Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sadot Group, Inc. - SDOT CFD

  0.3333
  2.06%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0130
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.3403
  Άνοιγμα* 0.3323
  Μεταβολή 1 έτους* -76.33%
  Εύρος ημέρας* 0.3284 - 0.3333
  Εύρος 52 εβδ. 0.32-1.60
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 221.53K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.47M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.76M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 46.76M
  Έσοδα 708.48M
  EPS -0.25
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 0.3333 0.0020 0.60% 0.3313 0.3341 0.3283
  Mar 1, 2024 0.3403 0.0030 0.89% 0.3373 0.3422 0.3353
  Feb 29, 2024 0.3463 -0.0011 -0.32% 0.3474 0.3474 0.3323
  Feb 28, 2024 0.3373 -0.0039 -1.14% 0.3412 0.3495 0.3339
  Feb 27, 2024 0.3448 0.0175 5.35% 0.3273 0.3448 0.3235
  Feb 26, 2024 0.3288 0.0015 0.46% 0.3273 0.3353 0.3207
  Feb 23, 2024 0.3392 -0.0081 -2.33% 0.3473 0.3574 0.3294
  Feb 22, 2024 0.3621 0.0048 1.34% 0.3573 0.3621 0.3473
  Feb 21, 2024 0.3697 0.0124 3.47% 0.3573 0.3697 0.3453
  Feb 20, 2024 0.3560 0.0032 0.91% 0.3528 0.3573 0.3423
  Feb 16, 2024 0.3618 -0.0155 -4.11% 0.3773 0.3823 0.3618
  Feb 15, 2024 0.3678 0.0105 2.94% 0.3573 0.3773 0.3493
  Feb 14, 2024 0.3573 0.0100 2.88% 0.3473 0.3618 0.3356
  Feb 13, 2024 0.3403 0.0030 0.89% 0.3373 0.3473 0.3373
  Feb 12, 2024 0.3423 0.0050 1.48% 0.3373 0.3475 0.3373
  Feb 9, 2024 0.3356 -0.0195 -5.49% 0.3551 0.3551 0.3275
  Feb 8, 2024 0.3493 0.0020 0.58% 0.3473 0.3563 0.3473
  Feb 7, 2024 0.3405 -0.0048 -1.39% 0.3453 0.3453 0.3373
  Feb 6, 2024 0.3397 -0.0156 -4.39% 0.3553 0.3553 0.3373
  Feb 5, 2024 0.3631 -0.0047 -1.28% 0.3678 0.3746 0.3473

  Sadot Group, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Sadot Group Inc Earnings Release
  Q4 2023 Sadot Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Sadot Group Inc Earnings Release
  Q1 2024 Sadot Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 161.698 10.3496 4.47345 4.95901 6.02267
  Έσοδα 161.698 10.3496 4.47345 4.95901 6.02267
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 156.116 7.79402 5.2147 3.9477 4.72768
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5.58207 2.55562 -0.74125 1.01131 1.29499
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 169.477 18.4411 14.4449 8.61301 10.0647
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.53797 9.57015 8.69365 4.38436 4.35813
  Depreciation / Amortization 2.01505 1.20651 0.42255 0.28096 0.20089
  Λειτουργικά Έσοδα -7.77877 -8.09148 -9.97145 -3.654 -4.04201
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00673 -0.06951 -0.1548 -4.22391 -3.25875
  Άλλο, Καθαρό -0.15216 -0.0091 0.02714 -20.5071 0.09622
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.93766 -8.1701 -10.0991 -28.385 -7.20454
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20454
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.00207
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20247
  Καθαρά Κέρδη -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20247
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20247
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20247
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.96243 -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20247
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.5586 16.4674 7.57991 1.61441 8.90919
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.27881 -0.4965 -1.33235 -17.5824 -0.80843
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26789 -0.49398 -1.31184 -17.5824 -0.75723
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.20583 -0.12955 0.114 0 0.45617
  Other Operating Expenses, Total 3.60199 0 0 0.32182
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 160.317 212.967 153.025 2.82356 2.92938
  Έσοδα 160.317 212.967 153.025 2.82356 2.92938
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 156.951 208.02 148.206 2.45345 3.03512
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.366 4.947 4.81913 0.37011 -0.10574
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 160.334 213.939 155.417 4.62649 4.6678
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.198 2.468 2.73676 1.64837 1.14303
  Depreciation / Amortization 0.5 0.6 0.525 0.52467 0.48965
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.324 -0.541 0.34711 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -0.017 -0.972 -2.39172 -1.80293 -1.73842
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.022 0.003 0.0104 0.01131 -0.00995
  Άλλο, Καθαρό 0.232 -0.094 -0.01477 -0.1035 -0.01447
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.193 -1.063 -2.3961 -1.89512 -1.76283
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Καθαρά Κέρδη 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.19 -1.066 -2.40465 -1.89755 -1.77414
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.5677 29.4434 28.9964 28.7628 28.6681
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00566 -0.03621 -0.08293 -0.06597 -0.06189
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00132 -0.04594 -0.07363 -0.06512 -0.06127
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Other Operating Expenses, Total 1.009 3.392 3.60199
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.648 17.97 4.49336 0.78053 0.63789
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.89842 15.7667 4.19593 0.47885 0.35784
  Μετρητά 9.89842 15.7667 4.19593 0.47885 0.35784
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.36316 1.85992 0.1427 0.17519 0.21857
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.13491 0.15517 0.14031 0.13648 0.18077
  Συνολικό Απόθεμα 0.29718 0.25879 0.11382 0.07842 0.04507
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.0892 0.08458 0.0409 0.04806 0.01641
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 27.2295 29.4319 10.5036 6.26071 4.48709
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.32786 2.28027 2.34272 1.64688 0.63729
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.82079 3.43312 3.08423 2.13601 0.90926
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.49293 -1.15285 -0.7415 -0.48913 -0.27198
  Υπεραξία, Καθαρό 2.6264 2.6264 0.65635 0.65635
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.61086 6.38746 2.87828 3.03882 3.10262
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.001 0.09868 0.07576
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.10227 0.16777 0.13192 0.03946 0.03353
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.61506 2.92865 3.10979 4.48807 4.55634
  Payable/Accrued 1.50094 2.63095 2.88738
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.08246 0.08246 0.08246 0.13928
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.27701 0.47697 0.72485 0.79607 1.52968
  Σύνολο Οφειλών 10.6685 5.03862 4.70849 6.01495 7.33023
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.75882 1.00503 0.57514 0.3153 2.72857
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.75882 1.00503 0.57514 0.3153 2.72857
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.29463 1.10494 1.02356 1.21158 0.04532
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.561 24.3933 5.79513 0.24576 -2.84314
  Κοινή Μετοχή 0.00293 0.00261 0.00117 0.00057 16.26
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 95.9131 95.7605 68.9877 53.3398 4.73055
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -79.3551 -71.3698 -63.1937 -53.0946 -23.8337
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 27.2295 29.4319 10.5036 6.26071 4.48709
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 29.2872 26.1103 11.7258 5.71446 10.4278
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.08514 0.73469 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.22236 0.26505 0.80155 0.97859
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.03056 1.36948
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4.91419
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 53.218 46.698 10.648 12.7551 14.6276
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.09 6.386 9.89842 11.6733 13.4655
  Μετρητά 5.09 6.386 9.89842 11.6733 13.4655
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 47.507 4.978 0.36316 0.52435 0.58992
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 47.502 4.961 0.13491 0.28755 0.35312
  Συνολικό Απόθεμα 0.307 35.145 0.29718 0.33676 0.21355
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.314 0.189 0.0892 0.22078 0.35864
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 72.323 62.598 27.2295 25.3835 27.6726
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.556 3.869 4.32786 4.52818 4.56072
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.058 5.685 5.82079 5.90658 5.83167
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.502 -1.816 -1.49293 -1.3784 -1.27096
  Υπεραξία, Καθαρό 2.626 2.626 2.6264 2.6264 2.6264
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.019 4.301 4.61086 5.31828 5.67859
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.102 0.102 0.10227 0.15555 0.17928
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.502 40.278 6.61506 2.36403 2.69691
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.08246 0.20954
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.727 0.225 0.22236 0.15763 0.05
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.297 0.285 0.27701 0.35173 0.32557
  Σύνολο Οφειλών 49.155 44.028 10.6685 6.45012 6.8733
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.685 0.722 0.75882 0.79466 0.83826
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.685 0.722 0.75882 0.79466 0.83826
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.968 3.028 3.29463 3.29143 3.33812
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23.168 18.57 16.561 18.9334 20.7993
  Κοινή Μετοχή 0.004 0.003 0.00293 0.00288 0.00287
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 103.395 98.988 95.9131 95.881 95.8493
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -80.231 -80.421 -79.3551 -76.9504 -75.0529
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 72.323 62.598 27.2295 25.3835 27.6726
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 36 32.2 29.2872 28.7733 28.6993
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 40.475 35.529 1.08514 1.03246 1.0039
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.003 4.239 5.03056 0.73975 1.1079
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.802 5.002 4.91419
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.17613 -10.0991 -28.385 -7.20454 -15.5677
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.39271 -7.78587 -4.50423 -2.72674 -3.677
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.20651 0.42255 0.28096 0.20089 0.44637
  Deferred Taxes 0 -0.24653
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.27756 3.11345 23.9698 4.33936 9.98077
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.0807 0.3957 1.09326 0.04061 0.02512
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.70065 -1.22276 -0.36989 -0.06244 1.71015
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.57581 -0.85033 -1.52057 -0.18822 -0.84317
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.26202 -0.78104 -1.16163 -0.25265 -0.96883
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.31379 -0.06929 -0.35894 0.06442 0.12566
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 21.5393 12.3533 6.14581 3.19412 4.26313
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 22.9197 12.4844 0 0.26558 0.47
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.28043 -0.13112 6.14581 2.92854 3.79313
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11.5708 3.71708 0.12101 0.27916 -0.25704
  Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -3.66022 -1.88608 -8.17613 -4.83389 -3.71168
  Cash From Operating Activities -1.90511 -0.93009 -6.39271 -3.7004 -1.60024
  Cash From Operating Activities 0.96538 0.47573 1.20651 0.45377 0.16913
  Non-Cash Items 0.15569 0.16169 2.27756 0.77977 1.76855
  Cash Interest Paid 0.08719 0.02443 0.0807 0.06618 0.00995
  Changes in Working Capital 0.63404 0.31858 -1.70065 -0.10006 0.17377
  Cash From Investing Activities -0.2826 -0.03441 -3.57581 -3.41285 -0.56755
  Capital Expenditures -0.283 -0.03481 -0.26202 -0.09826 -0.06775
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.0004 0.0004 -3.31379 -3.31459 -0.4998
  Cash From Financing Activities -0.11346 -0.03098 21.5393 7.88893 -0.01849
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 22.9197 9.21 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.11346 -0.03098 -1.28043 -1.22107 -0.01849
  Net Change in Cash -2.30117 -0.99548 11.5708 0.77569 -2.18628
  Financing Cash Flow Items 0 -0.1 -0.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AGGIA LLC FZ Corporation 27.0694 12492069 0 2023-10-05 HIGH
  Giamichael (Joey) Individual Investor 3.5167 1622908 0 2023-10-05 MED
  Thoroughbred Diagnostics, L.L.C. Corporation 2.1214 979000 0 2023-10-05 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6465 759822 221068 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7667 353835 36046 2023-06-30 LOW
  Walleye Capital LLC Hedge Fund 0.4399 203000 43197 2023-06-30 HIGH
  SBAuer Funds, LLC Investment Advisor 0.4334 200000 200000 2023-08-31 HIGH
  Mohan (Kevin James) Individual Investor 0.3674 169537 -20000 2023-10-05 LOW
  Roper (Michael John) Individual Investor 0.3424 158000 -25000 2023-10-05 LOW
  Southall (Alfred B III) Individual Investor 0.3354 154790 -6455 2023-10-05 LOW
  Gladstone Wealth Group Investment Advisor 0.3142 145000 0 2023-06-30 MED
  Menchik (Paul L.) Individual Investor 0.2984 137699 13331 2023-10-05 LOW
  Carl (Jeffrey N) Individual Investor 0.2065 95315 7331 2023-10-05 LOW
  Spanos (Stephen Andrew) Individual Investor 0.1862 85945 2002 2023-10-05 LOW
  Frost (Malcolm B) Individual Investor 0.1756 81049 3756 2023-10-05 LOW
  Balatsos (Phillip) Individual Investor 0.1623 74904 5901 2023-10-05 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1511 69723 66965 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1431 66018 1818 2023-06-30 LOW
  Black (Jennifer Kay) Individual Investor 0.1101 50800 -11500 2023-10-05 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.1029 47500 47500 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Muscle Maker, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Muscle Maker, Inc.

  Η Muscle Maker, Inc. λειτουργεί ένα fast casual εστιατορικό concept, το Muscle Maker Grill, και εστιατόρια Healthy Joe's. Το Muscle Maker Grill προετοιμάζει γεύματα με βάση τις πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν κοτόπουλο, θαλασσινά, ζυμαρικά, μπιφτέκια, wraps και πλακέ ψωμί. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει φρεσκομαγειρεμένες σαλάτες και μια ελκυστική επιλογή από συνοδευτικά, πρωτεϊνικά ροφήματα και smoothies φρούτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των fast-casual εστιατορίων. Η Εταιρεία λειτουργεί επίσης τη λειτουργία της κουζίνας-φάντασμα με εμπορικά σήματα: Meal Plan AF, Muscle Maker Burger Bar, Bowls Deep, Burger Joe's, Wrap It Up, Salad Vibes και Gourmet Sandwich. Το σύστημα εστιατορίων της Εταιρείας περιλαμβάνει περίπου 25 ιδιόκτητα εστιατόρια και 14 εστιατόρια franchise. Επτά από τα εστιατόρια που ανήκουν στην εταιρεία είναι τοποθεσίες μόνο για παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της SuperFit Foods.

  Industry: Fishing & Farming Wholesale

  1751 River Run Westbend
  Suite 200
  FORT WORTH
  TEXAS 76107
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου