Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Kaleido Biosciences, Inc. - KLDO CFD

0.38
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.39
Άνοιγμα* 0.4
Μεταβολή 1 έτους* 2.56%
Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.45
Εύρος 52 εβδ. 0.00-1.94
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.60K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 265.18K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.79K
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.62M
Έσοδα 1.10M
EPS -2.16
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.46
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Apr 14, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Apr 13, 2022 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.47 0.38
Apr 8, 2022 0.40 -0.24 -37.50% 0.64 0.64 0.38
Apr 7, 2022 1.46 -0.01 -0.68% 1.47 1.55 1.42
Apr 6, 2022 1.46 -0.02 -1.35% 1.48 1.48 1.42
Apr 5, 2022 1.50 -0.09 -5.66% 1.59 1.62 1.48
Apr 4, 2022 1.59 -0.14 -8.09% 1.73 1.73 1.54
Apr 1, 2022 1.68 0.06 3.70% 1.62 1.70 1.58
Mar 31, 2022 1.60 -0.08 -4.76% 1.68 1.72 1.55
Mar 30, 2022 1.69 -0.14 -7.65% 1.83 1.83 1.69
Mar 29, 2022 1.70 0.02 1.19% 1.68 1.77 1.60
Mar 28, 2022 1.60 -0.13 -7.51% 1.73 1.73 1.50
Mar 25, 2022 1.64 -0.10 -5.75% 1.74 1.74 1.63
Mar 24, 2022 1.74 0.00 0.00% 1.74 1.76 1.68
Mar 23, 2022 1.74 0.01 0.58% 1.73 1.81 1.73
Mar 22, 2022 1.75 0.10 6.06% 1.65 1.75 1.65
Mar 21, 2022 1.63 -0.05 -2.98% 1.68 1.68 1.55
Mar 18, 2022 1.67 0.14 9.15% 1.53 1.71 1.53
Mar 17, 2022 1.56 0.14 9.86% 1.42 1.57 1.42
Mar 16, 2022 1.42 0.04 2.90% 1.38 1.42 1.31

Kaleido Biosciences, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0.975 1.104
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.436 27.03 60.683 87.24 79.849 88.771
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.573 6.038 18.621 22.428 23.882 20.968
Έρευνα & Ανάπτυξη 7.863 20.992 42.062 64.232 55.967 67.803
Λειτουργικά Έσοδα -9.436 -27.03 -60.683 -87.24 -78.874 -87.667
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.247 -0.512 -0.805 0.968 -2.553 -2.766
Άλλο, Καθαρό -0.002 -0.017 -0.256 -0.059 -0.193 0.145
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Καθαρά Κέρδη -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.3948 29.3948 29.3948 25.7033 33.4502 41.86
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.32948 -0.93755 -2.10051 -3.35876 -2.44004 -2.1569
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.32948 -0.93755 -2.10051 -3.33619 -2.44004 -2.1569
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.58 0
Έσοδα 0.975 1.104
Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 0.243 0.297 0.211 0.104 0.492
Έσοδα 0.243 0.297 0.211 0.104 0.492
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.543 22.645 23.418 22.517 20.191
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.205 5.46 5.785 5.106 4.617
Έρευνα & Ανάπτυξη 14.338 17.185 17.633 17.411 15.574
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Λειτουργικά Έσοδα -19.3 -22.348 -23.207 -22.413 -19.699
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.713 -0.688 -0.681 -0.692 -0.705
Άλλο, Καθαρό -0.003 -0.006 -0.001 0.02 0.132
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Καθαρά Κέρδη -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.016 -23.042 -23.889 -23.085 -20.272
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 35.9841 39.6926 42.5386 42.5776 42.5995
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.55625 -0.58051 -0.56158 -0.54219 -0.47587
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.55625 -0.58051 -0.56158 -0.54219 -0.47587
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.363 28.551 76.243 73.279 48.721 42.311
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.728 28.456 76.086 71.241 46.222 38.474
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.728 28.456 76.086 71.241 46.222 38.474
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.497 0.045 0.005
Prepaid Expenses 0.138 0.05 0.152 2.038 2.499 3.583
Total Assets 4.99 30.747 85.325 82.306 59.344 50.137
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.513 1.975 4.693 6.742 8.462 5.665
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.628 2.406 5.914 9.281 11.955 11.136
Accumulated Depreciation, Total -0.115 -0.431 -1.221 -2.539 -3.493 -5.471
Other Long Term Assets, Total 0.114 0.221 4.389 2.285 2.161 2.161
Total Current Liabilities 1.21 3.854 11.301 10.377 16.659 29.682
Accounts Payable 0.872 0.864 3.442 2.016 5.389 5.67
Accrued Expenses 0.25 2.615 7.406 7.086 7.356 6.686
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.104 0.091 0.068 2.634 16.144
Other Current Liabilities, Total 0.088 0.271 0.362 1.207 1.28 1.182
Total Liabilities 6.251 21.932 28.343 33.423 38.848 39.53
Total Long Term Debt 4.951 14.81 14.831 20.391 18.375 5.55
Long Term Debt 4.951 14.81 14.831 20.391 18.375 5.55
Other Liabilities, Total 0.09 3.268 2.211 2.655 3.814 4.298
Total Equity -1.261 8.815 56.982 48.883 20.496 10.607
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 15.655 52.494 153.226
Common Stock 0.009 0.005 0.006 0.03 0.036 0.043
Additional Paid-In Capital 0 0.8 9.978 241.412 294.639 375.031
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -16.925 -44.484 -106.228 -192.559 -274.179 -364.467
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4.99 30.747 85.325 82.306 59.344 50.137
Total Common Shares Outstanding 29.3948 29.3948 29.3948 30.1278 36.0228 42.596
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 48.721 95.032 74.603 58.304 42.311
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.222 92.362 71.979 55.657 38.474
Μετρητά & Ισοδύναμα 46.222 92.362 71.979 55.657 38.474
Prepaid Expenses 2.499 2.67 2.624 2.647 3.583
Total Assets 59.344 105.026 84.29 67.804 50.137
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8.462 7.833 7.526 7.339 5.665
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.955 11.889 12.165 12.482 11.136
Accumulated Depreciation, Total -3.493 -4.056 -4.639 -5.143 -5.471
Other Long Term Assets, Total 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161
Total Current Liabilities 16.659 12.873 12.269 19.261 29.682
Accounts Payable 5.389 2.412 2.695 3.559 5.67
Accrued Expenses 7.356 4.403 5.014 8.681 6.686
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.634 4.759 3.667 6.384 16.144
Other Current Liabilities, Total 1.28 1.299 0.893 0.637 1.182
Total Liabilities 38.848 33.252 34.024 38.604 39.53
Total Long Term Debt 18.375 16.433 17.677 15.132 5.55
Long Term Debt 18.375 16.433 17.677 15.132 5.55
Other Liabilities, Total 3.814 3.946 4.078 4.211 4.298
Total Equity 20.496 71.774 50.266 29.2 10.607
Common Stock 0.036 0.042 0.043 0.043 0.043
Additional Paid-In Capital 294.639 368.953 371.333 373.352 375.031
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -274.179 -297.221 -321.11 -344.195 -364.467
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 59.344 105.026 84.29 67.804 50.137
Total Common Shares Outstanding 36.0228 42.4832 42.5714 42.5801 42.596
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.685 -27.559 -61.744 -86.331 -81.62 -90.288
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.35 -22.495 -46.316 -75.796 -61.518 -77.094
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.099 0.316 0.792 1.318 1.823 2.358
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.18 0.738 8.14 10.433 13.728 11.099
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.125 0.343 0.943 0.881 1.925 2.133
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.056 4.01 6.496 -1.216 4.551 -0.263
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.195 -1.406 -3.002 -3.586 -4.024 -0.691
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.195 -1.406 -3.002 -3.586 -4.024 -1.129
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.934 49.736 98.907 74.642 40.399 70.037
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 -1.84 -1.158 -0.079 -0.359
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.993 39.86 100.852 68.391 40.546 70.396
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4.941 9.876 -0.105 7.409 -0.068 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.389 25.835 49.589 -4.74 -25.143 -7.748
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.438
Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -81.62 -23.042 -46.931 -70.016 -90.288
Cash From Operating Activities -61.518 -23.974 -44.057 -59.934 -77.094
Cash From Operating Activities 1.823 0.577 1.16 1.754 2.358
Non-Cash Items 13.728 4.603 7.146 9.331 11.099
Cash Interest Paid 1.925 0.526 1.064 1.601 2.133
Changes in Working Capital 4.551 -6.112 -5.432 -1.003 -0.263
Cash From Investing Activities -4.024 -0.03 -0.262 -0.693 -0.691
Capital Expenditures -4.024 -0.03 -0.262 -0.693 -1.129
Cash From Financing Activities 40.399 70.144 70.076 70.062 70.037
Financing Cash Flow Items -0.079 -0.186 -0.31 -0.329 -0.359
Issuance (Retirement) of Stock, Net 40.546 70.33 70.386 70.391 70.396
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.068 0 0 0
Net Change in Cash -25.143 46.14 25.757 9.435 -7.748
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.438
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Trustees of Columbia University in the City of New York Investment Advisor 0.3523 150150 0 2021-09-30 LOW
Menichella (Daniel L.) Individual Investor 0.2996 127700 107700 2022-03-31 MED
Duke (William E. Jr.) Individual Investor 0.1598 68115 68115 2022-03-31 LOW
Korn (Jerald) Individual Investor 0.1215 51803 51803 2022-03-31
Melas-Kyriazi (Theo) Individual Investor 0.0782 33333 0 2022-03-31 LOW
Quinn (Anthony G) Individual Investor 0.0741 31603 0 2022-03-31 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0334 14235 14235 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.0244 10387 10387 2022-12-31 MED
Amalgamated Financial Corp. Investment Advisor 0.0077 3266 3266 2022-03-31
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0027 1139 -148 2022-09-30 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.002 854 0 2021-09-30 LOW
Carroll Financial Associates, Inc. Investment Advisor 0.0008 339 0 2021-12-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Kaleido Biosciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Kaleido Biosciences, Inc.

Η Kaleido Biosciences, Inc. είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οργάνου του μικροβιώματος για τη θεραπεία ασθενειών και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Οι μεταβολικές θεραπείες του μικροβιώματος (MMTs) της έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν τη λειτουργία και την κατανομή των υπαρχόντων μικροβίων του μικροβιώματος, προκειμένου να μειώσουν ή να αυξήσουν την παραγωγή μεταβολιτών σε ορισμένα βακτήρια της κοινότητας του μικροβιώματος. Η Εταιρεία προωθεί επίσης έναν ευρύ αγωγό υποψήφιων MMT με δυνατότητα αντιμετώπισης ποικίλων ασθενειών και παθήσεων με ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ανακάλυψης και ανάπτυξής της για τη μελέτη MMTs σε δείγματα μικροβιώματος για την ταχεία προώθηση υποψηφίων MMTs σε κλινικές μελέτες σε υγιή άτομα και ασθενείς. Το KB195 της είναι ο επικεφαλής υποψήφιος MMT για ανάπτυξη στη θεραπεία ασθενών με διαταραχές του κύκλου της ουρίας. Η εταιρεία διεξάγει κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ στο πλαίσιο αίτησης για τη χορήγηση νέου ερευνητικού φαρμάκου (Investigational New Drug Application - IND).

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

18 Crosby Dr
BEDFORD
MASSACHUSETTS 01730-1402
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.47 Price
-1.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,607.40 Price
+1.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,737.00 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
-0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου