδα 70.599 72.191 105.426 73.459 49.539
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 60.99 65.367 89.533 57.875 41.078
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9.609 6.824 15.893 15.584 8.461
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75.996 74.641 102.125 70.49 53.143
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.57 12.812 11.733 11.821 10.664
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.336 0.746 0.762 0.75 1.37
  Depreciation / Amortization 0.082 0.033 0.041 0.041 0.077
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.018 -4.317 0.056 0.003 -0.046
  Λειτουργικά Έσοδα -5.397 -2.45 3.301 2.969 -3.604
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.137 -0.262 -0.552 -0.303 0.006
  Άλλο, Καθαρό 1.945 -0.086 0.211 0.223 1.588
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.589 -2.798 2.96 2.889 -2.01
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.211 1.092 3.149 2.732 -1.074
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.164 0.123 0.124 0.32
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.211 1.256 3.272 2.856 -0.754
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.605 -0.421 -0.412 -0.541 -0.667
  Καθαρά Κέρδη -3.816 0.835 2.86 2.315 -1.421
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.211 1.256 3.272 2.856 -0.754
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.816 0.835 2.86 2.315 -1.421
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.816 0.835 2.86 2.315 -1.421
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.28 12.673 12.347 12.06 11.855
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24179 0.09911 0.265 0.23682 -0.0636
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24091 -0.12231 0.26795 0.23705 -0.06612
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 25.032 20.107 16.757 18.472 19.455
  Έσοδα 25.032 20.107 16.757 18.472 19.455
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.516 17.098 14.738 15.402 16.571
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.516 3.009 2.019 3.07 2.884
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.188 20.683 18.463 19.4 20.335
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.531 3.465 3.595 3.903 3.668
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.121 0.099 0.091 0.069 0.08
  Depreciation / Amortization 0.02 0.021 0.022 0.026 0.016
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.017 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 0.844 -0.576 -1.706 -0.928 -0.88
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.101 0.054 -0.039 -0.034 -0.027
  Άλλο, Καθαρό 0.006 0 -0.015 1.965 -0.003
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.951 -0.522 -1.76 1.003 -0.91
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.519 -0.318 -1.529 0.824 -1.257
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.519 -0.318 -1.529 0.824 -1.257
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.045 -0.093 -0.163 -0.16 -0.188
  Καθαρά Κέρδη 0.474 -0.411 -1.692 0.664 -1.445
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.519 -0.318 -1.529 0.824 -1.257
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.474 -0.411 -1.692 0.664 -1.445
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.474 -0.411 -1.692 0.664 -1.445
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.848 13.358 13.325 13.447 13.264
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03748 -0.02381 -0.11475 0.06128 -0.09477
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03748 -0.02381 -0.11392 0.06128 -0.09477
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.526 29.974 36.635 25.126 14.758
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.866 4.44 7.924 0.39 0.81
  Μετρητά 1.866 4.44 7.924 0.39 0.81
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.426 20.367 24.112 21.162 10.84
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.364 11.372 9.659 13.178 7.735
  Συνολικό Απόθεμα 0.814 0.68 0.61 0.487 0.449
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.405 4.472 3.967 2.983 2.552
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.015 0.015 0.022 0.104 0.107
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 70.898 77.301 78.919 66.515 57.442
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20.928 21.069 20.07 19.121 15.739
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 49.725 50.001 47.978 46.04 42.271
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -28.797 -28.932 -27.908 -26.919 -26.532
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.239 10.37 9.797 9.855 9.721
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.205 15.888 12.417 12.413 17.224
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.708 25.914 32.963 25.1 21.511
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.325 11.975 15.382 9.277 5.497
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.578 7.127 7.949 7.602 7.698
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.63 0.726 4.12 1.771 1.365
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.175 6.086 5.512 6.45 6.951
  Σύνολο Οφειλών 33.365 36.717 44.726 35.66 29.814
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.881 1.484 3.796 3.046 2.386
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.563 0.6 3.134 2.58 2.118
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.471 0.59 0.586
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -1.742 -1.619 -1.495
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.776 9.319 9.238 8.543 6.826
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37.533 40.584 34.193 30.855 27.628
  Redeemable Preferred Stock 0
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 115.209 114.307 108.931 108.457 107.548
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -77.436 -73.62 -74.455 -77.315 -79.63
  Treasury Stock - Common -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.165 -0.028 -0.207 -0.211 -0.214
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 70.898 77.301 78.919 66.515 57.442
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.3248 13.2149 12.1539 12.1159 11.9366
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.318 0.884 0.662 0.466 0.268
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 32.217 27.585 24.916 23.526 25.44
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.988 4.75 2.411 1.866 1.858
  Μετρητά 1.988 4.75 2.411 1.866 1.858
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24.678 19.051 17.582 15.426 16.299
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 15.342 11.93 10.881 9.364 9.993
  Συνολικό Απόθεμα 1.03 1.032 1.104 0.814 1.057
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.506 2.735 3.8 5.405 6.209
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.015 0.017 0.019 0.015 0.017
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 79.504 74.58 72.503 70.898 73.189
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20.787 20.564 20.916 20.928 21.602
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 51.306 50.46 50.215 49.725 51.473
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -30.519 -29.896 -29.299 -28.797 -29.871
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.123 10.158 10.182 10.239 10.277
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16.377 16.273 16.489 16.205 15.87
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.469 25.881 24.577 22.708 23.935
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 9.614 13.896 11.812 10.325 10.37
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.748 6.198 6.866 6.578 8.87
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.103 0.655 0.607 0.63 0.623
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.004 5.132 5.292 5.175 4.072
  Σύνολο Οφειλών 40.673 36.35 35.131 33.365 34.219
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.538 0.666 0.763 0.881 1.038
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.115 0.316 0.443 0.563 0.681
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.423 0.35 0.32 0.318 0.357
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.666 9.803 9.791 9.776 9.246
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.831 38.23 37.372 37.533 38.97
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 116.106 115.789 115.452 115.209 114.993
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -77.032 -77.373 -77.847 -77.436 -75.744
  Treasury Stock - Common -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.169 -0.112 -0.158 -0.165 -0.204
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 79.504 74.58 72.503 70.898 73.189
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.5813 13.5551 13.3898 13.3248 13.2981
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.816 0.671 2.737 2.191 -1.741
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.553 -6.837 7.368 -4.683 1.96
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.109 1.687 1.596 1.342 1.455
  Deferred Taxes -0.39 -3.86 -0.119 0.004 -1.108
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.835 -3.667 0.639 0.901 -1.108
  Cash Taxes Paid 0.006 0.047 0.07 0.245 0.16
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.173 0.23 0.366 0.422 0.248
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.709 -1.668 2.515 -9.121 4.462
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.997 -1.564 -1.593 -1.412 -1.318
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.023 -1.577 -1.715 -1.535 -1.432
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.026 0.013 0.122 0.123 0.114
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.921 4.943 1.892 0.992 -0.58
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.489 -0.048 -0.085 -0.112
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.048 5.765 0.006 0.133 0.036
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.362 -0.774 1.971 0.971 -0.616
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.004 -0.001 0.006 0.019 -0.02
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.475 -3.459 7.673 -5.084 0.042
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.411 -3.816 -2.124 -2.788 -1.343
  Cash From Operating Activities 1.564 -0.553 -0.893 -3.057 0.006
  Cash From Operating Activities 0.747 2.109 1.433 0.936 0.456
  Non-Cash Items 0.145 0.835 0.554 0.342 0.136
  Cash Taxes Paid 0 0.006 0.006 0.006 0.006
  Cash Interest Paid 0.055 0.173 0.125 0.079 0.034
  Changes in Working Capital 1.287 0.709 -0.609 -1.221 1.43
  Cash From Investing Activities -0.748 -0.997 -0.922 -0.733 -0.321
  Capital Expenditures -0.748 -1.023 -0.947 -0.758 -0.345
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.026 0.025 0.025 0.024
  Cash From Financing Activities -0.204 -0.921 -0.694 -0.444 -0.189
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.007 -0.048 0.013
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.178 -1.362 -1.196 -0.947 -0.168
  Foreign Exchange Effects -0.004 -0.004 -0.003 0
  Net Change in Cash 0.612 -2.475 -2.513 -4.237 -0.504
  Deferred Taxes -0.204 -0.39 -0.147 -0.326 -0.673
  Financing Cash Flow Items -0.033 0.489 0.489 0.503 -0.021
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Schelhammer Capital Bank AG Bank and Trust 13.965 1894466 0 2023-06-01 LOW
  Heartland Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9112 530582 -118818 2023-06-30
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9108 530527 37682 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2421 304153 5442 2023-06-30 LOW
  Potomac Capital Management Inc. Hedge Fund 2.2188 301000 -23000 2023-06-30
  Centofanti (Louis Francis) Individual Investor 1.994 270509 0 2023-06-01 LOW
  Reeder (Joe R) Individual Investor 1.6899 229252 2057 2023-10-02 LOW
  Zwecker (Mark A) Individual Investor 1.681 228048 1596 2023-10-02 LOW
  Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.5271 207167 -29006 2023-06-30 LOW
  ARS Investment Partners LLC Investment Advisor 1.2733 172730 17389 2023-06-30 LOW
  Shelton (Larry M) Individual Investor 1.2543 170162 1907 2023-10-02 LOW
  Ancora Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.104 149766 -27163 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9463 128380 -8795 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.9155 124196 12500 2023-06-30 HIGH
  Duff Mark James Individual Investor 0.7958 107952 0 2023-06-01 MED
  EAM Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6687 90708 -39213 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5495 74547 7095 2023-06-30 LOW
  Janney Montgomery Scott LLC Research Firm 0.503 68242 51446 2023-06-30 LOW
  Apis Capital Advisors LLC Hedge Fund 0.4423 60000 -44000 2023-06-30 MED
  Legato Capital Management LLC Investment Advisor 0.4027 54635 54635 2023-09-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Perma-Fix Inc Company profile

  Σχετικά με την Perma-Fix Inc

  Η Perma-Fix Environmental Services, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνογνωσίας περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Τομέας επεξεργασίας, τομέας υπηρεσιών και ιατρικός τομέας: Ο τομέας επεξεργασίας περιλαμβάνει υπηρεσίες επεξεργασίας, επεξεργασίας και διάθεσης πυρηνικών, χαμηλής ραδιενέργειας, μικτών αποβλήτων, επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων και εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης, όπως η Perma-Fix of Florida (PFF), Inc., η Diversified Scientific Services (DSSI), Inc., η Perma-Fix Northwest Richland (PFNWR), Inc. και το Oak Ridge Environmental Waste Operations Center (EWOC). Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) προσδιορίζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων για προβληματικά ρεύματα αποβλήτων. Ο τομέας υπηρεσιών περιλαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες και πυρηνικές υπηρεσίες. Ο τομέας Medical, ο οποίος ασχολείται σε περιορισμένη βάση με την Ε&Α της τεχνολογίας παραγωγής ιατρικών ισοτόπων της Εταιρείας, δεν έχει αποφέρει έσοδα.

  Industry: Waste Management, Disposal & Recycling Services

  Suite 250
  8302 Dunwoody Place
  ATLANTA
  GEORGIA 30350
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου