Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές LKQ Corporation - LKQ CFD

49.08
1.6%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

LKQ Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 49.86
Άνοιγμα* 49.46
Μεταβολή 1 έτους* 1.9%
Εύρος ημέρας* 48.77 - 49.46
Εύρος 52 εβδ. 43.37-59.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.93M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.53B
Αναλογία P/E 13.29
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 267.29M
Έσοδα 12.79B
EPS 4.09
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.02317
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 49.08 -0.80 -1.60% 49.88 49.96 48.77
Jun 28, 2022 49.86 -0.79 -1.56% 50.65 51.48 49.77
Jun 27, 2022 50.85 0.98 1.97% 49.87 51.20 49.64
Jun 24, 2022 49.85 1.49 3.08% 48.36 50.01 48.36
Jun 23, 2022 48.32 -0.07 -0.14% 48.39 49.08 47.71
Jun 22, 2022 48.12 1.16 2.47% 46.96 48.45 46.88
Jun 21, 2022 47.69 -0.16 -0.33% 47.85 48.22 47.14
Jun 17, 2022 46.87 0.48 1.03% 46.39 47.04 46.16
Jun 16, 2022 46.38 -1.32 -2.77% 47.70 47.83 46.18
Jun 15, 2022 48.64 0.45 0.93% 48.19 49.35 48.19
Jun 14, 2022 48.46 0.49 1.02% 47.97 48.80 47.88
Jun 13, 2022 47.81 -0.45 -0.93% 48.26 48.88 47.54
Jun 10, 2022 49.46 -0.57 -1.14% 50.03 50.64 49.45
Jun 9, 2022 51.22 -0.86 -1.65% 52.08 52.57 51.22
Jun 8, 2022 51.97 -0.22 -0.42% 52.19 52.77 51.87
Jun 7, 2022 52.85 1.13 2.18% 51.72 52.98 51.40
Jun 6, 2022 52.23 1.29 2.53% 50.94 52.41 50.62
Jun 3, 2022 50.61 -0.41 -0.80% 51.02 51.37 50.49
Jun 2, 2022 51.44 0.94 1.86% 50.50 51.48 50.47
Jun 1, 2022 50.45 -1.07 -2.08% 51.52 52.17 50.40

LKQ Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12794 13088.5 11628.8 12506.1 11876.7
Έσοδα 12794 13088.5 11628.8 12506.1 11876.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7571 7766.07 7035.56 7654.31 7301.82
Ακαθάριστο Εισόδημα 5223 5322.44 4593.27 4851.79 4574.86
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11213 11637.7 10656 11609.3 10993.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3544 3567.73 3266.06 3580.3 3352.73
Depreciation / Amortization 237 259.992 272.292 290.77 274.213
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -139 43.903 82.088 83.953 64.604
Λειτουργικά Έσοδα 1581 1450.81 972.826 896.771 883.309
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -78 -72.078 -103.784 -105.749 -139.878
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1518 1399.13 884.995 791.022 743.431
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1133 1068.54 635.497 575.692 552.036
Equity In Affiliates 11 22.937 5.012 -32.277 -64.471
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1143 1090.22 638.621 540.615 484.515
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 6 0.648 -0.198 0.645 -4.397
Καθαρά Κέρδη 1149 1090.87 638.423 541.26 480.118
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1143 1090.22 638.621 540.615 484.515
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1149 1090.87 638.423 541.26 480.118
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1149 1090.87 638.423 541.26 480.118
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 278 297.722 305.006 310.969 315.849
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.11151 3.66189 2.0938 1.73849 1.53401
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.05 0.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.74638 3.77451 2.28706 1.93497 1.68589
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1.251 -1.888 -2.8 -3.05
Άλλο, Καθαρό 15 20.4 15.953
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 3001 3104 3341 3348 3185.99
Έσοδα 3001 3104 3341 3348 3185.99
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1778 1828 1974 1991 1916.37
Ακαθάριστο Εισόδημα 1223 1276 1367 1357 1269.62
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2708 2746 2782 2977 2905.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 861 861 898 924 919.604
Depreciation / Amortization 59 58 61 59 65.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10 -1 -151 3 4.62
Λειτουργικά Έσοδα 293 358 559 371 280.096
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32 -17 -14 -15 -16.3
Άλλο, Καθαρό 11 6 -2 0 6.988
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 272 347 543 356 270.784
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 191 259 416 267 230.221
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -0.497
Equity In Affiliates 3 2 4 2 5.909
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 193 261 420 269 235.633
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1 1 0 4 0.648
Καθαρά Κέρδη 194 262 420 273 236.281
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 193 261 420 269 235.633
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 194 262 420 273 236.281
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 194 262 420 273 236.281
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 271.4 273.8 282.3 286.8 290.87
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.71113 0.95325 1.48778 0.93794 0.8101
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.275 0.275 0.25 0.25 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.73441 0.9478 1.07528 0.96147 0.8236
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4254.37 4034.03 4687.82 4520.95 3822.13
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 274.134 312.154 523.02 331.761 279.766
Μετρητά & Ισοδύναμα 274.134 312.154 523.02 331.761 279.766
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1072.77 1073.39 1131.13 1154.08 1027.11
Accounts Receivable - Trade, Net 1072.77 1073.39 1131.13 1154.08 1027.11
Total Inventory 2610.51 2414.61 2772.78 2836.07 2380.78
Prepaid Expenses 296.947 233.877 257.915 199.03 134.479
Other Current Assets, Total 2.975 0
Total Assets 12606.2 12360.5 12780 11393.4 9366.87
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2660.06 2601.83 2542.91 1220.16 913.089
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3647.54 3496.98 3350.59 1905.91 1519.2
Accumulated Depreciation, Total -987.481 -895.149 -807.68 -685.751 -606.112
Goodwill, Net 4539.9 4591.57 4406.54 4381.46 3536.51
Intangibles, Net 746.149 814.219 850.338 928.752 743.769
Long Term Investments 180.705 155.224 139.243 179.169 208.404
Other Long Term Assets, Total 224.972 163.662 153.11 162.912 142.965
Total Current Liabilities 2165.45 1988.49 2178.51 1690.35 1322.72
Accounts Payable 1176.02 932.406 942.795 942.398 788.613
Accrued Expenses 735.341 765.419 690.413 460.43 362.024
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 34.752 58.497 326.367 121.826 126.36
Other Current Liabilities, Total 219.338 232.169 218.937 165.694 45.727
Total Liabilities 6834.41 6704.81 7771.08 6611.1 5168.7
Total Long Term Debt 2777.16 2812.64 3715.39 4188.67 3277.62
Long Term Debt 1567.94 1614.68 3683.96 4188.67 3277.62
Deferred Income Tax 279.296 291.421 310.129 311.434 252.359
Other Liabilities, Total 1573.59 1572.6 1503.27 364.194 307.516
Total Equity 5771.74 5655.72 5008.88 4782.3 4198.17
Common Stock 3.215 3.208 3.199 3.184 3.091
Additional Paid-In Capital 1474.09 1444.58 1418.24 1415.19 1141.45
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5793.52 4776.04 4140.14 3598.88 3124.1
Unrealized Gain (Loss) -0.006 -0.968 5.358 14.374 11.538
Other Equity, Total -153.124 -98.041 -206.243 -189.324 -82.014
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12606.2 12360.5 12780 11393.4 9366.87
Total Common Shares Outstanding 287.015 303.553 306.731 316.146 309.126
Minority Interest 38.917 39.659 63.781 56.454 8.484
Treasury Stock - Common -1345.95 -469.105 -351.813 -60
Capital Lease Obligations 1209.22 1197.96 31.428
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4682 4254.37 4259.4 4168.53 4453.95
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 327 274.134 402.703 328.7 590.194
Μετρητά & Ισοδύναμα 327 274.134 402.703 328.7 590.194
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1239 1072.77 1185 1225.73 1252.37
Accounts Receivable - Trade, Net 1239 1072.77 1185 1225.73 1252.37
Total Inventory 2573 2610.51 2423.85 2394.15 2392.71
Prepaid Expenses 253 296.947 247.838 219.952 218.664
Total Assets 12778 12606.2 12460.9 12438.1 12665.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2557 2660.06 2533.42 2575.3 2577.88
Goodwill, Net 4426 4539.9 4525.47 4568.09 4515.63
Intangibles, Net 715 746.149 755.426 768.471 777.372
Long Term Investments 179 180.705 178.41 168.467 170.729
Other Long Term Assets, Total 219 224.972 208.731 189.201 169.895
Total Current Liabilities 2495 2165.45 2322.26 2278.16 2436.63
Accounts Payable 1370 1176.02 1262.98 1191.25 1228.52
Accrued Expenses 741 735.341 791.071 779.25 759.096
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 31 34.752 36.815 90.825 239.962
Other Current Liabilities, Total 353 219.338 231.397 216.831 209.044
Total Liabilities 6994 6834.41 6559.05 6560.13 6822.83
Total Long Term Debt 2680 2777.16 2348.45 2360.69 2471.73
Long Term Debt 2680 2777.16 2348.45 2360.69 2471.73
Deferred Income Tax 270 279.296 280.85 285.426 285.584
Minority Interest 39 38.917 40.125 40.162 40.078
Other Liabilities, Total 1510 1573.59 1567.37 1595.71 1588.81
Total Equity 5784 5771.74 5901.81 5877.92 5842.63
Common Stock 3 3.215 3.215 3.212 3.212
Additional Paid-In Capital 1482 1474.09 1465.35 1458.99 1449.67
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5995 5793.52 5630.63 5346.58 5041.95
Treasury Stock - Common -1490 -1345.95 -1048.81 -829.768 -526.084
Unrealized Gain (Loss) -0.006 -0.099 -0.099 -0.31
Other Equity, Total -206 -153.124 -148.476 -100.991 -125.812
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12778 12606.2 12460.9 12438.1 12665.5
Total Common Shares Outstanding 284.7 287.015 292.244 296.288 302.37
Other Current Assets, Total 290
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1092.12 640.414 545.034 483.168 530.228
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1367.05 1443.87 1064.03 710.739 518.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 284.003 299.497 314.406 294.077 230.203
Deferred Taxes -27.079 -33.827 7.109 -2.18 -46.537
Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.718 41.069 99.543 135.365 31.515
Cash Taxes Paid 422.739 248.083 181.306 200.098 273.019
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 75.632 106.866 143.121 137.866 95.707
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.719 496.717 97.941 -199.691 -226.509
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -418.758 -165.887 -264.853 -1458.94 -384.595
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -293.466 -172.695 -265.73 -250.027 -179.09
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -125.292 6.808 0.877 -1208.91 -205.505
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -985.135 -1512.55 -600.669 882.995 -112.567
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -120.718 -30.715 -8.298 -21.345 -2.476
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -876.844 -117.292 -291.813 -54.697 7.47
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 85.3 -1364.54 -300.558 959.037 -117.561
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.174 11.865 -0.904 -77.311 23.512
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -38.02 -222.703 197.607 57.484 45.25
Total Cash Dividends Paid -72.873
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 273 1092.12 855.346 571.34 266.332
Cash From Operating Activities 409 1367.05 1362.03 933.09 522.512
Cash From Operating Activities 65 284.003 212.69 142.34 71.597
Non-Cash Items 9 20.718 2.717 15.841 -1.41
Cash Taxes Paid 28 422.739 337.149 226.4 116.135
Cash Interest Paid 6 75.632 52.889 45.184 5.751
Changes in Working Capital 62 -2.719 291.275 203.569 185.993
Cash From Investing Activities -63 -418.758 -200.842 -109.016 -33.443
Capital Expenditures -59 -293.466 -132.705 -87.854 -41.779
Other Investing Cash Flow Items, Total -4 -125.292 -68.137 -21.162 8.336
Cash From Financing Activities -278 -985.135 -1065.81 -808.707 -208.495
Financing Cash Flow Items -10 -120.718 -121.215 -118.086 -68.521
Issuance (Retirement) of Stock, Net -144 -876.844 -574.585 -343.83 -56.979
Issuance (Retirement) of Debt, Net -53 85.3 -370.011 -346.791 -82.995
Foreign Exchange Effects -6 -1.174 -4.826 1.179 -2.534
Net Change in Cash 62 -38.02 90.549 16.546 278.04
Deferred Taxes -27.079
Total Cash Dividends Paid -71 -72.873
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.6303 28413655 -495544 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.3193 14218054 -43054 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9645 13269597 -262446 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 4.5412 12138181 762017 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9583 10580190 -383373 2022-12-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.1116 8316929 -195511 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.5938 6933057 2305406 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2779 6088626 7427 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2206 5935507 -114040 2022-12-31 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 2.2086 5903336 -36906 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.9912 5322263 43603 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.679 4487787 -984214 2022-12-31 LOW
River Road Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6377 4377495 128429 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5438 4126335 -56846 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.2039 3217782 -1621796 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 1.038 2774539 12294 2022-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.9801 2619788 -134540 2022-12-31 MED
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.9132 2440962 2020557 2023-01-31 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8912 2382167 318667 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8881 2373720 -50063 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

LKQ Company profile

Σχετικά με την LKQ Corporation

Η LKQ Corporation (LKQ) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία διανέμει προϊόντα για οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων, καθώς και ειδικά προϊόντα και αξεσουάρ για οχήματα και προϊόντα υαλοπινάκων για αυτοκίνητα. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Χονδρικό εμπόριο-Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Specialty. Προσφέρει στους πελάτες της μια σειρά από συστήματα αντικατάστασης, εξαρτήματα, εξοπλισμό και ανταλλακτικά για την επισκευή και τον εξοπλισμό αυτοκινήτων, φορτηγών και οχημάτων αναψυχής και επιδόσεων. Διανέμει μια σειρά προϊόντων σε συνεργεία επισκευής συγκρούσεων και μηχανολογικών επισκευών, συμπεριλαμβανομένων των aftermarket προϊόντων σύγκρουσης και μηχανολογικών προϊόντων, ανακυκλωμένων προϊόντων σύγκρουσης και μηχανολογικών προϊόντων, ανακατασκευασμένων προϊόντων σύγκρουσης, όπως ζάντες, καλύμματα προφυλακτήρων και φώτα, και ανακατασκευασμένων κινητήρων. Έχει επίσης δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ταϊβάν.

Industry: Auto & Truck Parts Wholesale

Suite 2800
500 West Madison Street
CHICAGO
ILLINOIS 60661
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,376.20 Price
+4.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.68 Price
-0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,824.70 Price
+1.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.07 Price
-0.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου