Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά

Δείκτες

Speculate on marketwide changes with index CFDs. The FTSE 100, S&P 500 and Euro Stoxx 50 all have their ups and downs, and you can benefit by trading their price directly.

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)

Μετοχές

Trading share CFDs lets you speculate on prices of all popular markets with leverage and tight spreads.

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)

Κρυπτο-Νομίσματα

Explore the latest financial markets with cryptocurrencies. Trade on the volatile crypto market rises and falls.

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)

Εμπορεύματα

Trade CFDs on a wide range of commodities, including Brent and Crude Oil, Gold and Silver. Enjoy outstanding flexibility when speculating on the world of natural resources with low margin CFDs.

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)

Άλλα εργαλεία

Take advantage of global economic announcements and trends by trading CFDs on a huge variety of currency pairs, both widespread and niche.

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)