Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Molson Coors Brewing Company - TAP CFD

51.86
1.01%
0.15
Χαμηλό: 51.53
Υψηλό: 51.9
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Molson Coors Beverage Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 51.34
Άνοιγμα* 51.54
Μεταβολή 1 έτους* -3.45%
Εύρος ημέρας* 51.53 - 51.9
Εύρος 52 εβδ. 46.69-60.12
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.63M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.44M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.46B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 216.29M
Έσοδα 10.70B
EPS -0.82
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.19066
Beta 0.86
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 51.86 0.70 1.37% 51.16 51.96 51.16
Mar 28, 2023 51.34 0.40 0.79% 50.94 51.79 50.75
Mar 27, 2023 51.01 0.58 1.15% 50.43 51.33 50.43
Mar 24, 2023 50.66 1.26 2.55% 49.40 50.68 49.14
Mar 23, 2023 49.51 -0.23 -0.46% 49.74 50.33 49.30
Mar 22, 2023 49.93 -0.68 -1.34% 50.61 51.07 49.83
Mar 21, 2023 50.83 0.03 0.06% 50.80 51.25 50.59
Mar 20, 2023 50.79 0.60 1.20% 50.19 51.05 50.02
Mar 17, 2023 49.86 -1.06 -2.08% 50.92 50.96 49.36
Mar 16, 2023 51.42 -0.05 -0.10% 51.47 51.98 51.04
Mar 15, 2023 52.01 1.31 2.58% 50.70 52.02 50.31
Mar 14, 2023 51.81 -0.44 -0.84% 52.25 52.69 51.19
Mar 13, 2023 52.02 0.47 0.91% 51.55 52.56 51.09
Mar 10, 2023 52.24 -0.60 -1.14% 52.84 53.43 51.93
Mar 9, 2023 53.04 -1.28 -2.36% 54.32 54.52 52.37
Mar 8, 2023 54.25 1.20 2.26% 53.05 55.61 52.50
Mar 7, 2023 52.78 -0.16 -0.30% 52.94 53.28 52.39
Mar 6, 2023 53.01 0.07 0.13% 52.94 53.60 52.66
Mar 3, 2023 53.35 0.60 1.14% 52.75 53.49 52.57
Mar 2, 2023 53.24 0.94 1.80% 52.30 53.24 52.30

Molson Coors Brewing Company Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 10701 10279.7 9654 10579.4 10769.6
Έσοδα 10701 10279.7 9654 10579.4 10769.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7045.8 6226.3 5885.7 6378.2 6584.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 3655.2 4053.4 3768.3 4201.2 4184.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10543.5 8825.3 10062.9 9815 9137.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2410.7 2336.5 2217 2728 2802.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4.7 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 883.6 44.5 1740.2 708.8 -249.7
Λειτουργικά Έσοδα 157.5 1454.4 -408.9 764.4 1631.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -246.3 -265.7 -268.5 -293.1 -330.1
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 11.7
Άλλο, Καθαρό 26.3 50.3 33.5 8.6 46.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.5 1239 -643.9 479.9 1359.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -186.5 1008.5 -945.7 246.2 1134.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας 11.2 -2.8 -3.3 -4.5 -18.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -175.3 1005.7 -949 241.7 1116.5
Καθαρά Κέρδη -175.3 1005.7 -949 241.7 1116.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -175.3 1005.7 -949 241.7 1116.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -175.3 1005.7 -949 241.7 1116.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -175.3 1005.7 -949 241.7 1116.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 216.9 217.6 216.8 216.9 216.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.80821 4.62178 -4.37731 1.11434 5.15466
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.52 0.68 1.96 1.64
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.83974 4.78824 0.9672 2.79083 4.1477
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Depreciation / Amortization 208.1 218 220
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2629.5 2935.2 2921.7 2214.6 2619.2
Έσοδα 2629.5 2935.2 2921.7 2214.6 2619.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1705.8 1951.5 2101.7 1286.8 1761.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 923.7 983.7 820 927.8 857.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3141 2605.1 2807.2 1990.2 2454.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 524.7 608.2 655.4 622.4 610.4
Depreciation / Amortization 50.8 51.8 52.2 53.3 54.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 860.7 -5.3 0.6 27.6 27.2
Λειτουργικά Έσοδα -511.5 330.1 114.5 224.4 165
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -57.7 -58.7 -66.6 -63.3 -61.8
Άλλο, Καθαρό 5.1 1.6 7 12.6 6.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -564.1 273 54.9 173.7 109.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -589.8 218.1 47.9 137.3 82.4
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.7 -1.7 -0.6 14.2 -2.4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -590.5 216.4 47.3 151.5 80
Καθαρά Κέρδη -590.5 216.4 47.3 151.5 80
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -590.5 216.4 47.3 151.5 80
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -590.5 216.4 47.3 151.5 80
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -590.5 216.4 47.3 151.5 80
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 216.6 217.6 217.8 217.8 217.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.72622 0.99449 0.21717 0.69559 0.36714
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.38 0.38 0.38 0.38 0.34
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14333 0.97503 0.21958 0.79576 0.46108
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1 -1.1 -2.7 0.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2778.7 2418.8 2184.4 2766.3 2189.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 637.4 770.1 523.4 1057.9 418.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 637.4 770.1 523.4 1057.9 418.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 879.4 687.1 820.3 871 902
Accounts Receivable - Trade, Net 678.9 558 714.8 744.4 733.8
Total Inventory 804.7 664.3 615.9 591.8 591.5
Other Current Assets, Total 457.2 297.3 224.8 245.6 277.6
Total Assets 27619 27331.1 28859.8 30109.8 30246.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4311.5 4386.5 4701 4608.3 4673.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7818.7 7802.9 7705.6 7167.1 6770.3
Accumulated Depreciation, Total -3507.2 -3416.4 -3004.6 -2558.8 -2096.6
Goodwill, Net 6152.6 6151 7631.4 8260.8 8405.5
Intangibles, Net 13286.8 13556.1 13656 13776.4 14296.5
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 1089.4 818.7 687 698 681.5
Total Current Liabilities 3622.2 3909.6 3695.5 4300.9 3399.3
Payable/Accrued 2098.1 1732.7 1568.1 1616.8 1568.6
Accrued Expenses 623.1 684.6 811.5 701.3 763.4
Notes Payable/Short Term Debt 6.9 14 6.9 11.4 386.4
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 508 1006.1 921.3 1583.1 328.4
Other Current Liabilities, Total 386.1 472.2 387.7 388.3 352.5
Total Liabilities 14201.9 14966.1 15440.4 16602.4 17268.5
Total Long Term Debt 6647.2 7208.2 8109.5 8893.8 10598.7
Long Term Debt 6584.6 7148.3 8049.5 8893.8 10598.7
Deferred Income Tax 654.4 2381.6 2258.6 2128.9 1896.3
Minority Interest 247 256.3 253.7 228.4 208.9
Other Liabilities, Total 3031.1 1210.4 1123.1 1050.4 1165.3
Total Equity 13417.1 12365 13419.4 13507.4 12978.4
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 522.1 522.2 662.4 662.8 662.9
Additional Paid-In Capital 6970.9 6937.8 6773.6 6773.1 6688.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7401.5 6544.2 7617 7692.9 6958.4
Treasury Stock - Common -471.4 -471.4 -471.4 -471.4 -471.4
Unrealized Gain (Loss) -41.2 -56.7 -70.9 -60.3 -59.5
Other Equity, Total -964.8 -1111.1 -1091.3 -1089.7 -800.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27619 27331.1 28859.8 30109.8 30246.9
Total Common Shares Outstanding 217 216.7 216.3 216.1 215.4
Capital Lease Obligations 62.6 59.9 60
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2870.6 2778.7 2919.9 3602.1 2365.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 358.7 637.4 616.3 1308.9 532.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 358.7 637.4 616.3 1308.9 532.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 968.5 879.4 991.6 1086.7 717.2
Accounts Receivable - Trade, Net 761.2 678.9 808.3 932.3 557.9
Total Inventory 935.8 804.7 806.5 749.5 746.4
Other Current Assets, Total 607.6 457.2 505.5 457 369.6
Total Assets 27721.5 27619 27643.5 28519.9 27163.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4326.5 4311.5 4238.6 4307.7 4275.2
Goodwill, Net 6155 6152.6 6151.8 6156.9 6153.9
Intangibles, Net 13221.8 13286.8 13345.6 13498.3 13482.2
Other Long Term Assets, Total 1147.6 1089.4 987.6 954.9 886.4
Total Current Liabilities 3555.3 3622.2 3779.8 4891.9 3596.3
Payable/Accrued 2828.8 3061.9 3173.2 3318.7 2485.4
Accrued Expenses 44.6 45.4 46.8 48.1 47.4
Notes Payable/Short Term Debt 174.6 6.9 51.8 16.5 57.4
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 507.3 508 508 1508.6 1006.1
Total Liabilities 14189.7 14201.9 14368 15535.1 14582.8
Total Long Term Debt 6631.5 6647.2 6661 6701.9 7181.2
Long Term Debt 6569.2 6584.6 6598.1 6639.3 7120
Capital Lease Obligations 62.3 62.6 62.9 62.6 61.2
Deferred Income Tax 2776.6 654.4 2607.7 2585.8 2476.8
Minority Interest 238.7 247 247 251.6 253.2
Other Liabilities, Total 987.6 3031.1 1072.5 1103.9 1075.3
Total Equity 13531.8 13417.1 13275.5 12984.8 12580.8
Common Stock 521.5 522.1 522.1 522.2 522.2
Additional Paid-In Capital 6975.6 6970.9 6963.5 6955.2 6947.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7469.8 7401.5 7395.8 7016.9 6628.3
Treasury Stock - Common -485.5 -471.4 -471.4 -471.4 -471.4
Unrealized Gain (Loss) -41 -41.2 -55.5 -55.9 -56.3
Other Equity, Total -908.6 -964.8 -1079 -982.2 -989.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27721.5 27619 27643.5 28519.9 27163.6
Total Common Shares Outstanding 217 217 216.9 216.9 216.9
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1008.5 -945.7 246.2 1134.6 1587.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1573.5 1695.7 1897.3 2331.3 1866.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 786.1 922 859 857.5 812.8
Μη Χρηματικά Στοιχεία 298.2 2042.2 1146.6 703.6 -286.8
Cash Taxes Paid 227 127 57 -32.3 -86
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -519.3 -322.8 -354.5 -364.4 -247.5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -509.9 -413.6 -433.3 -669.1 -538.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -522.6 -574.8 -593.8 -651.7 -599.6
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 12.7 161.2 160.5 -17.4 61.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1172.2 -1070.4 -2007 -1008.9 -1496.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.5 -7
Total Cash Dividends Paid -147.8 -125.3 -424.4 -354.2 -353.4
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.6 4.1 1.6 16 4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1029 -949.2 -1584.2 -670.2 -1140
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -24.1 35 8.5 -14 26
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -132.7 246.7 -534.5 639.3 -142.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 256.2 271.9 285 308.7 350.3
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 137.3 1008.5 926.1 472.3 82
Cash From Operating Activities -119.3 1573.5 1267.7 748.5 -190.9
Cash From Operating Activities 173.7 786.1 604.2 403.9 202.3
Non-Cash Items -38.4 298.2 103.9 107.2 -1.3
Cash Taxes Paid 3.1 227 92.3 58 9.1
Cash Interest Paid 81.2 256.2 220.6 122.5 86.6
Changes in Working Capital -391.9 -519.3 -366.5 -234.9 -473.9
Cash From Investing Activities -226.2 -509.9 -353.1 -200.1 -84.6
Capital Expenditures -243.8 -522.6 -363.4 -211.9 -102.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 17.6 12.7 10.3 11.8 17.9
Cash From Financing Activities 72.5 -1172.2 -1049.6 -3.9 45
Total Cash Dividends Paid -82.4 -147.8 -73.9 -0.2 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -13.2 4.6 4.6 4.5 4.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 168.1 -1029 -980.3 -8.2 40.5
Foreign Exchange Effects -5.7 -24.1 -18.8 -5.7 -6.9
Net Change in Cash -278.7 -132.7 -153.8 538.8 -237.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 13.5421 27087904 -711232 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.8661 21735140 163428 2022-12-31 LOW
Adolph Coors Company, L.L.C. Corporation 10.7599 21522798 21522798 2022-03-25
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0543 10110005 302802 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2945 8590105 77240 2022-12-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 3.7942 7589343 -179461 2022-12-31 LOW
Clarkston Capital Partners, LLC Investment Advisor 3.3651 6731138 557206 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.4324 4865416 14584 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.91 3820518 12889 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.5976 3195709 493827 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5754 3151147 -6010 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.9941 1988443 157976 2022-12-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9587 1917587 79046 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9382 1876600 205983 2022-12-31 LOW
River Road Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.929 1858195 131679 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8173 1634888 41628 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8063 1612818 -249053 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7704 1541019 -41103 2022-12-31 LOW
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 0.747 1494115 -79023 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7345 1469185 -166385 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Molson Coors Company profile

Σχετικά με την Molson Coors Brewing Company

Η Molson Coors Beverage Company είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Ασχολείται με την παρασκευή ποτών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Αμερική και EMEA&APAC. Ο τομέας της Αμερικής αποτελείται από την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των εμπορικών σημάτων της και άλλων ιδιόκτητων και αδειοδοτημένων εμπορικών σημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε διάφορες χώρες της Λατινικής και Νότιας Αμερικής. Διαθέτει επίσης συμβόλαια ζυθοποιίας για την παρασκευή, συσκευασία και αποστολή προϊόντων. Ο τομέας EMEA&APAC αποτελείται από την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των εμπορικών σημάτων της, καθώς και διαφόρων μικρότερων περιφερειακών εμπορικών σημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κεντρική Ευρώπη και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας-Ειρηνικού. Έχει επίσης συμφωνίες αδειοδότησης και διανομής με διάφορες άλλες ζυθοποιίες. Οι μάρκες της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Blue Moon, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Miller Lite, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley και άλλες.

Industry: Brewers (NEC)

P.O. Box 4030
Nh353
80401

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,881.70 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,967.71 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.43 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.53 Price
-3.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00458

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου