Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NIO Limited - NIO CFD

7.42
2.88%
0.10
Χαμηλό: 7.31
Υψηλό: 7.77
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

NIO Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.64
Άνοιγμα* 7.71
Μεταβολή 1 έτους* -52.84%
Εύρος ημέρας* 7.31 - 7.77
Εύρος 52 εβδ. 7.33-24.43
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 47.95M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 947.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.98B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.20B
Έσοδα 6.97B
EPS -1.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.91
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 7.64 0.09 1.19% 7.55 7.78 7.49
May 25, 2023 7.52 -0.28 -3.59% 7.80 7.86 7.46
May 24, 2023 7.91 -0.67 -7.81% 8.58 8.64 7.67
May 23, 2023 8.65 0.04 0.46% 8.61 8.79 8.54
May 22, 2023 8.70 0.45 5.45% 8.25 8.76 8.08
May 19, 2023 7.97 0.11 1.40% 7.86 8.05 7.79
May 18, 2023 7.81 -0.16 -2.01% 7.97 8.02 7.68
May 17, 2023 7.95 0.18 2.32% 7.77 7.99 7.74
May 16, 2023 7.90 -0.18 -2.23% 8.08 8.11 7.76
May 15, 2023 8.14 0.12 1.50% 8.02 8.19 7.85
May 12, 2023 7.92 -0.33 -4.00% 8.25 8.31 7.86
May 11, 2023 8.32 0.21 2.59% 8.11 8.36 8.03
May 10, 2023 8.10 0.05 0.62% 8.05 8.43 7.95
May 9, 2023 8.09 0.03 0.37% 8.06 8.16 7.80
May 8, 2023 8.11 -0.10 -1.22% 8.21 8.45 7.98
May 5, 2023 8.08 0.07 0.87% 8.01 8.29 7.95
May 4, 2023 7.98 0.30 3.91% 7.68 8.03 7.60
May 3, 2023 7.53 0.10 1.35% 7.43 7.69 7.35
May 2, 2023 7.36 -0.35 -4.54% 7.71 7.72 7.26
May 1, 2023 7.71 -0.12 -1.53% 7.83 7.95 7.50

NIO Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 NIO Inc Earnings Call
Q1 2023 NIO Inc Earnings Call

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 NIO Inc Earnings Release
Q1 2023 NIO Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, June 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

02:30

Χώρα

US

Γεγονός

NIO Inc Annual Shareholders Meeting
NIO Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Friday, August 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

02:30

Χώρα

US

Γεγονός

NIO Inc Annual Shareholders Meeting
NIO Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, September 5, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 NIO Inc Earnings Release
Q2 2023 NIO Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 NIO Inc Earnings Release
Q3 2023 NIO Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 49268.6 36136.4 16257.9 7824.9 4951.17
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 64770.9 40632.7 20865.6 18904.1 14546.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10052.8 6540.42 3606.79 4994.42 5092.02
Έρευνα & Ανάπτυξη 10503.2 4377.54 2232.23 4241.44 3894.51
Depreciation / Amortization 817.46 552.02 581.022 644.501 353.192
Λειτουργικά Έσοδα -15502.3 -4496.3 -4607.65 -11079.2 -9595.61
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1403.28 336.933 -325.141 -274.735 0.019
Άλλο, Καθαρό -282.952 184.686 -364.928 66.16 -21.346
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14382 -3974.68 -5297.71 -11287.8 -9616.93
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14437.1 -4016.95 -5304.08 -11295.7 -9638.98
Δικαίωμα Μειοψηφίας -122.341 -6555.36 -306.708 -117.449 -21.592
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14559.4 -10572.3 -5610.79 -11413.1 -9660.57
Καθαρά Κέρδη -14559.4 -10572.3 -5610.79 -11413.1 -9660.57
Total Adjustments to Net Income 0 0 -13667.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14559.4 -10572.3 -5610.79 -11413.1 -23327.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14559.4 -10572.3 -5610.79 -11413.1 -23327.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14559.4 -10572.3 -5610.79 -11413.1 -23327.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1637 1572.7 1182.66 1029.93 1026.01
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.89398 -6.72238 -4.74421 -11.0814 -22.7365
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -8.87595 -6.72193 -4.73005 -11.0339 -22.7365
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Έσοδα 49268.6 36136.4 16257.9 7824.9 4951.17
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 44124.6 29315 14384.5 9023.73 5207.05
Ακαθάριστο Εισόδημα 5143.99 6821.43 1873.42 -1198.82 -255.876
Other Operating Expenses, Total -588.728 -152.248 61.023
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -138.332
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 16063.5 13002.1 10292.4 9910.59 9900.74
Έσοδα 16063.5 13002.1 10292.4 9910.59 9900.74
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15441.8 11267 8952.06 8463.75 8201.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 621.758 1735.09 1340.3 1446.84 1699.54
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22661.3 16872.4 13137.9 12099.3 12345.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3527.37 2712.48 2282.46 2014.8 2358.25
Έρευνα & Ανάπτυξη 3980.58 2944.52 2149.48 1761.69 1828.52
Other Operating Expenses, Total -150.057 -51.607 -246.077 -140.987 -42.09
Λειτουργικά Έσοδα -6597.8 -3870.3 -2845.56 -2188.67 -2445.13
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 512.798 264.698 276.204 349.578 281.427
Άλλο, Καθαρό 315.699 -495.582 -189.955 86.886 53.522
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5769.31 -4101.18 -2759.31 -1752.2 -2110.18
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5786.1 -4110.82 -2757.52 -1782.66 -2143.43
Δικαίωμα Μειοψηφίας -60.978 -31.497 12.512 -42.378 -35.793
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5847.08 -4142.32 -2745.01 -1825.04 -2179.22
Καθαρά Κέρδη -5847.08 -4142.32 -2745.01 -1825.04 -2179.22
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5847.08 -4142.32 -2745.01 -1825.04 -2179.22
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5847.08 -4142.32 -2745.01 -1825.04 -2179.22
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5847.08 -4142.32 -2745.01 -1825.04 -2179.22
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1640.59 1640 1632.8 1624.81 1607.13
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.56401 -2.5258 -1.68116 -1.12324 -1.35597
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.61882 -2.5258 -1.68116 -1.12324 -1.35597
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -138.332
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59149.8 63641.3 46206.8 4928.01 12169.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39058.6 52391.3 42376.3 973.839 8288.55
Μετρητά & Ισοδύναμα 19887.6 15333.7 38425.5 862.839 3133.85
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7410.78 5611.57 2395.91 2819.96 2002.14
Total Inventory 8191.39 2056.35 1081.55 889.528 1465.24
Prepaid Expenses 985.1 441.051 273.813 88.9 333.367
Other Current Assets, Total 3503.89 3141.07 79.256 155.778 80.333
Total Assets 96263.9 82883.6 54641.9 14582 18842.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23082.3 10453.9 6442.41 7685.79 4853.16
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30025.5 14653.7 8992.62 9310.04 5530.99
Accumulated Depreciation, Total -6943.17 -4199.73 -2550.21 -1624.26 -677.829
Intangibles, Net 212.603 199.121 204.581 210.337 217.132
Long Term Investments 6356.41 3059.38 300.121 115.325 148.303
Note Receivable - Long Term 5949.53 4505.58 1289.03 657.698 582.647
Other Long Term Assets, Total 1513.31 1024.26 198.976 984.874 871.681
Total Current Liabilities 45852.1 29198.2 13976.2 9498.86 8593.39
Accounts Payable 29396.4 14097.8 7083.81 4233.41 3897.33
Accrued Expenses 4248.13 2438.83 1752.91 1390.22 800.563
Notes Payable/Short Term Debt 4039.21 5230 1550 885.62 1870
Other Current Liabilities, Total 6899.75 5335.78 3175.72 2626.83 1826.64
Total Liabilities 72395.8 48173.7 27473.1 20881.7 12005.5
Total Long Term Debt 10900.3 9770.82 5993.39 7243.59 1168.01
Long Term Debt 10885.8 9739.18 5938.28 7154.8 1168.01
Minority Interest 3778.59 3353.5 4693.41 1477.87 1313.3
Other Liabilities, Total 11646.7 5826 2810.06 2661.4 930.812
Total Equity 23868.2 34709.9 27168.8 -6299.69 6837.04
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 2.922 2.892 2.679 1.827 1.809
Additional Paid-In Capital 94593.1 92467.1 78880 40227.9 41918.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69914.2 -55634.1 -51648.4 -46326.3 -35039.8
Treasury Stock - Common -1849.6 -1849.6 0 -9.186
Other Equity, Total 1036.01 -276.3 -65.452 -203.048 -34.708
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96263.9 82883.6 54641.9 14582 18842.6
Total Common Shares Outstanding 1662.16 1643.67 1526.54 1064.47 1050.8
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19171 37057.6 3950.75 111 5154.7
Accounts Receivable - Trade, Net 5118.17 2823.22 1123.92 1329.46 756.508
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1268.53 2095.78 413.797 362.77 198.852
Capital Lease Obligations 14.457 31.646 55.107 88.79
Deferred Income Tax 218.189 25.199
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59149.8 63057.8 64801.1 64308.5 63641.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39058.6 44809.7 50604.9 49407.6 52391.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 19887.6 18080.7 24513.7 15900.2 15333.7
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19171 26729.1 26091.2 33507.4 37057.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7410.78 6138.29 4701.07 5202.11 5611.57
Accounts Receivable - Trade, Net 5118.17 4384.01 3487.56 3001.78 2823.22
Total Inventory 8191.39 6671.57 3360.59 2676.5 2056.35
Prepaid Expenses 985.1 1944.86 2344.41 3090.97 545.328
Other Current Assets, Total 3503.89 3493.32 3790.11 3931.29 3036.79
Total Assets 96263.9 96877.2 93903.5 87194.3 82883.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23082.3 20282.5 17672 11909.7 10453.9
Intangibles, Net 212.603 213.929 215.255 197.91 199.121
Long Term Investments 6356.41 5982.68 4418.18 4050.22 3059.38
Note Receivable - Long Term 5949.53 4505.58
Other Long Term Assets, Total 1513.31 7340.32 6797.03 6727.96 1024.26
Total Current Liabilities 45852.1 39729.4 34561.5 31912.3 29198.2
Accounts Payable 29396.4 20367.4 16232.6 14843.8 14097.8
Accrued Expenses 4248.13 11868 9272.94 8442.67 2438.83
Notes Payable/Short Term Debt 4039.21 5039.21 6115 6075 5230
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1268.53 1768.3 2062.62 1538.48 2095.78
Other Current Liabilities, Total 6899.75 686.46 878.323 1012.37 5335.78
Total Liabilities 72395.8 67743.6 61713 53254.1 48173.7
Total Long Term Debt 10900.3 12537.1 12161.5 11115.3 9770.82
Long Term Debt 10885.8 12537.1 12161.5 11115.3 9739.18
Minority Interest 3778.59 3730.64 3508.67 3546.02 3353.5
Other Liabilities, Total 11646.7 11529.8 11272.9 6460.06 5826
Total Equity 23868.2 29133.6 32190.6 33940.2 34709.9
Common Stock 2.922 2.892
Additional Paid-In Capital 94593.1 92467.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69914.2 -55634.1
Treasury Stock - Common -1849.6 -1849.6
Other Equity, Total 1036.01 29133.6 32190.6 33940.2 -276.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96263.9 96877.2 93903.5 87194.3 82883.6
Total Common Shares Outstanding 1662.16 1670.46 1670.46 1670.46 1643.67
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30025.5 14653.7
Accumulated Depreciation, Total -6943.17 -4199.73
Capital Lease Obligations 14.457 31.646
Deferred Income Tax 218.189 216.598 208.428 220.345 25.199
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -14437.1 -4016.95 -5304.08 -11295.7 -9638.98
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3866.01 1966.39 1950.89 -8721.71 -7911.77
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2852.31 1708.02 1046.5 998.938 474.223
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3274.82 1582.57 1378.61 1138.17 747.334
Cash Taxes Paid 77.187 6.007 13.172 18.189 11.157
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 274.347 218.83 333.877 260.377 112.682
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4443.96 2692.74 4829.87 436.837 505.654
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 10385 -39764.7 -5071.06 3382.07 -7940.84
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6972.85 -4078.76 -1127.69 -1706.79 -2643.96
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17357.9 -35685.9 -3943.37 5088.86 -5296.88
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1616.38 18128.7 41357.4 3094.95 11603.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -35.879 -7901 2917.99 0 1327.52
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 78.726 12822.1 34762 50.79 7644.45
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1659.23 13207.6 3677.45 3044.16 2631.12
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -121.896 -500.959 -682.04 10.166 -56.947
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4780.73 -20170.5 37555.2 -2234.52 -4306.47
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line -4016.95
Cash From Operating Activities 1966.39
Cash From Operating Activities 1708.02
Non-Cash Items 1582.57
Cash Taxes Paid 6.007
Cash Interest Paid 218.83
Changes in Working Capital 2692.74
Cash From Investing Activities -39764.7
Capital Expenditures -4078.76
Other Investing Cash Flow Items, Total -35685.9
Cash From Financing Activities 18128.7
Financing Cash Flow Items -7901
Issuance (Retirement) of Stock, Net 12822.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 13207.6
Foreign Exchange Effects -500.959
Net Change in Cash -20170.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 7.8047 120132616 -926459 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.075 47332200 193430 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6879 41372848 985299 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8342 28232302 -152766 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.2323 18967931 5249956 2023-03-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0351 15932667 1969578 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.7232 11131980 -62426 2023-03-31 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7159 11019007 -67045 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7011 10791394 -17200 2023-03-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6253 9625025 904977 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.5323 8193197 7707850 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4251 6543771 214996 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.4222 6499102 3083955 2023-03-31 LOW
BNP Paribas Securities Corp. North America Research Firm 0.3356 5165416 839745 2023-03-31 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.3018 4646190 1926961 2023-03-31 MED
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.272 4187459 238009 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2713 4176277 -1557281 2023-03-31 HIGH
Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.2453 3776217 63900 2023-03-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.2306 3549098 -131311 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley & Co. International Plc Research Firm 0.2254 3469277 1087630 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NIO Limited Company profile

Σχετικά με την NIO Limited

Η NIO Inc είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με την έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις πωλήσεις έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τα ES8, ES6, EC6 και ET7. Η Εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογίες ανταλλαγής μπαταριών και τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Τα ηλεκτρικά οχήματά της εφαρμόζουν την τεχνολογία NAD (NIO Autonomous Driving), συμπεριλαμβανομένης της υπερυπολογιστικής πλατφόρμας NIO Adam και του υπεραισθητικού συστήματος NIO Aquila. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την παροχή πασσάλων φόρτισης, υπηρεσιών σύνδεσης του οχήματος στο διαδίκτυο και εκτεταμένων εγγυήσεων διάρκειας ζωής. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Industry: Electric (Alternative) Vehicles

Building 20, No. 56 Antuo Road
Anting Town, Jiading District
201804

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+6.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00395

BTC/USD

27,718.80 Price
0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

69.27 Price
-5.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0155%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,954.46 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου