Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Neometals Limited - NMTau CFD

  0.1296
  3.71%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0058
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1346
  Άνοιγμα* 0.1346
  Μεταβολή 1 έτους* -83.03%
  Εύρος ημέρας* 0.1296 - 0.1346
  Εύρος 52 εβδ. 0.85-1.97
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 799.54K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.49M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 574.85M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 548.38M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.47
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1296
  Feb 26, 2024 0.1296 -0.0050 -3.71% 0.1346 0.1346 0.1296
  Feb 25, 2024 0.1346 0.0000 0.00% 0.1346 0.1346 0.1346
  Feb 23, 2024 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1346 0.1296
  Feb 22, 2024 0.1346 0.0000 0.00% 0.1346 0.1346 0.1346
  Feb 21, 2024 0.1346 0.0000 0.00% 0.1346 0.1396 0.1346
  Feb 20, 2024 0.1346 -0.0050 -3.58% 0.1396 0.1396 0.1346
  Feb 19, 2024 0.1396 0.0000 0.00% 0.1396 0.1396 0.1396
  Feb 16, 2024 0.1446 0.0000 0.00% 0.1446 0.1496 0.1446
  Feb 15, 2024 0.1446 -0.0050 -3.34% 0.1496 0.1496 0.1446
  Feb 14, 2024 0.1546 0.0000 0.00% 0.1546 0.1546 0.1546
  Feb 13, 2024 0.1546 -0.0049 -3.07% 0.1595 0.1595 0.1496
  Feb 12, 2024 0.1546 0.0050 3.34% 0.1496 0.1546 0.1496
  Feb 11, 2024 0.1446 0.0000 0.00% 0.1446 0.1446 0.1396
  Feb 9, 2024 0.1396 0.0050 3.71% 0.1346 0.1446 0.1346
  Feb 8, 2024 0.1396 0.0100 7.72% 0.1296 0.1396 0.1296
  Feb 7, 2024 0.1296 0.0050 4.01% 0.1246 0.1296 0.1246
  Feb 6, 2024 0.1246 -0.0050 -3.86% 0.1296 0.1296 0.1246
  Feb 5, 2024 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1346 0.1296
  Feb 4, 2024 0.1346 0.0000 0.00% 0.1346 0.1396 0.1346

  Neometals Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα 0
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25.6804 16.0103 -15.8279 21.3192 19.1821
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.7951 12.495 11.4326 11.787 11.4633
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.67137
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.98975 -7.07964 -31.6782 4.59694 5.22681
  Other Operating Expenses, Total 9.06884 8.68775 0.69176 0.60814 3.16338
  Λειτουργικά Έσοδα -25.6804 -16.0103 15.8279 -21.3192 -19.1821
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.2833 -0.2239 5.14882 1.54122 -0.00065
  Άλλο, Καθαρό -0.00286 -0.06 -0.06
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.179 -16.2342 20.9767 -19.838 -19.2427
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -34.8044 -11.1679 16.429 -14.5537 -22.5062
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -34.8044 -11.1679 16.429 -14.5537 -22.5062
  Καθαρά Κέρδη -34.8044 4.3607 16.3432 -14.5537 76.1786
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -34.8044 -11.1679 16.429 -14.5537 -22.5062
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -34.8044 4.3607 16.3432 -14.5537 76.1786
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -34.8044 4.3607 16.3432 -14.5537 76.1786
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 552.168 548.285 545.351 544.517 543.974
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06303 -0.02037 0.03013 -0.02673 -0.04137
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05809 -0.02876 -0.00763 -0.02124 -0.03513
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 15.5286 -0.08579 0 98.6848
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.30372 1.45014 3.12733 3.57218
  Depreciation / Amortization 0.52302 0.45713 0.59861 0.75497
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.21247
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.0459 12.6345 12.295 3.71536 -22.3644
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.16307 5.63202 4.61403 7.88092 6.79757
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.21974 2.36822 1.65513
  Depreciation / Amortization 0.28146 0.24156 0.25372 0.20341 0.27561
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.36009 1.62966 -0.41634 -6.6633 -31.8416
  Other Operating Expenses, Total 4.24131 2.9115 7.84355 -0.07389 0.74885
  Λειτουργικά Έσοδα -13.0459 -12.6345 -12.295 -3.71536 22.3644
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.42902 -0.85426 -0.45714 0.23323 2.64955
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.482 -13.6971 -12.7521 -3.48214 25.014
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.8902 -12.9142 -8.29909 -2.86885 20.4662
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.8902 -12.9142 -8.29909 -2.86885 20.4662
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 2.71623 12.8124 -0.08579
  Καθαρά Κέρδη -21.8902 -12.9142 -5.58286 9.94356 20.3804
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.8902 -12.9142 -8.29909 -2.86885 20.4662
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.8902 -12.9142 -5.58286 9.94356 20.3804
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.8902 -12.9142 -5.58286 9.94356 20.3804
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 552.39 551.946 548.285 548.285 545.129
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03963 -0.0234 -0.01514 -0.00523 0.03754
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03685 -0.02123 -0.01563 -0.01313 -0.00042
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.21247
  Άλλο, Καθαρό -0.00702 0.00416
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27.2339 62.9057 107.872 78.621 110.873
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.2024 62.3877 95.8355 78.2358 110.245
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.4387 60.1582 93.8971 77.043 109.462
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.7288 0.33769 0.28545 0.1708 0.4289
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.30281 0.18032 0.25675 0.21441 0.1987
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 11.4945
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97.7436 131.041 161.662 135.457 162.487
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 49.1377 42.3591 37.4731 47.1158 38.7576
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.36211 2.12026 1.89065 4.01197 2.02632
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.58915 -1.17686 -0.73637 -0.95507 -0.2518
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.94599 0.99927 0.75508 0.79305 0.66289
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 20.4259 24.4265 15.4919 8.92705 11.8492
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.35 0.07
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.34502
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.4981 3.66161 7.33387 3.8546 3.24453
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.32269 0.91681 0.97541 0.8564 0.73853
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.88979 2.37304 5.07377 1.99417 1.90272
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.28563 0.37176 0.36351 0.50088
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.92119 0.50316 0.60329
  Σύνολο Οφειλών 4.22284 4.44451 14.8941 5.90281 8.40918
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.65205 0 0.3364 0.72185 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.65205 0 0.3364 0.72185
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.07269 0 0.45548 1.32636 1.37806
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 93.5207 126.596 146.768 129.554 154.078
  Κοινή Μετοχή 146.234 145.564 154.635 154.437 154.265
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -54.0334 -20.2882 -9.18671 -26.2032 -1.50652
  Unrealized Gain (Loss) 1.01964 1.01964 1.01964 1.01964 1.01964
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.30035 0.30035 0.30035 0.30035 0.30035
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97.7436 131.041 161.662 135.457 162.487
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 567.903 563.418 560.31 559.453 558.896
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.76365 2.2295 1.93837 1.19276 0.78293
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.7829 6.76833 0 3.78658
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.00842
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27.2339 45.21 62.9057 75.9975 107.872
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.2024 44.1631 62.3877 75.318 95.8355
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.4387 41.7779 60.1582 68.5706 93.8971
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.76365 2.38513 2.2295 6.74737 1.93837
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.0316 1.04695 0.51801 0.67948 0.5422
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.0316 1.04695 0.51801 0.67948 0.5422
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97.7436 117.744 131.041 140.654 161.662
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 49.1377 46.4749 42.3591 39.743 37.4731
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.82249 1.82708 0.88724 0.56357 0.86846
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.9268 -0.74699 -0.59398 -0.15244 -0.30488
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.94599 0.90158 0.99927 0.92613 0.75508
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 20.4259 25.1574 24.4265 23.8475 15.4919
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.4981 2.24291 3.66161 3.0234 7.33387
  Payable/Accrued 2.19087 1.03641 2.23633 1.05951 5.24519
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.28563 0.31116 0.37176 0.35007 0.36351
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.02161 0.89534 1.05352 1.61382 1.72517
  Σύνολο Οφειλών 4.22284 3.14443 4.44451 9.34812 14.8941
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.65205 0.80954 0 0.16967 0.3364
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.65205 0.80954 0 0.16967 0.3364
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.07269 0.09199 0 0 0.45548
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 93.5207 114.599 126.596 131.306 146.768
  Κοινή Μετοχή 146.234 146.234 145.564 155.368 154.635
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -54.0334 -32.9547 -20.2882 0.61855 -9.18671
  Unrealized Gain (Loss) 1.01964 1.01964 1.01964 1.01964 1.01964
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.30035 0.30035 0.30035 -25.6996 0.30035
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97.7436 117.744 131.041 140.654 161.662
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 567.903 563.418 563.418 560.31 560.31
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 11.4945
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0.35 0.14 0.07
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 0.7829 6.15505 6.76833
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -25.0778 -11.3446 -13.3148 -14.6039 -8.64857
  Cash Receipts
  Cash Payments -25.626 -13.4793 -14.8126 -15.153 -9.41158
  Cash Taxes Paid 0.54912 0.76301
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12.3936 28.9589 -7.50003 108.935 -0.14944
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.33736 -1.68557 -8.68228 -6.07426 -2.95155
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7.05624 30.6444 1.18225 115.009 2.80212
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.61102 -0.70308 -11.6035 -11.142 -7.03932
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 3.93944 -0.01997 -0.0673 -0.26253 -0.03728
  Total Cash Dividends Paid 0 -10.8903 -10.8795 -5.43533
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -1.54134
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.32842 -0.68311 -0.64588 0 -0.02538
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.03444 0.02984 -0.00067 -0.06947 0.05058
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -33.8259 16.9411 -32.419 83.1196 -15.7867
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.54825 2.13476 1.49783
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -12.1699 -25.0778 -12.7653 -11.3446 -7.58573
  Cash Payments -12.1699 -25.626 -12.7653 -13.4793 -7.58573
  Cash From Investing Activities -6.19442 -12.3936 -12.5984 28.9589 -0.69253
  Capital Expenditures -3.13146 -5.33736 -2.73012 -1.68557 -2.60781
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.06296 -7.05624 -9.86824 30.6444 1.91528
  Cash From Financing Activities -0.01889 3.61102 -0.03702 -0.70308 -0.29994
  Financing Cash Flow Items -0.01889 3.93944 -0.03702 -0.01997 -0.29994
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.32842 -0.68311 0
  Foreign Exchange Effects 0.00302 0.03444 -0.01273 0.02984 -0.0558
  Net Change in Cash -18.3802 -33.8259 -25.4134 16.9411 -8.634
  Changes in Working Capital 0.54825 2.13476
  Total Cash Dividends Paid 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Reed (David John) Individual Investor 6.0751 33613900 3312226 2023-09-12 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3919 13234774 0 2023-09-30 LOW
  Farjoy Pty. Ltd. Corporation 1.7244 9540999 0 2022-09-13 LOW
  Hall (Kenneth Joseph) Individual Investor 1.5957 8828914 180000 2022-09-13 LOW
  Reed (Christopher John) Individual Investor 1.4221 7868589 0 2023-09-11 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3271 7342896 -2635 2023-09-30 LOW
  Robinson (Francis James) Individual Investor 1.0699 5919881 -2080119 2022-09-13 LOW
  Pesyan Pty. Ltd. Corporation 0.7766 4297040 0 2022-09-13
  Harewood Pty Ltd Corporation 0.7423 4107000 4107000 2022-09-13
  R. S. Linfoot Investments Pty. Ltd. Corporation 0.7338 4060000 4060000 2022-09-13
  Fano Pty Ltd Corporation 0.7229 4000000 -600000 2022-09-13
  D.J. Reed Superannuation Fund Corporation 0.6687 3700000 -1300000 2022-09-13
  Linfoot Two Super Pty. Ltd. Corporation 0.6576 3638725 134725 2022-09-13
  Robinson (William Oswald) Individual Investor 0.5422 3000000 3000000 2022-09-13
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.424 2346250 0 2023-08-31 LOW
  Cole (Steven Allan) Individual Investor 0.3527 1951771 0 2023-07-11 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2252 1245998 1245998 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1809 1001081 2480 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1624 898723 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1119 619195 -26776 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

  L 3 1292 Hay Street
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6005
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου