Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NRx Pharmaceuticals, Inc. - NRXP CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.49-1.54
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 147.82K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 49.22M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 70.31M
Έσοδα N/A
EPS -0.56
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.96
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

NRx Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 18, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

NRX Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
NRX Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 NRX Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 NRX Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 NRX Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 NRX Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44.335 115.675 0.55534 0.71319 1.0065
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.308 74.944 0.90741 0.71319 1.0065
Λειτουργικά Έσοδα -44.335 -115.675 -0.55534 -0.71319 -1.0065
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.504 1.674 -0.51633 1.20582 1.08892
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.754 -93.063 -1.07167 0.49263 0.08241
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.754 -93.063 -1.08951 0.40843 0.0661
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.754 -93.063 -1.08951 0.40843 0.0661
Καθαρά Κέρδη -39.754 -93.063 -1.08951 0.40843 0.0661
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.754 -348.885 -1.08951 0.40843 0.0661
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -39.754 -348.885 -1.08951 0.40843 0.0661
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -39.754 -348.885 -1.08951 0.40843 0.0661
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.7668 46.9177 2.73626 5.08836 8.92497
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.60447 -7.43611 -0.39818 0.08027 0.00741
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.60447 -6.98329 -0.48181 0.08027 0.00741
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 21.245 -0.35207
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.027 20.257
Other Operating Expenses, Total 0 -0.771
Άλλο, Καθαρό 4.077 20.938
Total Adjustments to Net Income 0 -255.822
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.435 9.888 9.141 9.6 15.705
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.785 5.432 5.012 6.642 10.222
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.65 4.456 4.129 2.958 5.483
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -9.435 -9.888 -9.141 -9.6 -15.705
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.168 0.152 0.058 0.139 0.154
Άλλο, Καθαρό -1.772 -0.505 0 2.479 2.103
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Καθαρά Κέρδη -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.039 -10.241 -9.083 -6.982 -13.448
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67.4539 66.4699 66.4496 65.7323 63.6675
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16365 -0.15407 -0.13669 -0.10622 -0.21122
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16365 -0.15407 -0.13669 -0.10622 -0.21122
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25.795 32.714 0.08246 0.06949 0.03019
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.054 27.605 0.00047 0.00001 0.01108
Cash 20.054 27.605 0.00047 0.00001 0.01108
Prepaid Expenses 5.734 5.109 0.08199 0.06948 0.01911
Total Assets 25.816 32.729 6.05041 32.0747 70.7962
Long Term Investments 5.96795 32.0052 70.766
Total Current Liabilities 15.585 11.923 0.60951 0.62244 0.56741
Payable/Accrued 0.60951 0.62244 0.5511
Accrued Expenses 4.513 1.632 0
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 18.407 11.923 3.93664 2.57421 1.25741
Total Long Term Debt 2.822 0 2.67204 1.95176 0.69
Total Equity 7.409 20.806 2.11376 29.5005 69.5387
Common Stock 0.067 0.059 0.00269 24.5033 64.5415
Additional Paid-In Capital 230.339 203.99 2.83109 4.62766 5.03621
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -222.997 -183.243 -0.72002 0.3695 -0.03893
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25.816 32.729 6.05041 32.0747 70.7962
Total Common Shares Outstanding 66.443 58.8106 2.68824 5.14975 9.0355
Other Current Liabilities, Total 1.293 6.086 0 0.01631
Long Term Debt 2.822 2.67204 1.95176 0.69
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.6551
Other Current Assets, Total 0.007 0
Other Long Term Assets, Total 0.021 0.015
Accounts Payable 2.076 3.687
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.703 0.518
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21.756 25.795 24.801 32.414 43.584
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.506 20.054 18.249 24.548 40.202
Cash 16.506 20.054 18.249 24.548 40.202
Prepaid Expenses 5.244 5.734 6.005 7.312 3.382
Total Assets 21.78 25.816 24.824 32.433 43.601
Long Term Investments
Total Current Liabilities 22.064 15.585 8.042 7.081 11.912
Payable/Accrued
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 22.064 18.407 8.042 7.081 11.912
Total Long Term Debt 0 2.822 0 0 0
Long Term Debt 0 2.822
Other Liabilities, Total
Total Equity -0.284 7.409 16.782 25.352 31.689
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.07 0.067 0.068 0.067 0.067
Additional Paid-In Capital 233.576 230.339 229.47 228.958 228.313
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -234.036 -222.997 -212.756 -203.673 -196.691
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21.78 25.816 24.824 32.433 43.601
Total Common Shares Outstanding 70.3097 66.443 67.6413 66.6413 66.6413
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
Accounts Receivable - Trade, Net
Other Current Assets, Total 0.006 0.007 0.547 0.554
Other Long Term Assets, Total 0.024 0.021 0.023 0.019 0.017
Accounts Payable 3.776 2.076 2.168 3.078 4.311
Accrued Expenses 4.797 4.513 4.803 3.146 2.947
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.189 7.703 0 0 0.52
Other Current Liabilities, Total 1.302 1.293 1.071 0.857 4.134
Other Equity, Total 0.106
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -39.754 -93.063 -1.08951 0.40843 0.0661
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -39.755 -37.703 -0.59862 -0.79273 -0.47319
Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.704 60.256 0.30303 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.699 -4.898 0.18787 -1.20116 -0.53929
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.01 -0.007 26.176 40.2466 -0.64761
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 26.176 40.2466 -0.64761
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 32.214 63.456 -25.577 -39.4649 0.6825
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 11.05 0 -0.0075
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 22.712 53.682 -26.2972 -40.7267 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.502 -1.276 0.72027 1.26176 0.69
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.551 25.746 0.00046 -0.01107 -0.4383
Cash Taxes Paid 0 0.17
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.004 0.002
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.01 -0.007
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -11.039 -39.754 -29.513 -20.43 -13.448
Cash From Operating Activities -6.089 -39.755 -31.437 -25.171 -10.38
Cash From Operating Activities 0.001 0.004 0.003 0.002 0.001
Non-Cash Items 2.455 -0.704 -1.956 -2.534 -0.924
Changes in Working Capital 2.494 0.699 0.029 -2.209 3.991
Cash From Investing Activities -0.004 -0.01 -0.011 -0.006 -0.003
Capital Expenditures -0.004 -0.01 -0.011 -0.006 -0.003
Cash From Financing Activities 2.545 32.214 22.092 22.12 22.98
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.545 22.712 22.61 22.638 22.98
Net Change in Cash -3.548 -7.551 -9.356 -3.057 12.597
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 9.502 -0.518 -0.518
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Javitt (Jonathan C) Individual Investor 20.578 14468329 0 2023-04-27
Javitt (Daniel C) Individual Investor 13.7154 9643234 0 2023-04-27
Hurvitz (Chaim) Individual Investor 3.2818 2307453 162660 2023-04-27
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1023 1478153 34990 2023-03-31 LOW
Willard (Stephen H) Individual Investor 1.4934 1050000 0 2023-04-27
Flynn (Patrick John) Individual Investor 1.071 752996 162660 2023-04-27
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5386 378667 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5242 368598 2718 2023-03-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.3281 230700 52000 2023-03-31 LOW
Gorovitz (Aaron) Individual Investor 0.2906 204346 162660 2023-04-27
Glied (Sharon A) Individual Investor 0.2501 175828 162660 2023-04-27
Besthof (Robert) Individual Investor 0.233 163827 140117 2023-04-27
Orfeo Capital SGIIC SA Investment Advisor 0.1841 129449 117224 2022-09-30
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1625 114240 0 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1147 80623 52895 2023-03-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1013 71241 12643 2023-03-31 LOW
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors Investment Advisor 0.09 63290 0 2023-03-31 LOW
HBKS Wealth Advisors Investment Advisor 0.0831 58460 58460 2022-12-31 MED
Van Voorhees (Seth L) Individual Investor 0.0659 46337 0 2023-04-27
Virtu Americas LLC Research Firm 0.0657 46210 46210 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NRx Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την NRx Pharmaceuticals, Inc.

Η NRX Pharmaceuticals, Inc., πρώην Big Rock Partners Acquisition Corp., είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου με επίκεντρο τον ασθενή. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του NRX-101. Το NRX-101 είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο θεραπευτικό φάρμακο για τη θεραπεία της Οξείας Αυτοκτονικής Συμπεριφοράς/Αιδούς (ASIB) στη διπολική διαταραχή και το ZYESAMI (aviptadil), ένα ενδοφλέβιο και εισπνεόμενο φάρμακο για τη θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας στο COVID-19. Το NRX-101 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια από του στόματος, ταχείας έναρξης και διαρκή θεραπεία κατ' οίκον, η οποία μπορεί να παρατείνει το αντι-σουϊδικό όφελος της κεταμίνης και να μειώσει τις παρενέργειες της κεταμίνης. Η εταιρεία συνδυάζει την D-κυκλοσερίνη (DCS), έναν διαμορφωτή του υποδοχέα Ν-μεθυλ-D-ασπαρτικού (NMDA), και τη λουρασιδόνη, έναν ανταγωνιστή του υποδοχέα 5-HT2a. Το NRX-101 βρίσκεται στη φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1201 Orange Street
Suite 600
WILMINGTON
DELAWARE 19801
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,946.76 Price
+0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.48 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00385

US100

14,388.10 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.23 Price
+0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου