Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  14.05
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.90
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021947 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.17)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021947%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000275 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000275%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SEK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Sweden
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Orexo AB ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 8.44-20.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.10K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 629.64K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 494.28M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 35.15M
  Έσοδα 628.60M
  EPS -5.86
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.69
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 14.05 0.00 0.00% 14.05 14.05 14.05
  Feb 12, 2024 14.05 0.05 0.36% 14.00 14.05 13.95
  Jan 30, 2024 14.75 -0.05 -0.34% 14.80 14.80 14.75
  Jan 29, 2024 13.85 0.05 0.36% 13.80 13.85 13.75
  Jan 26, 2024 13.90 0.00 0.00% 13.90 13.90 13.90
  Jan 25, 2024 14.00 0.25 1.82% 13.75 14.00 13.75
  Jan 19, 2024 13.80 0.00 0.00% 13.80 13.80 13.75
  Jan 18, 2024 13.75 0.00 0.00% 13.75 13.85 13.75
  Jan 16, 2024 13.95 0.00 0.00% 13.95 13.95 13.70
  Jan 15, 2024 14.20 -0.05 -0.35% 14.25 14.25 14.20
  Jan 12, 2024 14.20 -0.30 -2.07% 14.50 14.60 14.20
  Jan 11, 2024 14.85 -0.20 -1.33% 15.05 15.05 14.80
  Jan 8, 2024 14.75 0.05 0.34% 14.70 14.95 14.65
  Jan 5, 2024 14.85 0.05 0.34% 14.80 14.85 14.80
  Jan 4, 2024 14.90 0.00 0.00% 14.90 15.00 14.90
  Jan 3, 2024 15.20 0.00 0.00% 15.20 15.20 15.20
  Dec 29, 2023 15.15 0.00 0.00% 15.15 15.20 15.15
  Dec 28, 2023 15.50 -0.15 -0.96% 15.65 15.70 15.50
  Dec 22, 2023 15.70 -0.05 -0.32% 15.75 15.75 15.55
  Dec 21, 2023 15.85 0.00 0.00% 15.85 16.00 15.85

  Orexo Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  SE

  Γεγονός

  Q1 2024 Orexo AB Earnings Release
  Q1 2024 Orexo AB Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 624.3 565 663.6 844.8 783.1
  Έσοδα 624.3 565 663.6 844.8 783.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 102.6 78.9 65.6 105.6 171.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 521.7 486.1 598 739.2 611.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 808.2 779.1 683.5 613.6 687.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 390.8 427.8 382.1 329.4 355.9
  Έρευνα & Ανάπτυξη 259.7 223.1 193.3 163.4 148.2
  Depreciation / Amortization 68.8 53.3 38.9 20 20.8
  Other Operating Expenses, Total -6.7 -0.1 1.2 -2.6 -9.4
  Λειτουργικά Έσοδα -183.9 -214.1 -19.9 231.2 95.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 18.2 1.8 -14 1.9 -1.9
  Άλλο, Καθαρό -4.7 -10.2 -4.4 -5.2 -1.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -170.4 -222.5 -38.3 227.9 92.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Καθαρά Κέρδη -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -177.6 -223.5 -84.4 219.1 137.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.3517 34.3196 34.3988 35.3485 35.096
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.17004 -6.5123 -2.45357 6.19829 3.92922
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.90034 -0.65429 0.86079 6.19829 3.92922
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6.8 -3.9 2.4 -2.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.2
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 157.7 158.8 156 161 147.8
  Έσοδα 157.7 158.8 156 161 147.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.2 28.7 25.9 28 21.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 140.5 130.1 130.1 133 126.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 170.6 218.1 227.1 210.8 197.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.5 112 116 108.9 101.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 75.6 78.5 88.2 76.5 81.3
  Other Operating Expenses, Total -8.7 -1.1 -3 -2.6 -6.7
  Λειτουργικά Έσοδα -12.9 -59.3 -71.1 -49.8 -49.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.9 -9.1 -24.4 27.4 12.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.8 -68.5 -95.5 -22.4 -37.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.7
  Καθαρά Κέρδη -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.6 -63.9 -91.8 -26.5 -35.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.4158 34.3676 34.3636 34.3676 34.3676
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36611 -1.85931 -2.67143 -0.77107 -1.04168
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10039 -0.68669 -1.66892 0.11217 -0.02415
  Total Adjustments to Net Income -0.1
  Άλλο, Καθαρό -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 735.5 865.5 831.6 1221.2 1059.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 351.8 504.1 505.3 816.8 589.8
  Μετρητά 132.2 504.1 505.3 816.8 589.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 293.6 256.7 207.5 261.1 291.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 246.5 214 165.2 233.8 264.5
  Συνολικό Απόθεμα 74.6 92.3 108.4 131.8 173.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.4 12.5 10.3 11.4 4.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1109 1273.7 1232.9 1501.1 1286.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 122.1 125.1 115.1 79 20
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 190.9 191.7 175.5 135.3 77.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -68.8 -66.5 -60.4 -56.3 -57.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 217.4 248.9 252.8 113.9 103.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.9 0.8 0.7 1.4 10.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33.1 33.4 32.7 85.6 92.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 385.9 380.2 601.3 461 483.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 86.6 49.2 47 49.4 47.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 135.6 133.7 107.2 116.2 165
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 143.1 177.1 203.5 274 270.7
  Σύνολο Οφειλών 915.1 924.1 674.4 794.7 810.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 519 530.3 47.4 322.9 320.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 494.8 492.3 0 289.6 320.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.2 13.6 25.7 10.8 6.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 193.9 349.6 558.5 706.4 476.1
  Κοινή Μετοχή 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1815.9 1816 1814.4 1861.4 1853.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1657.9 -1480.2 -1256.7 -1172.3 -1391.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 21.7 -0.4 -13.4 3.1 -0.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1109 1273.7 1232.9 1501.1 1286.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.3676 34.3279 34.7106 35.4906 35.1255
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1 -0.1 0.1 0.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20.6 20.2 243.6 21.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 24.2 38 47.4 33.3
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 219.6
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 518.1 568.7 589.3 735.5 827.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 184.2 251.1 278.9 351.8 443.9
  Μετρητά 184.2 251.1 142.4 132.2 122.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 269.3 250.5 245.7 272.4 295.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 269.3 250.5 245.7 246.5 295.1
  Συνολικό Απόθεμα 64.6 67.1 64.7 74.6 88.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 869 926.9 949.3 1109 1203.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 114.5 115.4 112.2 122.1 116.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 186.4 197.8 207.2 217.4 229.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.8 0.3 0.9 0.9 1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 49.2 44.7 39.7 33.1 28.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 309.7 304 305.7 385.9 375.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21.3 21.8 178.4 20.6 21.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 288.4 282.2 127.3 143.1 354.1
  Σύνολο Οφειλών 777 803.1 820.2 915.1 905.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 457.4 495.3 508.2 519 520.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 447.8 481 489.1 494.8 494.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.6 14.3 19.1 24.2 26.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.9 3.8 6.3 10.2 9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 92 123.8 129.1 193.9 298.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 92 123.8 129.1 193.9 298.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 869 926.9 949.3 1109 1203.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 34.3676 34.3676 34.3676 34.3676 34.3279
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 36.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 86.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 135.6
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 136.5 219.6 321.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -183.9 -214.1 -19.9 231.2 95.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -156.6 -228.9 16.7 287 242
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 68.7 53 38.9 41 20.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -72.2 -69.8 -46 0.3 41.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 30.8 2 43.7 14.5 84.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -234.7 -52.9 -189.1 -22.4 -6.2
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23.9 -52.8 -189.7 -32 -6.1
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -210.8 -0.1 0.6 9.6 -0.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -21.4 250.6 -111.3 -53.7 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -27.3 2 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -21.4 250.6 -84 -55.8 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 40.9 30 -27.8 16.1 26.1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -371.8 -1.2 -311.5 227 261.9
  Cash Taxes Paid -1.5 -8.2 -0.6 12.2 18.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 22.4 22.9 11.8 17.7 14.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -59.3 -183.9 -112.8 -62.9 -13.2
  Cash From Operating Activities -61.5 -156.6 -107.8 -47.1 -61.7
  Cash From Operating Activities 18.2 68.7 50.7 33.2 16
  Non-Cash Items 1.4 -72.2 -49.8 -33.2 -22.8
  Cash Taxes Paid 1.1 -1.5 2.1 0.7 -1.9
  Cash Interest Paid 7.7 22.4 15.6 9.7 4.7
  Changes in Working Capital -21.8 30.8 4.1 15.8 -41.7
  Cash From Investing Activities 83.1 -234.7 -300.9 -231.9 -5.6
  Capital Expenditures -0.8 -23.9 -11.6 -10.1 -5.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total 83.9 -210.8 -289.3 -221.8
  Cash From Financing Activities -7.8 -21.4 -15.6 -10.6 -5.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.8 -21.4 -15.6 -10.6 -5.3
  Foreign Exchange Effects -3.6 40.9 42.6 29.7 6.3
  Net Change in Cash 10.2 -371.8 -381.7 -259.9 -66.3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Novo Holdings A/S Venture Capital 27.7816 9643184 0 2023-09-30 LOW
  Avanza Bank Holding AB Holding Company 7.61 2641475 -54642 2023-09-30 LOW
  ATP Pension Fund 5.1299 1780633 0 2023-09-30 LOW
  Walldov (Anders) Individual Investor 4.6095 1600000 0 2023-09-30 LOW
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 2.786 967053 1000 2023-09-30 LOW
  Nordnet Pensionsforsakring AB Corporation 1.5651 543269 44285 2023-09-30 LOW
  Hansson (Stefan) Individual Investor 1.1998 416457 19896 2023-09-30 LOW
  Nyström (Christer) Individual Investor 0.9635 334452 51696 2023-09-30 LOW
  Sjätte AP-Fonden Pension Fund 0.8057 279663 -111268 2023-06-30 LOW
  Eccenovo AB Corporation 0.735 255132 0 2023-09-30 LOW
  Lejonkula (Hakan) Individual Investor 0.6252 217000 -3000 2023-09-30 LOW
  Lundqvist (Thomas) Individual Investor 0.5893 204567 0 2023-09-30 LOW
  Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.566 196459 9448 2023-09-30 LOW
  Rantanen (Jonas) Individual Investor 0.5114 177500 177500 2023-09-30
  Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor 0.5083 176445 0 2023-09-30 LOW
  SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.4774 165693 -81 2023-09-30 LOW
  Sorensen (Nikolaj Arrild) Individual Investor 0.3503 121605 32740 2022-12-31 LOW
  Skandia Fonder AB Investment Advisor 0.2779 96478 0 2023-09-30 LOW
  Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Investment Advisor 0.1348 46785 46785 2022-06-30 LOW
  Skandia Investment Management AB Investment Advisor 0.0931 32328 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ORX Company profile

  Σχετικά με την Orexo

  Η Orexo AB είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που δραστηριοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία. Επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη νέων, κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων συνδυάζοντας τεκμηριωμένες ουσίες με τεχνολογίες, καθώς και στις νέες θεραπείες για αναπνευστικές και φλεγμονώδεις ασθένειες. Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα εμπορεύσιμα προϊόντα, αρκετά έργα που αναπτύσσονται σε συνεργασία, καθώς και τρία προγράμματα ανάπτυξης. Τα κατοχυρωμένα προϊόντα της Εταιρείας είναι τα εξής: το Abstral για τη θεραπεία του διαρρηκτικού καρκινικού πόνου, το οποίο πωλείται από την ProStrakan Group plc στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το υπνωτικό χάπι Edluar, το οποίο πωλείται από την Meda στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και δύο προϊόντα για τη διάγνωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, τα οποία διατίθενται στην αγορά από τη θυγατρική Kibion AB. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών: Pharmacall AB, Noster System AB, Orexo UK και Pharmakodex Ltd, μεταξύ άλλων. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd (KHK), με το αδειοδοτημένο δικαίωμα για το Abstral, ξεκίνησε την κυκλοφορία του στην Ιαπωνία.

  Industry: Proprietary & Advanced Pharmaceuticals

  Rapsgatan 7E
  UPPSALA
  UPPSALA 751 05
  SE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου