Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NETGEAR, Inc. - NTGR CFD

  14.34
  2.72%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  NETGEAR Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.96
  Άνοιγμα* 13.92
  Μεταβολή 1 έτους* -32.53%
  Εύρος ημέρας* 13.92 - 14.4
  Εύρος 52 εβδ. 10.40-21.79
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 187.76K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.48M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 374.55M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 29.61M
  Έσοδα 801.27M
  EPS -3.71
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.83
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 30, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 13.96 0.34 2.50% 13.62 14.17 13.48
  Dec 7, 2023 13.95 0.32 2.35% 13.63 14.07 13.52
  Dec 6, 2023 14.00 0.54 4.01% 13.46 14.14 13.41
  Dec 5, 2023 13.91 0.10 0.72% 13.81 14.14 13.64
  Dec 4, 2023 14.00 0.33 2.41% 13.67 14.06 13.52
  Dec 1, 2023 13.84 0.69 5.25% 13.15 13.85 13.09
  Nov 30, 2023 13.55 0.91 7.20% 12.64 13.65 12.64
  Nov 29, 2023 13.05 0.16 1.24% 12.89 13.13 12.69
  Nov 28, 2023 12.92 0.16 1.25% 12.76 12.98 12.64
  Nov 27, 2023 12.87 0.44 3.54% 12.43 12.94 12.42
  Nov 24, 2023 12.90 0.09 0.70% 12.81 13.03 12.77
  Nov 22, 2023 12.81 0.22 1.75% 12.59 12.85 12.48
  Nov 21, 2023 12.59 0.07 0.56% 12.52 12.71 12.42
  Nov 20, 2023 12.79 0.11 0.87% 12.68 12.93 12.22
  Nov 17, 2023 12.67 0.17 1.36% 12.50 12.77 12.41
  Nov 16, 2023 12.52 0.07 0.56% 12.45 12.68 12.31
  Nov 15, 2023 12.96 0.52 4.18% 12.44 13.14 12.44
  Nov 14, 2023 13.00 0.54 4.33% 12.46 13.00 12.45
  Nov 13, 2023 12.21 0.05 0.41% 12.16 12.33 12.04
  Nov 10, 2023 12.46 0.31 2.55% 12.15 12.51 12.08

  NETGEAR, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, January 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 NETGEAR Inc Earnings Release
  Q4 2023 NETGEAR Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 NETGEAR Inc Earnings Release
  Q1 2024 NETGEAR Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 932.472 1168.07 1255.2 998.763 1058.82
  Έσοδα 932.472 1168.07 1255.2 998.763 1058.82
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 681.923 802.236 883.05 704.535 717.118
  Ακαθάριστο Εισόδημα 250.549 365.837 372.152 294.228 341.698
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1015.4 1101.48 1185.86 972.575 1020.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 193.091 200.82 209.002 187.582 217.426
  Έρευνα & Ανάπτυξη 88.443 92.967 88.788 77.982 82.416
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 47.342 4.8 6.2 3.142
  Λειτουργικά Έσοδα -82.924 66.597 69.344 26.188 38.714
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.911 -1.858 -5.227 4.456 9.143
  Άλλο, Καθαρό -1.009 0.765 6.686 -1.073 -4.653
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -82.022 65.504 70.803 29.571 43.204
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -68.987 49.387 58.293 25.791 24.026
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 9.167
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -68.987 49.387 58.293 25.791 33.193
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -42.355
  Καθαρά Κέρδη -68.987 49.387 58.293 25.791 -9.162
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -68.987 49.387 58.293 25.791 33.193
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -68.987 49.387 58.293 25.791 -9.162
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -68.987 49.387 58.293 25.791 -9.162
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.007 31.002 30.64 31.965 31.626
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.37829 1.59303 1.90251 0.80685 1.04955
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.31743 1.70976 2.06911 0.80685 1.1048
  Other Operating Expenses, Total 4.597 0.653 -1.182 2.476
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Συνολικά έσοδα 197.845 173.413 180.908 249.103 249.587
  Έσοδα 197.845 173.413 180.908 249.103 249.587
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 128.911 119.113 120.526 187.407 181.058
  Ακαθάριστο Εισόδημα 68.934 54.3 60.382 61.696 68.529
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 198.493 191.191 192.883 261.281 251.738
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.229 47.318 48.215 49.258 47.252
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.738 20.831 22.134 20.25 22.167
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.615 3.929 2.008 0.7 0.9
  Other Operating Expenses, Total 3.666 0.361
  Λειτουργικά Έσοδα -0.648 -17.778 -11.975 -12.178 -2.151
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.014 -0.271
  Άλλο, Καθαρό 2.294 7.999 1.406 2.337 0.638
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.632 -9.779 -10.569 -10.112 -1.513
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Καθαρά Κέρδη -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -84.799 -8.587 -9.712 -6.044 2.801
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.524 29.319 29.04 28.959 29.029
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.87221 -0.29288 -0.33444 -0.20871 0.09649
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.83665 -0.20578 -0.28949 -0.193 0.11664
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 834.291 883.093 893.178 744.109 857.899
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 227.425 271.516 353.318 195.707 274.364
  Μετρητά & Ισοδύναμα 146.5 263.772 346.46 190.208 201.047
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80.925 7.744 6.858 5.499 73.317
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 277.485 261.158 337.052 277.168 303.667
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 277.485 261.158 337.052 277.168 303.667
  Συνολικό Απόθεμα 299.614 315.667 172.112 235.489 243.871
  Προπληρωθέντα Εξοδα 29.767 34.752 30.696 35.593 35.211
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.152 0.786
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1019.78 1078.53 1106.04 955.813 1043.38
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 50.093 36.511 45.491 46.6 20.177
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 176.574 157.358 160.29 144.925 116.108
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -126.481 -120.847 -114.799 -98.325 -95.931
  Υπεραξία, Καθαρό 36.279 80.721 80.721 80.721 80.721
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.329 1.856 3.899 10.104 17.146
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 89.914 68.775 74.355 66.132 67.433
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 345.971 341.045 365.073 298.391 383.992
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 85.55 73.729 90.902 80.531 139.748
  Δεδουλευμένα Έξοδα 237.608 249.288 253.395 209.046 230.77
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 22.813 18.028 20.776 8.814 13.474
  Σύνολο Οφειλών 398.93 381.716 416.655 347.12 415.824
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 52.959 40.671 51.582 48.729 31.832
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 620.855 696.815 689.384 608.693 627.552
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.029 0.029 0.03 0.03 0.032
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 946.123 923.228 882.709 831.365 793.585
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -324.762 -226.591 -193.32 -222.723 -166.05
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.213 0.151 0.007 -0.001 0.003
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1019.78 1078.53 1106.04 955.813 1043.38
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 28.9078 29.2858 30.3992 29.925 31.5624
  Unrealized Gain (Loss) -0.322 -0.002 -0.042 0.022 -0.018
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7.879 7.575 8.395 8.147
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 740.576 733.644 799.424 834.291 830.046
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 228.045 202.836 239.21 227.425 233.197
  Μετρητά & Ισοδύναμα 131.459 106.353 143.191 146.5 132.928
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 96.586 96.483 96.019 80.925 100.269
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 200.9 179.496 192.54 277.485 259.908
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 200.9 179.496 192.54 277.485 259.908
  Συνολικό Απόθεμα 280.918 324.483 337.187 299.614 298.09
  Προπληρωθέντα Εξοδα 30.713 26.829 30.487 29.767 38.851
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 842.465 926.508 988.107 1019.78 1005.22
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 48.047 48.414 48.174 50.093 47.601
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 159.857 176.879 176.342 176.574 172.108
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -111.81 -128.465 -128.168 -126.481 -124.507
  Υπεραξία, Καθαρό 36.279 36.279 36.279 36.279 36.279
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 1.071 1.2 1.329 1.457
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.24 8.066 7.86 7.879 7.749
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.323 99.034 95.17 89.914 82.086
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 259.882 264.431 317.76 345.971 330.397
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 47.133 35.895 79.637 85.55 87.432
  Δεδουλευμένα Έξοδα 186.892 200.129 211.982 237.608 222.583
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.857 28.407 26.141 22.813 20.382
  Σύνολο Οφειλών 309.678 313.772 369.545 398.93 382.291
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 49.796 49.341 51.785 52.959 51.894
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 532.787 612.736 618.562 620.855 622.927
  Κοινή Μετοχή 0.03 0.029 0.029 0.029 0.029
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 963.35 957.761 953.074 946.123 941.655
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -430.602 -345.166 -334.594 -324.762 -318.642
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.009 0.112 0.053 -0.535 -0.115
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 842.465 926.508 988.107 1019.78 1005.22
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 29.608 29.4 29.056 28.9078 28.899
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -68.987 49.387 58.293 25.791 -18.329
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -13.732 -4.579 181.15 13.525 -103.211
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.07 13.906 18.931 19.406 18.851
  Deferred Taxes -21.842 4.498 -9.386 -1.379 2.459
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 65.746 28.231 41.745 33.044 -25.92
  Cash Taxes Paid 9.396 20.589 8.218 8.876 23.22
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.281 -100.601 71.567 -63.337 -80.272
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -79.517 -9.985 -16.836 49.459 -43.189
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.757 -9.864 -10.296 -14.23 -12.251
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -73.76 -0.121 -6.54 63.689 -30.938
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -24.023 -68.124 -8.062 -73.823 144.577
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.807 -7.66 -5.09 -6.521 162.182
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -19.216 -60.464 -2.972 -67.302 -17.605
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -117.272 -82.688 156.252 -10.839 -1.823
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -9.712 -68.987 -62.943 -65.744 -57.21
  Cash From Operating Activities 9.122 -13.732 -8.799 6.446 1.294
  Cash From Operating Activities 2.011 10.07 7.845 5.398 2.807
  Deferred Taxes -4.629 -21.842 -13.895 -10.862 -7.626
  Non-Cash Items 5.176 65.746 61.055 57.422 51.221
  Changes in Working Capital 16.276 1.281 -0.861 20.232 12.102
  Cash From Investing Activities -14.597 -79.517 -98.098 -96.581 -50.952
  Capital Expenditures -0.87 -5.757 -4.133 -2.037 -0.957
  Other Investing Cash Flow Items, Total -13.727 -73.76 -93.965 -94.544 -49.995
  Cash From Financing Activities 2.166 -24.023 -23.947 -24.588 -7.288
  Financing Cash Flow Items -0.12 -4.807 -4.731 -3.581 -1.262
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.286 -19.216 -19.216 -21.007 -6.026
  Net Change in Cash -3.309 -117.272 -130.844 -114.723 -56.946
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.6135 4590375 -14207 2023-06-30 LOW
  Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 10.8369 3186064 687793 2023-08-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.5344 3097122 -207223 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3294 1566861 -213106 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8818 1141250 -108596 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.979 581842 26578 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9474 572523 36218 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.9249 565912 148059 2023-06-30 LOW
  Lo (Patrick C S) Individual Investor 1.9043 559879 68411 2023-07-31 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1872 349027 144302 2023-06-30 MED
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.029 302516 160893 2023-06-30 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9795 287977 -2823 2023-06-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9589 281912 -13672 2023-06-30 MED
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9433 277325 150217 2023-06-30 HIGH
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.9399 276332 -3046 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8855 260336 -24163 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8671 254937 152637 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8051 236704 -34700 2023-09-30 LOW
  Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 0.6819 200478 -34811 2023-06-30 HIGH
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.6418 188684 49548 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  NETGEAR, Inc. Company profile

  Σχετικά με την NETGEAR, Inc.

  Η NETGEAR, Inc. παρέχει τεχνολογίες δικτύωσης και προϊόντα που συνδέονται με το Διαδίκτυο σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Connected Home επικεντρώνεται στους καταναλωτές και αποτελείται από λύσεις διαδικτυακής δικτύωσης Wi-Fi, όπως συστήματα Wi-Fi mesh, δρομολογητές, προϊόντα κινητής τηλεφωνίας 4G/5G, έξυπνες συσκευές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προσφέροντας στους καταναλωτές ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, γονικό έλεγχο, εκτεταμένη εγγύηση και υποστήριξη για τα οικιακά τους δίκτυα και προϊόντα. Το Small and Medium Business επικεντρώνεται σε οικιακές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αποτελείται από επιχειρηματικά δίκτυα, ασύρματα τοπικά δίκτυα, λύσεις αποθήκευσης, λύσεις ασφαλείας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως απομακρυσμένη διαχείριση και υποστήριξη cloud, προσφέροντας λειτουργικότητα επιχειρηματικής κλάσης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι γεωγραφικές περιοχές της εταιρείας περιλαμβάνουν την Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και την Ασία και τον Ειρηνικό (APAC).

  Industry: Broadcasting Equipment

  350 E Plumeria Dr
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95134
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0118%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου