Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Kala Pharma - KALA CFD

  10.45
  0.57%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.51
  Άνοιγμα* 10.19
  Μεταβολή 1 έτους* 2512.82%
  Εύρος ημέρας* 10.19 - 10.45
  Εύρος 52 εβδ. 0.17-2.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.21M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.64M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 73.21M
  Έσοδα 8.40M
  EPS -1.95
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 14, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 21, 2023 10.45 0.26 2.55% 10.19 10.45 10.19
  Sep 20, 2023 10.51 0.11 1.06% 10.40 10.51 10.40
  Sep 19, 2023 10.47 0.03 0.29% 10.44 10.61 10.44
  Sep 18, 2023 10.40 -0.18 -1.70% 10.58 10.58 10.40
  Sep 15, 2023 10.58 0.13 1.24% 10.45 10.76 10.43
  Sep 14, 2023 10.43 -0.67 -6.04% 11.10 11.21 10.43
  Sep 13, 2023 11.10 -0.10 -0.89% 11.20 11.49 10.95
  Sep 12, 2023 11.20 0.08 0.72% 11.12 11.35 11.12
  Sep 11, 2023 11.13 0.11 1.00% 11.02 11.15 11.02
  Sep 8, 2023 11.02 -0.63 -5.41% 11.65 11.65 11.00
  Sep 7, 2023 11.63 -0.24 -2.02% 11.87 11.95 11.63
  Sep 6, 2023 11.75 0.02 0.17% 11.73 11.86 11.70
  Sep 5, 2023 11.60 -1.35 -10.42% 12.95 12.95 11.55
  Sep 1, 2023 13.07 -0.13 -0.98% 13.20 13.24 13.01
  Aug 31, 2023 13.29 0.02 0.15% 13.27 13.47 13.27
  Aug 30, 2023 13.42 0.23 1.74% 13.19 13.49 13.19
  Aug 29, 2023 13.35 0.03 0.23% 13.32 13.38 13.32
  Aug 28, 2023 13.32 0.03 0.23% 13.29 13.46 13.19
  Aug 25, 2023 13.45 0.26 1.97% 13.19 13.49 13.19
  Aug 24, 2023 13.19 -0.48 -3.51% 13.67 13.81 13.19

  Kala Pharma Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 11.24 6.362 6.074 0 0
  Έσοδα 11.24 6.362 6.074 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 145.569 102.593 94.298 65.111 39.875
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 105.061 81.068 65.015 35.431 10.867
  Έρευνα & Ανάπτυξη 38.132 18.352 27.275 29.29 29.008
  Λειτουργικά Έσοδα -134.329 -96.231 -88.224 -65.111 -39.875
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.276 -8.096 -6.123 -1.627 -2.336
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Καθαρά Κέρδη -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.2028 52.3775 34.2098 26.7539 6.90324
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.1871 -1.99183 -2.7579 -2.49451 -6.11467
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.12446 -1.99183 -2.7579 -2.47994 -6.11467
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.084 0 0.39
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.097 3.173 2.008
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.143 3.189 4.066
  Other Operating Expenses, Total -5.805
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 1.372 1.856 3.067 3.051 3.266
  Έσοδα 1.372 1.856 3.067 3.051 3.266
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.775 1.418 0.908 1.016 0.755
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.597 0.438 2.159 2.035 2.511
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32.286 47.36 29.138 37.491 31.58
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.982 24.027 25.349 27.986 27.699
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.466 29.031 2.881 3.094 3.126
  Λειτουργικά Έσοδα -30.914 -45.504 -26.071 -34.44 -28.314
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.027 -2.064 -2.056 -2.058 -2.098
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Καθαρά Κέρδη -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.941 -47.568 -28.127 -36.498 -30.412
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 73.6408 69.5132 65.0505 64.5545 61.6559
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44732 -0.6843 -0.43239 -0.56538 -0.49325
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.44732 -0.70316 -0.43239 -0.48181 -0.49325
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.311 0 5.395
  Other Operating Expenses, Total 0.063 -5.805
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 124.366 171.379 105.484 177.028 115.213
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 92.136 153.54 85.449 170.898 114.565
  Μετρητά 92.136 77.264 85.449 170.898 114.565
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.307 1.807 1.605 0.532 0.648
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.829 0.949 0.684 0.477
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 139.427 221.606 154.323 220.966 116.546
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.021 31.019 32.479 31.732 1.199
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6.882 34.443 34.995 33.55
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.861 -3.424 -2.516 -1.818
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.04 19.208 16.36 12.206 0.134
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.422 22.225 24.774 17.01 14.872
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.899 1.724 2.518 5.446 1.202
  Δεδουλευμένα Έξοδα 21.697 20.501 22.256 11.564 7.003
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 6.667
  Σύνολο Οφειλών 122.623 121.611 124.631 115.988 26.867
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 78.929 72.243 71.184 70.226 11.987
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 78.929 72.243 71.184 70.226 11.987
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.272 27.143 28.673 28.752 0.008
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.804 99.995 29.692 104.978 89.679
  Redeemable Preferred Stock 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.066 0.059 0.036 0.034 0.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 559.126 499.715 325.112 306.053 224.025
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -542.388 -399.783 -295.456 -201.109 -134.371
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 139.427 221.606 154.323 220.966 116.546
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 65.5003 58.9154 36.0863 33.8631 24.5383
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.455 9.854 13.098 1.026
  Συνολικό Απόθεμα 8.639 5.229 4.648 4.095
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 15.345 9.604 11.563
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 76.276
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0.004
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.826
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 98.255 124.366 149.086 171.72 179.065
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 70.162 92.136 124.503 149.635 155.985
  Μετρητά 65.17 92.136 124.503 144.635 127.97
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.992 0 0 5 28.015
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.02 15.345 12.63 11.859 12.206
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.02 15.345 12.63 11.859 12.206
  Συνολικό Απόθεμα 10.531 8.639 7.708 8.046 8.241
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.542 5.293 4.245 2.18 2.633
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 111.574 139.427 193.814 215.464 229.827
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.089 4.021 30.481 31.369 31.584
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.23 11.04 14.247 12.375 19.178
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 32.758 37.422 27.195 26.076 19.989
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.218 4.899 5.845 2.844 2.855
  Δεδουλευμένα Έξοδα 21.864 21.697 21.35 23.232 17.134
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 116.858 122.623 132.345 131.194 120.035
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.361 78.929 78.491 78.055 72.521
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.361 78.929 78.491 78.055 72.521
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.739 6.272 26.659 27.063 27.525
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -5.284 16.804 61.469 84.27 109.792
  Κοινή Μετοχή 0.073 0.066 0.065 0.065 0.064
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 569.974 559.126 556.224 550.898 539.92
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -575.329 -542.388 -494.82 -466.693 -430.195
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.002 0 0 0 0.003
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 111.574 139.427 193.814 215.464 229.827
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 72.594 65.5003 65.0852 64.7702 63.8051
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.953
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.861
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.676 10.826
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -142.605 -104.327 -94.347 -66.738 -42.211
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -108.235 -90.694 -92.72 -54.121 -34.098
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.975 0.912 0.843 0.352 0.287
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 44.011 16.294 12.722 9.882 5.526
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.837 7.528 7.522 3.041 0.863
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.616 -3.573 -11.938 2.383 2.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 70.803 -78.209 -1.335 -1.578 -0.48
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.886 -1.942 -1.335 -1.578 -0.48
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 42.554 160.628 8.982 124.104 103.696
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.25
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 42.817 160.66 9.012 71.296 97.057
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.263 -0.032 -0.03 52.808 8.889
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.122 -8.275 -85.073 68.405 69.118
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 71.689 -76.267
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -32.941 -142.605 -95.037 -66.91 -30.412
  Cash From Operating Activities -24.089 -108.235 -80.331 -54.248 -32.64
  Cash From Operating Activities 0.157 0.975 0.763 0.504 0.248
  Non-Cash Items 3.479 44.011 21.534 16.592 5.519
  Cash Interest Paid 1.603 6.837 5.2 3.03 1.851
  Changes in Working Capital 5.216 -10.616 -7.591 -4.434 -7.995
  Cash From Investing Activities -5.073 70.803 75.426 70.705 48.031
  Capital Expenditures -0.081 -0.886 -0.874 -0.545 -0.219
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4.992 71.689 76.3 71.25 48.25
  Cash From Financing Activities 0.154 42.554 42.394 41.164 35.315
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.163 42.817 42.648 41.409 35.324
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.009 -0.263 -0.254 -0.245 -0.009
  Net Change in Cash -29.008 5.122 37.489 57.621 50.706

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Kala Pharma Company profile

  Σχετικά με την Kala Pharma

  Η Kala Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία θεραπειών για ασθένειες του οφθαλμού. Το υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας περιλαμβάνει το EYSUVIS (οφθαλμικό εναιώρημα εβονικής λοτεπρεδνόλης) 0,25% και το INVELTYS (οφθαλμικό εναιώρημα εβονικής λοτεπρεδνόλης) 1%. Το EYSUVIS της (loteprednol etabonate ophthalmic suspension) 0,25%, είναι μια βραχυπρόθεσμη (έως δύο εβδομάδες) θεραπεία των σημείων και των συμπτωμάτων της ξηροφθαλμικής νόσου. Το INVELTYS (loteprednol etabonate οφθαλμικό εναιώρημα) 1%, είναι ένα τοπικό οφθαλμικό στεροειδές δύο φορές την ημέρα για τη θεραπεία της μετεγχειρητικής φλεγμονής και του πόνου μετά από οφθαλμική χειρουργική επέμβαση. Η τεχνολογία AMPPLIFY της Εταιρείας χρησιμοποιεί νανοσωματίδια επιλεκτικού μεγέθους που το καθένα έχει μια ιδιόκτητη επικάλυψη. Τα Προγράμματα Προκλινικής Ανάπτυξης της περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα rTKI για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (KPI-285/KPI-286), το Πρόγραμμα SEGRM και το Πρόγραμμα επιφανειακά στοχευμένων στεροειδών (KPI-333).

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  1167 Massachusetts Avenue
  02476

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0353%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0573%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου