Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά

Σεμινάρια

Όροι

Όρος της ημέρας

Μεταβλητότητα

Τι είναι η μεταβλητότητα; Είναι το εύρος και η ταχύτητα διακύμανσης των τιμών. Οι αναλυτές εξετάζουν τη μεταβλητότητα στις αγορές,...

Μάθετε περισσότερα