Σεμινάρια

Όροι

Όρος της ημέρας

Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN)

Τι είναι ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN); Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός με 12...

Μάθετε περισσότερα