Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Pacific Biosciences - PACB CFD

  5.50
  0.72%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.54
  Άνοιγμα* 5.78
  Μεταβολή 1 έτους* -36.27%
  Εύρος ημέρας* 5.49 - 6.02
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 5.50 -0.20 -3.51% 5.70 6.06 5.49
  Feb 28, 2024 5.54 0.04 0.73% 5.50 5.64 5.38
  Feb 27, 2024 5.60 0.28 5.26% 5.32 5.66 4.95
  Feb 26, 2024 5.21 0.22 4.41% 4.99 5.27 4.99
  Feb 23, 2024 5.09 0.00 0.00% 5.09 5.29 5.00
  Feb 22, 2024 5.10 0.05 0.99% 5.05 5.23 4.98
  Feb 21, 2024 5.05 -0.03 -0.59% 5.08 5.22 4.98
  Feb 20, 2024 5.26 -0.43 -7.56% 5.69 5.69 5.06
  Feb 16, 2024 5.71 -0.55 -8.79% 6.26 6.62 5.66
  Feb 15, 2024 6.63 0.07 1.07% 6.56 6.80 6.36
  Feb 14, 2024 6.45 0.21 3.37% 6.24 6.54 6.19
  Feb 13, 2024 6.06 -0.10 -1.62% 6.16 6.35 6.02
  Feb 12, 2024 6.68 0.12 1.83% 6.56 6.79 6.47
  Feb 9, 2024 6.60 -0.01 -0.15% 6.61 6.78 6.44
  Feb 8, 2024 6.53 0.24 3.82% 6.29 6.55 6.14
  Feb 7, 2024 6.29 -0.24 -3.68% 6.53 6.56 6.04
  Feb 6, 2024 6.54 0.16 2.51% 6.38 6.77 6.30
  Feb 5, 2024 6.41 -0.12 -1.84% 6.53 6.63 6.35
  Feb 2, 2024 6.72 0.18 2.75% 6.54 6.78 6.40
  Feb 1, 2024 6.72 0.07 1.05% 6.65 6.97 6.55

  Pacific Biosciences Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 128.304 130.513 78.893 90.891 78.626
  Έσοδα 128.304 130.513 78.893 90.891 78.626
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 75.564 71.653 46.327 56.315 53.53
  Ακαθάριστο Εισόδημα 52.74 58.86 32.566 34.576 25.096
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 435.5 392.948 51.278 173.436 179.613
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 160.854 124.124 72.799 75.491 63.489
  Έρευνα & Ανάπτυξη 193 112.899 64.152 59.63 62.594
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.705 83.129 -132 -18
  Λειτουργικά Έσοδα -307.196 -262.435 27.615 -82.545 -100.987
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.69 -12.53 -0.267 -2.595 -2.423
  Άλλο, Καθαρό 7.638 0.093 2.055 1.006 0.848
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -314.248 -274.872 29.403 -84.134 -102.562
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 224.55 204.136 174.97 152.527 135.094
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.39946 -0.88776 0.16805 -0.5516 -0.75919
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.38296 -0.62306 -0.58637 -0.66961 -0.75919
  Other Operating Expenses, Total 2.377 1.143
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 47.573 38.9 27.353 32.311 35.467
  Έσοδα 47.573 38.9 27.353 32.311 35.467
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32.027 29.139 18.508 18.764 19.274
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15.546 9.761 8.845 13.547 16.193
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 122.781 130.152 114.437 106.931 103.436
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 40.573 39.818 45.003 36.795 39.252
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46.173 48.939 42.623 47.092 50.348
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.033 3.705 0 0
  Other Operating Expenses, Total 1.975 12.256 4.598 4.28 -5.438
  Λειτουργικά Έσοδα -75.208 -91.252 -87.084 -74.62 -67.969
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.554 -3.63 -3.648 -3.664 -3.681
  Άλλο, Καθαρό 8.929 6.867 6.348 1.313 0.256
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Καθαρά Κέρδη -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -69.833 -88.015 -84.384 -76.971 -71.394
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 250.07 242.032 226.257 225.123 224.499
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.27925 -0.36365 -0.37296 -0.34191 -0.31801
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.27112 -0.36365 -0.35658 -0.34191 -0.31801
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 852.074 1101.13 355.587 81.046 131.659
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 772.318 1044.4 318.814 49.099 102.354
  Μετρητά & Ισοδύναμα 325.089 460.725 81.611 29.627 18.844
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 447.229 583.675 237.203 19.472 83.51
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18.786 24.241 16.837 15.266 8.595
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 18.786 24.241 16.837 15.266 8.595
  Συνολικό Απόθεμα 50.381 24.599 14.23 13.312 17.878
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10.289 7.394 4.87 3.369 2.832
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.3 0.5 0.836
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1767.09 2006.97 413.98 147.985 170.275
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 81.343 79.121 54.85 62.897 34.073
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 146.331 135.407 104.741 107.115 71.18
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -64.988 -56.286 -49.891 -44.218 -37.107
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.45 5.762 3.543 4.042 4.543
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 263.335 71.709 38.502 49.153 26.884
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.028 11.002 3.579 8.368 6.736
  Δεδουλευμένα Έξοδα 41.482 43.971 21.682 17.079 12.823
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 208.025 16.736 13.241 7.835 7.325
  Σύνολο Οφειλών 1204.18 1215.98 78.489 93.068 56.214
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 897.183 896.067 0 0 14.659
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 897.183 896.067 0 14.659
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 43.664 248.207 39.987 43.915 14.671
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 562.904 790.987 335.491 54.917 114.061
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.227 0.221 0.192 0.153 0.15
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2099.78 2009.94 1372.08 1121 1096.05
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1532.34 -1218.09 -1036.87 -1066.24 -982.106
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.765 -1.087 0.085 0.005 -0.036
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1767.09 2006.97 413.98 147.985 170.275
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 226.505 220.978 192.294 153.119 150.244
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.8 0 15.871
  Υπεραξία, Καθαρό 409.974 409.974
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 410.245 410.979
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 882.297 935.552 981.111 852.074 913.896
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 767.789 829.862 874.892 772.318 834.34
  Μετρητά & Ισοδύναμα 385.648 209.287 353.834 325.089 304.433
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 382.141 620.575 521.058 447.229 529.907
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 30.486 24.034 29.589 18.786 22.756
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 30.486 24.034 29.589 18.786 22.756
  Συνολικό Απόθεμα 68.256 67.608 61.955 50.381 43.495
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.466 13.748 14.375 10.289 13.005
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1898.35 1847.63 1896.42 1767.09 1818.95
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 74.95 76.761 79.08 81.343 80.687
  Υπεραξία, Καθαρό 463.843 409.974 409.974 409.974 409.974
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 461.838 409.779 410.011 410.245 410.294
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.426 15.565 16.241 13.45 4.098
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 183.961 271.409 265.674 263.335 81.649
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.106 16.512 17.39 12.028 12.853
  Δεδουλευμένα Έξοδα 44.12 36.253 28.398 41.482 33.498
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 122.835 217.244 217.986 209.825 35.298
  Σύνολο Οφειλών 1134.61 1205.63 1204.3 1204.18 1192.36
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 891.996 891.795 896.839 896.683 896.529
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 891.996 891.795 896.839 896.683 896.529
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 58.654 42.428 41.787 44.164 214.18
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 763.743 641.999 692.117 562.904 626.591
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.258 0.25 0.25 0.227 0.226
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2522.38 2334.62 2314.15 2099.78 2080.58
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1757.06 -1690.19 -1620.35 -1532.34 -1447.96
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.84 -2.686 -1.924 -4.765 -6.26
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1898.35 1847.63 1896.42 1767.09 1818.95
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 258.374 250.473 249.803 226.505 225.916
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.9 1.4 1.9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -314.248 -181.223 29.403 -84.134 -102.562
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -263.211 -111.18 19.503 -78.312 -66.43
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.48 7.199 6.428 7.265 7.215
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 94.616 135.107 -13.569 1.561 23.252
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.049 6.928 0.491 1.4 1.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -53.972 21.005 -2.759 -3.004 5.665
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 116.083 -678.531 -219.322 62.047 -38.415
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16.929 -5.931 -1.039 -2.836 -1.854
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 133.012 -672.6 -218.283 64.883 -36.561
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.622 1169.58 251.839 26.548 107.182
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.23 326.651 233.839 8.548 107.182
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.608 895.175 -16 0 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -137.506 379.87 52.02 10.283 2.337
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -52.245 34 18
  Amortization 0.913 0.381
  Deferred Taxes -93.649
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -88.015 -314.248 -229.864 -152.893 -81.499
  Cash From Operating Activities -94.691 -263.211 -202.645 -139.592 -79.029
  Cash From Operating Activities 2.755 9.48 6.937 4.591 2.268
  Amortization 0.234 0.913 0.685 0.456 0.228
  Non-Cash Items 33.464 94.616 65.22 40.172 24.353
  Changes in Working Capital -43.129 -53.972 -45.623 -31.918 -24.379
  Cash From Investing Activities -72.553 116.083 35.68 -18.228 42.053
  Capital Expenditures -3.721 -16.929 -11.846 -7.657 -3.638
  Other Investing Cash Flow Items, Total -68.832 133.012 47.526 -10.571 45.691
  Cash From Financing Activities 195.989 9.622 8.803 5.67 5.215
  Financing Cash Flow Items 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 196.435 11.23 9.983 6.44 5.592
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.446 -1.608 -1.18 -0.77 -0.377
  Net Change in Cash 28.745 -137.506 -158.162 -152.15 -31.761
  Deferred Taxes 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  ARK Investment Management LLC Investment Advisor 11.9024 29822440 3187820 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.2106 23077896 842019 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.8589 17185502 422489 2023-06-30 LOW
  Madrone Advisors, LLC Investment Advisor 6.5517 16415933 0 2023-06-30 LOW
  Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3671 13447666 -202282 2023-09-30 LOW
  Jackson Square Partners, LLC Investment Advisor 3.3995 8517624 -3580337 2023-06-30
  Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 3.3278 8338120 1983000 2023-06-30 MED
  Bellevue Asset Management AG Investment Advisor 3.0104 7542829 516723 2023-06-30 LOW
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.6587 6661633 -627735 2023-06-30 HIGH
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.4631 6171599 751036 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1267 5328651 -34168 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9643 4921808 190699 2023-06-30 LOW
  Avidity Partners Management LP Hedge Fund 1.7311 4337400 524800 2023-06-30 HIGH
  Capital International Investors Investment Advisor 1.6826 4215801 0 2023-06-30 LOW
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.626 4074164 60547 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.565 3921303 -1127669 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.5054 3771831 245337 2023-06-30 LOW
  Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 1.4703 3683866 251862 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4216 3562042 -23331 2023-06-30 LOW
  Shimoda Holdings LLC Corporation 1.3969 3500000 0 2022-12-31

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  1305 O'brien Drive
  MENLO PARK
  CALIFORNIA 94025
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου