Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Marten Transport - MRTN CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Marten Transport Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 16.11-23.43
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 286.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.00M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.72B
Αναλογία P/E 16.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 81.23M
Έσοδα 1.27B
EPS 1.29
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.13475
Beta 0.86
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 17, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Marten Transport Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Marten Transport Ltd
Marten Transport Ltd

Forecast

-

Previous

-
Monday, July 17, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Marten Transport Ltd Earnings Release
Q2 2023 Marten Transport Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Marten Transport Ltd Earnings Release
Q3 2023 Marten Transport Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1263.88 973.644 874.374 843.271 787.594
Έσοδα 1263.88 973.644 874.374 843.271 787.594
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 858.667 642.471 552.901 554.445 518.291
Ακαθάριστο Εισόδημα 405.211 331.173 321.473 288.826 269.303
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1120.53 861.955 781.128 766.773 717.246
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 125.253 103.63 110.52 104.647 95.617
Depreciation / Amortization 117.614 108.962 109.493 95.137 88.585
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -13.379 -16.295 -10.451 -8.68 -7.244
Other Operating Expenses, Total 32.379 23.187 18.665 21.224 21.997
Λειτουργικά Έσοδα 143.344 111.689 93.246 76.498 70.348
Άλλο, Καθαρό 0.827 0.043 0.14 1.19 0.681
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 144.171 111.732 93.386 77.688 71.029
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Καθαρά Κέρδη 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 81.959 83.408 83.164 82.6691 82.7231
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.34645 1.02422 0.8357 0.73874 0.6652
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.16 0.13333 0.08 0.06667
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.2215 0.87485 0.74217 0.6562 0.59735
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 298.023 322.584 324.448 329.565 287.281
Έσοδα 298.023 322.584 324.448 329.565 287.281
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 199.415 220.888 221.475 225.277 191.027
Ακαθάριστο Εισόδημα 98.608 101.696 102.973 104.288 96.254
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 269.013 289.801 290.682 288.628 251.423
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.356 32.847 31.687 31.697 29.922
Depreciation / Amortization 29.53 29.625 28.381 26.865 26.143
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.246 -2.957 -1.07 -4.812 -4.54
Other Operating Expenses, Total 8.958 9.398 10.209 9.601 8.871
Λειτουργικά Έσοδα 29.01 32.783 33.766 40.937 35.858
Άλλο, Καθαρό 0.844 0.52 0.264 0.036 0.007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 29.854 33.303 34.03 40.973 35.865
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Καθαρά Κέρδη 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.502 25.514 25.646 31.661 27.533
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 81.376 81.371 81.347 82.015 83.246
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.27652 0.31355 0.31527 0.38604 0.33074
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22793 0.28571 0.30535 0.3407 0.28888
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 235.84 186.949 175.658 154.166 163.528
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80.6 56.995 66.127 31.461 56.763
Μετρητά & Ισοδύναμα 80.6 56.995 66.127 31.461 56.763
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 130.666 108.217 89.173 103.496 88.664
Accounts Receivable - Trade, Net 123.448 101.246 84.971 92.441 84.856
Total Inventory 5.427 4.375 3.372 3.394 3.528
Prepaid Expenses 15.413 13.858 13.883 12.649 11.602
Other Current Assets, Total 3.734 3.504 3.103 3.166 2.971
Total Assets 965.679 870.69 831.636 796.586 753.904
Property/Plant/Equipment, Total - Net 728.877 682.817 655.091 641.572 588.23
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1075.54 957.016 931.041 905.415 816.43
Accumulated Depreciation, Total -346.665 -274.199 -275.95 -263.843 -228.2
Other Long Term Assets, Total 0.962 0.924 0.887 0.848 2.146
Total Current Liabilities 124.31 93.559 89.794 76.326 71.973
Accounts Payable 37.299 20.15 25.702 22.917 15.704
Accrued Expenses 41.264 31.395 24.497 21.68 28.166
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 45.747 42.014 39.595 31.729 28.103
Total Liabilities 261.76 219.013 211.303 198.997 177.95
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Deferred Income Tax 137.041 125.163 121.098 122.022 105.977
Total Equity 703.919 651.677 620.333 597.589 575.954
Common Stock 0.811 0.83 0.827 0.547 0.545
Additional Paid-In Capital 47.188 85.718 85.07 79.465 76.814
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 655.92 565.129 534.436 517.577 498.595
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 965.679 870.69 831.636 796.586 753.904
Total Common Shares Outstanding 81.1151 83.0344 82.705 82.0546 81.6995
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.409 0.291 0.411 0.649
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 243.912 235.84 225.309 237.883 220.034
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 96.288 80.6 71.492 68.374 66.527
Μετρητά & Ισοδύναμα 96.288 80.6 71.492 68.374 66.527
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 123.418 127.92 129.03 142.072 131.132
Accounts Receivable - Trade, Net 115.43 120.702 124.587 138.391 126.815
Prepaid Expenses 24.206 27.32 24.787 27.437 22.375
Total Assets 979.273 965.679 938.702 921.121 885.398
Property/Plant/Equipment, Total - Net 733.72 728.877 711.972 681.755 663.819
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1082.36 1074.83 1046.48 992.4 955.76
Accumulated Depreciation, Total -348.641 -346.665 -334.504 -310.645 -291.941
Other Long Term Assets, Total 1.641 0.962 1.421 1.483 1.545
Total Current Liabilities 119.602 124.31 125.457 130.717 109.382
Accounts Payable 41.558 37.299 43.188 48.463 29.158
Accrued Expenses 29.077 41.264 36.605 36.565 37.632
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 48.967 45.747 45.664 45.689 42.592
Total Liabilities 257.762 261.76 256.265 260.964 236.636
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 137.825 137.041 130.594 129.972 126.918
Other Liabilities, Total 0.335 0.409 0.214 0.275 0.336
Total Equity 721.511 703.919 682.437 660.157 648.762
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.812 0.811 0.811 0.81 0.819
Additional Paid-In Capital 47.151 47.188 46.366 44.867 60.256
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 673.548 655.92 635.26 614.48 587.687
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 979.273 965.679 938.702 921.121 885.398
Total Common Shares Outstanding 81.2337 81.1151 81.0966 81.0146 81.9469
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 110.354 85.428 69.5 61.071 55.027
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 219.489 171.204 189.598 156.46 154.204
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 117.618 108.995 109.468 101.998 95.567
Deferred Taxes 11.878 4.065 -0.924 16.045 5.351
Μη Χρηματικά Στοιχεία -10.565 -13.777 -8.6 -6.708 -3.702
Cash Taxes Paid 23.649 21.719 17.98 4.953 9.526
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.065 0 0 0.052 0.05
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.796 -13.507 20.154 -15.946 1.961
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -134.958 -123.734 -106.325 -140.509 -104.851
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -176.623 -199.294 -173.052 -189.403 -168.522
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 41.665 75.56 66.727 48.894 63.671
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -60.926 -56.602 -48.607 -41.253 -8.381
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.61 -2.743 -0.437 -0.784 -0.104
Total Cash Dividends Paid -19.563 -54.735 -52.366 -42.089 -5.459
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -39.753 0.876 4.196 1.62 -2.818
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 23.605 -9.132 34.666 -25.302 40.972
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 22.502 110.354 84.84 59.194 27.533
Cash From Operating Activities 49.232 219.489 163.221 98.67 39.94
Cash From Operating Activities 31.295 117.618 86.25 56.169 27.705
Deferred Taxes 0.784 11.878 5.431 4.809 1.755
Non-Cash Items -4.892 -10.565 -8.194 -7.779 -4.171
Cash Taxes Paid 0.022 23.649 16.413 9.045 0.872
Cash Interest Paid 0.065 0.052
Changes in Working Capital -0.457 -9.796 -5.106 -13.723 -12.882
Cash From Investing Activities -28.28 -134.958 -92.416 -35.004 0.409
Capital Expenditures -44.464 -176.623 -120.905 -58.82 -11.918
Other Investing Cash Flow Items, Total 16.184 41.665 28.489 23.816 12.327
Cash From Financing Activities -5.264 -60.926 -56.308 -52.287 -30.817
Financing Cash Flow Items -0.926 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
Total Cash Dividends Paid -4.874 -19.563 -14.709 -9.843 -4.975
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.536 -39.753 -39.989 -40.834 -24.232
Net Change in Cash 15.688 23.605 14.497 11.379 9.532
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Marten (Randolph L) Individual Investor 21.8113 17718136 8765 2023-05-02 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.8153 8785707 -233027 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.1854 5836936 -200987 2023-03-31 LOW
Marten (Christine K) Individual Investor 6.4159 5211856 0 2023-02-14 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.4633 4438022 -227747 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.265 4276997 69412 2023-03-31 LOW
Geneva Capital Management LLC Investment Advisor 4.1056 3335105 47396 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.8511 2316073 -60967 2023-03-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0107 1633402 280069 2023-03-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0072 1630490 5844 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4397 1169551 32109 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4332 1164221 10254 2023-03-31 LOW
Granite Investment Partners, LLC Investment Advisor 1.162 943975 -3531 2023-03-31 MED
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9976 810420 9199 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9074 737101 77126 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9013 732171 -5083 2023-03-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7864 638810 477299 2023-03-31 MED
Empirical Capital Management, LLC Hedge Fund 0.7281 591500 0 2022-09-30
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6549 531988 -3963 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.6366 517142 -6382 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Marten Transport Company profile

Σχετικά με την Marten Transport

Η Marten Transport, Ltd. είναι μεταφορέας φορτίων φορτίου ευαίσθητων στη θερμοκρασία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη μεταφορά και διανομή τροφίμων και άλλων συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών που απαιτούν ελεγχόμενη θερμοκρασία ή μονωμένο περιβάλλον. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Truckload, Dedicated, Intermodal και Brokerage. Δραστηριοποιείται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τμήματα του Καναδά και του Μεξικού. Οι δίαυλοι κυκλοφορίας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων της Εταιρείας είναι μεταξύ των μεσοδυτικών και των δυτικών ακτών, των νοτιοδυτικών, των νοτιοανατολικών και των ανατολικών ακτών, καθώς και από την Καλιφόρνια προς τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες μεταφοράς φορτηγών φορτίων στις περιοχές Νοτιοανατολικά, Δυτική Ακτή, Μεσοδυτικά, Νοτιοκεντρικά και Βορειοανατολικά. Προσφέρει επίσης προσαυξήσεις καυσίμων, δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, κράτηση εξοπλισμού και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες. Ο τομέας Truckload της Εταιρείας παρέχει ένα συνδυασμό περιφερειακών υπηρεσιών μεταφοράς μικρών αποστάσεων και μεσαίων έως μεγάλων αποστάσεων πλήρους φορτίου.

Industry: Freight Trucking

129 Marten St
MONDOVI
WISCONSIN 54755
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,273.80 Price
+1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+3.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00531

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου