Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mediterranean Towers Ltd. - MDTWF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 7.92-11.87
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 207.12K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.17M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.28B
Αναλογία P/E 3.54
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 150.40M
Έσοδα 228.74M
EPS 2.41
Μέρισμα (Απόδοση %) 10.1634
Beta 1.28
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Mediterranean Towers Ltd. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 131.08 155.452 174.507 195.354 206.638 213.099
Έσοδα 131.08 155.452 174.507 195.354 206.638 213.099
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 87.484 105.908 116.193 130.622 135.633 142.869
Ακαθάριστο Εισόδημα 43.596 49.544 58.314 64.732 71.005 70.23
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -25.848 -7.305 19.501 11.438 185.843 -303.954
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.467 44.241 39.444 46.501 46.909 53.16
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -156.435 -159.222 -139.296 -175.822 10.312 -498.058
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.04 1.886 2.408 9.35 2.746 -3.663
Other Operating Expenses, Total 0.596 -0.118 0.752 0.349 -10.634 0.861
Λειτουργικά Έσοδα 156.928 162.757 155.006 183.916 20.795 517.053
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.146 -15.599 -30.534 -13.517 -11.422 -16.215
Άλλο, Καθαρό -15.6 -10.742 -7.442 -23.859 -18.687 -51.888
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 131.182 136.416 117.03 146.54 -9.314 448.95
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 140.397 105.316 77.74 101.368 -11.962 343.95
Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.76 -15.403 -15.011 -20.266 -0.782 -47.278
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 125.637 89.913 62.729 81.102 -12.744 296.672
Καθαρά Κέρδη 125.637 89.913 62.729 81.102 -12.744 296.672
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 125.637 89.913 62.729 81.102 -12.744 296.672
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 125.637 89.913 62.729 81.102 -12.744 296.672
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 125.637 89.913 62.729 81.102 -12.744 296.208
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 142.839 143.864 143.051 147.458 150.036 151.126
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.87957 0.62498 0.43851 0.55 -0.08494 1.96
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.28069 0.26567 0.43342 0 0.19993 0.86602
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.8934 0.63511 0.44969 0.59386 -0.07304 1.94143
Depreciation / Amortization 0.438 0.877 0.877
Ρύθμιση Αραίωσης -0.46423
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 51.19 51.796 53.928 56.185 55.567
Έσοδα 51.19 51.796 53.928 56.185 55.567
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.363 34.046 35.321 40.139 33.819
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.827 17.75 18.607 16.046 21.748
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20.629 11.802 27.731 -364.116 -7.021
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.804 13.096 12.097 15.163 13.809
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -25.398 -36.753 -19.466 -416.441 -54.896
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 -3.844 0
Other Operating Expenses, Total -0.14 1.413 -0.221 0.867 0.247
Λειτουργικά Έσοδα 30.561 39.994 26.197 420.301 62.588
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.737 -29.843 -22.547 -8.976 -31.277
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23.824 10.151 3.65 411.325 31.311
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.654 5.372 0.202 322.722 23.785
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.427 -2.94 -1.388 -39.523 -3.48
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.227 2.432 -1.186 283.199 20.305
Καθαρά Κέρδη 12.227 2.432 -1.186 283.199 20.305
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.227 2.432 -1.186 283.199 20.305
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.227 2.432 -1.186 283.199 20.305
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.227 2.432 -1.186 282.735 20.305
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 150.053 150.059 150.059 154.329 156.192
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08148 0.01621 -0.0079 1.83203 0.13
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3332 0 0 0.53282 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08148 0.01621 -0.0079 1.81249 0.13
Άλλο, Καθαρό 0 0 0
Ρύθμιση Αραίωσης -0.46423
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 151.17 231.369 250.604 318.058 557.124 574.27
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 145.88 224.206 243.404 307.673 523.212 564.08
Cash 0.111 0.378 0.035 0.175 2.552 183
Μετρητά & Ισοδύναμα 121.798 195.069 243.205 289.778 520.66 361.63
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.971 28.759 0.164 17.72 0 19.45
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.29 7.163 7.2 10.385 33.912 10.19
Accounts Receivable - Trade, Net 3.606 4.558 5.433 7.767 7.59 8.115
Total Assets 3098.31 3395.07 3620.13 4143.26 4196.79 4930.08
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.669 35.73 35.464 23.01 26.116 30.507
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 26.422 39.049 40.166 36.572 39.375 40.784
Accumulated Depreciation, Total -0.753 -3.319 -4.702 -13.562 -13.259 -10.277
Long Term Investments 2921.47 3109.07 3334.07 3786.39 3598.62 4311.25
Total Current Liabilities 1592.85 1736.4 1945.1 2280.66 2094.11 2432.8
Accrued Expenses 63.403 19.618 18.967 17.715 4.917 6.587
Notes Payable/Short Term Debt 0 15.435 6.176 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 88.371 1.723 47.259 12.036 1.98 2.074
Other Current Liabilities, Total 1441.08 1699.62 1872.69 2250.9 2087.22 2424.14
Total Liabilities 2361.95 2606.3 2816.35 3268.65 3349.33 3837.16
Total Long Term Debt 358.545 413.919 367.494 414.014 698.333 694.639
Long Term Debt 358.545 413.919 367.494 414.014 698.333 694.639
Deferred Income Tax 303.925 335.641 370.826 416.255 403.375 510.011
Minority Interest 103.43 117.333 130.025 149.313 150.66 197.028
Other Liabilities, Total 3.2 3.007 2.904 8.412 2.849 2.687
Total Equity 736.356 788.769 803.788 874.614 847.464 1092.92
Common Stock 1.425 1.43 1.43 1.5 1.5 1.5
Additional Paid-In Capital 105.228 107.544 107.616 150.642 150.761 150.864
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 629.703 677.795 692.73 720.46 694.524 939.276
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3098.31 3395.07 3620.13 4143.26 4196.79 4930.08
Total Common Shares Outstanding 142.506 143.033 143.051 150.034 150.053 150.082
Other Long Term Assets, Total 18.9 0
Unrealized Gain (Loss) 2 2.012 2.012 0.679 1.282
Intangibles, Net 15.81 14.932 14.055
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 552.173 514.971 569.254 574.27 423.066
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 518.324 505.097 558.409 564.08 411.641
Μετρητά & Ισοδύναμα 518.324 505.097 552.109 544.63 387.141
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 6.3 19.45 24.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.849 9.874 10.845 10.19 11.425
Accounts Receivable - Trade, Net 5.498 6.017 7.307 8.115 6.288
Total Assets 4226.62 4232.9 4312.96 4930.08 4859.92
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.954 26.079 25.88 30.507 30.436
Intangibles, Net 14.713 14.494 14.275 14.055 13.836
Long Term Investments 3633.78 3677.35 3703.55 4311.25 4392.58
Total Current Liabilities 2102.12 2149.06 2227.65 2432.8 2413.94
Accounts Payable 24.886 28.097 26.632 33.322 32.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.003 2.027 2.05 2.074 2.098
Other Current Liabilities, Total 2075.23 2118.94 2198.96 2397.4 2379.54
Total Liabilities 3366.75 3433.49 3517 3837.16 3826.52
Total Long Term Debt 697.338 696.422 695.516 694.639 693.612
Long Term Debt 697.338 696.422 695.516 694.639 693.612
Deferred Income Tax 411.102 430.669 434.018 510.011 517.021
Minority Interest 153.391 154.521 156.838 197.028 199.31
Other Liabilities, Total 2.802 2.815 2.983 2.687 2.642
Total Equity 859.87 799.405 795.955 1092.92 1033.4
Common Stock 1.5 1.5 1.5 1.5 1.501
Additional Paid-In Capital 150.761 150.811 150.811 150.864 151.009
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 706.932 646.42 642.972 939.276 879.611
Unrealized Gain (Loss) 0.677 0.674 0.672 1.282 1.277
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4226.62 4232.9 4312.96 4930.08 4859.92
Total Common Shares Outstanding 150.053 150.059 150.059 150.082 150.146
Other Long Term Assets, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 140.397 105.316 77.74 101.368 -11.962 343.95
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.483 249.124 167.068 162.27 42.773 173.596
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.205 0.803 0.997 1.418 1.813 1.979
Deferred Taxes -9.215 31.1 39.29 45.172 2.648 105
Μη Χρηματικά Στοιχεία -164.642 -172.891 -143.859 -179.288 -11.679 -487.817
Cash Taxes Paid 0.828 0.13 0.127 0.17 0.19 0.125
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17.856 13.413 17.721 26.709 20.382 20.68
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 191.738 284.796 192.9 193.6 61.953 210.484
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -137.772 -101.803 -41.941 -81.74 -38.022 -45.963
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.266 -2.733 -2.741 -0.914 -1.35 -0.7
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -134.506 -99.07 -39.2 -80.826 -36.672 -45.263
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -80.957 -73.783 -77.334 -33.817 228.508 -106.215
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -21.062 -15.413 -19.888 -27.409 -26.157 -24.235
Total Cash Dividends Paid -28.5 -40 -50 -50 -80
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 39.937 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -31.395 -18.37 -7.446 3.655 254.665 -1.98
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -60.246 73.538 47.793 46.713 233.259 21.418
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 15.654 21.026 21.228 343.95 23.785
Cash From Operating Activities 33.823 63.338 125.968 173.596 30.885
Cash From Operating Activities 0.484 0.969 1.472 1.979 0.53
Deferred Taxes 8.17 12.949 16.397 105 7.526
Non-Cash Items -30.941 -51.25 -61.683 -487.817 -37.453
Cash Taxes Paid 0.125 0.125 0.125 0.125 0.187
Cash Interest Paid 0.065 10.348 10.403 20.68 0.045
Changes in Working Capital 40.456 79.644 148.554 210.484 36.497
Cash From Investing Activities -8.16 10.574 -2.937 -45.963 -187.82
Capital Expenditures -0.149 -0.529 -0.626 -0.7 -0.229
Other Investing Cash Flow Items, Total -8.011 11.103 -2.311 -45.263 -187.591
Cash From Financing Activities -30.551 -92.027 -94.134 -106.215 -0.554
Financing Cash Flow Items -0.065 -11.048 -12.658 -24.235 -0.045
Total Cash Dividends Paid -30 -80 -80 -80
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.486 -0.979 -1.476 -1.98 -0.509
Net Change in Cash -4.888 -18.115 28.897 21.418 -157.489
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kirschenbaum (Mordechai) & Levin (Boris) Other Insider Investor 11.9631 17992007 0 2022-07-27
Levin (Boris) Individual Investor 11.7263 17635992 514000 2022-07-27
Kirschenbaum (Mordechai) Individual Investor 11.0106 16559595 0 2022-07-27
Menora Mivtachim Portfolios Investment Management Investment Advisor 9.6001 14438209 88200 2022-07-27 LOW
Fattal (David) Individual Investor 9.0978 13682758 3250000 2022-07-27 LOW
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd Investment Advisor 7.309 10992485 3942814 2022-07-27 LOW
Lamdan (Chen) Individual Investor 1.8823 2830907 0 2022-07-27
Shermister (Igal) Individual Investor 1.5466 2326098 0 2022-07-27
Harel Mutual Funds Ltd Investment Advisor 1.4636 2201240 498754 2022-07-27 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8691 1307091 5375 2022-12-31 LOW
Seroussi (Yair) Individual Investor 0.5155 775288 0 2022-07-27
Laor (Joseph) Individual Investor 0.3342 502620 0 2022-07-27
Steinman (Ran) Individual Investor 0.3325 500000 0 2022-07-27 LOW
Steinman (Amir) Individual Investor 0.3325 500000 0 2022-07-27
Steinman (Joseph) Individual Investor 0.2194 330000 20512 2022-07-27 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1515 227917 1350 2023-01-31 LOW
Amsterdam (Hila & Yair) Other Insider Investor 0.1394 209596 0 2022-07-27
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1021 153522 3324 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0358 53862 0 2023-01-31 LOW
Cohen (Shmuel Avner) Individual Investor 0.0248 37332 0 2022-07-27

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mediterranean Towers Ltd. Company profile

Σχετικά με την Mediterranean Towers Ltd.

Η Mediterranean Towers Ltd είναι μια ισραηλινή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή κατοικιών για ηλικιωμένους. Η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο έξι κατοικιών που βρίσκονται στις περιοχές Savion Junction, Bat Yam, Ramat Hasharon, Nordea, Kfar Saba και Ιερουσαλήμ. Τα πολυτελή διαμερίσματα της Εταιρείας παρέχουν μια εμπειρία διαβίωσης με μια σειρά από υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση και ιατρικές υπηρεσίες.

Industry: Residential & Long-Term Care

דרך הים 5
GANEYI TIKVA
5591229
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,746.25 Price
-1.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.44 Price
-0.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,644.90 Price
+1.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.81 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου