Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 87.41% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Τι είναι μετοχή;

Βασικές πληροφορίες για τις μετοχές
Share this article

Μετοχή είναι ένα μερίδιο κυριότητας επί μιας εταιρείας. Οι εταιρείες πωλούν μετοχές προκειμένου να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Σε αντάλλαγμα, οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν μερίσματα, να τους διανεμηθούν κέρδη επί των μετοχών τους ή να εισπράξουν την απόδοση της επένδυσής τους σε περίπτωση που ανεβεί η τιμή των μετοχών.

Οι τιμές των μετοχών κυμαίνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Οι επενδυτές επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος εκτιμώντας την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η τιμή μιας μετοχής. Συναλλάσσονται σε μετοχές μέσω χρηματομεσιτών και συχνά χρησιμοποιούν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σε μετοχές.

Πού συναντήσατε τον όρο «μετοχές»;

Οι μετοχές είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία ενεργητικού. Διαπραγματεύονται σε αγορές μετοχών όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης, αποτελούν τη βάση πολλών εταιρειών επενδύσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μετοχές...

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ stocks και shares; Στο πλαίσιο μιας αυστηρής διατύπωσης, «stock/stocks» είναι οι μετοχές ως κατηγορία ενεργητικού γενικότερα, ενώ «shares» είναι οι μετοχές που εκδίδονται από συγκεκριμένη εταιρεία. Ωστόσο, στην πράξη, οι όροι χρησιμοποιούνται αδιακρίτως.

Υπάρχουν δύο κύρια είδη μετοχών, οι κοινές μετοχές και οι προνομιούχες μετοχές.

Οι κοινές μετοχές συνοδεύονται από δικαίωμα ψήφου, οπότε οι κάτοχοι αυτών μπορούν να ψηφίζουν στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, οπότε δεν ασκούν κανέναν έλεγχο επί της κατεύθυνσης στην οποία κινείται η εταιρεία. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών έχουν επίσης το δικαίωμα να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία αγοράζοντας επιπρόσθετες μετοχές κατά τη διάρκεια μιας έκδοσης.

Οι κάτοχοι κοινών μετοχών εισπράττουν μερισματική απόδοση που εξαρτάται από τα κέρδη της εταιρείας. Η μερισματική απόδοση για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών είναι προκαθορισμένη και, συνεπώς, ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Επίσης, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα πληρωθούν κατά προτεραιότητα σε περίπτωση που η εταιρεία πτωχεύσει.

Σχετικοί όροι

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου