Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ontrak, Inc. - OTRK CFD

1.02
2%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1
Άνοιγμα* 0.98
Μεταβολή 1 έτους* -68.39%
Εύρος ημέρας* 0.98 - 1.04
Εύρος 52 εβδ. 0.34-3.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.62M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 80.56M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 27.83M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 27.28M
Έσοδα 22.34M
EPS -3.38
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 6, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 1.02 0.04 4.08% 0.98 1.05 0.98
Feb 2, 2023 1.00 -0.08 -7.41% 1.08 1.10 0.99
Feb 1, 2023 1.09 0.05 4.81% 1.04 1.14 1.03
Jan 31, 2023 1.12 0.02 1.82% 1.10 1.16 1.04
Jan 30, 2023 1.11 0.11 11.00% 1.00 1.13 0.98
Jan 27, 2023 0.96 0.01 1.05% 0.95 0.99 0.91
Jan 26, 2023 0.97 0.05 5.43% 0.92 1.05 0.89
Jan 25, 2023 0.92 -0.03 -3.16% 0.95 0.96 0.86
Jan 24, 2023 0.94 0.16 20.51% 0.78 1.16 0.78
Jan 23, 2023 0.81 -0.17 -17.35% 0.98 1.00 0.81
Jan 20, 2023 1.07 -0.17 -13.71% 1.24 1.24 1.03
Jan 19, 2023 1.23 0.25 25.51% 0.98 1.24 0.93
Jan 18, 2023 1.10 0.13 13.40% 0.97 1.62 0.95
Jan 17, 2023 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.56 0.53
Jan 13, 2023 0.55 0.02 3.77% 0.53 0.56 0.52
Jan 12, 2023 0.54 -0.06 -10.00% 0.60 0.61 0.51
Jan 11, 2023 0.60 0.10 20.00% 0.50 0.70 0.50
Jan 10, 2023 0.45 0.06 15.38% 0.39 0.47 0.39
Jan 9, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Dec 7, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38

Ontrak, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7.075 7.717 15.177 35.095 82.837 84.133
Έσοδα 7.075 7.717 15.177 35.095 82.837 84.133
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.67 6.391 11.119 20.408 43.603 31.214
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.405 1.326 4.058 14.687 39.234 52.919
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.073 19.949 28.803 55.109 97.76 112.114
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.838 11.811 41.234 53.669
Depreciation / Amortization 0.141 0.246
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.424 1.501 8.952
Λειτουργικά Έσοδα -8.998 -12.232 -13.626 -20.014 -14.923 -27.981
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.128 -3.277 -0.57 -3.047 -7.219 -7.997
Άλλο, Καθαρό 2.199 1.91 -0.016 -2.598 -1.213 -1.013
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -17.927 -13.599 -14.212 -25.659 -23.355 -36.991
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -22.71 -37.144
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -22.71 -37.144
Καθαρά Κέρδη -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -22.71 -37.144
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -24.697 -46.098
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -24.697 -46.098
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -24.697 -46.098
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.179 13.751 15.955 16.418 17.112 18.656
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.95403 -0.98938 -0.89076 -1.56286 -1.44326 -2.47095
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.78237 -0.91843 -0.89076 -1.56286 -1.44326 -2.15905
Other Operating Expenses, Total 17.684 34.701
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.923 18.279
Total Adjustments to Net Income -1.987 -8.954
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 28.722 26.485 18.594 10.332 5.258
Έσοδα 28.722 26.485 18.594 10.332 5.258
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.75 8.519 5.856 4.089 2.846
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.972 17.966 12.738 6.243 2.412
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31.602 28.136 24.062 28.314 18.403
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.283 15.218 12.693 10.525 12.129
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.569 4.399 4.563 4.748 3.428
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1 0 0.95 8.952
Λειτουργικά Έσοδα -2.88 -1.651 -5.468 -17.982 -13.145
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.007 -2.029 -2.054 -1.907 -1.4
Άλλο, Καθαρό -0.606 -0.037 -0.361 -0.009 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.493 -3.717 -7.883 -19.898 -14.545
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.493 -3.717 -7.883 -20.051 -14.645
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.493 -3.717 -7.883 -20.051 -14.645
Καθαρά Κέρδη -5.493 -3.717 -7.883 -20.051 -14.645
Total Adjustments to Net Income -2.239 -2.238 -2.239 -2.238 -2.239
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.732 -5.955 -10.122 -22.289 -16.884
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.732 -5.955 -10.122 -22.289 -16.884
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.732 -5.955 -10.122 -22.289 -16.884
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 17.622 18.156 18.915 19.916 20.723
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.43877 -0.32799 -0.53513 -1.11915 -0.81475
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38202 -0.32799 -0.48491 -0.82698 -0.81475
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.323 5.656 5.652 20.392 123.638 80.332
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.851 4.779 3.162 13.61 86.907 58.824
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.851 4.779 3.162 13.61 86.907 58.824
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.052 0.511 1.382 5.708 21.108 9.173
Accounts Receivable - Trade, Net 1.052 0.511 1.382 5.708 21.108 9.173
Prepaid Expenses 0.42 0.366 1.108 1.074 4.144 5.019
Total Assets 3.104 6.604 6.323 23.855 144.701 93.682
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.41 0.612 0.263 2.943 4.232 4.441
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.03 2.154 6.249 7.069
Accumulated Depreciation, Total -1.62 -1.542 -2.017 -2.628
Other Long Term Assets, Total 0.371 0.336 0.408 0.52 7.543 0.85
Total Current Liabilities 22.977 5.649 7.816 14.098 36.41 10.333
Accounts Payable 0.87 0.98 0.497 1.385 1.287 1.001
Accrued Expenses 2.664 1.755 3.038 6.074 13.848 8.609
Notes Payable/Short Term Debt 9.796 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 9.647 2.914 4.281 6.494 20.954 0.441
Total Liabilities 28.432 5.706 15.288 47.764 83.95 48.127
Total Long Term Debt 0.031 0.002 7.472 31.83 46.137 35.928
Long Term Debt 0 7.472 31.597 45.719 35.792
Capital Lease Obligations 0.031 0.002 0.233 0.418 0.136
Other Liabilities, Total 5.424 0.055 0 1.836 1.403 1.866
Total Equity -25.328 0.898 -8.965 -23.909 60.751 45.555
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.006 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 254.385 294.22 296.688 307.403 414.773 436.721
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -279.719 -293.324 -305.655 -331.314 -354.024 -391.168
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3.104 6.604 6.323 23.855 144.701 93.682
Total Common Shares Outstanding 9.16796 15.8892 16.1852 16.6162 17.5432 20.6802
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.145 0.321 0.282
Other Current Assets, Total 11.479 7.316
Goodwill, Net 5.727 5.713
Intangibles, Net 3.561 2.346
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 125.622 115.185 98.661 80.332 46.631
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 92.467 91.539 75.303 58.824 27.248
Μετρητά & Ισοδύναμα 92.467 91.539 75.303 58.824 27.248
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18.222 10.376 10.463 9.173 9.943
Accounts Receivable - Trade, Net 18.222 10.376 10.463 9.173 9.943
Prepaid Expenses 4.204 3.118 2.734 5.019 4.565
Other Current Assets, Total 10.729 10.152 10.161 7.316 4.875
Total Assets 144.928 133.372 115.821 93.682 59.683
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.055 6.263 7.166 4.441 4.407
Goodwill, Net 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713
Intangibles, Net 3.261 2.956 2.651 2.346 2.041
Other Long Term Assets, Total 5.277 3.255 1.63 0.85 0.891
Total Current Liabilities 40.644 26.726 15.895 10.333 10.44
Accounts Payable 1.297 1.576 1.135 1.001 1.933
Accrued Expenses 14.08 10.288 9.13 8.609 7.771
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.327 0.324 0.309 0.282 0.248
Other Current Liabilities, Total 24.94 14.538 5.321 0.441 0.488
Total Liabilities 88.261 74.339 63.522 48.127 27.6
Total Long Term Debt 46.252 46.385 46.545 35.928 16.126
Long Term Debt 45.918 46.129 46.353 35.792 16.04
Capital Lease Obligations 0.334 0.256 0.192 0.136 0.086
Other Liabilities, Total 1.365 1.228 1.082 1.866 1.034
Total Equity 56.667 59.033 52.299 45.555 32.083
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 416.182 422.265 423.414 436.721 437.894
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -359.517 -363.234 -371.117 -391.168 -405.813
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 144.928 133.372 115.821 93.682 59.683
Total Common Shares Outstanding 17.7297 18.6578 19.1555 20.6802 20.8313
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.784 9.999 7.069 7.717
Accumulated Depreciation, Total -2.521 -2.833 -2.628 -3.31
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -17.936 -13.605 -14.212 -25.659 -22.71 -37.144
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.726 -7.368 -8.574 -16.901 -6.282 -26.155
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.141 0.246 0.288 0.133 0.303 1.07
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.665 4.08 2.476 6.792 13.53 20.404
Cash Taxes Paid 0.048 0.04 0 0.108
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.149 0.106 0.363 0.87 2.961 7.146
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.404 1.911 2.874 1.137 1.625 -13.426
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.09 -0.413 0.062 0 -4.638 -4.48
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.106 -0.448 -0.009 0 -1.757 -4.48
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.016 0.035 0.071 0 -2.881 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.751 11.709 7.303 27.349 100.112 -6.629
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.667 -0.317 -4.769 -1.318 -3.327
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 16.458 0.15 3.022 92.857 16.784
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5.751 -3.082 7.47 29.096 9.814 -11.132
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.065 3.928 -1.209 10.448 89.192 -37.264
Amortization 0.696 1.624 2.941
Deferred Taxes -0.654 0
Total Cash Dividends Paid -1.241 -8.954
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.493 -9.21 -17.093 -37.144 -14.645
Cash From Operating Activities 6.432 3.154 -11.111 -26.155 -10.491
Cash From Operating Activities 0.162 0.382 0.658 1.07 0.651
Amortization 0.701 1.433 2.181 2.941 0.637
Non-Cash Items 3.466 7.171 10.865 20.404 3.215
Cash Interest Paid 1.82 3.647 5.483 7.146 1.181
Changes in Working Capital 7.596 3.378 -7.722 -13.426 -0.349
Cash From Investing Activities -0.827 -2.514 -3.865 -4.48 -0.255
Capital Expenditures -0.827 -2.514 -3.865 -4.48 -0.255
Cash From Financing Activities -2.234 -0.608 -3.467 -6.629 -23.069
Financing Cash Flow Items -0.74 -1.467 -2.154 -3.327 -0.752
Total Cash Dividends Paid -2.2 -4.438 -6.712 -8.954 -2.239
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.784 5.459 5.642 16.784 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.078 -0.162 -0.243 -11.132 -20.078
Net Change in Cash 3.371 0.032 -18.443 -37.264 -33.815
Deferred Taxes 0
Cash Taxes Paid 0.108
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Acuitas Group Holdings LLC Corporation 36.1197 9853800 0 2023-01-17 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8553 778960 502702 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.523 142686 -574 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4988 136082 18245 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.406 110754 0 2022-09-30 LOW
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.321 87565 18347 2022-09-30 HIGH
B. Riley Wealth Management, Inc Research Firm 0.2711 73950 73950 2022-06-30 MED
National Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2637 71950 71950 2022-09-30 MED
Westwood Management Corporation Investment Advisor 0.1906 52000 0 2022-12-31 LOW
Hill (Arik) Individual Investor 0.1894 51673 51673 2022-05-24
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.1833 50000 2200 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.1731 47226 10641 2022-09-30 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1721 46958 9359 2022-09-30 LOW
LaVerne (Brandon H) Individual Investor 0.1618 44140 22994 2023-01-17 HIGH
Osborne (Mary Louise) Individual Investor 0.1185 32335 12335 2023-01-17 MED
Abaris Investment Management AG Investment Advisor 0.1173 32000 -44000 2022-06-30 LOW
Susquehanna Fundamental Investments, LLC Investment Advisor 0.1144 31222 -65751 2022-09-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1105 30157 -6900 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0954 26014 -43326 2022-09-30 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0949 25903 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ontrak, Inc. Company profile

Σχετικά με την Ontrak, Inc.

Η Ontrak, Inc. είναι μια εταιρεία εικονικής υγειονομικής περίθαλψης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τηλε-υγεία. εντοπίζει, εμπλέκει, ενεργοποιεί και παρέχει μονοπάτια περίθαλψης για τη θεραπεία του πληθυσμού με συμπεριφορική υγεία. Η πλατφόρμα της εταιρείας εμπλέκει άτομα με άγχος, κατάθλιψη, διαταραχή χρήσης ουσιών και χρόνιες ασθένειες μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης φροντίδας και εξατομικευμένων μονοπατιών φροντίδας που τους βοηθούν να λάβουν τη θεραπεία και τη συνηγορία. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρέμβασης της εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προγνωστικές αναλύσεις και ψηφιακές διεπαφές σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις προπονητών φροντίδας για να προσφέρει υγεία στα μέλη, καλύτερη χρήση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και ανθεκτικά αποτελέσματα και εξοικονόμηση πόρων στους φορείς πληρωμής υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχει υγεία των μελών και έγκυρα αποτελέσματα και εξοικονόμηση στους φορείς πληρωμής υγειονομικής περίθαλψης. Τα ολοκληρωμένα, τεχνολογικά ενεργοποιημένα προγράμματά της Ontrak, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις υγειονομικής περίθαλψης σε μέλη με συνθήκες συμπεριφοράς που προκαλούν, επιδεινώνουν χρόνιες ιατρικές παθήσεις όπως ο διαβήτης και άλλα.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

2200 Paseo Verde Parkway
Suite 280
HENDERSON
NEVADA 89052
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,379.70 Price
-0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
-0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00328

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου