Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Lantronix - LTRX CFD

4.06
4.69%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.26
Άνοιγμα* 4.08
Μεταβολή 1 έτους* -37.99%
Εύρος ημέρας* 4.06 - 4.24
Εύρος 52 εβδ. 3.79-7.94
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 240.62K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.52M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 160.68M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 36.52M
Έσοδα 131.57M
EPS -0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.27
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 4.26 -0.12 -2.74% 4.38 4.46 4.20
Mar 22, 2023 4.34 0.14 3.33% 4.20 4.49 4.15
Mar 21, 2023 4.19 0.11 2.70% 4.08 4.26 4.05
Mar 20, 2023 3.99 0.01 0.25% 3.98 4.04 3.78
Mar 17, 2023 3.89 -0.10 -2.51% 3.99 4.04 3.85
Mar 16, 2023 4.01 -0.21 -4.98% 4.22 4.22 4.00
Mar 15, 2023 4.21 -0.18 -4.10% 4.39 4.45 4.18
Mar 14, 2023 4.49 0.06 1.35% 4.43 4.58 4.40
Mar 13, 2023 4.46 -0.02 -0.45% 4.48 4.52 4.39
Mar 10, 2023 4.57 -0.31 -6.35% 4.88 4.99 4.56
Mar 9, 2023 4.98 0.00 0.00% 4.98 5.15 4.90
Mar 8, 2023 5.08 0.09 1.80% 4.99 5.10 4.92
Mar 7, 2023 5.01 0.12 2.45% 4.89 5.06 4.89
Mar 6, 2023 4.95 -0.07 -1.39% 5.02 5.02 4.90
Mar 3, 2023 5.01 0.10 2.04% 4.91 5.09 4.91
Mar 2, 2023 5.02 0.14 2.87% 4.88 5.11 4.88
Mar 1, 2023 5.06 0.08 1.61% 4.98 5.10 4.88
Feb 28, 2023 5.11 0.18 3.65% 4.93 5.22 4.88
Feb 27, 2023 5.00 0.02 0.40% 4.98 5.01 4.85
Feb 24, 2023 4.98 0.00 0.00% 4.98 5.00 4.86

Lantronix Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 71.477 59.878 46.89 45.58 44.73
Έσοδα 71.477 59.878 46.89 45.58 44.73
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 38.452 32.978 20.617 20.174 21.15
Ακαθάριστο Εισόδημα 33.025 26.9 26.273 25.406 23.58
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 74.814 70.416 47.378 44.776 44.913
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.808 19.344 15.659 16.161 15.343
Έρευνα & Ανάπτυξη 11.113 9.569 9.004 7.71 7.924
Depreciation / Amortization 3.094 2.397 0.267 0.225 0.25
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.347 6.128 1.831 0.506 0.246
Λειτουργικά Έσοδα -3.337 -10.538 -0.488 0.804 -0.183
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.315 -0.133 0.236 -0.018 -0.023
Άλλο, Καθαρό -0.394 0.077 -0.015 -0.008 -0.003
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.849 -10.594 -0.267 0.778 -0.209
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Καθαρά Κέρδη -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.044 -10.738 -0.408 0.76632 -0.277
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.708 25.281 21.58 19.158 17.451
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14087 -0.42475 -0.01891 0.04 -0.01587
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11483 -0.26719 0.03624 0.06308 -0.00671
Ρύθμιση Αραίωσης 0.08632
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.197
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 32.324 33.681 27.705 20.638 17.108
Έσοδα 32.324 33.681 27.705 20.638 17.108
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.708 19.241 15.242 10.566 9.39
Ακαθάριστο Εισόδημα 13.616 14.44 12.463 10.072 7.718
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.168 35.42 29.465 21.599 17.956
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.326 8.935 7.906 6.061 4.995
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.483 4.31 4.041 3.573 2.519
Depreciation / Amortization 1.479 1.44 1.193 0.579 0.754
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.969 0.235 1.083 0.82 0.298
Λειτουργικά Έσοδα -2.844 -1.739 -1.76 -0.961 -0.848
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.303 -0.595 -0.379 -0.071 -0.077
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.192
Άλλο, Καθαρό 0.032 0.045 -0.102 -0.014 -0.416
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.115 -2.289 -2.241 -1.046 -1.149
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Καθαρά Κέρδη -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.19 -2.395 -2.283 -1.096 -1.187
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.695 31.848 29.228 28.981 28.819
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09194 -0.0752 -0.07811 -0.03782 -0.04119
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07379 -0.0704 -0.05403 -0.01943 -0.0388
Other Operating Expenses, Total 1.203 1.259
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43.153 34.51 38.19 23.27 19.38
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.739 7.691 18.282 9.568 8.073
Μετρητά & Ισοδύναμα 9.739 7.691 18.282 9.568 8.073
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.475 11.748 8.712 4.893 3.908
Accounts Receivable - Trade, Net 13.515 11.411 7.388 4.244 3.432
Total Inventory 15.059 13.781 10.509 8.439 6.959
Prepaid Expenses 2.88 1.29 0.687 0.37 0.44
Total Assets 72.566 67.933 48.944 33.855 30.132
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.008 1.587 1.199 1.036 1.218
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12.25 9.28 8.719 8.438 8.233
Accumulated Depreciation, Total -8.242 -7.693 -7.52 -7.402 -7.015
Goodwill, Net 15.81 15.81 9.488 9.488 9.488
Other Long Term Assets, Total 0.24 3.577 0.067 0.061 0.046
Total Current Liabilities 22.864 15.769 11.472 9.726 8.989
Accounts Payable 9.122 5.331 4.716 3.942 2.717
Accrued Expenses 9.693 5.831 5.818 4.113 4.496
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.481 2.745 0.004 0.055 0.061
Other Current Liabilities, Total 2.568 1.862 0.934 1.616 1.715
Total Liabilities 26.47 21.413 11.678 10.042 9.444
Total Long Term Debt 2.222 3.682 0 0.004 0.059
Capital Lease Obligations 0.012 0 0.004 0.059
Other Liabilities, Total 1.384 1.962 0.206 0.312 0.396
Total Equity 46.096 46.52 37.266 23.813 20.688
Common Stock 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 249.885 246.265 226.274 212.995 210.55
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -204.163 -200.119 -189.381 -189.555 -190.235
Other Equity, Total 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 72.566 67.933 48.944 33.855 30.132
Total Common Shares Outstanding 29.0877 28.2311 22.8117 18.9082 17.8087
Intangibles, Net 9.355 12.449
Long Term Debt 2.21 3.682
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 85.16 94.337 63.293 43.153 38.574
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.782 36.364 10.27 9.739 8.277
Μετρητά & Ισοδύναμα 22.782 36.364 10.27 9.739 8.277
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25.217 25.617 22.915 15.475 12.881
Accounts Receivable - Trade, Net 23.189 23.865 21.766 13.515 11.623
Total Inventory 33.166 29.369 26.557 15.059 15.079
Prepaid Expenses 3.995 2.987 3.551 2.88 2.337
Total Assets 130.979 134.478 105.187 72.566 68.269
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10.693 3.617 3.955 4.008 3.708
Goodwill, Net 18.757 18.757 18.27 15.81 15.81
Intangibles, Net 16.037 17.516 19.396 9.355 9.934
Other Long Term Assets, Total 0.332 0.251 0.273 0.24 0.243
Total Current Liabilities 33.339 30.163 31.102 22.864 18.723
Accounts Payable 15.51 13.306 15.6 9.122 6.791
Accrued Expenses 13.103 12.593 10.861 9.702 7.836
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.671 1.466 1.515 1.472 1.472
Other Current Liabilities, Total 3.055 2.798 3.126 2.568 2.624
Total Liabilities 55.95 57.969 59.553 26.47 22.362
Total Long Term Debt 14.691 26.52 27.075 2.21 2.578
Long Term Debt 14.691 26.52 27.075 2.21 2.578
Other Liabilities, Total 7.92 1.286 1.376 1.396 1.061
Total Equity 75.029 76.509 45.634 46.096 45.907
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 286.686 284.976 251.706 249.885 248.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -212.031 -208.841 -206.446 -204.163 -203.067
Other Equity, Total 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 130.979 134.478 105.187 72.566 68.269
Total Common Shares Outstanding 34.798 34.644 29.724 29.0877 28.894
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -4.044 -10.738 -0.408 0.68 -0.277
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.304 -2.521 -1.748 0.509 2.072
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.817 0.768 0.464 0.442 0.594
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.812 3.928 2.156 1.169 1.211
Cash Taxes Paid 0.2 0.101 0.115 0.087 0.073
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.297 0.218 0.018 0.018 0.023
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.625 1.484 -3.96 -1.782 0.544
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.783 -13.974 -0.891 -0.229 -0.236
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.783 -0.572 -0.891 -0.229 -0.236
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.473 5.904 11.353 1.215 0.275
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.877 -0.379 -0.189 -0.213 -0.194
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.913 1.158 11.597 1.489 0.529
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.509 5.125 -0.055 -0.061 -0.06
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.048 -10.591 8.714 1.495 2.111
Amortization 3.094 2.037
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -13.402
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -7.868 -4.678 -2.283 -4.044 -2.948
Cash From Operating Activities -6.066 -5.405 -0.516 4.304 2.584
Cash From Operating Activities 0.737 0.463 0.23 0.817 0.658
Amortization 4.112 2.633 1.193 3.094 2.515
Non-Cash Items 5.981 3.555 1.768 3.812 2.756
Changes in Working Capital -9.028 -7.378 -1.424 0.625 -0.397
Cash From Investing Activities -24.767 -24.189 -24.092 -0.783 -0.665
Capital Expenditures -1.138 -0.56 -0.117 -0.783 -0.665
Other Investing Cash Flow Items, Total -23.629 -23.629 -23.975 0 0
Cash From Financing Activities 43.876 56.219 25.139 -1.473 -1.333
Financing Cash Flow Items -1.646 -1.646 -0.206 -0.877 -0.719
Issuance (Retirement) of Stock, Net 33.354 33.256 0.296 0.913 0.518
Issuance (Retirement) of Debt, Net 12.168 24.609 25.049 -1.509 -1.132
Net Change in Cash 13.043 26.625 0.531 2.048 0.586
Cash Taxes Paid 0.2
Cash Interest Paid 0.297
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bruscha (Bernhard) Individual Investor 15.2042 5552376 5042 2022-09-14 LOW
Orange River Management, L.P. Hedge Fund 5.057 1846752 1846752 2023-02-21 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9891 1456759 283664 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 3.8949 1422368 559632 2022-12-31 LOW
RK Capital Management, LLC Hedge Fund 2.6543 969300 -29700 2022-12-31 MED
Jacob Asset Management of New York, LLC Investment Advisor 2.4105 880279 -151300 2022-12-31 LOW
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0864 761933 1400 2022-12-31 LOW
Herald Investment Management Limited Investment Advisor 2.0811 760000 0 2022-12-31 LOW
Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8925 691118 -1896013 2022-12-31 HIGH
Lynrock Lake LP Investment Advisor 1.8255 666666 9983 2022-12-31 LOW
Pickle Paul H Individual Investor 1.8022 658158 10222 2023-03-01 LOW
Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 1.5882 580000 54100 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2771 466376 -29477 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.238 452094 -25700 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0932 399233 1221 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.9793 357616 -82621 2022-12-31 LOW
Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.942 344010 -2469 2022-12-31 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8727 318685 127080 2022-12-31 LOW
Friess Associates LLC Investment Advisor 0.8201 299497 -33300 2022-06-30
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7143 260867 12275 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lantronix Company profile

Σχετικά με την Lantronix

Η Lantronix, Inc. (Lantronix) είναι παγκόσμιος πάροχος λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), μηχανικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδεσιμότητας, υλικού και λύσεων με το κλειδί στο χέρι για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την απομακρυσμένη διαχείριση περιβάλλοντος (REM). Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων της Lantronix απευθύνεται σε κάθε επίπεδο του IoT Stack, συμπεριλαμβανομένων των Collect, Connect, Compute, Control και Comprehend, επιτρέποντας στους πελάτες της να αναπτύξουν λύσεις IoT και REM. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση μιας πλατφόρμας διαχείρισης SaaS με την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών που τοποθετούνται πάνω σε εξωτερικό και ενσωματωμένο υλικό, επιτρέποντας τον υπολογισμό άκρων, τις ασφαλείς επικοινωνίες, τον εντοπισμό θέσης και θέσης και την περιβαλλοντική ανίχνευση και αναφορά. Οι λύσεις της Lantronix αναπτύσσονται σε κέντρα δεδομένων, γραφεία και απομακρυσμένες τοποθεσίες που εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως η ενέργεια, η γεωργία, η ιατρική, η ασφάλεια, η μεταποίηση, η διανομή, οι μεταφορές, το λιανικό εμπόριο, τα χρηματοπιστωτικά, το περιβάλλον, οι υποδομές και η κυβέρνηση.

Industry: Communications & Networking (NEC)

48 Discovery, Suite 250
IRVINE
CALIFORNIA 92618
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,392.25 Price
-3.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.43 Price
-4.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου