Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές National Express Group PLC - NEXgb CFD

1.169
1.18%
0.027
Χαμηλό: 1.108
Υψηλό: 1.174
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.027
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

National Express Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.183
Άνοιγμα* 1.155
Μεταβολή 1 έτους* -51.18%
Εύρος ημέρας* 1.108 - 1.174
Εύρος 52 εβδ. 1.18-2.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.14M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 66.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 732.61M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 614.09M
Έσοδα 2.81B
EPS -0.36
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.19111
Beta 1.92
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 1.180 -0.013 -1.09% 1.193 1.239 1.171
Mar 16, 2023 1.188 -0.098 -7.62% 1.286 1.290 1.178
Mar 15, 2023 1.276 -0.036 -2.74% 1.312 1.324 1.254
Mar 14, 2023 1.335 0.082 6.54% 1.253 1.338 1.249
Mar 13, 2023 1.271 -0.098 -7.16% 1.369 1.370 1.269
Mar 10, 2023 1.377 0.040 2.99% 1.337 1.388 1.275
Mar 9, 2023 1.336 -0.005 -0.37% 1.341 1.362 1.297
Mar 8, 2023 1.404 0.012 0.86% 1.392 1.413 1.351
Mar 7, 2023 1.392 0.025 1.83% 1.367 1.405 1.365
Mar 6, 2023 1.391 -0.001 -0.07% 1.392 1.416 1.338
Mar 3, 2023 1.402 0.033 2.41% 1.369 1.430 1.324
Mar 2, 2023 1.350 0.128 10.47% 1.222 1.428 1.222
Mar 1, 2023 1.222 -0.013 -1.05% 1.235 1.243 1.219
Feb 28, 2023 1.236 0.006 0.49% 1.230 1.259 1.225
Feb 27, 2023 1.239 0.046 3.86% 1.193 1.248 1.185
Feb 24, 2023 1.192 -0.015 -1.24% 1.207 1.210 1.185
Feb 23, 2023 1.205 0.015 1.26% 1.190 1.229 1.182
Feb 22, 2023 1.190 -0.027 -2.22% 1.217 1.222 1.188
Feb 21, 2023 1.221 -0.034 -2.71% 1.255 1.258 1.208
Feb 20, 2023 1.256 -0.001 -0.08% 1.257 1.264 1.245

National Express Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2093.7 2321.2 2450.7 2744.4 1955.9 2170.3
Έσοδα 2093.7 2321.2 2450.7 2744.4 1955.9 2170.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1910 2043.9 2144.1 2517.3 2073.9 2133.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 183.7 277.3 306.6 227.1 -118 36.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1910 2123.3 2235.3 2502.1 2345.3 2207.9
Λειτουργικά Έσοδα 183.7 197.9 215.4 242.3 -389.4 -37.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -45.2 -45.4 -40.3 -44.9 -50.4 -42.8
Άλλο, Καθαρό -3.7 3.9 2.6 -10.4 -4.9 -4.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 134.8 156.4 177.7 187 -444.7 -84.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 114.9 120.9 138.7 148.3 -326.7 -77.9
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.8 -3.3 -3 -7.2 -5 -3.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 112.1 117.6 135.7 141.1 -331.7 -81.6
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5.1 13.4 0 0
Καθαρά Κέρδη 117.2 131 135.7 141.1 -331.7 -81.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 112.1 117.6 135.7 141.1 -331.7 -81.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 117.2 131 135.7 141.1 -331.7 -81.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 117.2 131 135.7 141.1 -331.7 -81.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 513.115 512.745 512.881 512.869 576.031 613.117
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21847 0.22935 0.26458 0.27512 -0.57584 -0.13309
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1228 0.1351 0.1486 0.0516 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24088 0.28981 0.31664 0.28019 0.05434 0.02512
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.5 75
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.1 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11 16.7 -13.9 274.3 77.2
Other Operating Expenses, Total -1 -0.5 -1.3 -2.9 -3.2
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 1409.9 1031.5 924.4 992.4 1177.9
Έσοδα 1409.9 1031.5 924.4 992.4 1177.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1280.7 1092.2 967.1 988.9 1133.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 129.2 -60.7 -42.7 3.5 44.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1280.7 1123.6 1221.7 1019.8 1188.1
Λειτουργικά Έσοδα 129.2 -92.1 -297.3 -27.4 -10.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.5 -28.3 -22.1 -20.6 -22.2
Άλλο, Καθαρό -3.1 -1.8 -3.1 -2.2 -2.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 98.6 -122.2 -322.5 -50.2 -34.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 79.1 -91 -235.7 -24.1 -53.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.8 -1.8 -3.2 -1.1 -2.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 74.3 -92.8 -238.9 -25.2 -56.4
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 74.3 -92.8 -238.9 -25.2 -56.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 74.3 -92.8 -238.9 -25.2 -56.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 74.3 -92.8 -238.9 -25.2 -56.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 74.3 -92.8 -238.9 -25.2 -56.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 514.814 535.6 616.463 613.31 612.924
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14432 -0.17326 -0.38753 -0.04109 -0.09202
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16336 -0.07431 0.13431 0.05185 -0.01273
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 31.4 254.6 30.9 54.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 739.1 712.4 585 1289.5 1100.3 1003.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 318.1 314.3 117.7 715.8 629.8 508.4
Cash 66 100.7 74.6 241.2 268.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 252.1 213.6 43.1 715.8 388.6 240.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 277.9 329.2 372.7 499.8 351.9 397.6
Accounts Receivable - Trade, Net 182.9 212.2 233 496.8 192.7 249.7
Total Inventory 25 24.9 27.4 29.4 27 28.8
Prepaid Expenses 27.1 28.6 36.7 46.7 38.1
Other Current Assets, Total 91 15.4 30.5 44.5 44.9 31
Total Assets 3434.9 3451.5 3525.7 4645.8 4489.1 4291.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 983.6 968.2 1054.8 1348.2 1233.2 1129.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2084.4 2000.6 2117.3 2695.2 2639.7
Accumulated Depreciation, Total -1100.8 -1032.4 -1062.5 -1462 -1510.1
Goodwill, Net 1264.9 1317.6 1460.6 1525.4 1506.7
Intangibles, Net 283.7 315.8 336.9 1901.8 326.4 271.8
Long Term Investments 21.5 19.4 27.8 42.8 15.6 13.7
Note Receivable - Long Term 16.7 19.6 2.7 13.2 97.7 153.1
Other Long Term Assets, Total 125.4 98.5 57.9 50.3 190.5 212.3
Total Current Liabilities 1194.5 926.7 1017.5 2050.8 1243.9 1206.5
Accounts Payable 196.9 258.5 325.3 231.2 209
Accrued Expenses 193.1 236.2 294.7 273.9 272.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 109.3 132.2
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 413 156.2 48.4 944.8 241.2 167.3
Other Current Liabilities, Total 391.5 275.8 349.1 107.6 388.3 425.3
Total Liabilities 2328.1 2306.5 2351.4 3571.4 3053.3 2884
Total Long Term Debt 816.7 1058 1029.3 1091 1313 1294.3
Long Term Debt 713.2 933.9 934.7 1091 1073.3 1125.6
Capital Lease Obligations 103.5 124.1 94.6 239.7 168.7
Deferred Income Tax 82.9 60 63 56.4 40.7 39.2
Minority Interest 18.7 21.4 22.9 38.1 40.2 41.1
Other Liabilities, Total 215.3 240.4 218.7 335.1 415.5 302.9
Total Equity 1106.8 1145 1174.3 1074.4 1435.8 1407.1
Common Stock 25.6 25.6 25.6 25.6 30.7 30.7
Additional Paid-In Capital 532.7 532.7 532.7 532.7 533.6 533.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 377.6 426.5 442.2 522.1 746.9 706.9
Treasury Stock - Common -7.8 -6 -7 -6 -3.5 -4.5
Other Equity, Total 178.7 166.2 180.8 129.6 140.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3434.9 3451.5 3525.7 4645.8 4489.1 4291.1
Total Common Shares Outstanding 511.739 511.739 511.739 511.739 614.086 614.086
Payable/Accrued 998.4
Unrealized Gain (Loss) -1.5 -0.3
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1289.5 1130.5 1100.3 960.8 1003.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 715.8 585.4 629.8 464.4 508.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 715.8 449.7 388.6 296.6 240.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 499.8 504 398.6 444.6 435.7
Accounts Receivable - Trade, Net 496.8 496.5 391.7 426.8 428.3
Total Inventory 29.4 29.1 27 27.1 28.8
Other Current Assets, Total 44.5 12 44.9 24.7 31
Total Assets 4645.8 4698.8 4489.1 4285.2 4291.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1348.2 1415 1233.2 1166.2 1129.6
Intangibles, Net 1901.8 2022.3 1851.8 1790.4 1778.5
Long Term Investments 42.8 33.1 15.6 28 13.7
Note Receivable - Long Term 13.2 11.4 102.3 148.8 159.8
Other Long Term Assets, Total 50.3 86.5 185.9 191 205.6
Total Current Liabilities 2050.8 1508 1243.9 1054.7 1206.5
Payable/Accrued 998.4 885.3 783 778.6 787.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 944.8 500.5 354.6 184.7 302.3
Other Current Liabilities, Total 107.6 122.2 106.3 91.4 116.5
Total Liabilities 3571.4 3463.4 3053.3 2841.2 2884
Total Long Term Debt 1091 1450.6 1313 1319.3 1294.3
Long Term Debt 1091 1450.6 1313 1319.3 1294.3
Deferred Income Tax 56.4 54.3 40.7 30.8 39.2
Minority Interest 38.1 43 40.2 38.8 41.1
Other Liabilities, Total 335.1 407.5 415.5 397.6 302.9
Total Equity 1074.4 1235.4 1435.8 1444 1407.1
Common Stock 25.6 30.7 30.7 30.7 30.7
Additional Paid-In Capital 532.7 533.6 533.6 533.6 533.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 522.1 677.4 875 882.4 847.3
Treasury Stock - Common -6 -6.3 -3.5 -2.7 -4.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4645.8 4698.8 4489.1 4285.2 4291.1
Total Common Shares Outstanding 511.739 614.086 614.086 614.086 614.086
Cash 135.7 241.2 167.8 268.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 134.8 156.4 177.7 187 -444.7 -84.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 260.8 295.5 306.8 356.2 -114 170.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 123 135.6 133.8 203.1 223.6 199.7
Amortization 33.8 41.6 47 59.7 69 54.2
Μη Χρηματικά Στοιχεία 53 38.9 25.2 46.5 207.2 79
Cash Taxes Paid 13.6 14.1 21.1 25 8.1 19.2
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 62.9 62.5 43 65.7 64.7 45
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -83.8 -77 -76.9 -140.1 -169.1 -77.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -204.8 -173 -252.3 -251 -255.4 -197.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -130.3 -124.6 -160.6 -116.5 -215.3 -212.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -74.5 -48.4 -91.7 -134.5 -40.1 15.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 201.8 -131.4 -253 259.9 405.9 -113.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -47.8 4.4 -28.2 21.4 -27.2 -9.9
Total Cash Dividends Paid -58.9 -64.7 -70.8 -78.3 0 -5.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7.7 -8.1 -9.7 -6.2 226.2 -2.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 316.2 -63 -144.3 323 206.9 -95.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6.2 -1.2 1.9 -4.5 5.7 -4.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 264 -10.1 -196.6 360.6 42.2 -144.3
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 187 -122.2 -444.7 -50.2 -84.9
Cash From Operating Activities 356.2 -105.9 -114 62.4 170.9
Cash From Operating Activities 203.1 112 223.6 99.4 199.7
Amortization 59.7 37 69 26.7 54.2
Non-Cash Items 46.5 22.3 207.2 17.7 79
Cash Taxes Paid 25 -3.1 8.1 5.2 19.2
Cash Interest Paid 65.7 19 64.7 18.6 45
Changes in Working Capital -140.1 -155 -169.1 -31.2 -77.1
Cash From Investing Activities -251 -130.3 -255.4 -116.6 -197.2
Capital Expenditures -116.5 -111.1 -215.3 -122.6 -212.9
Other Investing Cash Flow Items, Total -134.5 -19.2 -40.1 6 15.7
Cash From Financing Activities 259.9 331.4 405.9 3.3 -113.5
Financing Cash Flow Items 21.4 -11.4 -27.2 -8 -9.9
Total Cash Dividends Paid -78.3 0 0 -5.3 -5.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net -6.2 226.3 226.2 -0.2 -2.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 323 116.5 206.9 16.8 -95.8
Foreign Exchange Effects -4.5 11.9 5.7 -5.2 -4.5
Net Change in Cash 360.6 107.1 42.2 -56.1 -144.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cosmen (Jorge) Individual Investor 12.0143 73778153 7296262 2022-08-02 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 7.4542 45775258 -43957 2022-05-11 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 7.1584 43958953 -1332560 2022-05-19 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.756 29206097 34940 2022-05-12 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5917 28196757 -181322 2022-05-20 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.098 25165433 0 2022-03-09 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9252 24104155 161088 2022-05-18 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4749 21338726 -38822 2022-05-19 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.7324 16779174 -25380 2022-05-10 LOW
Rathbone Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6808 16462194 81130 2022-05-20 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.6365 16190626 -2087383 2022-05-19 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.6063 16004946 -229208 2022-05-17 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 2.4927 15307383 -6294915 2023-03-17 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 2.3505 14434174 41625 2022-05-20 MED
Marathon-London Investment Advisor 1.8853 11577491 -91616 2022-05-19 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6102 9888208 -489989 2022-05-19 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5785 9693558 6614 2022-05-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5553 9550716 -57153 2023-03-01 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5222 9347827 -500000 2022-04-05 LOW
GAM International Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4062 8635250 992500 2022-12-15 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

National Express Group Company profile

Σχετικά με την National Express Group PLC

Η National Express Group PLC είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των δημόσιων μεταφορών. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η Εταιρεία κατέχει και μισθώνει λεωφορεία, πούλμαν και τρένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών μεταφορικών υπηρεσιών. Ο τομέας της Εταιρείας περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους, την ALSA (κυρίως Ισπανία και Μαρόκο) και τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς). Ο τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρει υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν. Ο τομέας German Rail λειτουργεί δύο σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη Γερμανία. Ο τομέας ALSA (κυρίως Ισπανία και Μαρόκο) προσφέρει υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν. Ο τομέας της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδάς) προσφέρει υπηρεσίες σχολικών λεωφορείων, λεωφορείων διέλευσης και λεωφορείων μεταφοράς. Η Εταιρεία λειτουργεί υπηρεσίες μεταφορών σε περίπου οκτώ χώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Ελβετία, τη Γερμανία και το Μπαχρέιν.

Industry: Passenger Transportation, Ground & Sea (NEC)

National Express House
Mill Lane
BIRMINGHAM
WARWICKSHIRE B5 6DD
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,553.10 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,866.90 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,981.74 Price
-0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0172%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0089%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.38 Price
-2.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00414

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου