Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές MinebeaMitsumi Inc. - 6479 CFD

2865.4
0.92%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 17.2
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2839.4
Άνοιγμα* 2842.4
Μεταβολή 1 έτους* 45.19%
Εύρος ημέρας* 2808.5 - 2874.4
Εύρος 52 εβδ. 1,928.00-2,767.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.58M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,038.66B
Αναλογία P/E 16.91
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 412.57M
Έσοδα 1,242.02B
EPS 143.78
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.5625
Beta 1.64
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 29, 2021 2865.4 42.9 1.52% 2822.5 2886.3 2799.5
Oct 28, 2021 2839.4 36.9 1.32% 2802.5 2872.4 2799.5
Oct 27, 2021 2841.4 -10.0 -0.35% 2851.4 2865.4 2819.5
Oct 26, 2021 2832.5 -9.9 -0.35% 2842.4 2858.4 2826.5
Oct 22, 2021 2805.5 52.8 1.92% 2752.7 2837.5 2742.7
Oct 21, 2021 2771.6 -56.9 -2.01% 2828.5 2841.4 2764.6
Oct 20, 2021 2848.4 -48.9 -1.69% 2897.3 2905.3 2843.4
Oct 19, 2021 2884.3 25.9 0.91% 2858.4 2888.3 2845.4
Oct 18, 2021 2850.4 -5.0 -0.18% 2855.4 2860.4 2822.5
Oct 15, 2021 2846.4 -2.0 -0.07% 2848.4 2855.4 2816.5
Oct 14, 2021 2794.6 56.9 2.08% 2737.7 2796.6 2723.7
Oct 13, 2021 2716.8 -10.9 -0.40% 2727.7 2753.7 2697.8
Oct 12, 2021 2734.7 -3.0 -0.11% 2737.7 2754.7 2726.7
Oct 11, 2021 2749.7 75.8 2.83% 2673.9 2785.6 2665.9
Oct 8, 2021 2671.9 26.9 1.02% 2645.0 2673.9 2622.0
Oct 7, 2021 2583.1 -17.0 -0.65% 2600.1 2625.0 2564.2
Oct 6, 2021 2570.1 -63.9 -2.43% 2634.0 2692.8 2544.2
Oct 5, 2021 2600.1 3.0 0.12% 2597.1 2620.0 2544.2
Oct 4, 2021 2654.9 -142.7 -5.10% 2797.6 2810.5 2652.9
Oct 1, 2021 2771.6 -40.9 -1.45% 2812.5 2866.4 2765.6

MinebeaMitsumi Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1124140 988424 978445 884723 881413
Έσοδα 1124140 988424 978445 884723 881413
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 908556 820832 811859 718125 706838
Ακαθάριστο Εισόδημα 215584 167592 166586 166598 174575
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1032000 937258 919798 812690 812511
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 125276 107785 107647 94468 98702
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1965 10390 1160 179 7496
Other Operating Expenses, Total -3793 -1749 -868 -82 -525
Λειτουργικά Έσοδα 92136 51166 58647 72033 68902
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1591 -1822 -639 -712 -2047
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 90788 49527 58089 71321 66855
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 68926 38787 46923 60702 50458
Δικαίωμα Μειοψηφίας 9 -28 -948 -560 -237
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 68935 38759 45975 60142 50221
Καθαρά Κέρδη 68935 38759 45975 60142 50326
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 68935 38759 45975 60142 50221
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 68935 38759 45975 60142 50326
Ρύθμιση Αραίωσης 18 51 51 50 48
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 68953 38810 46026 60192 50374
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 413.866 417.918 423.486 427.643 430.458
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 166.607 92.8651 108.684 140.753 116.78
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 36 28 28 28 26
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 170.212 112.335 110.896 141.109 129.923
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 105
Άλλο, Καθαρό 243 183 81
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 289532 304348 281955 248305 250985
Έσοδα 289532 304348 281955 248305 250985
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 236866 246437 226287 198966 207475
Ακαθάριστο Εισόδημα 52666 57911 55668 49339 43510
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 267861 278516 256950 228677 242335
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32798 31933 30410 30135 28967
Other Operating Expenses, Total -1803 146 253 -424 5893
Λειτουργικά Έσοδα 21671 25832 25005 19628 8650
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -324 -710 -289 -25 -764
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21347 25122 24716 19603 7886
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15494 18403 20387 14642 5773
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -8 6 17 2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15488 18395 20393 14659 5775
Καθαρά Κέρδη 15488 18395 20393 14659 5775
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15488 18395 20393 14659 5775
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15488 18395 20393 14659 5775
Ρύθμιση Αραίωσης 0 5 13 13
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15488 18395 20398 14672 5788
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 412.915 413.858 414.464 415.662 417.37
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 37.5089 44.4477 49.2153 35.2979 13.8678
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 18 0 18 0 14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 37.5089 44.4477 49.2153 35.2979 13.8678
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 666122 575275 515871 445554 430737
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 186908 185449 148803 143477 110595
Μετρητά & Ισοδύναμα 163588 165479 130746 122432 88777
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23320 19970 18057 21045 21818
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 240822 203614 182890 151349 160350
Accounts Receivable - Trade, Net 234952 199688 180019 149002 155695
Total Inventory 219308 171368 169803 141385 150774
Other Current Assets, Total 19084 14844 14375 9343 9018
Total Assets 1104190 976771 864481 742127 703558
Property/Plant/Equipment, Total - Net 336385 293079 275064 244388 224016
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 944867 818912 734663 692547 644160
Accumulated Depreciation, Total -608482 -525833 -459599 -448159 -420144
Goodwill, Net 42865 41439 18626 8284 8509
Intangibles, Net 17790 18666 13798 9375 9997
Long Term Investments 21627 23506 18896 14635 16546
Other Long Term Assets, Total 19403 24806 22226 19891 13753
Total Current Liabilities 415157 345772 295683 235465 239592
Accounts Payable 144683 122301 125486 86680 90027
Notes Payable/Short Term Debt 145342 134177 92097 82091 60437
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 23934 7186 6252 4551 20301
Other Current Liabilities, Total 101198 82108 71848 56363 68827
Total Liabilities 565582 525630 470109 342424 347467
Total Long Term Debt 119656 145507 135103 75400 75733
Long Term Debt 105845 131480 126444 75400 75733
Deferred Income Tax 1605 1603 1702 1754 1709
Minority Interest 2825 2857 7904 7557 7130
Other Liabilities, Total 26339 29891 29717 22248 23303
Total Equity 538610 451141 394372 399703 356091
Common Stock 68259 68259 68259 68259 68259
Additional Paid-In Capital 140102 139456 134707 137464 134615
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 320755 265417 234667 202172 154778
Treasury Stock - Common -43964 -39166 -34455 -19448 -9496
Unrealized Gain (Loss) 3673 3310 1008 2945 3556
Other Equity, Total 49785 13865 -9814 8311 4379
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1104190 976771 864481 742127 703558
Total Common Shares Outstanding 406.146 406.662 408.404 415.132 419.348
Accrued Expenses 5780
Capital Lease Obligations 13811 14027 8659
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 666122 643308 629116 604083 575275
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 186908 159381 190522 179665 185449
Μετρητά & Ισοδύναμα 163588 138784 167062 159282 165479
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23320 20597 23460 20383 19970
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 240822 235017 207176 201014 203614
Accounts Receivable - Trade, Net 240822 235017 207176 201014 203614
Total Inventory 219308 224629 214098 195472 171368
Other Current Assets, Total 19084 24281 17320 27932 14844
Total Assets 1104190 1062670 1030020 1005490 976771
Property/Plant/Equipment, Total - Net 336385 315806 298565 296744 293079
Goodwill, Net 42865 42447 41455 41534 41439
Intangibles, Net 17790 17860 17841 18343 18666
Long Term Investments 21627 19899 19031 21960 23506
Other Long Term Assets, Total 19403 23351 24013 22822 24806
Total Current Liabilities 415157 419651 414235 375716 345772
Accounts Payable 170854 182886 170016 163573 142673
Notes Payable/Short Term Debt 145342 0 0 0 134177
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 23934 163048 168674 142243 7186
Other Current Liabilities, Total 75027 73717 75545 69900 61736
Total Liabilities 565582 575113 571282 553743 525630
Total Long Term Debt 119656 110313 110360 130901 145507
Long Term Debt 105845 110313 110360 130901 131480
Capital Lease Obligations 13811 14027
Deferred Income Tax 1605 1448 1444 1652 1603
Minority Interest 2825 2732 2672 2838 2857
Other Liabilities, Total 26339 40969 42571 42636 29891
Total Equity 538610 487558 458739 451743 451141
Common Stock 68259 68259 68259 68259 68259
Additional Paid-In Capital 140102 139833 139810 139446 139456
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 320755 303782 292613 271634 265417
Treasury Stock - Common -43964 -46014 -46188 -41251 -39166
Unrealized Gain (Loss) 3673 3472 4245 13655 3310
Other Equity, Total 49785 18226 13865
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1104190 1062670 1030020 1005490 976771
Total Common Shares Outstanding 406.146 405.025 404.929 405.903 406.662
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 90788 49527 58089 71321 66855
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 78417 93763 86486 100722 92201
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 45231 48628 44047 34773 28965
Amortization 2198 1625 1526
Μη Χρηματικά Στοιχεία -154 287 -1185 -1037 10220
Cash Taxes Paid 12642 9088 13592 14947 11786
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1479 1544 1389 1540 820
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -57448 -4679 -16663 -5960 -15365
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -63605 -70581 -43540 -54190 -54853
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -70108 -45503 -48367 -53390 -47140
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6503 -25078 4827 -800 -7713
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -25547 9257 -28758 -13334 -27026
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5420 -7715 -213 -4273
Total Cash Dividends Paid -16236 -11435 -11624 -11329 -8411
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -10772 -4701 -15059 -7228 -7036
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1461 30813 5640 5436 -7306
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 8844 2294 -5874 457 -495
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1891 34733 8314 33655 9827
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 90788 69441 44319 19603 49527
Cash From Operating Activities 78417 37356 34783 12317 93763
Cash From Operating Activities 45231 33378 21805 10692 48628
Non-Cash Items -154 48 85 -59 287
Cash Taxes Paid 12642 9828 5301 343 9088
Cash Interest Paid 1479 1118 722 373 1544
Changes in Working Capital -57448 -65511 -31426 -17919 -4679
Cash From Investing Activities -63605 -44668 -25163 -10731 -70581
Capital Expenditures -70108 -51892 -28958 -12347 -45503
Other Investing Cash Flow Items, Total 6503 7224 3795 1616 -25078
Cash From Financing Activities -25547 -21888 -7185 -7847 9257
Financing Cash Flow Items -5420
Total Cash Dividends Paid -16236 -16235 -8947 -8947 -11435
Issuance (Retirement) of Stock, Net -10772 -10771 -10768 -2095 -4701
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1461 5118 12530 3195 30813
Foreign Exchange Effects 8844 2505 -852 64 2294
Net Change in Cash -1891 -26695 1583 -6197 34733
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.9656 25478088 7803313 2023-01-13 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.1323 21918874 -10182626 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.1737 17824976 -4274900 2023-03-16 LOW
Takahashi Industrial and Economic Research Foundation Government Agency 3.6169 15447000 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 3.6091 15413900 900 2023-03-16 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2114 13715300 24200 2023-03-16 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6084 11139907 14500 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bank and Trust 2.3937 10223000 0 2022-09-30 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 2.3839 10181000 0 2022-09-30 LOW
Keiaisha Co., Ltd. Corporation 2.3649 10100000 0 2022-09-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.2468 9595522 -74500 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6656 7113519 1565454 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.427 6094590 -183808 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.0061 4296785 -31698 2023-02-28 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 0.702 2998099 -1610238 2023-01-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5006 2137921 10100 2023-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4978 2126079 -600 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4928 2104702 -94800 2023-02-28 LOW
Hachijuni Bank Ltd Bank and Trust 0.4685 2000770 0 2022-03-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.4638 1980600 -20900 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

MinebeaMitsumi Inc. Company profile

Σχετικά με την MinebeaMitsumi Inc.

Η MinebeaMitsumi Inc. ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και την πώληση επεξεργασμένων εξαρτημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων. Ο τομέας μηχανουργικών εξαρτημάτων παρέχει κυρίως ρουλεμάν, ρουλεμάν με άκρα ράβδων, συγκροτήματα περιστροφής για σκληρούς δίσκους (HDD) και άλλα μηχανικά μέρη, καθώς και βίδες αεροσκαφών. Ο τομέας ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει οπίσθιους φωτισμούς οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD), συσκευές μέτρησης και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, κινητήρες ατράκτου HDD, βηματικούς κινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC), κινητήρες ανεμιστήρων, κινητήρες ακριβείας και ειδικό εξοπλισμό. Ο τομέας MITSUMI περιλαμβάνει κυρίως συσκευές ημιαγωγών, οπτικές συσκευές, μηχανικά εξαρτήματα, εξαρτήματα υψηλής συχνότητας και εξαρτήματα τροφοδοσίας.

Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

御代田町大字御代田4106-73
KITASAKU-GUN
NAGANO-KEN 389-0293
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,954.37 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.01 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,638.40 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,995.45 Price
-0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου