Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Kaleido Biosciences, Inc. - KLDO CFD

0.38
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.39
Άνοιγμα* 0.4
Μεταβολή 1 έτους* 2.56%
Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.45
Εύρος 52 εβδ. 0.00-1.92
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 26.79K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 306.37K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8,520.00
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.62M
Έσοδα 1.10M
EPS -2.16
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.47
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Apr 14, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Apr 13, 2022 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.47 0.38
Apr 8, 2022 0.40 -0.24 -37.50% 0.64 0.64 0.38
Apr 7, 2022 1.46 -0.01 -0.68% 1.47 1.55 1.42
Apr 6, 2022 1.46 -0.02 -1.35% 1.48 1.48 1.42
Apr 5, 2022 1.50 -0.09 -5.66% 1.59 1.62 1.48
Apr 4, 2022 1.59 -0.14 -8.09% 1.73 1.73 1.54
Apr 1, 2022 1.68 0.06 3.70% 1.62 1.70 1.58
Mar 31, 2022 1.60 -0.08 -4.76% 1.68 1.72 1.55
Mar 30, 2022 1.69 -0.14 -7.65% 1.83 1.83 1.69
Mar 29, 2022 1.70 0.02 1.19% 1.68 1.77 1.60
Mar 28, 2022 1.60 -0.13 -7.51% 1.73 1.73 1.50
Mar 25, 2022 1.64 -0.10 -5.75% 1.74 1.74 1.63
Mar 24, 2022 1.74 0.00 0.00% 1.74 1.76 1.68
Mar 23, 2022 1.74 0.01 0.58% 1.73 1.81 1.73
Mar 22, 2022 1.75 0.10 6.06% 1.65 1.75 1.65
Mar 21, 2022 1.63 -0.05 -2.98% 1.68 1.68 1.55
Mar 18, 2022 1.67 0.14 9.15% 1.53 1.71 1.53
Mar 17, 2022 1.56 0.14 9.86% 1.42 1.57 1.42
Mar 16, 2022 1.42 0.04 2.90% 1.38 1.42 1.31

Kaleido Biosciences, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1.104 0.975 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 88.771 79.849 87.24 60.683 27.03
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.968 23.882 22.428 18.621 6.038
Έρευνα & Ανάπτυξη 67.803 55.967 64.232 42.062 20.992
Λειτουργικά Έσοδα -87.667 -78.874 -87.24 -60.683 -27.03
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.766 -2.553 0.968 -0.805 -0.512
Άλλο, Καθαρό 0.145 -0.193 -0.059 -0.256 -0.017
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Καθαρά Κέρδη -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 41.86 33.4502 25.7033 29.3948 29.3948
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.1569 -2.44004 -3.35876 -2.10051 -0.93755
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.1569 -2.44004 -3.33619 -2.10051 -0.93755
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.58
Έσοδα 1.104 0.975
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 0.492 0.104 0.211 0.297 0.243
Έσοδα 0.492 0.104 0.211 0.297 0.243
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20.191 22.517 23.418 22.645 19.543
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.617 5.106 5.785 5.46 5.205
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.574 17.411 17.633 17.185 14.338
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Λειτουργικά Έσοδα -19.699 -22.413 -23.207 -22.348 -19.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.705 -0.692 -0.681 -0.688 -0.713
Άλλο, Καθαρό 0.132 0.02 -0.001 -0.006 -0.003
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Καθαρά Κέρδη -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.5995 42.5776 42.5386 39.6926 35.9841
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.47587 -0.54219 -0.56158 -0.58051 -0.55625
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.47587 -0.54219 -0.56158 -0.58051 -0.55625
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 42.311 48.721 73.279 76.243 28.551
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.474 46.222 71.241 76.086 28.456
Μετρητά & Ισοδύναμα 38.474 46.222 71.241 76.086 28.456
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.005 0.045
Prepaid Expenses 3.583 2.499 2.038 0.152 0.05
Total Assets 50.137 59.344 82.306 85.325 30.747
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.665 8.462 6.742 4.693 1.975
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.136 11.955 9.281 5.914 2.406
Accumulated Depreciation, Total -5.471 -3.493 -2.539 -1.221 -0.431
Other Long Term Assets, Total 2.161 2.161 2.285 4.389 0.221
Total Current Liabilities 29.682 16.659 10.377 11.301 3.854
Accounts Payable 5.67 5.389 2.016 3.442 0.864
Accrued Expenses 6.686 7.356 7.086 7.406 2.615
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 16.144 2.634 0.068 0.091 0.104
Other Current Liabilities, Total 1.182 1.28 1.207 0.362 0.271
Total Liabilities 39.53 38.848 33.423 28.343 21.932
Total Long Term Debt 5.55 18.375 20.391 14.831 14.81
Long Term Debt 5.55 18.375 20.391 14.831 14.81
Other Liabilities, Total 4.298 3.814 2.655 2.211 3.268
Total Equity 10.607 20.496 48.883 56.982 8.815
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 153.226 52.494
Common Stock 0.043 0.036 0.03 0.006 0.005
Additional Paid-In Capital 375.031 294.639 241.412 9.978 0.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -364.467 -274.179 -192.559 -106.228 -44.484
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.137 59.344 82.306 85.325 30.747
Total Common Shares Outstanding 42.596 36.0228 30.1278 29.3948 29.3948
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 42.311 58.304 74.603 95.032 48.721
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.474 55.657 71.979 92.362 46.222
Μετρητά & Ισοδύναμα 38.474 55.657 71.979 92.362 46.222
Prepaid Expenses 3.583 2.647 2.624 2.67 2.499
Total Assets 50.137 67.804 84.29 105.026 59.344
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.665 7.339 7.526 7.833 8.462
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.136 12.482 12.165 11.889 11.955
Accumulated Depreciation, Total -5.471 -5.143 -4.639 -4.056 -3.493
Other Long Term Assets, Total 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161
Total Current Liabilities 29.682 19.261 12.269 12.873 16.659
Accounts Payable 5.67 3.559 2.695 2.412 5.389
Accrued Expenses 6.686 8.681 5.014 4.403 7.356
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 16.144 6.384 3.667 4.759 2.634
Other Current Liabilities, Total 1.182 0.637 0.893 1.299 1.28
Total Liabilities 39.53 38.604 34.024 33.252 38.848
Total Long Term Debt 5.55 15.132 17.677 16.433 18.375
Long Term Debt 5.55 15.132 17.677 16.433 18.375
Other Liabilities, Total 4.298 4.211 4.078 3.946 3.814
Total Equity 10.607 29.2 50.266 71.774 20.496
Common Stock 0.043 0.043 0.043 0.042 0.036
Additional Paid-In Capital 375.031 373.352 371.333 368.953 294.639
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -364.467 -344.195 -321.11 -297.221 -274.179
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.137 67.804 84.29 105.026 59.344
Total Common Shares Outstanding 42.596 42.5801 42.5714 42.4832 36.0228
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -77.094 -61.518 -75.796 -46.316 -22.495
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.358 1.823 1.318 0.792 0.316
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.099 13.728 10.433 8.14 0.738
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.133 1.925 0.881 0.943 0.343
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.263 4.551 -1.216 6.496 4.01
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.691 -4.024 -3.586 -3.002 -1.406
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.129 -4.024 -3.586 -3.002 -1.406
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 70.037 40.399 74.642 98.907 49.736
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.359 -0.079 -1.158 -1.84 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 70.396 40.546 68.391 100.852 39.86
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.068 7.409 -0.105 9.876
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.748 -25.143 -4.74 49.589 25.835
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.438
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -90.288 -70.016 -46.931 -23.042 -81.62
Cash From Operating Activities -77.094 -59.934 -44.057 -23.974 -61.518
Cash From Operating Activities 2.358 1.754 1.16 0.577 1.823
Non-Cash Items 11.099 9.331 7.146 4.603 13.728
Cash Interest Paid 2.133 1.601 1.064 0.526 1.925
Changes in Working Capital -0.263 -1.003 -5.432 -6.112 4.551
Cash From Investing Activities -0.691 -0.693 -0.262 -0.03 -4.024
Capital Expenditures -1.129 -0.693 -0.262 -0.03 -4.024
Cash From Financing Activities 70.037 70.062 70.076 70.144 40.399
Financing Cash Flow Items -0.359 -0.329 -0.31 -0.186 -0.079
Issuance (Retirement) of Stock, Net 70.396 70.391 70.386 70.33 40.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 -0.068
Net Change in Cash -7.748 9.435 25.757 46.14 -25.143
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.438
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Menichella (Daniel L.) Individual Investor 0.2996 127700 107700 2022-03-31 MED
Duke (William E. Jr.) Individual Investor 0.1598 68115 68115 2022-03-31 LOW
Korn (Jerald) Individual Investor 0.1215 51803 51803 2022-03-31
Melas-Kyriazi (Theo) Individual Investor 0.0782 33333 0 2022-03-31 LOW
Quinn (Anthony G) Individual Investor 0.0741 31603 0 2022-03-31 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0334 14235 14235 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.0244 10387 0 2023-02-28 MED
Amalgamated Financial Corp. Investment Advisor 0.0077 3266 3266 2022-03-31
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0027 1139 -148 2022-09-30 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.002 854 0 2021-09-30 LOW
Carroll Financial Associates, Inc. Investment Advisor 0.0008 339 0 2021-12-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Kaleido Biosciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Kaleido Biosciences, Inc.

Η Kaleido Biosciences, Inc. είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οργάνου του μικροβιώματος για τη θεραπεία ασθενειών και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Οι μεταβολικές θεραπείες του μικροβιώματος (MMTs) της έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν τη λειτουργία και την κατανομή των υπαρχόντων μικροβίων του μικροβιώματος, προκειμένου να μειώσουν ή να αυξήσουν την παραγωγή μεταβολιτών σε ορισμένα βακτήρια της κοινότητας του μικροβιώματος. Η Εταιρεία προωθεί επίσης έναν ευρύ αγωγό υποψήφιων MMT με δυνατότητα αντιμετώπισης ποικίλων ασθενειών και παθήσεων με ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ανακάλυψης και ανάπτυξής της για τη μελέτη MMTs σε δείγματα μικροβιώματος για την ταχεία προώθηση υποψηφίων MMTs σε κλινικές μελέτες σε υγιή άτομα και ασθενείς. Το KB195 της είναι ο επικεφαλής υποψήφιος MMT για ανάπτυξη στη θεραπεία ασθενών με διαταραχές του κύκλου της ουρίας. Η εταιρεία διεξάγει κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ στο πλαίσιο αίτησης για τη χορήγηση νέου ερευνητικού φαρμάκου (Investigational New Drug Application - IND).

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

18 Crosby Dr
BEDFORD
MASSACHUSETTS 01730-1402
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.36 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.43 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00353

Gold

1,981.28 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,708.50 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου