Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Orgenesis Inc. - ORGS CFD

1.20
3.45%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Orgenesis Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.16
Άνοιγμα* 1.16
Μεταβολή 1 έτους* -50.64%
Εύρος ημέρας* 1.12 - 1.22
Εύρος 52 εβδ. 0.98-2.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 20.38K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.57M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 28.34M
Έσοδα 35.86M
EPS -0.59
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 1.20 0.04 3.45% 1.16 1.22 1.12
May 25, 2023 1.16 0.00 0.00% 1.16 1.18 1.14
May 24, 2023 1.18 -0.06 -4.84% 1.24 1.24 1.16
May 23, 2023 1.18 0.08 7.27% 1.10 1.21 1.10
May 22, 2023 1.12 0.04 3.70% 1.08 1.13 1.08
May 19, 2023 1.08 -0.01 -0.92% 1.09 1.14 1.07
May 18, 2023 1.09 0.02 1.87% 1.07 1.10 1.07
May 17, 2023 1.08 0.02 1.89% 1.06 1.12 1.04
May 16, 2023 1.04 0.01 0.97% 1.03 1.08 1.03
May 15, 2023 1.05 0.06 6.06% 0.99 1.05 0.99
May 12, 2023 1.02 0.00 0.00% 1.02 1.04 0.99
May 11, 2023 1.06 0.05 4.95% 1.01 1.08 1.01
May 10, 2023 1.06 0.05 4.95% 1.01 1.08 1.01
May 9, 2023 1.02 -0.03 -2.86% 1.05 1.05 0.99
May 8, 2023 1.04 0.03 2.97% 1.01 1.04 1.01
May 5, 2023 1.03 0.01 0.98% 1.02 1.04 0.96
May 4, 2023 0.98 0.00 0.00% 0.98 0.99 0.96
May 3, 2023 1.04 0.06 6.12% 0.98 1.04 0.96
May 2, 2023 0.98 -0.05 -4.85% 1.03 1.04 0.95
May 1, 2023 1.05 0.00 0.00% 1.05 1.08 1.02

Orgenesis Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Orgenesis Inc Earnings Release
Q2 2023 Orgenesis Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Orgenesis Inc Earnings Release
Q3 2023 Orgenesis Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 36.025 35.502 7.652 3.899 1.852
Έσοδα 36.025 35.502 7.652 3.899 1.852
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.633 1.221
Ακαθάριστο Εισόδημα 34.392 0.631
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44.679 54.167 103.433 25.874 4.815
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.926 14.091 15.395 10.19 1.883
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.169 36.347 87.056 15.453 1.635
Depreciation / Amortization 0.961 1.864 1.182 1.064 0.203
Λειτουργικά Έσοδα -8.654 -18.665 -95.781 -21.975 -2.963
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.477 -1.789 -1.308 -0.956 -0.035
Άλλο, Καθαρό 0.171 2.503 0.353 0.113 0.008
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.96 -17.951 -96.736 -22.818 -2.99
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.169 -18.059 -95.127 -22.589 -2.907
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.889 -18.053 -95.088 -22.49 -2.744
Καθαρά Κέρδη -14.889 -18.053 1.11 -24.121 -2.744
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.889 -18.053 -95.088 -22.49 -2.744
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.889 -18.053 1.11 -24.121 -2.744
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.889 -18.053 1.11 -24.121 -2.744
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25.0963 24.2737 21.3203 15.908 15.423
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59328 -0.74373 -4.45997 -1.41375 -0.17792
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.56763 -0.69379 -4.45997 -1.41375 -0.17792
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.99 1.865
Other Operating Expenses, Total 0 -0.2 -0.833 -0.127
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.72 0.006 0.039 0.099 0.163
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 96.198 -1.631
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 7.044 13.624 7.988 7.201 7.212
Έσοδα 7.044 13.624 7.988 7.201 7.212
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.532 14.303 7.995 11.933 10.448
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.818 10.539 6.339 7.401 3.36
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.448 2.064 1.07 3.88 6.614
Depreciation / Amortization 0.342 0.239 0.24 0.241 0.474
Other Operating Expenses, Total -0.081 0
Λειτουργικά Έσοδα -3.488 -0.679 -0.007 -4.732 -3.236
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.645 -0.592 -1.375 -0.756 -0.754
Άλλο, Καθαρό 0.001 0.171 -0.001 0.007 -0.006
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.132 -1.1 -1.383 -5.481 -3.996
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.261 -1.272 -1.408 -5.492 -3.997
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.072 -2.825 0.052 0.065 -0.012
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.189 -4.097 -1.356 -5.427 -4.009
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -4.189 -4.097 -1.356 -5.427 -4.009
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.189 -4.097 -1.356 -5.427 -4.009
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.189 -4.097 -1.356 -5.427 -4.009
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.189 -4.097 -1.356 -5.427 -4.009
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.2469 25.5507 25.4039 24.8208 24.601
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1596 -0.16035 -0.05338 -0.21865 -0.16296
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15259 -0.13465 -0.05389 -0.21865 -0.16296
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.283 1.01 -0.02
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.722 0.451 0.366 0.411
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.322 13.173 7.622 6.79
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46.318 25.758 50.077 78.348 28.058
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.311 5.473 44.923 0.107 14.612
Μετρητά & Ισοδύναμα 5.311 5.473 44.923 0.107 14.612
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.871 18.478 3.254 2.035 10.267
Accounts Receivable - Trade, Net 36.183 15.245 3.085 1.831 3.226
Total Inventory 0.12 0.118 0.185 0.136 1.66
Prepaid Expenses 0.958 1.188 1.07 0.382 1.132
Total Assets 90.928 59.841 77.684 92.495 73.876
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.138 11.286 4.547 3.03 12.458
Goodwill, Net 8.187 8.403 8.745 4.812 15.266
Intangibles, Net 9.694 11.821 13.023 3.348 16.642
Long Term Investments 0.135 0.152 0.175
Other Long Term Assets, Total 1.456 1.168 1.117 0.334 0.44
Total Current Liabilities 15.91 15.365 16.285 42.434 17.161
Accounts Payable 4.429 5.238 8.649 5.549 4.583
Accrued Expenses 4.98 2.873 2.74 3.644 4.551
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.564 5.903 4.138 0.807 1.249
Other Current Liabilities, Total 1.937 1.351 0.758 32.434 6.778
Total Liabilities 63.367 21.353 25.105 87.018 47.771
Total Long Term Debt 13.438 4.895 7.264 12.143 3.508
Long Term Debt 13.343 4.854 7.2 12.143 2.847
Deferred Income Tax 0.058 1.656
Minority Interest 31.713 0.143 0.149 31.556 24.869
Other Liabilities, Total 2.306 0.95 1.407 0.827 0.577
Total Equity 27.561 38.488 52.579 5.477 26.105
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 150.355 145.916 140.397 94.691 90.597
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -121.261 -106.372 -88.319 -89.429 -65.163
Other Equity, Total -0.27 0.207 0.748 0.213 0.669
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90.928 59.841 77.684 92.495 73.876
Total Common Shares Outstanding 25.5458 24.3361 24.1678 16.141 15.5403
Other Current Assets, Total 1.058 0.501 0.645 75.688 0.387
Note Receivable - Long Term 1.253 2.623 1.012
Capital Lease Obligations 0.095 0.041 0.064 0.661
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 29.09 14.226 6.736 4.468
Accumulated Depreciation, Total -3.952 -2.94 -2.189 -1.438
Treasury Stock - Common -1.266 -1.266 -0.25 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.45 46.318 31.856 25.458 24.01
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.674 5.311 3.015 2.303 1.123
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.674 5.311 3.015 2.303 1.123
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 40.464 38.871 26.395 21.798 20.846
Accounts Receivable - Trade, Net 37.739 36.183 23.744 18.786 17.075
Total Inventory 0.128 0.12 0.095 0.107 0.113
Prepaid Expenses 5.127 0.958 0.899 0.793 1.438
Other Current Assets, Total 1.057 1.058 1.452 0.457 0.49
Total Assets 93.267 90.928 70.69 62.799 58.538
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.712 25.138 17.566 15.145 11.99
Goodwill, Net 8.069 8.187 7.764 8.174 8.329
Intangibles, Net 9.43 9.694 10.72 11.207 11.539
Long Term Investments 0.136 0.135 1.739 1.75 1.574
Other Long Term Assets, Total 1.47 1.456 1.045 1.065 1.096
Total Current Liabilities 13.938 15.91 34.168 16.245 15.253
Accounts Payable 4.387 4.429 4.538 5.203 6.933
Accrued Expenses 5.041 4.98 5.627 4.16 3.568
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.376 4.564 22.504 5.585 3.375
Other Current Liabilities, Total 2.134 1.937 1.499 1.297 1.377
Total Liabilities 65.6 63.367 40.478 31.046 23.836
Total Long Term Debt 17.369 13.438 5.186 13.972 7.58
Long Term Debt 17.29 13.343 5.162 13.943 7.544
Capital Lease Obligations 0.079 0.095 0.024 0.029 0.036
Minority Interest 31.641 31.713 0.038 0.09 0.155
Other Liabilities, Total 2.652 2.306 1.086 0.739 0.848
Total Equity 27.667 27.561 30.212 31.753 34.702
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 154.691 150.355 149.465 149.094 146.29
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -125.45 -121.261 -117.164 -115.808 -110.381
Treasury Stock - Common -1.266 -1.266 -1.266 -1.266 -1.266
Other Equity, Total -0.311 -0.27 -0.826 -0.27 0.056
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 93.267 90.928 70.69 62.799 58.538
Total Common Shares Outstanding 27.8615 25.5458 25.5458 24.8208 24.8208
Note Receivable - Long Term 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -12.169 -18.059 0.579 -26.041 -2.907
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -24.924 -26.866 -78.046 -13.22 -1.077
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.978 1.864 1.435 3.806 0.265
Deferred Taxes -0.103 0 -1.378 0.304 -0.058
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.246 4.726 -76.784 5.717 0.746
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -19.876 -15.397 -1.898 2.994 0.877
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14.133 -12.384 105.61 -13.778 -0.592
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.416 -7.866 -1.525 -12.129 -0.535
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.717 -4.518 107.135 -1.649 -0.057
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 39.578 -0.106 5.881 24.098 0.197
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 20.593 13.2 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.181 0.91 8.488 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 16.804 -1.016 -2.607 10.898 0.197
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.126 -0.238 0.082 -0.058 0.015
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.395 -39.594 33.527 -2.958 -1.457
Cash Taxes Paid 0 0.156
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.458 0 0.157
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -4.261 -12.169 -10.897 -9.489 -3.997
Cash From Operating Activities -7.24 -24.924 -14.163 -9.206 -2.792
Cash From Operating Activities 0.578 1.978 1.463 0.975 0.474
Deferred Taxes 0.003 -0.103
Non-Cash Items 0.277 5.246 2.937 2.014 0.963
Changes in Working Capital -3.837 -19.876 -7.666 -2.706 -0.232
Cash From Investing Activities -1.307 -14.133 -7.458 -4.863 -1.613
Capital Expenditures -1.285 -12.416 -6.971 -4.352 -0.902
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.022 -1.717 -0.487 -0.511 -0.711
Cash From Financing Activities 5.91 39.578 20.095 10.906 0.001
Financing Cash Flow Items 20.593 1.084 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.441 2.181 2.181 2.181 0.006
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.469 16.804 16.83 8.725 -0.005
Foreign Exchange Effects -0.001 -0.126 0.019 -0.051 0.043
Net Change in Cash -2.638 0.395 -1.507 -3.214 -4.361
Cash Interest Paid 0.785
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
NewTech Investment Holdings, LLC Corporation 5.7285 1623376 1623376 2023-01-10
New Dimensions Trading, Ltd. Corporation 4.8344 1370000 1370000 2022-11-11
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2634 924806 0 2023-03-31 LOW
Bergen Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5058 710115 -640411 2021-12-31 MED
Knoll Capital Management, LLC Hedge Fund 2.2398 634738 0 2023-03-31 LOW
Redmond Asset Management, LLC Investment Advisor 1.6247 460409 460409 2023-03-31 LOW
Caplan (Vered) Individual Investor 0.9817 278191 0 2023-04-12 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7296 206754 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4153 117691 1469 2023-03-31 LOW
DIM Funds SICAV S.A. Hedge Fund 0.3882 110000 110000 2021-12-31
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3129 88659 0 2023-03-31 LOW
Adler Yaron Individual Investor 0.2234 63304 0 2023-04-12 LOW
Kenway Global Management Hedge Fund 0.1911 54167 0 2022-09-30
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.163 46199 -1300 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1455 41227 5000 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1295 36709 300 2023-03-31 LOW
Bank Hapoalim B.M. Bank and Trust 0.1131 32052 0 2023-03-31 LOW
PGIM Quantitative Solutions LLC Investment Advisor 0.0972 27550 2600 2023-03-31 LOW
Chapin Davis Asset Management Investment Advisor 0.0706 20000 0 2023-03-31 MED
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.045 12751 958 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Orgenesis Inc. Company profile

Σχετικά με την Orgenesis Inc.

Η Orgenesis Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που δραστηριοποιείται για να ξεκλειδώσει το δυναμικό των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών (CGT). Η εταιρεία επικεντρώνεται σε αυτόλογες (χρησιμοποιώντας τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς) θεραπείες με διαδικασίες και συστήματα που αναπτύσσονται για κάθε θεραπεία χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση κλειστού και αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας που επικυρώνεται για συμβατή παραγωγή κοντά στον ασθενή στο σημείο περίθαλψης για τη θεραπεία του. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα Point of Care Platform που αποτελείται από τρία στοιχεία: POCare Therapies, POCare Technologies και POCare Network. Ο αγωγός του θεραπευτικού χαρτοφυλακίου της είναι ποικίλος και καλύπτει διάφορες κλινικές ανάγκες. Η POCare Technology χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα σε ένα συνεργατικό δίκτυο POCare Network μέσω ενός συνδυασμού επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και δικτύωσης.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

20271 Goldenrod Lane
GERMANTOWN
MARYLAND 20876
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.50 Price
+2.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00471

Gold

1,937.16 Price
-0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,716.15 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

72.45 Price
-0.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου