Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NetApp, Inc. - NTAP CFD

  88.98
  0.37%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  NetApp Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 89.31
  Άνοιγμα* 89.43
  Μεταβολή 1 έτους* 41.97%
  Εύρος ημέρας* 88.88 - 90.37
  Εύρος 52 εβδ. 58.08-80.53
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.26M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 35.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.17B
  Αναλογία P/E 14.02
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 208.79M
  Έσοδα 6.20B
  EPS 5.52
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.58298
  Beta 1.18
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 28, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 7, 2023 88.98 -0.54 -0.60% 89.52 90.42 88.82
  Dec 6, 2023 89.31 -1.48 -1.63% 90.79 91.28 89.17
  Dec 5, 2023 90.49 0.62 0.69% 89.87 90.76 89.84
  Dec 4, 2023 90.22 -0.24 -0.27% 90.46 90.85 89.29
  Dec 1, 2023 91.21 1.87 2.09% 89.34 91.71 89.34
  Nov 30, 2023 91.05 1.90 2.13% 89.15 91.47 88.31
  Nov 29, 2023 89.40 0.80 0.90% 88.60 91.27 87.48
  Nov 28, 2023 78.03 0.45 0.58% 77.58 78.63 77.20
  Nov 27, 2023 78.03 0.07 0.09% 77.96 78.56 77.54
  Nov 24, 2023 78.28 0.61 0.79% 77.67 78.28 76.96
  Nov 22, 2023 77.90 0.65 0.84% 77.25 78.55 77.21
  Nov 21, 2023 77.36 0.05 0.06% 77.31 77.82 77.19
  Nov 20, 2023 77.89 0.93 1.21% 76.96 78.27 76.69
  Nov 17, 2023 77.44 0.76 0.99% 76.68 77.93 76.58
  Nov 16, 2023 76.70 -1.13 -1.45% 77.83 77.97 76.30
  Nov 15, 2023 78.87 0.30 0.38% 78.57 79.58 78.51
  Nov 14, 2023 78.59 1.46 1.89% 77.13 78.81 77.13
  Nov 13, 2023 76.68 0.09 0.12% 76.59 76.88 76.28
  Nov 10, 2023 77.06 1.98 2.64% 75.08 77.19 75.08
  Nov 9, 2023 75.75 -0.04 -0.05% 75.79 76.40 75.13

  NetApp, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 NetApp Inc Earnings Release
  Q3 2024 NetApp Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 6362 6318 5744 5412 6146
  Έσοδα 6362 6318 5744 5412 6146
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2153 2098 1929 1789 2201
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4209 4220 3815 3623 3945
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5344 5161 4727 4477 4925
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2091 2136 1996 1848 1935
  Έρευνα & Ανάπτυξη 956 881 881 847 827
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 144 46 -79 -7 -38
  Λειτουργικά Έσοδα 1018 1157 1017 935 1221
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 34 -66 -59 -7 45
  Άλλο, Καθαρό 14 4 4 16 2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1066 1095 962 944 1268
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1274 937 730 819 1169
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1274 937 730 819 1169
  Καθαρά Κέρδη 1274 937 730 819 1169
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1274 937 730 819 1169
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1274 937 730 819 1169
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1274 937 730 819 1169
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 220 229 226 233 259
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.79091 4.0917 3.23009 3.51502 4.51351
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 1.98 1.92 1.84 1.4
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.21636 4.26359 2.96483 3.50013 4.37825
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 1432 1581 1526 1663 1592
  Έσοδα 1432 1581 1526 1663 1592
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 436 506 525 576 546
  Ακαθάριστο Εισόδημα 996 1075 1001 1087 1046
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1254 1272 1354 1381 1337
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 542 506 509 546 530
  Έρευνα & Ανάπτυξη 247 243 230 243 240
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29 17 90 16 21
  Λειτουργικά Έσοδα 178 309 172 282 255
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 44 11 5 -3 -11
  Άλλο, Καθαρό -36 -6 26 26
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 186 314 177 305 270
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 149 245 65 750 214
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 149 245 65 750 214
  Καθαρά Κέρδη 149 245 65 750 214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 149 245 65 750 214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 149 245 65 750 214
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 149 245 65 750 214
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 216 217 219 220 224
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.68981 1.12903 0.2968 3.40909 0.95536
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.79737 1.19016 0.56393 3.45636 1.02966
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4680 5945 6001 4274 5610
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3070 4134 4596 2882 3899
  Μετρητά 1463 4041 4468 2500 2216
  Μετρητά & Ισοδύναμα 853 71 61 158 109
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 754 22 67 224 1574
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 987 1230 945 973 1216
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 987 1230 945 973 1216
  Συνολικό Απόθεμα 167 204 114 145 131
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 456 377 346 274 364
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9818 10026 9360 7522 8741
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 931 896 639 864 759
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2294 2146 1912 2225 2086
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1363 -1250 -1273 -1361 -1327
  Υπεραξία, Καθαρό 2759 2346 2039 1778 1735
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 181 142 101 44 47
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1187 624 509 482 590
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3467 3953 3452 3616 3867
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 392 607 420 426 542
  Δεδουλευμένα Έξοδα 427 526 575 399 458
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 522 249
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 250 0 400
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2648 2570 2457 2269 2218
  Σύνολο Οφειλών 8659 9188 8675 7280 7651
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2389 2386 2632 1146 1144
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2389 2386 2632 1146 1144
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2803 2849 2591 2518 2640
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1159 838 685 242 1090
  Κοινή Μετοχή 945.212 760.22 504 284 1133
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 265 122 211 0 0
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 1 1 -6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -51.212 -44.22 -31 -43 -37
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9818 10026 9360 7522 8741
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 212 220 222 219 240
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 80 73 71 80
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4160 4680 4540 4603 4922
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2975 3070 3141 3033 3439
  Μετρητά 1480 1463 1860 1972 3219
  Μετρητά & Ισοδύναμα 540 853 780 697 69
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 955 754 501 364 151
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 653 987 821 910 865
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 653 987 821 910 865
  Συνολικό Απόθεμα 131 167 175 244 232
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 401 456 403 416 386
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9270 9818 9710 9780 9544
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 911 931 956 959 940
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2303 2294 2301 2262 2220
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1392 -1363 -1345 -1303 -1280
  Υπεραξία, Καθαρό 2759 2759 2767 2767 2767
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 166 181 198 215 232
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 82 80 79 77 75
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1192 1187 1170 1159 608
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3249 3467 3393 3395 3575
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 344 392 432 584 515
  Δεδουλευμένα Έξοδα 376 427 406 402 349
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2529 2648 2555 2409 2461
  Σύνολο Οφειλών 8397 8659 8608 8578 8887
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2390 2389 2388 2387 2387
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2390 2389 2388 2387 2387
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2758 2803 2827 2796 2925
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 873 1159 1102 1202 657
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 921.209 945.212 889.214 765.217 705.218
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 0 265 268 499 0
  Unrealized Gain (Loss) 1 0 -4 -1 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -49.209 -51.212 -51.214 -61.217 -48.218
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9270 9818 9710 9780 9544
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 209 212 214 217 218
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0 250
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1274 937 730 819 1169
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1107 1211 1333 1060 1341
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 248 194 207 193 197
  Deferred Taxes -606 -144 -6 -17 -3
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 297 246 117 167 87
  Cash Taxes Paid 386 398 338 276 205
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 65 67 57 50 53
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -106 -22 285 -102 -109
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1390 -561 21 1269 704
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -239 -226 -162 -124 -173
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1151 -335 183 1393 877
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1513 -1017 444 -1960 -2631
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -89 -76 -50 -85 -102
  Total Cash Dividends Paid -432 -446 -427 -439 -403
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -742 -495 -27 -1309 -1990
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -250 0 948 -127 -136
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1 -49 71 -34 -30
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1797 -416 1869 335 -616
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 1274 1029 964 214 937
  Cash From Operating Activities 1107 872 495 281 1211
  Cash From Operating Activities 248 182 117 58 194
  Deferred Taxes -606 -577 -570 -15 -144
  Non-Cash Items 297 209 45 15 246
  Cash Taxes Paid 386 290 203 12 398
  Cash Interest Paid 65 59 36 27 67
  Changes in Working Capital -106 29 -61 9 -22
  Cash From Investing Activities -1390 -1105 -916 -628 -561
  Capital Expenditures -239 -200 -142 -65 -226
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1151 -905 -774 -563 -335
  Cash From Financing Activities -1513 -1244 -979 -459 -1017
  Financing Cash Flow Items -89 -76 -65 -53 -76
  Total Cash Dividends Paid -432 -326 -218 -110 -446
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -742 -592 -446 -296 -495
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -250 -250 -250 0
  Foreign Exchange Effects -1 4 -43 -18 -49
  Net Change in Cash -1797 -1473 -1443 -824 -416
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 13.1935 27546942 -1100083 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 7.4141 15480084 -429390 2023-06-30
  Capital International Investors Investment Advisor 6.5588 13694095 1557335 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8281 12168622 -184347 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4644 9321206 201316 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 3.0978 6467843 2581900 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2988 4799591 112227 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.125 4436746 39258 2023-06-30 LOW
  Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 2.097 4378304 94320 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.428 2981461 22927 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1035 2304073 138158 2022-12-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.0906 2276981 771414 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0131 2115237 -15350 2023-06-30 LOW
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.9677 2020541 442866 2023-06-30 MED
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.9587 2001770 -397752 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9526 1988934 215504 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.89 1858281 -358116 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.8664 1809001 -94911 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8537 1782398 -16300 2023-06-30 LOW
  Edmond de Rothschild Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.8423 1758743 314047 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  NetApp Company profile

  Σχετικά με την NetApp, Inc.

  Η NetApp, Inc. (NetApp) είναι μια εταιρεία λογισμικού με επίκεντρο το νέφος και τα δεδομένα. Η εταιρεία παρέχει συστήματα, λογισμικό και υπηρεσίες cloud που τους επιτρέπουν να εκτελούν τις εφαρμογές τους με βέλτιστο τρόπο από το κέντρο δεδομένων στο cloud, είτε αναπτύσσουν στο cloud, είτε μετακινούνται στο cloud, είτε δημιουργούν τις δικές τους εμπειρίες που μοιάζουν με cloud. Δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο: το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία και την τεχνική υποστήριξη λύσεων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων. Οι δημόσιες υπηρεσίες cloud της NetApp παρέχονται ως λογισμικό που βασίζεται στο cloud και ως Software-as-a-Service. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών δημόσιου νέφους κατηγοριοποιείται σε τέσσερις τομείς λύσεων: αποθήκευση νέφους, έλεγχοι νέφους, υπηρεσίες και αναλύσεις νέφους και βελτιστοποίηση νέφους. Οι λύσεις υβριδικού νέφους της είναι ένα χαρτοφυλάκιο προσφορών που παρέχουν υπηρεσίες on-premises, ιδιωτικού νέφους και υβριδικού νέφους, σχεδιασμένες να λειτουργούν με υπηρεσίες δεδομένων δημόσιου νέφους. Το χαρτοφυλάκιό της κατηγοριοποιείται σε τρεις τομείς λύσεων: αποθήκευση δεδομένων, προστασία δεδομένων και διαχείριση δεδομένων.

  Industry: Storage Devices

  3060 Olsen Drive
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95128
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου