Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Liberty Broadband Corporation - LBRDK CFD

  60.27
  0.55%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Broadband Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 59.94
  Άνοιγμα* 59.61
  Μεταβολή 1 έτους* -31.21%
  Εύρος ημέρας* 59.46 - 60.97
  Εύρος 52 εβδ. 70.01-97.05
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 77.28K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.17B
  Αναλογία P/E 17.00
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 146.07M
  Έσοδα 981.00M
  EPS 4.48
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 16, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 60.27 0.31 0.52% 59.96 60.98 59.05
  Feb 29, 2024 59.94 0.26 0.44% 59.68 60.43 59.67
  Feb 28, 2024 59.34 -0.16 -0.27% 59.50 60.10 59.16
  Feb 27, 2024 60.24 -0.31 -0.51% 60.55 60.92 59.97
  Feb 26, 2024 60.54 -0.75 -1.22% 61.29 63.26 60.02
  Feb 23, 2024 61.95 1.09 1.79% 60.86 62.59 60.55
  Feb 22, 2024 61.31 1.90 3.20% 59.41 61.36 58.81
  Feb 21, 2024 59.41 -0.74 -1.23% 60.15 60.70 59.00
  Feb 20, 2024 60.65 0.80 1.34% 59.85 61.42 59.64
  Feb 16, 2024 60.05 -1.01 -1.65% 61.06 61.28 59.58
  Feb 15, 2024 60.25 1.32 2.24% 58.93 60.84 58.93
  Feb 14, 2024 59.54 -0.74 -1.23% 60.28 60.28 59.06
  Feb 13, 2024 59.98 -0.34 -0.56% 60.32 60.95 59.25
  Feb 12, 2024 61.99 1.53 2.53% 60.46 62.83 60.46
  Feb 9, 2024 60.90 1.07 1.79% 59.83 61.03 59.62
  Feb 8, 2024 59.78 -0.61 -1.01% 60.39 60.65 59.34
  Feb 7, 2024 60.13 -2.46 -3.93% 62.59 62.66 60.13
  Feb 6, 2024 62.43 -2.56 -3.94% 64.99 65.14 62.18
  Feb 5, 2024 65.38 -0.66 -1.00% 66.04 66.33 63.78
  Feb 2, 2024 66.77 -5.79 -7.98% 72.56 72.57 66.20

  Liberty Broadband Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 975 988 50.706 14.859 22.256
  Έσοδα 975 988 50.706 14.859 22.256
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 898 1188 293.936 123.465 77.845
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 685 724 95.134 42.261 25.535
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.956
  Depreciation / Amortization 262 267 15.227 1.875 2.779
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -49 197 183.575 79.329 43.575
  Λειτουργικά Έσοδα 77 -200 -243.23 -108.606 -55.589
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1527 1144 602.101 262.405 147.384
  Άλλο, Καθαρό -70 6 2.294 1.359 0.082
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1534 950 361.165 155.158 91.877
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1257 732 397.608 117.216 69.953
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1257 732 397.619 117.216 69.953
  Καθαρά Κέρδη 1257 732 397.619 117.216 69.953
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1257 732 397.619 117.216 69.953
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1257 732 397.619 117.216 69.953
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1257 732 397.619 117.216 69.953
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 158 186.233 183.246 182.784 182.589
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.9557 3.93056 2.16986 0.64128 0.38312
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.70157 4.74563 2.89605 0.96916 0.56482
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.011
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 245 246 250 248 239
  Έσοδα 245 246 250 248 239
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 227 257 279 260 72
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 166 172 178 175 165
  Depreciation / Amortization 56 58 67 66 65
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5 27 34 19 -158
  Λειτουργικά Έσοδα 18 -11 -29 -12 167
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 306 89 258 422 433
  Άλλο, Καθαρό 2 14 3 -34 -18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 326 92 232 376 582
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 252 69 178 315 465
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 252 69 178 315 465
  Καθαρά Κέρδη 252 69 178 315 465
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 252 69 178 315 465
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 252 69 178 315 465
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 252 69 178 315 465
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 147 147 149 154 162
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.71429 0.46939 1.19463 2.04545 2.87037
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.74058 0.60714 1.36971 2.14882 2.09113
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 660 459 1846.51 52.133 84.574
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 375 191 1417.8 49.724 83.103
  Μετρητά & Ισοδύναμα 375 191 1417.8 49.724 83.103
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 201 206 349.256
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 201 206 349.256
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24 15 79.453 2.409 1.471
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15142 16968 21371.1 12256.3 12098.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1011 1031 1098.51
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1396 1227 1108.62
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -385 -196 -10.106
  Υπεραξία, Καθαρό 755 762 745.577
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1103 1160 1255.55
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11433 13260 16178.9 12194.7 12004.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 180 210 151.487 9.535 9.487
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1675 582 611.762 12.139 8.195
  Payable/Accrued 92 99 97.933 6.168 3.504
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1376 28 31.026
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 207 455 482.803 5.971 4.691
  Σύνολο Οφειλών 6659 6841 7868.46 1588.4 1499.82
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2713 4025 5080.96 572.944 522.928
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2627 3936 4988.12 572.944 522.928
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2040 1998 1977.64 999.757 965.829
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 213 224 186.336 3.556 2.867
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8483 10127 13502.7 10667.9 10598.6
  Κοινή Μετοχή 1 1 1.965 1.819 1.814
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3318 6214 10319.8 7890.08 7938.36
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5155 3898 3165.5 2767.89 2650.67
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9 14 15.436 8.158 7.778
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15142 16968 21371.1 12256.3 12098.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 146.597 170.632 196.526 181.901 181.358
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 86 94.549
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 86 89 92.84
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 18 12 11.76
  Προπληρωθέντα Εξοδα 60 47
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 430 393 454 660 492
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88 81 169 375 172
  Μετρητά & Ισοδύναμα 88 81 169 375 172
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 220 183 194 201 210
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 220 183 194 201 210
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20 20 24 24 31
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15768 15409 15129 15142 15119
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1036 1013 1012 1011 1022
  Υπεραξία, Καθαρό 755 755 755 755 755
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1067 1079 1093 1103 1119
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12229 11916 11609 11433 11547
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 251 253 206 180 177
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 229 194 293 1675 244
  Payable/Accrued 104 92 86 92 113
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 5 1376 3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 120 97 202 207 128
  Σύνολο Οφειλών 6791 6590 6563 6659 6559
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4145 4015 3961 2713 4063
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4062 3931 3876 2627 3976
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 83 84 85 86 87
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2184 2146 2074 2040 2007
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 20 20 18 18 16
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 213 215 217 213 229
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8977 8819 8566 8483 8560
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3293 3286 3282 3318 3564
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5638 5476 5224 5155 4977
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 45 56 59 9 18
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15768 15409 15129 15142 15119
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 146.213 146.213 146.197 146.597 149.466
  Προπληρωθέντα Εξοδα 102 109 67 60 79
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1257 732 397.608 117.216 69.953
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -56 3 -95.742 -37.563 -26.26
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 262 267 15.227 1.875 2.779
  Deferred Taxes 54 -15 -36.456 37.94 21.569
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -1676 -1133 -436.647 -196.26 -119.027
  Cash Taxes Paid 266 238 0.003 -0.005 -0.73
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 137 125 24.207 23.908 21.948
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 47 152 -35.474 1.666 -1.534
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 3047 4062 575.512 -0.5 -0.041
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -181 -134 -1.818 -0.5 -0.041
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3228 4196 577.33 0 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2797 -5292 903.798 4.684 28.147
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -11 -23.104 -46.486 -0.512
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2882 -4272 -596.679
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 94 -1009 1523.58 51.17 28.659
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 194 -1227 1383.57 -33.379 1.846
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 69 1257 1079 764 299
  Cash From Operating Activities 41 -56 -60 18 90
  Cash From Operating Activities 58 262 195 129 64
  Deferred Taxes 22 54 16 1 6
  Non-Cash Items -100 -1676 -1418 -990 -376
  Changes in Working Capital -8 47 68 114 97
  Cash From Investing Activities -12 3047 2637 1895 574
  Capital Expenditures -54 -181 -132 -78 -32
  Other Investing Cash Flow Items, Total 42 3228 2769 1973 606
  Cash From Financing Activities -235 -2797 -2549 -1796 -548
  Financing Cash Flow Items -27 -9 -5 -3 -3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -40 -2882 -2641 -1890 -843
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -168 94 97 97 298
  Net Change in Cash -206 194 28 117 116
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7689 11044814 -26892 2023-06-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 5.628 7088731 2365371 2023-06-30 LOW
  Eagle Capital Management L.L.C. Investment Advisor 5.3744 6769312 -454551 2023-06-30 LOW
  Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1394 6473290 313458 2023-06-30 LOW
  Aristeia Capital, L.L.C. Hedge Fund 4.8208 6072042 151202 2023-06-30 HIGH
  Malone (John C) Individual Investor 4.5564 5739006 0 2023-02-28
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2059 5297448 -225734 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.8331 4827978 -151392 2023-06-30 LOW
  Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.748 3461279 132764 2023-06-30 LOW
  Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Investment Advisor 2.6092 3286361 999886 2023-06-30 LOW
  FPR Partners Investment Advisor 2.1838 2750629 58756 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9433 2447669 -155682 2023-06-30 LOW
  Maffei (Gregory B) Individual Investor 1.6387 2063960 0 2023-02-28 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3948 1756780 3482 2023-06-30 LOW
  Makaira Partners, LLC Hedge Fund 1.3508 1701433 30000 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.2803 1612583 162304 2023-06-30 MED
  Elliott Management Corporation Hedge Fund 1.2703 1600000 682262 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.2484 1572377 -429068 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1876 1495787 1197154 2022-12-31 LOW
  Whitebox Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1674 1470397 425700 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Liberty Broadband Company profile

  Σχετικά με την Liberty Broadband Corporation

  Η Liberty Broadband Corp κατέχει συμμετοχή στην Charter Communications, Inc. ("Charter") και στις θυγατρικές της GCI Holdings, LLC ("GCI Holdings") και Skyhook Holding, Inc. ("Skyhook"). Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις GCI Holdings, Skyhook και Charter. Η GCI Holdings παρέχει μια σειρά ασύρματων υπηρεσιών, δεδομένων, βίντεο, φωνής και υπηρεσιών διαχείρισης σε οικιακούς χρήστες, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά και ιατρικά ιδρύματα κυρίως στην Αλάσκα. Η Skyhook παρέχει τη λύση Precision Location Solution, μια υπηρεσία προσδιορισμού θέσης. Η Charter παρέχει καλωδιακές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας ποικιλία λύσεων ψυχαγωγίας, πληροφοριών και επικοινωνιών σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες. Η Charter προσφέρει στους πελάτες της συνδρομητικές υπηρεσίες Διαδικτύου, υπηρεσίες βίντεο και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και φωνής.

  Industry: Cable Service Providers

  12300 Liberty Blvd
  ENGLEWOOD
  COLORADO 80112
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου