Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Occidental Petroleum Corp - OXY CFD

  58.69
  0.68%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Occidental Petroleum Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 59.09
  Άνοιγμα* 59.12
  Μεταβολή 1 έτους* -14.95%
  Εύρος ημέρας* 58.67 - 59.46
  Εύρος 52 εβδ. 55.51-72.88
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.88M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 193.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 53.48B
  Αναλογία P/E 13.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 877.70M
  Έσοδα 29.44B
  EPS 4.59
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.18519
  Beta 1.66
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 58.69 -0.40 -0.68% 59.09 59.54 58.55
  Nov 30, 2023 59.04 -1.21 -2.01% 60.25 61.12 58.95
  Nov 29, 2023 60.01 0.00 0.00% 60.01 60.49 59.75
  Nov 28, 2023 60.01 0.36 0.60% 59.65 60.34 59.54
  Nov 27, 2023 59.65 -0.10 -0.17% 59.75 60.10 59.38
  Nov 24, 2023 60.08 0.29 0.49% 59.79 60.79 59.79
  Nov 23, 2023 60.05 0.10 0.17% 59.95 60.15 59.95
  Nov 22, 2023 60.04 -0.41 -0.68% 60.45 60.65 59.17
  Nov 21, 2023 60.63 -0.23 -0.38% 60.86 61.08 59.95
  Nov 20, 2023 61.06 0.00 0.00% 61.06 61.96 60.62
  Nov 17, 2023 60.96 0.81 1.35% 60.15 61.52 60.15
  Nov 16, 2023 60.15 -1.15 -1.88% 61.30 61.35 59.56
  Nov 15, 2023 61.33 -0.36 -0.58% 61.69 62.16 60.70
  Nov 14, 2023 61.70 0.42 0.69% 61.28 62.10 61.05
  Nov 13, 2023 61.50 0.83 1.37% 60.67 61.59 60.63
  Nov 10, 2023 60.94 0.48 0.79% 60.46 61.23 60.11
  Nov 9, 2023 60.46 -0.50 -0.82% 60.96 61.83 60.45
  Nov 8, 2023 60.96 0.18 0.30% 60.78 62.21 60.18
  Nov 7, 2023 60.78 -0.92 -1.49% 61.70 61.70 59.96
  Nov 6, 2023 61.74 -1.39 -2.20% 63.13 63.46 61.53

  Occidental Petroleum Corp Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Occidental Petroleum Corp Earnings Release
  Q4 2023 Occidental Petroleum Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 36787 26122 17927 21128 17771
  Έσοδα 36787 26122 17927 21128 17771
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11829 9172 7911 7996 6568
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24958 16950 10016 13132 11203
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23058 21748 30489 20936 13268
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2727 2355 2043 2124 2052
  Έρευνα & Ανάπτυξη 216 252 132 247 110
  Depreciation / Amortization 6926 8447 8097 6140 3977
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 89 457 11422 3008 561
  Λειτουργικά Έσοδα 13729 4374 -12562 192 4503
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 388 -669 -3143 162 774
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14117 3705 -15705 354 5277
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13304 2790 -13533 -507 3775
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -145
  Equity In Affiliates 331
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13304 2790 -13533 -652 4106
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -468 -1298 -15 25
  Καθαρά Κέρδη 13304 2322 -14831 -667 4131
  Total Adjustments to Net Income -800 -800 -844 -318 -17
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12504 1990 -14377 -970 4089
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12504 1522 -15675 -985 4114
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12504 1522 -15675 -985 4114
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1002 958.8 918.7 809.5 763.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 12.479 2.07551 -15.6493 -1.19827 5.357
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.52 0.04 0.82 3.14 3.1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 12.5627 2.43444 -7.56798 1.21705 5.88277
  Other Operating Expenses, Total 1271 1065 884 1421
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 6730 7254 8250 9427 10712
  Έσοδα 6730 7254 8250 9427 10712
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2786 2708 2934 3054 3235
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3944 4546 5316 6373 7477
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5359 5386 5858 5834 5963
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 543 547 618 674 670
  Έρευνα & Ανάπτυξη 102 102 118 47 26
  Depreciation / Amortization 1709 1721 1819 1736 1728
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 209 0 7 4 13
  Other Operating Expenses, Total 10 308 362 319 291
  Λειτουργικά Έσοδα 1371 1868 2392 3593 4749
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44 -134 8 55 237
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1327 1734 2400 3648 4986
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 860 1263 1927 2746 3755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 860 1263 1927 2746 3755
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη 860 1263 1927 2746 3755
  Total Adjustments to Net Income -255 -280 -200 -200 -200
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 605 983 1727 2546 3555
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 605 983 1727 2546 3555
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 605 983 1727 2546 3555
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 958.8 975.3 990.3 1002.5 1018.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.631 1.0079 1.74392 2.53965 3.49111
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.18 0.13 0.13 0.13
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77227 1.0079 1.74959 2.54265 3.50073
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8886 10211 8819 14633 9932
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 984 2764 2008 3032 3033
  Μετρητά & Ισοδύναμα 984 2764 2008 3032 3033
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4281 4208 2115 4233 4893
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4281 4208 2115 4233 4893
  Συνολικό Απόθεμα 2059 1846 1898 1581 1260
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1562 1393 2798 5787 746
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 72609 75036 80064 107190 43854
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 59287 60656 66951 83641 31437
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 121637 118883 120026 125678 74420
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -62350 -58227 -53075 -42037 -42983
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3176 2938 3250 6389 1680
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1244 1216 1028 2473 797
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16 15 16 54 8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7757 8324 8223 12705 7412
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4029 3899 2987 4910 4885
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3274 3844 3854 5142 2343
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 165 186 440 51 116
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 289 395 942 2602 68
  Σύνολο Οφειλών 42524 54709 61491 72958 22524
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19670 29431 35745 38537 10201
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19124 28927 35429 38190 10201
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5512 7039 7113 9717 907
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9585 9915 10410 11999 4004
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30085 20327 18573 34232 21330
  Κοινή Μετοχή 220 217 216 209 179
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17181 16749 16552 14955 8046
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 16499 4480 2996 20180 23750
  Treasury Stock - Common -13772 -10673 -10665 -10653 -10473
  Unrealized Gain (Loss) -5 -8 -6 -122 5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 200 -200 -282 -99 -177
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 72609 75036 80064 107190 43854
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 899.859 934.075 931.513 894.112 749.39
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 546 504 316 347
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 9762 9762 9762 9762
  Total Preferred Shares Outstanding 0.1 0.1 0.1 0.1
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8266 7454 8142 8886 8749
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 611 486 1165 984 1233
  Μετρητά & Ισοδύναμα 611 486 1165 984 1233
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3674 2850 3272 4281 4046
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3674 2850 3272 4281 4046
  Συνολικό Απόθεμα 1975 2021 2311 2059 1937
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2006 2097 1394 1562 1533
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 71827 71199 71600 72609 72144
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 59124 59168 59021 59287 59096
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 125795 124718 122978 121637 120279
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -66671 -65550 -63957 -62350 -61183
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3320 3431 3161 3176 3156
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1101 1128 1259 1244 1128
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8941 7456 7440 7757 7935
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3908 3557 3514 4029 3715
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3809 3437 3075 3563 3674
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1224 158 139 165 546
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 304 712 0
  Σύνολο Οφειλών 42515 42088 42041 42524 43424
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 18597 19669 19645 19670 20478
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 18004 19082 19105 19124 19926
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 593 587 540 546 552
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5666 5605 5527 5512 5304
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9311 9358 9429 9585 9707
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 29312 29111 29559 30085 28720
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 8287 8621 9130 9762 9762
  Κοινή Μετοχή 221 221 221 220 220
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 17326 17218 17159 17181 17129
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18758 17762 17318 16499 14888
  Treasury Stock - Common -15573 -14958 -14524 -13772 -13192
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 293 247 255 195 -87
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 71827 71199 71600 72609 72144
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 877.701 884.682 891.551 899.859 908.078
  Total Preferred Shares Outstanding 0.0849 0.08831 0.09353 0.1 0.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16 18 17 16 15
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13304 2322 -14831 -522 4131
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16810 10434 3955 7375 7669
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6926 8447 8097 5981 3977
  Deferred Taxes -1644 46 -2517 -1027 371
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -451 1045 14484 1872 -366
  Cash Taxes Paid 2095 693 277 1700 1100
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1325 -1426 -1278 1071 -444
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4872 -1253 -819 -29027 -3206
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4497 -2870 -2535 -6355 -4975
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -375 1617 1716 -22672 1769
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13715 -8572 -4516 22193 -3102
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -241 -922 -813 -31 9
  Total Cash Dividends Paid -1184 -839 -1845 -2624 -2374
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2806 23 122 9791 -1215
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9484 -6834 -1980 15057 478
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1777 609 -1380 541 1361
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1425 1685 1600 911 383
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1263 13304 11377 8631 4876
  Cash From Operating Activities 2870 16810 12835 8568 3239
  Cash From Operating Activities 1721 6926 5107 3371 1643
  Deferred Taxes 17 -1644 -1765 -2037 -2240
  Non-Cash Items 152 -451 -693 -639 -101
  Cash Taxes Paid 164 2095 1885 -1032 138
  Cash Interest Paid 410 1425 1236 846 598
  Changes in Working Capital -283 -1325 -1191 -758 -939
  Cash From Investing Activities -1598 -4872 -2974 -1955 -662
  Capital Expenditures -1461 -4497 -2977 -1830 -858
  Other Investing Cash Flow Items, Total -137 -375 3 -125 196
  Cash From Financing Activities -1080 -13715 -11385 -8015 -3429
  Financing Cash Flow Items -36 -241 -21 83 55
  Total Cash Dividends Paid -320 -1184 -863 -539 -216
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -702 -2806 -2176 -451 -9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -22 -9484 -8325 -7108 -3259
  Net Change in Cash 192 -1777 -1524 -1402 -852
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 25.7777 228051027 3921835 2023-10-25 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 10.3205 91303640 -852429 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.7489 59706032 572772 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.016 44375226 -2567090 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.4583 30595085 -3913943 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.4275 21475879 -3074204 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4796 13090043 50848 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8739 7731313 -91955 2023-06-30 LOW
  Smead Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.7925 7010978 -98790 2023-06-30 LOW
  Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. Investment Advisor 0.6805 6020418 2989991 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6351 5618372 -474417 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6304 5576708 343177 2023-09-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.6042 5345174 -895015 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5021 4442427 -301118 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.4904 4338089 -131094 2023-06-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4312 3814411 -42730 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.4226 3738979 595315 2023-06-30 LOW
  Adams Asset Advisors, LLC Investment Advisor 0.4085 3613935 -1176 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.3989 3528931 -396048 2023-06-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.369 3264455 24920 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Occidental Petroleum Company profile

  Σχετικά με την Occidental Petroleum

  Η Occidental Petroleum Corporation είναι μια ενεργειακή εταιρεία. Η εταιρεία διεξάγει κυρίως τις τρέχουσες δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει δραστηριότητες στο Τέξας, το Νέο Μεξικό και το Κολοράντο, καθώς και υπεράκτιες δραστηριότητες στον Κόλπο του Μεξικού. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων αναφοράς: πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χημικά και midstream και μάρκετινγκ. Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου ερευνά, αναπτύσσει και παράγει πετρέλαιο (το οποίο περιλαμβάνει συμπυκνώματα), υγρά φυσικού αερίου (NGL) και φυσικό αέριο. Ο τομέας χημικών (OxyChem) παράγει και εμπορεύεται κυρίως βασικά χημικά προϊόντα και βινύλια. Ο τομέας midstream και μάρκετινγκ αγοράζει, εμπορεύεται, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, μεταφέρει και αποθηκεύει πετρέλαιο (το οποίο περιλαμβάνει συμπυκνώματα), NGL, φυσικό αέριο, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ενέργεια. Ο τομέας midstream και μάρκετινγκ περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Occidental (OLCV).

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  5 Greenway Plaza
  Suite 110
  HOUSTON
  TEXAS 77046
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου