Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Kaltura, Inc. - KLTR CFD

  1.67
  1.75%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Kaltura Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.71
  Άνοιγμα* 1.68
  Μεταβολή 1 έτους* -22.94%
  Εύρος ημέρας* 1.67 - 1.68
  Εύρος 52 εβδ. 1.53-2.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 194.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.37M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 246.52M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 138.49M
  Έσοδα 172.27M
  EPS -0.43
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 31, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 1.71 0.03 1.79% 1.68 1.77 1.68
  Sep 28, 2023 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.79 1.74
  Sep 27, 2023 1.77 0.06 3.51% 1.71 1.79 1.71
  Sep 26, 2023 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.80 1.73
  Sep 25, 2023 1.77 0.08 4.73% 1.69 1.78 1.69
  Sep 22, 2023 1.70 0.00 0.00% 1.70 1.75 1.68
  Sep 21, 2023 1.71 -0.09 -5.00% 1.80 1.83 1.71
  Sep 20, 2023 1.81 -0.02 -1.09% 1.83 1.91 1.80
  Sep 19, 2023 1.90 0.04 2.15% 1.86 1.96 1.81
  Sep 18, 2023 1.91 0.02 1.06% 1.89 1.94 1.89
  Sep 15, 2023 1.91 0.13 7.30% 1.78 1.94 1.78
  Sep 14, 2023 1.84 0.08 4.55% 1.76 1.84 1.76
  Sep 13, 2023 1.77 -0.08 -4.32% 1.85 1.90 1.74
  Sep 12, 2023 1.87 -0.01 -0.53% 1.88 1.91 1.83
  Sep 11, 2023 1.90 0.17 9.83% 1.73 1.94 1.73
  Sep 8, 2023 1.81 0.08 4.62% 1.73 1.83 1.73
  Sep 7, 2023 1.76 -0.02 -1.12% 1.78 1.81 1.71
  Sep 6, 2023 1.79 0.01 0.56% 1.78 1.88 1.78
  Sep 5, 2023 1.86 -0.01 -0.53% 1.87 1.93 1.81
  Sep 1, 2023 1.90 0.10 5.56% 1.80 1.92 1.75

  Kaltura, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 31, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Kaltura Inc Earnings Release
  Q3 2023 Kaltura Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Kaltura Inc Earnings Release
  Q4 2023 Kaltura Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 168.811 165.016 120.44 97.349
  Έσοδα 168.811 165.016 120.44 97.349
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 61.871 62.314 47.665 35.618
  Ακαθάριστο Εισόδημα 106.94 102.702 72.775 61.731
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 225.19 197.691 128.929 100.128
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 104.694 86.034 45.557 39.177
  Έρευνα & Ανάπτυξη 57.387 48.376 29.567 24.216
  Depreciation / Amortization 0.38 0.339
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.238 -0.757 5.76 0.778
  Λειτουργικά Έσοδα -56.379 -32.675 -8.489 -2.779
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.298 -4.11 -4.739 -5.457
  Άλλο, Καθαρό -0.95 -15.996 -41.982 -5.732
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -60.627 -52.781 -55.21 -13.968
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -68.495 -59.351 -58.763 -15.572
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -68.495 -59.351 -58.763 -15.572
  Καθαρά Κέρδη -68.495 -59.351 -58.763 -15.572
  Total Adjustments to Net Income 0 -8.241 -11.934 -9.749
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -68.495 -67.592 -70.697 -25.321
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -68.495 -67.592 -70.697 -25.321
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -68.495 -67.592 -70.697 -25.321
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 130.366 71.0731 124.087 124.087
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.5254 -0.95102 -0.56974 -0.20406
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51662 -0.95794 -0.53957 -0.19998
  Other Operating Expenses, Total 0 1.724
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 43.88 43.273 44.066 41.051 41.978
  Έσοδα 43.88 43.273 44.066 41.051 41.978
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15.278 15.987 16.46 14.676 15.289
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28.602 27.286 27.606 26.375 26.689
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 53.441 55.233 55.43 55.903 57.484
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.165 24.171 24.434 26.452 27.754
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.975 14.13 14.182 13.891 14.441
  Depreciation / Amortization
  Other Operating Expenses, Total 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -9.561 -11.96 -11.364 -14.852 -15.506
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.533 1.972 -1.031 -2.755 0.45
  Άλλο, Καθαρό -0.367 -0.187 -0.272 -0.247 -0.209
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.395 -10.175 -12.667 -17.854 -15.265
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Καθαρά Κέρδη -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.778 -12.795 -14.779 -19.443 -17.347
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.782 135.088 131.707 132.185 129.745
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0788 -0.09472 -0.11221 -0.14709 -0.1337
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07869 -0.08943 -0.10969 -0.14199 -0.13263
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.023 0.945 0.354 0.884
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 133.034 175.647 53.462 42.64
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 85.968 143.949 27.711 26.538
  Μετρητά & Ισοδύναμα 44.625 143.949 27.711 26.538
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.786 17.509 17.134 10.829
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 28.786 17.509 17.134 10.829
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.369 3.858 2.086 1.326
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.911 10.331 6.531 3.947
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 206.171 223.293 90.954 72.818
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 35.956 9.503 4.147 7.808
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 40.001 12.159 7.246 21.033
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.045 -2.656 -3.099 -13.225
  Υπεραξία, Καθαρό 11.07 11.07 11.07 9.381
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.244 1.909 2.835 1.107
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.867 25.164 19.44 11.882
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 108.837 98.086 82.994 76.585
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 9.437 6.48 5.045 2.662
  Δεδουλευμένα Έξοδα 33.646 36.976 27.526 15.346
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.793 2.941 2.738 21.857
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 59.961 51.689 47.685 36.72
  Σύνολο Οφειλών 162.825 138.019 191.498 125.628
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.004 35.795 47.302 29.944
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.004 35.795 47.16 28.18
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.142 1.764
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.984 4.138 61.202 19.099
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43.346 85.274 -100.544 -52.81
  Redeemable Preferred Stock 0 0 158.191 155.55
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 1.921 1.921
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.013 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 439.644 412.776 8.388 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -391.129 -322.634 -263.283 -204.52
  Treasury Stock - Common -4.881 -4.881 -4.881 -4.881
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.301 0 -0.882 -0.882
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 206.171 223.293 90.954 72.818
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 134.564 126.925 124.087 124.087
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.343
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 112.964 133.034 133.97 140.743 156.826
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 75.969 85.968 92.382 90.55 119.542
  Μετρητά & Ισοδύναμα 41.576 44.625 52.638 55.66 119.542
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18.233 28.786 23.27 32.209 19.841
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 18.233 28.786 23.27 32.209 19.841
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.098 3.369 4.723 3.58 4.642
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.664 14.911 13.595 14.404 12.801
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 185.809 206.171 210.814 219.14 209.314
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 36.157 35.956 36.877 36.118 15.381
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 41.044 40.001 40.235 39.098 18.439
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.887 -4.045 -3.358 -2.98 -3.058
  Υπεραξία, Καθαρό 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.077 1.244 1.385 1.526 1.696
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.517 24.867 25.547 26.259 24.341
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 124.921 108.837 103.178 97.53 92.379
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8.214 9.437 6.414 8.024 4.947
  Δεδουλευμένα Έξοδα 31.381 33.646 33.44 33.305 35.126
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 34.351 5.793 5.047 4.297 3.544
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 50.975 59.961 58.277 51.904 48.762
  Σύνολο Οφειλών 147.838 162.825 159.311 156.072 134.393
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 30.004 31.446 32.9 34.349
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 30.004 31.446 32.9 34.349
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.917 23.984 24.687 25.642 7.665
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37.971 43.346 51.503 63.068 74.921
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 447.316 439.644 433.462 426.037 418.826
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -403.924 -391.129 -376.35 -356.907 -339.56
  Treasury Stock - Common -4.881 -4.881 -4.881 -4.881 -4.881
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.553 -0.301 -0.741 -1.194 0.523
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 185.809 206.171 210.814 219.14 209.314
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 135.695 134.564 132.492 130.587 127.648
  Total Preferred Shares Outstanding
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.393 41.343 39.744 34.89
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.024 1.965 3.424
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -68.495 -59.351 -58.763 -15.572
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -46.828 -22.11 5.804 0.37
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.707 2.412 7.677 4.49
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 24.415 22.591 38.166 4.729
  Cash Taxes Paid 8.873 2.636 1.21 1.073
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.301 1.944 3.947 4.298
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.455 12.238 18.724 6.723
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -49.757 -5.242 -2.746 -2.732
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.977 -5.999 -3.129 -2.732
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -43.78 0.757 0.383 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.529 143.368 -1.847 0.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.125 -6.757 -0.106 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.732 161.76 0.28 0.147
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.136 -11.635 -2.021 0.153
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -98.538 116.016 1.211 -2.062
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.424
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -12.795 -68.495 -53.716 -34.273 -16.926
  Cash From Operating Activities -7.432 -46.828 -40.982 -42.127 -19.59
  Cash From Operating Activities 1.009 2.707 1.874 1.353 0.615
  Non-Cash Items 8.068 24.415 17.123 10.475 6.513
  Cash Taxes Paid 1.151 8.873 7.687 6.463 2.186
  Cash Interest Paid 0.749 2.301 1.429 0.88 0.444
  Changes in Working Capital -3.714 -5.455 -6.263 -19.682 -9.792
  Cash From Investing Activities 5.08 -49.757 -49.204 -44.08 -4.062
  Capital Expenditures -1.232 -5.977 -5.577 -3.837 -2.212
  Other Investing Cash Flow Items, Total 6.312 -43.78 -43.627 -40.243 -1.85
  Cash From Financing Activities -0.922 -0.529 -0.065 -1.004 -0.759
  Financing Cash Flow Items 0 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.578 2.732 2.445 0.754 0.244
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.5 -3.136 -2.385 -1.633 -0.878
  Net Change in Cash -3.079 -98.538 -90.251 -87.211 -24.411
  Foreign Exchange Effects 0.195 -1.424

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Kaltura, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Kaltura, Inc.

  Η Kaltura, Inc. είναι πάροχος τεχνολογίας βίντεο. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά έτοιμων προϊόντων βίντεο για διάφορες βιομηχανίες, καθώς και μια αρθρωτή πλατφόρμα βίντεο βασισμένη σε διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (API) για προγραμματιστές, συνεργάτες και πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα προϊόντα βίντεο. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν επικοινωνία και συνεργασία, εικονικές εκδηλώσεις, διαχείριση περιεχομένου βίντεο, μέσα ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση και πλατφόρμα προγραμματιστών. Η Communication and Collaboration παρέχει λύσεις βίντεο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε βίντεο, όπως συνεδριάσεις, webinars, townhalls, video portal, video messaging και podcasts. Η Virtual Events παρέχει κλαδικές εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις μάρκετινγκ και εκδηλώσεις κατάρτισης και προσλήψεων. Η διαχείριση περιεχομένου βίντεο περιλαμβάνει τη δημιουργία περιεχομένου, τη διαχείριση-δημοσίευση, τη διανομή και την ανάλυση. Education Video Solutions για εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

  Industry: Software (NEC)

  250 Park Avenue South
  10th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10003
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0659%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0878%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου