Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 87.41% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την οργανωμένη αγορά
Share this article

Τι είναι ρυθμιζόμενη αγορά;

Ρυθμιζόμενη αγορά είναι αυτή που εποπτεύεται ή ελέγχεται σε κάποιο βαθμό από το κράτος ή έναν συγκεκριμένο δημόσιο φορέα. Τα περισσότερα χρηματιστήρια, όπως οι αγορές μετοχών είναι οργανωμένες αγορές, αλλά οι εξωχρηματιστηριακές αγορές τείνουν να ελέγχονται λιγότερο ή και καθόλου.

Πού συναντήσατε τον όρο «οργανωμένες αγορές»;

Ως επενδυτής, σίγουρα γνωρίζετε για τους κανονισμούς που επηρεάζουν τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο και τις αγορές στις οποίες επενδύετε, π.χ. αγορές μετοχών ή αγορές εμπορευμάτων. Επίσης, στα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με οικονομικά θέματα θα συζητιούνται οι προτεινόμενοι νέοι κανονισμοί ή οι υφιστάμενοι και οι ομάδες ειδικών συμφερόντων θα προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντισταθούν σε οποιαδήποτε αύξηση των «κανονιστικών επιβαρύνσεων».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμιζόμενες αγορές

Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν την τάση να αυτορυθμίζονται, να δημιουργούν δικά τους σύνολα κανόνων και να τα επιβάλλουν, συνήθως μέσα από επιτροπές αποτελούμενες από πρόσωπα ασχολούμενα με επαγγέλματα συναφή προς τα χρηματοοικονομικά. Αυτό είχε αρχίσει να αλλάζει πριν ακόμα προκύψει η οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το 2004. Μετά από την κρίση, ο έλεγχος επί των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τα πάντα, από τον τρόπο εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέχρι την υποβολή εκθέσεων περί των θέσεων στην αγορά. Μόνο οι συναλλαγές ένας προς έναν, όπως σε συνάλλαγμα ή μέσα διαχείρισης διαθεσίμων, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες.

Σχετικοί όροι

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου