Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mediterranean Towers Ltd. - MDTWF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 6.58-11.87
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 136.66K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.12B
Αναλογία P/E 3.08
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 150.40M
Έσοδα 228.74M
EPS 2.41
Μέρισμα (Απόδοση %) 11.662
Beta 1.31
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Mediterranean Towers Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 213.099 206.638 195.354 174.507 155.452
Έσοδα 213.099 206.638 195.354 174.507 155.452
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 142.869 135.633 130.622 116.193 105.908
Ακαθάριστο Εισόδημα 70.23 71.005 64.732 58.314 49.544
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -303.954 185.843 11.438 19.501 -7.305
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 53.16 46.909 46.501 39.444 44.241
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -498.058 10.312 -175.822 -139.296 -159.222
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.663 2.746 9.35 2.408 1.886
Other Operating Expenses, Total 0.861 -10.634 0.349 0.752 -0.118
Λειτουργικά Έσοδα 517.053 20.795 183.916 155.006 162.757
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.215 -11.422 -13.517 -30.534 -15.599
Άλλο, Καθαρό -51.888 -18.687 -23.859 -7.442 -10.742
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 448.95 -9.314 146.54 117.03 136.416
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 343.95 -11.962 101.368 77.74 105.316
Δικαίωμα Μειοψηφίας -47.278 -0.782 -20.266 -15.011 -15.403
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 296.672 -12.744 81.102 62.729 89.913
Καθαρά Κέρδη 296.672 -12.744 81.102 62.729 89.913
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 296.672 -12.744 81.102 62.729 89.913
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 296.672 -12.744 81.102 62.729 89.913
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 296.208 -12.744 81.102 62.729 89.913
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 151.126 150.036 147.458 143.051 143.864
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.96 -0.08494 0.55 0.43851 0.62498
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.86602 0.19993 0 0.43342 0.26567
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.94143 -0.07304 0.59386 0.44969 0.63511
Depreciation / Amortization 0.877 0.877 0.438
Ρύθμιση Αραίωσης -0.46423
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 55.567 56.185 53.928 51.796 51.19
Έσοδα 55.567 56.185 53.928 51.796 51.19
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.819 40.139 35.321 34.046 33.363
Ακαθάριστο Εισόδημα 21.748 16.046 18.607 17.75 17.827
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -7.021 -364.116 27.731 11.802 20.629
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.809 15.163 12.097 13.096 12.804
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -54.896 -416.441 -19.466 -36.753 -25.398
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -3.844 0 0 0
Other Operating Expenses, Total 0.247 0.867 -0.221 1.413 -0.14
Λειτουργικά Έσοδα 62.588 420.301 26.197 39.994 30.561
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.277 -8.976 -22.547 -29.843 -6.737
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.311 411.325 3.65 10.151 23.824
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.785 322.722 0.202 5.372 15.654
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.48 -39.523 -1.388 -2.94 -3.427
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 20.305 283.199 -1.186 2.432 12.227
Καθαρά Κέρδη 20.305 283.199 -1.186 2.432 12.227
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 20.305 283.199 -1.186 2.432 12.227
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 20.305 283.199 -1.186 2.432 12.227
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 20.305 282.735 -1.186 2.432 12.227
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 156.192 154.329 150.059 150.059 150.053
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13 1.83203 -0.0079 0.01621 0.08148
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.53282 0 0 0.3332
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13 1.81249 -0.0079 0.01621 0.08148
Άλλο, Καθαρό 0 0 0
Ρύθμιση Αραίωσης -0.46423
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 574.27 557.124 318.058 250.604 231.369
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 564.08 523.212 307.673 243.404 224.206
Cash 183 2.552 0.175 0.035 0.378
Μετρητά & Ισοδύναμα 361.63 520.66 289.778 243.205 195.069
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.45 0 17.72 0.164 28.759
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.19 33.912 10.385 7.2 7.163
Accounts Receivable - Trade, Net 8.115 7.59 7.767 5.433 4.558
Total Assets 4930.08 4196.79 4143.26 3620.13 3395.07
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30.507 26.116 23.01 35.464 35.73
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 40.784 39.375 36.572 40.166 39.049
Accumulated Depreciation, Total -10.277 -13.259 -13.562 -4.702 -3.319
Long Term Investments 4311.25 3598.62 3786.39 3334.07 3109.07
Total Current Liabilities 2432.8 2094.11 2280.66 1945.1 1736.4
Accrued Expenses 6.587 4.917 17.715 18.967 19.618
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 6.176 15.435
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.074 1.98 12.036 47.259 1.723
Other Current Liabilities, Total 2424.14 2087.22 2250.9 1872.69 1699.62
Total Liabilities 3837.16 3349.33 3268.65 2816.35 2606.3
Total Long Term Debt 694.639 698.333 414.014 367.494 413.919
Long Term Debt 694.639 698.333 414.014 367.494 413.919
Deferred Income Tax 510.011 403.375 416.255 370.826 335.641
Minority Interest 197.028 150.66 149.313 130.025 117.333
Other Liabilities, Total 2.687 2.849 8.412 2.904 3.007
Total Equity 1092.92 847.464 874.614 803.788 788.769
Common Stock 1.5 1.5 1.5 1.43 1.43
Additional Paid-In Capital 150.864 150.761 150.642 107.616 107.544
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 939.276 694.524 720.46 692.73 677.795
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4930.08 4196.79 4143.26 3620.13 3395.07
Total Common Shares Outstanding 150.082 150.053 150.034 143.051 143.033
Other Long Term Assets, Total 0 18.9
Unrealized Gain (Loss) 1.282 0.679 2.012 2.012 2
Intangibles, Net 14.055 14.932 15.81
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 423.066 574.27 569.254 514.971 552.173
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 411.641 564.08 558.409 505.097 518.324
Μετρητά & Ισοδύναμα 387.141 544.63 552.109 505.097 518.324
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.5 19.45 6.3 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.425 10.19 10.845 9.874 33.849
Accounts Receivable - Trade, Net 6.288 8.115 7.307 6.017 5.498
Total Assets 4859.92 4930.08 4312.96 4232.9 4226.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30.436 30.507 25.88 26.079 25.954
Intangibles, Net 13.836 14.055 14.275 14.494 14.713
Long Term Investments 4392.58 4311.25 3703.55 3677.35 3633.78
Total Current Liabilities 2413.94 2432.8 2227.65 2149.06 2102.12
Accounts Payable 32.3 33.322 26.632 28.097 24.886
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.098 2.074 2.05 2.027 2.003
Other Current Liabilities, Total 2379.54 2397.4 2198.96 2118.94 2075.23
Total Liabilities 3826.52 3837.16 3517 3433.49 3366.75
Total Long Term Debt 693.612 694.639 695.516 696.422 697.338
Long Term Debt 693.612 694.639 695.516 696.422 697.338
Deferred Income Tax 517.021 510.011 434.018 430.669 411.102
Minority Interest 199.31 197.028 156.838 154.521 153.391
Other Liabilities, Total 2.642 2.687 2.983 2.815 2.802
Total Equity 1033.4 1092.92 795.955 799.405 859.87
Common Stock 1.501 1.5 1.5 1.5 1.5
Additional Paid-In Capital 151.009 150.864 150.811 150.811 150.761
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 879.611 939.276 642.972 646.42 706.932
Unrealized Gain (Loss) 1.277 1.282 0.672 0.674 0.677
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4859.92 4930.08 4312.96 4232.9 4226.62
Total Common Shares Outstanding 150.146 150.082 150.059 150.059 150.053
Other Long Term Assets, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 343.95 -11.962 101.368 77.74 105.316
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 173.596 42.773 162.27 167.068 249.124
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.979 1.813 1.418 0.997 0.803
Deferred Taxes 105 2.648 45.172 39.29 31.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία -487.817 -11.679 -179.288 -143.859 -172.891
Cash Taxes Paid 0.125 0.19 0.17 0.127 0.13
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.68 20.382 26.709 17.721 13.413
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 210.484 61.953 193.6 192.9 284.796
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -45.963 -38.022 -81.74 -41.941 -101.803
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.7 -1.35 -0.914 -2.741 -2.733
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -45.263 -36.672 -80.826 -39.2 -99.07
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -106.215 228.508 -33.817 -77.334 -73.783
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -24.235 -26.157 -27.409 -19.888 -15.413
Total Cash Dividends Paid -80 -50 -50 -40
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 39.937
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.98 254.665 3.655 -7.446 -18.37
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 21.418 233.259 46.713 47.793 73.538
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 23.785 343.95 21.228 21.026 15.654
Cash From Operating Activities 30.885 173.596 125.968 63.338 33.823
Cash From Operating Activities 0.53 1.979 1.472 0.969 0.484
Deferred Taxes 7.526 105 16.397 12.949 8.17
Non-Cash Items -37.453 -487.817 -61.683 -51.25 -30.941
Cash Taxes Paid 0.187 0.125 0.125 0.125 0.125
Cash Interest Paid 0.045 20.68 10.403 10.348 0.065
Changes in Working Capital 36.497 210.484 148.554 79.644 40.456
Cash From Investing Activities -187.82 -45.963 -2.937 10.574 -8.16
Capital Expenditures -0.229 -0.7 -0.626 -0.529 -0.149
Other Investing Cash Flow Items, Total -187.591 -45.263 -2.311 11.103 -8.011
Cash From Financing Activities -0.554 -106.215 -94.134 -92.027 -30.551
Financing Cash Flow Items -0.045 -24.235 -12.658 -11.048 -0.065
Total Cash Dividends Paid -80 -80 -80 -30
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.509 -1.98 -1.476 -0.979 -0.486
Net Change in Cash -157.489 21.418 28.897 -18.115 -4.888
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kirschenbaum (Mordechai) & Levin (Boris) Other Insider Investor 11.9631 17992007 0 2022-07-27
Levin (Boris) Individual Investor 11.7263 17635992 514000 2022-07-27
Kirschenbaum (Mordechai) Individual Investor 11.0106 16559595 0 2022-07-27
Menora Mivtachim Portfolios Investment Management Investment Advisor 9.6001 14438209 88200 2022-07-27 LOW
Fattal (David) Individual Investor 9.0978 13682758 3250000 2022-07-27 LOW
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd Investment Advisor 7.309 10992485 3942814 2022-07-27 LOW
Lamdan (Chen) Individual Investor 1.8823 2830907 0 2022-07-27 LOW
Shermister (Igal) Individual Investor 1.5466 2326098 0 2022-07-27
Harel Mutual Funds Ltd Investment Advisor 1.4636 2201240 498754 2022-07-27 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8783 1320937 1902 2023-02-28 LOW
Seroussi (Yair) Individual Investor 0.5155 775288 0 2022-07-27
Laor (Joseph) Individual Investor 0.3342 502620 0 2022-07-27
Steinman (Ran) Individual Investor 0.3325 500000 0 2022-07-27 LOW
Steinman (Amir) Individual Investor 0.3325 500000 0 2022-07-27
Steinman (Joseph) Individual Investor 0.2194 330000 20512 2022-07-27 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1529 229931 2014 2023-02-28 LOW
Amsterdam (Hila & Yair) Other Insider Investor 0.1394 209596 0 2022-07-27
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1021 153522 0 2023-01-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0358 53865 3 2023-02-28 LOW
Cohen (Shmuel Avner) Individual Investor 0.0248 37332 0 2022-07-27

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mediterranean Towers Ltd. Company profile

Σχετικά με την Mediterranean Towers Ltd.

Η Mediterranean Towers Ltd είναι μια ισραηλινή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή κατοικιών για ηλικιωμένους. Η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο έξι κατοικιών που βρίσκονται στις περιοχές Savion Junction, Bat Yam, Ramat Hasharon, Nordea, Kfar Saba και Ιερουσαλήμ. Τα πολυτελή διαμερίσματα της Εταιρείας παρέχουν μια εμπειρία διαβίωσης με μια σειρά από υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση και ιατρικές υπηρεσίες.

Industry: Residential & Long-Term Care

דרך הים 5
5591229

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,730.60 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.43 Price
-3.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00338

Gold

1,985.85 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,098.45 Price
-0.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου