Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Peapack-Gladstone - PGC CFD

30.04
0.92%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 30.29
Άνοιγμα* 30.31
Μεταβολή 1 έτους* 0.93%
Εύρος ημέρας* 29.96 - 30.31
Εύρος 52 εβδ. 27.71-42.19
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 57.51K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 671.39M
Αναλογία P/E 9.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 17.81M
Έσοδα 211.88M
EPS 4.02
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.53064
Beta 1.06
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 30.04 -0.32 -1.05% 30.36 30.36 29.94
Jun 28, 2022 30.29 -0.31 -1.01% 30.60 31.01 30.21
Jun 27, 2022 30.36 -0.02 -0.07% 30.38 30.62 30.10
Jun 24, 2022 30.26 -0.04 -0.13% 30.30 30.61 29.78
Jun 23, 2022 29.94 -0.68 -2.22% 30.62 30.78 29.73
Jun 22, 2022 30.84 0.00 0.00% 30.84 31.02 30.56
Jun 21, 2022 30.96 0.37 1.21% 30.59 31.01 30.21
Jun 17, 2022 30.26 0.29 0.97% 29.97 30.93 29.97
Jun 16, 2022 30.45 -0.27 -0.88% 30.72 30.72 30.09
Jun 15, 2022 30.92 0.76 2.52% 30.16 31.08 30.16
Jun 14, 2022 30.36 0.32 1.07% 30.04 30.66 30.04
Jun 13, 2022 30.46 -0.55 -1.77% 31.01 31.27 30.40
Jun 10, 2022 31.51 -0.06 -0.19% 31.57 31.77 31.27
Jun 9, 2022 31.96 -0.43 -1.33% 32.39 32.53 31.96
Jun 8, 2022 32.54 -0.22 -0.67% 32.76 33.13 32.48
Jun 7, 2022 33.43 0.11 0.33% 33.32 33.73 33.26
Jun 6, 2022 33.61 0.23 0.69% 33.38 33.80 33.11
Jun 3, 2022 33.28 -0.03 -0.09% 33.31 33.56 33.16
Jun 2, 2022 33.25 0.52 1.59% 32.73 33.38 32.46
Jun 1, 2022 32.87 0.05 0.15% 32.82 33.37 32.65

Peapack-Gladstone Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 42.741 54.307 57.72 66.122 32.003 77.662
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.477 38.097 44.17 47.434 22.992 56.622
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26.477 38.097 44.17 47.434 22.992 56.622
Καθαρά Κέρδη 26.477 36.497 44.17 47.434 26.192 56.622
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26.477 38.097 44.17 47.434 22.992 56.622
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26.477 36.497 44.17 47.434 26.192 56.622
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26.477 36.497 44.17 47.434 26.192 56.622
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.515 17.9437 19.1486 19.4114 19.0812 19.2926
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.60321 2.12314 2.30669 2.44361 1.20496 2.93491
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.60321 2.12314 2.30669 2.44361 2.62336 3.18822
Interest Income, Bank 117.048 138.727 159.686 180.67 165.75 160.067
Total Interest Expense 20.613 27.586 44.523 60.396 38.148 22.006
Net Interest Income 96.435 111.141 115.163 120.274 127.602 138.061
Loan Loss Provision 7.5 5.85 3.55 4
Net Interest Income after Loan Loss Provision 88.935 105.291 111.613 116.274 127.602 138.061
Non-Interest Income, Bank 28.918 34.627 44.193 54.696 61.76 72.243
Non-Interest Expense, Bank -75.112 -85.611 -98.086 -104.848 -157.359 -132.642
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.6 0 3.2
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17.794 19.939 19.207 20.722 17.792
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Καθαρά Κέρδη 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.178 14.418 14.171 14.855 13.441
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.5317 19.4394 19.2738 18.9988 18.9467
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.6747 0.74169 0.73525 0.78189 0.70941
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.68323 0.78365 0.79649 0.92339 0.81894
Interest Income, Bank 38.239 39.686 40.067 42.075 44.14
Total Interest Expense 6.446 5.841 4.856 4.863 4.518
Net Interest Income 31.793 33.845 35.211 37.212 39.622
Net Interest Income after Loan Loss Provision 31.793 33.845 35.211 37.212 39.622
Non-Interest Income, Bank 17.82 17.678 17.781 18.964 14.714
Non-Interest Expense, Bank -31.819 -31.584 -33.785 -35.454 -36.544
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 3878.63 4260.55 4617.86 5182.88 5890.44 6077.99
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30.371 29.476 27.408 38.123 35.36 36.401
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59.504 61.762 62.865 76.739 76.684 79.696
Accumulated Depreciation, Total -29.133 -32.286 -35.457 -38.616 -41.324 -43.295
Goodwill, Net 1.573 17.107 24.417 30.208 33.103 36.212
Intangibles, Net 1.584 6.729 7.982 10.38 10.788 12.69
Other Long Term Assets, Total 15.32 0.552 0
Other Assets, Total 22.563 38.468 56.192 56.187 122.309 84.04
Accrued Expenses 22.334 28.521 37.921 77.499 131.225 87.613
Total Liabilities 3554.42 3856.87 4148.85 4679.23 5363.32 5531.6
Total Long Term Debt 58.457 92.096 91.555 91.015 365.633 138.521
Long Term Debt 48.764 83.024 83.193 83.417 358.88 132.701
Capital Lease Obligations 9.693 9.072 8.362 7.598 6.753 5.82
Total Equity 324.21 403.678 469.013 503.652 527.122 546.388
Common Stock 14.717 15.858 16.459 16.733 16.958 17.22
Additional Paid-In Capital 238.708 283.552 309.088 319.375 326.592 332.358
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 81.304 114.468 154.799 199.029 221.441 274.288
Treasury Stock - Common -8.988 -8.988 -8.988 -29.99 -36.477 -65.104
Unrealized Gain (Loss) -1.091 -1.822 -3.006 1.006 5.521 -9.873
Other Equity, Total -0.44 0.61 0.661 -2.501 -6.913 -2.501
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3878.63 4260.55 4617.86 5182.88 5890.44 6077.99
Total Common Shares Outstanding 17.258 18.6196 19.3377 18.9268 18.9747 18.3939
Deferred Income Tax 16.029 26.151 32.978 39.322
Other Liabilities, Total 7.951
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 5969.63 5791.69 6240.29 6077.99 6255.66
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37.589 36.786 37.199 36.401 41.08
Goodwill, Net 33.103 33.103 36.212 36.212 36.212
Intangibles, Net 10.421 10.053 13.121 12.69 12.259
Other Assets, Total 88.878 89.583 88.965 84.04 53.78
Accrued Expenses 102.387 107.65 106.167 87.613 57.476
Total Liabilities 5447.19 5253.23 5697.27 5531.6 5732.24
Total Long Term Debt 356.545 222.442 187.188 138.521 138.345
Long Term Debt 350.017 216.143 181.125 132.701 132.772
Capital Lease Obligations 6.528 6.299 6.063 5.82 5.573
Deferred Income Tax 28.341 27.362 27.575 39.322 26.916
Total Equity 522.441 538.459 543.014 546.388 523.426
Common Stock 17.14 17.164 17.185 17.22 17.45
Additional Paid-In Capital 326.251 328.035 330.392 332.358 332.474
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 233.67 247.136 260.365 274.288 290.718
Treasury Stock - Common -40.856 -48.461 -55.893 -65.104 -76.278
Unrealized Gain (Loss) -1.392 -1.392 -5.249 -9.873 -40.447
Other Equity, Total -12.372 -4.023 -3.786 -2.501 -0.491
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5969.63 5791.69 6240.29 6077.99 6255.66
Total Common Shares Outstanding 19.0349 18.8299 18.6279 18.3939 18.3703
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 26.477 36.497 44.17 47.434 26.192 56.622
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 42.926 55.935 64.248 86.296 36.72 75.463
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.093 3.275 3.127 3.122 3.127 3.19
Amortization 0.123 0.321 1.187 1.043 1.287 1.598
Deferred Taxes 0.952 14.118 17.042 10.013 8.225 9.452
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.541 5.633 3.202 8.073 12.332 15.789
Cash Taxes Paid 14.87 11.597 3.605 3.595 9.786 16.079
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.965 26.506 42.768 60.293 38.281 22.356
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.74 -3.909 -4.48 16.611 -14.443 -11.188
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -433.175 -435.514 -297.707 -486.965 -213.995 -753.798
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.218 -2.38 -1.059 -1.705 -3.075 -3.928
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -429.957 -433.134 -296.648 -485.26 -210.92 -749.87
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 482.78 330.335 280.785 448.081 622.412 171.817
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 454.553 261.591 266.506 472.697 357.21 431.118
Total Cash Dividends Paid -3.296 -3.548 -3.712 -3.865 -3.78 -3.775
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 23.53 38.167 17.991 -20.751 -6.257 -28.44
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 7.993 34.125 0 275.239 -227.086
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 92.531 -49.244 47.326 47.412 445.137 -506.518
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 13.178 27.596 41.767 56.622 13.441
Cash From Operating Activities 30.305 53.94 68.464 75.463 30.919
Cash From Operating Activities 0.784 1.566 2.367 3.19 0.839
Amortization 0.368 0.736 1.167 1.598 0.431
Deferred Taxes -0.841 -4.539 -3.247 9.452 -3.575
Non-Cash Items 2.964 6.927 10.3 15.789 4.201
Cash Taxes Paid 0.2 4.056 13.448 16.079 0.199
Cash Interest Paid 4.413 12.542 16.128 22.356 3.099
Changes in Working Capital 13.852 21.654 16.11 -11.188 15.582
Cash From Investing Activities -317.511 -406.933 -446.047 -753.798 -292.892
Capital Expenditures -2.248 -2.895 -3.371 -3.928 -0.568
Other Investing Cash Flow Items, Total -315.263 -404.038 -442.676 -749.87 -292.324
Cash From Financing Activities 110.421 -96.867 340.473 171.817 229.129
Financing Cash Flow Items 124.645 60.484 541.282 431.118 119.018
Total Cash Dividends Paid -0.949 -1.901 -2.843 -3.775 -0.92
Issuance (Retirement) of Stock, Net -4.369 -11.95 -19.376 -28.44 -11.054
Issuance (Retirement) of Debt, Net -8.906 -143.5 -178.59 -227.086 122.085
Net Change in Cash -176.785 -449.86 -37.11 -506.518 -32.844
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2013 1282798 5576 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.9806 1243487 -32504 2022-09-30 LOW
Weichert (James M) Individual Investor 6.0094 1070480 0 2022-03-01 LOW
PGB Trust & Investments Bank and Trust 5.3907 960267 15096 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.791 853450 37005 2022-09-30 LOW
The Banc Funds Company, L.L.C. Investment Advisor 4.3556 775890 0 2022-09-30 LOW
FJ Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.6602 652000 0 2022-09-30 MED
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 3.2073 571325 -9736 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4443 435409 -20166 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.3117 411789 -28307 2022-09-30 LOW
The Philadelphia Trust Company Bank and Trust 2.0635 367577 -585 2022-09-30 LOW
Strategic Value Bank Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8956 337678 0 2022-12-31
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7159 305662 528 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.5582 277570 141083 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2565 223820 -33900 2022-09-30 HIGH
Salzhauer Michael Investment Advisor 1.1987 213522 42781 2022-09-30 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0425 185701 -757 2022-09-30 LOW
Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.0305 183559 -1330 2022-09-30 LOW
Kennedy (Douglas L) Individual Investor 0.8926 159005 -280 2022-06-22 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.8683 154683 154683 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Peapack-Gladstone Company profile

Σχετικά με την Peapack-Gladstone

Η Peapack-Gladstone Financial Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου τραπεζών. Η κύρια θυγατρική της είναι η Peapack-Gladstone Bank (η Τράπεζα), η οποία είναι εμπορική τράπεζα που έχει συσταθεί από την πολιτεία. Ο τραπεζικός της τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες εμπορικών, εμπορικών ακινήτων, πολυκατοικιών, κατοικιών και καταναλωτικών δανείων, υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και βιομηχανίες, διαχείριση καταθέσεων, δημιουργία καταθέσεων, λειτουργία αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ), τηλεφωνικές και διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εμπορικών πιστωτικών καρτών και υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Ο τομέας Peapack Private Wealth Management Division ή Peapack Private περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων για ιδιώτες και ιδρύματα- υπηρεσίες προσωπικής εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκτελεστή, επιτρόπου, διαχειριστή και θεματοφύλακα, και άλλες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας του Delaware, PGB Trust & Investments of Delaware, και της Murphy Capital.

Industry: Banks (NEC)

500 Hills Dr
BEDMINSTER
NEW JERSEY 07921-1538
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,468.75 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου