Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι μόχλευση;

  Επεξήγηση της μόχλευσης ως χρηματοοικονομικός όρος

  Είναι η χρήση χρημάτων που έχουν προέλθει από δανεισμό με στόχο τη μεγιστοποίηση, τη «μόχλευση» μιας μικρής επένδυσης σε μετρητά προκειμένου να λάβει ο συναλλασσόμενος μια πολύ μεγαλύτερη θέση αγοράς σε στοιχεία ενεργητικού κάθε είδους. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση επιδιώκοντας να αποκομίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Εάν όλα πάνε καλά, η τελική απόδοση μείον τις οφειλές σας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από το αρχικά επενδεδυμένο ποσό σας. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ζημία σας μπορεί επίσης να είναι πολύ μεγαλύτερη.

  Πού συναντήσατε τον όρο «μόχλευση»;

  Είναι ενσωματωμένος σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης και άλλα παράγωγα. Οι συμβάσεις επί διαφορών (CFD) ενδείκνυνται για την πραγματοποίηση συναλλαγών με μόχλευση. Ένας διαφορετικός ορισμός της μόχλευσης αναφέρεται στο μέγεθος του χρέους μιας εταιρείας σε αντιπαραβολή με τα ίδια κεφάλαιά της.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μόχλευση...

  Η μόχλευση είναι ένα επενδυτικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο απαιτείται από τον επενδυτή να καταβάλει μόνο ένα μέρος της συνολικής αξίας της θέσης που επιθυμεί να λάβει. Ο πάροχος του προϊόντος υπό μόχλευση είναι εκείνος που δανείζει το υπόλοιπο ποσό. Το μέγεθος αυτού του μικρού μεριδίου σε μετρητά, γνωστό ως πληρωμή περιθωρίου (margin payment), διαφέρει ανάλογα με το είδος των στοιχείων ενεργητικού και τις αγορές στις οποίες επιθυμείτε να διαπραγματευτείτε. Μια αγορά με βάθος, ρευστότητα και συνθήκες σχετικής ηρεμίας απαιτεί μικρότερο περιθώριο, ίσως το 5% ή το 7% της αξίας της θέσης, ενώ μια αγορά που χαρακτηρίζεται από συνθήκες μεταβλητότητας θα επιβάλλει στους συναλλασσόμενους την καταβολή μεγαλύτερου περιθωρίου, ίσως 10% ή περισσότερο.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου