Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ontrak, Inc. - OTRK CFD

0.45
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.45
Άνοιγμα* 0.45
Μεταβολή 1 έτους* -80.18%
Εύρος ημέρας* 0.45 - 0.47
Εύρος 52 εβδ. 0.34-2.59
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 407.00K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 82.99M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.82M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 27.28M
Έσοδα 14.51M
EPS -2.68
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.85
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 0.45 0.00 0.00% 0.45 0.47 0.45
Mar 22, 2023 0.45 -0.02 -4.26% 0.47 0.47 0.45
Mar 21, 2023 0.48 -0.02 -4.00% 0.50 0.51 0.46
Mar 20, 2023 0.45 -0.01 -2.17% 0.46 0.52 0.45
Mar 17, 2023 0.42 -0.03 -6.67% 0.45 0.47 0.42
Mar 16, 2023 0.45 -0.03 -6.25% 0.48 0.48 0.43
Mar 15, 2023 0.51 0.04 8.51% 0.47 0.51 0.43
Mar 14, 2023 0.49 0.03 6.52% 0.46 0.49 0.44
Mar 13, 2023 0.45 -0.01 -2.17% 0.46 0.49 0.44
Mar 10, 2023 0.46 -0.06 -11.54% 0.52 0.52 0.44
Mar 9, 2023 0.53 -0.02 -3.64% 0.55 0.55 0.52
Mar 8, 2023 0.54 0.01 1.89% 0.53 0.54 0.53
Mar 7, 2023 0.54 -0.04 -6.90% 0.58 0.58 0.53
Mar 6, 2023 0.58 0.01 1.75% 0.57 0.60 0.56
Mar 3, 2023 0.58 0.04 7.41% 0.54 0.59 0.54
Mar 2, 2023 0.56 0.05 9.80% 0.51 0.57 0.51
Mar 1, 2023 0.60 -0.01 -1.64% 0.61 0.62 0.60
Feb 28, 2023 0.61 -0.05 -7.58% 0.66 0.66 0.59
Feb 27, 2023 0.63 0.01 1.61% 0.62 0.71 0.62
Feb 24, 2023 0.60 -0.04 -6.25% 0.64 0.65 0.58

Ontrak, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 84.133 82.837 35.095 15.177 7.717
Έσοδα 84.133 82.837 35.095 15.177 7.717
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.214 43.603 20.408 11.119 6.391
Ακαθάριστο Εισόδημα 52.919 39.234 14.687 4.058 1.326
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 112.114 97.76 55.109 28.803 19.949
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 53.669 41.234 11.811
Depreciation / Amortization 0.246
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.952 1.501
Λειτουργικά Έσοδα -27.981 -14.923 -20.014 -13.626 -12.232
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.997 -7.219 -3.047 -0.57 -3.277
Άλλο, Καθαρό -1.013 -1.213 -2.598 -0.016 1.91
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.991 -23.355 -25.659 -14.212 -13.599
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.144 -22.71 -25.659 -14.212 -13.605
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.144 -22.71 -25.659 -14.212 -13.605
Καθαρά Κέρδη -37.144 -22.71 -25.659 -14.212 -13.605
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -46.098 -24.697 -25.659 -14.212 -13.605
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -46.098 -24.697 -25.659 -14.212 -13.605
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -46.098 -24.697 -25.659 -14.212 -13.605
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.656 17.112 16.418 15.955 13.751
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.47095 -1.44326 -1.56286 -0.89076 -0.98938
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.15905 -1.44326 -1.56286 -0.89076 -0.91843
Other Operating Expenses, Total 34.701 17.684
Έρευνα & Ανάπτυξη 18.279 12.923
Total Adjustments to Net Income -8.954 -1.987
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 5.258 10.332 18.594 26.485 28.722
Έσοδα 5.258 10.332 18.594 26.485 28.722
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.846 4.089 5.856 8.519 12.75
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.412 6.243 12.738 17.966 15.972
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.403 28.314 24.062 28.136 31.602
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.129 10.525 12.693 15.218 13.283
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.428 4.748 4.563 4.399 4.569
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.952 0.95 0 1
Λειτουργικά Έσοδα -13.145 -17.982 -5.468 -1.651 -2.88
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.4 -1.907 -2.054 -2.029 -2.007
Άλλο, Καθαρό 0 -0.009 -0.361 -0.037 -0.606
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.545 -19.898 -7.883 -3.717 -5.493
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.645 -20.051 -7.883 -3.717 -5.493
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.645 -20.051 -7.883 -3.717 -5.493
Καθαρά Κέρδη -14.645 -20.051 -7.883 -3.717 -5.493
Total Adjustments to Net Income -2.239 -2.238 -2.239 -2.238 -2.239
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.884 -22.289 -10.122 -5.955 -7.732
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.884 -22.289 -10.122 -5.955 -7.732
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.884 -22.289 -10.122 -5.955 -7.732
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.723 19.916 18.915 18.156 17.622
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.81475 -1.11915 -0.53513 -0.32799 -0.43877
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.81475 -0.82698 -0.48491 -0.32799 -0.38202
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 80.332 123.638 20.392 5.652 5.656
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.824 86.907 13.61 3.162 4.779
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.824 86.907 13.61 3.162 4.779
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.173 21.108 5.708 1.382 0.511
Accounts Receivable - Trade, Net 9.173 21.108 5.708 1.382 0.511
Prepaid Expenses 5.019 4.144 1.074 1.108 0.366
Total Assets 93.682 144.701 23.855 6.323 6.604
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.441 4.232 2.943 0.263 0.612
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.069 6.249 2.154
Accumulated Depreciation, Total -2.628 -2.017 -1.542
Other Long Term Assets, Total 0.85 7.543 0.52 0.408 0.336
Total Current Liabilities 10.333 36.41 14.098 7.816 5.649
Accounts Payable 1.001 1.287 1.385 0.497 0.98
Accrued Expenses 8.609 13.848 6.074 3.038 1.755
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.441 20.954 6.494 4.281 2.914
Total Liabilities 48.127 83.95 47.764 15.288 5.706
Total Long Term Debt 35.928 46.137 31.83 7.472 0.002
Long Term Debt 35.792 45.719 31.597 7.472
Capital Lease Obligations 0.136 0.418 0.233 0.002
Other Liabilities, Total 1.866 1.403 1.836 0 0.055
Total Equity 45.555 60.751 -23.909 -8.965 0.898
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 436.721 414.773 307.403 296.688 294.22
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -391.168 -354.024 -331.314 -305.655 -293.324
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 93.682 144.701 23.855 6.323 6.604
Total Common Shares Outstanding 20.6802 17.5432 16.6162 16.1852 15.8892
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.282 0.321 0.145
Other Current Assets, Total 7.316 11.479
Goodwill, Net 5.713 5.727
Intangibles, Net 2.346 3.561
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46.631 80.332 98.661 115.185 125.622
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.248 58.824 75.303 91.539 92.467
Μετρητά & Ισοδύναμα 27.248 58.824 75.303 91.539 92.467
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.943 9.173 10.463 10.376 18.222
Accounts Receivable - Trade, Net 9.943 9.173 10.463 10.376 18.222
Prepaid Expenses 4.565 5.019 2.734 3.118 4.204
Other Current Assets, Total 4.875 7.316 10.161 10.152 10.729
Total Assets 59.683 93.682 115.821 133.372 144.928
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.407 4.441 7.166 6.263 5.055
Goodwill, Net 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713
Intangibles, Net 2.041 2.346 2.651 2.956 3.261
Other Long Term Assets, Total 0.891 0.85 1.63 3.255 5.277
Total Current Liabilities 10.44 10.333 15.895 26.726 40.644
Accounts Payable 1.933 1.001 1.135 1.576 1.297
Accrued Expenses 7.771 8.609 9.13 10.288 14.08
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.248 0.282 0.309 0.324 0.327
Other Current Liabilities, Total 0.488 0.441 5.321 14.538 24.94
Total Liabilities 27.6 48.127 63.522 74.339 88.261
Total Long Term Debt 16.126 35.928 46.545 46.385 46.252
Long Term Debt 16.04 35.792 46.353 46.129 45.918
Capital Lease Obligations 0.086 0.136 0.192 0.256 0.334
Other Liabilities, Total 1.034 1.866 1.082 1.228 1.365
Total Equity 32.083 45.555 52.299 59.033 56.667
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 437.894 436.721 423.414 422.265 416.182
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -405.813 -391.168 -371.117 -363.234 -359.517
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 59.683 93.682 115.821 133.372 144.928
Total Common Shares Outstanding 20.8313 20.6802 19.1555 18.6578 17.7297
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.717 7.069 9.999 8.784
Accumulated Depreciation, Total -3.31 -2.628 -2.833 -2.521
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -37.144 -22.71 -25.659 -14.212 -13.605
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -26.155 -6.282 -16.901 -8.574 -7.368
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.07 0.303 0.133 0.288 0.246
Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.404 13.53 6.792 2.476 4.08
Cash Taxes Paid 0.108 0 0.04
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7.146 2.961 0.87 0.363 0.106
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -13.426 1.625 1.137 2.874 1.911
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4.48 -4.638 0 0.062 -0.413
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.48 -1.757 0 -0.009 -0.448
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -2.881 0 0.071 0.035
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6.629 100.112 27.349 7.303 11.709
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.327 -1.318 -4.769 -0.317 -1.667
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 16.784 92.857 3.022 0.15 16.458
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -11.132 9.814 29.096 7.47 -3.082
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -37.264 89.192 10.448 -1.209 3.928
Amortization 2.941 1.624 0.696
Deferred Taxes 0 -0.654
Total Cash Dividends Paid -8.954 -1.241
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -14.645 -37.144 -17.093 -9.21 -5.493
Cash From Operating Activities -10.491 -26.155 -11.111 3.154 6.432
Cash From Operating Activities 0.651 1.07 0.658 0.382 0.162
Amortization 0.637 2.941 2.181 1.433 0.701
Non-Cash Items 3.215 20.404 10.865 7.171 3.466
Cash Interest Paid 1.181 7.146 5.483 3.647 1.82
Changes in Working Capital -0.349 -13.426 -7.722 3.378 7.596
Cash From Investing Activities -0.255 -4.48 -3.865 -2.514 -0.827
Capital Expenditures -0.255 -4.48 -3.865 -2.514 -0.827
Cash From Financing Activities -23.069 -6.629 -3.467 -0.608 -2.234
Financing Cash Flow Items -0.752 -3.327 -2.154 -1.467 -0.74
Total Cash Dividends Paid -2.239 -8.954 -6.712 -4.438 -2.2
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 16.784 5.642 5.459 0.784
Issuance (Retirement) of Debt, Net -20.078 -11.132 -0.243 -0.162 -0.078
Net Change in Cash -33.815 -37.264 -18.443 0.032 3.371
Deferred Taxes 0
Cash Taxes Paid 0.108
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Acuitas Group Holdings LLC Corporation 43.5899 11891933 0 2023-03-08 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8564 779272 312 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5217 142316 -370 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4048 110442 -312 2022-12-31 LOW
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.2777 75756 -11809 2022-12-31 HIGH
B. Riley Wealth Management, Inc Research Firm 0.2711 73950 73950 2022-06-30
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2701 73680 -62402 2022-12-31 HIGH
B. Riley Wealth Advisors, Inc. Investment Advisor 0.2161 58950 -13000 2022-12-31 MED
Westwood Management Corporation Investment Advisor 0.1906 52000 0 2022-12-31 LOW
Hill (Arik) Individual Investor 0.1894 51673 51673 2022-05-24
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.1791 48858 1632 2022-12-31 MED
LaVerne (Brandon H) Individual Investor 0.1618 44140 22994 2023-01-17 HIGH
Osborne (Mary Louise) Individual Investor 0.1185 32335 12335 2023-01-17 MED
Abaris Investment Management AG Investment Advisor 0.1173 32000 -44000 2022-06-30 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1105 30157 0 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0949 25903 0 2022-12-31 LOW
Brinker Capital Investments, LLC Investment Advisor 0.0897 24458 24458 2022-12-31 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0882 24062 0 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.086 23469 -2545 2022-12-31 HIGH
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.0763 20826 -26132 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ontrak, Inc. Company profile

Σχετικά με την Ontrak, Inc.

Η Ontrak, Inc. είναι μια εταιρεία εικονικής υγειονομικής περίθαλψης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τηλε-υγεία. εντοπίζει, εμπλέκει, ενεργοποιεί και παρέχει μονοπάτια περίθαλψης για τη θεραπεία του πληθυσμού με συμπεριφορική υγεία. Η πλατφόρμα της εταιρείας εμπλέκει άτομα με άγχος, κατάθλιψη, διαταραχή χρήσης ουσιών και χρόνιες ασθένειες μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης φροντίδας και εξατομικευμένων μονοπατιών φροντίδας που τους βοηθούν να λάβουν τη θεραπεία και τη συνηγορία. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρέμβασης της εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προγνωστικές αναλύσεις και ψηφιακές διεπαφές σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις προπονητών φροντίδας για να προσφέρει υγεία στα μέλη, καλύτερη χρήση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και ανθεκτικά αποτελέσματα και εξοικονόμηση πόρων στους φορείς πληρωμής υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχει υγεία των μελών και έγκυρα αποτελέσματα και εξοικονόμηση στους φορείς πληρωμής υγειονομικής περίθαλψης. Τα ολοκληρωμένα, τεχνολογικά ενεργοποιημένα προγράμματά της Ontrak, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις υγειονομικής περίθαλψης σε μέλη με συνθήκες συμπεριφοράς που προκαλούν, επιδεινώνουν χρόνιες ιατρικές παθήσεις όπως ο διαβήτης και άλλα.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

2200 Paseo Verde Parkway
Suite 280
HENDERSON
NEVADA 89052
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,730.60 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.43 Price
-3.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00338

Gold

1,985.85 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,098.45 Price
-0.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου