Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές K+S - SDF CFD

19.125
1.73%
0.070
Χαμηλό: 18.865
Υψηλό: 19.18
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 15:30

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.070
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

K&S AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.75
Άνοιγμα* 19
Μεταβολή 1 έτους* -33.47%
Εύρος ημέρας* 18.865 - 19.18
Εύρος 52 εβδ. 17.52-36.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.72M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.61B
Αναλογία P/E 2.39
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 191.40M
Έσοδα 5.68B
EPS 7.88
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.30504
Beta 0.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 18.750 -0.025 -0.13% 18.775 19.035 18.675
Mar 27, 2023 18.600 -0.685 -3.55% 19.285 19.385 18.280
Mar 24, 2023 19.000 0.040 0.21% 18.960 19.130 18.645
Mar 23, 2023 19.300 0.220 1.15% 19.080 19.390 18.855
Mar 22, 2023 19.185 -0.985 -4.88% 20.170 20.260 19.130
Mar 21, 2023 20.250 0.675 3.45% 19.575 20.350 19.455
Mar 20, 2023 19.150 0.060 0.31% 19.090 19.320 18.340
Mar 17, 2023 19.390 -0.530 -2.66% 19.920 20.040 19.355
Mar 16, 2023 19.875 -0.915 -4.40% 20.790 20.870 19.455
Mar 15, 2023 20.450 -1.030 -4.80% 21.480 22.330 20.410
Mar 14, 2023 21.420 0.940 4.59% 20.480 21.620 19.830
Mar 13, 2023 20.410 -0.990 -4.63% 21.400 21.460 20.170
Mar 10, 2023 20.950 0.090 0.43% 20.860 21.110 20.580
Mar 9, 2023 21.220 -0.440 -2.03% 21.660 22.070 21.120
Mar 8, 2023 21.580 0.230 1.08% 21.350 21.720 21.240
Mar 7, 2023 21.590 -0.310 -1.42% 21.900 22.060 21.540
Mar 6, 2023 22.270 -0.150 -0.67% 22.420 22.480 21.950
Mar 3, 2023 22.430 0.110 0.49% 22.320 22.835 22.320
Mar 2, 2023 22.280 -0.150 -0.67% 22.430 22.490 21.960
Mar 1, 2023 22.650 -0.175 -0.77% 22.825 22.865 22.440

K+S Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 5676.6 3213.1 2432.1 2549.7 4039.1
Έσοδα 5676.6 3213.1 2432.1 2549.7 4039.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3219.3 682.3 4158.9 2210.2 3437.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 2457.3 2530.8 -1726.8 339.5 601.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3677 696.1 4325.5 2469 3873.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 186.3 175.9 197.1 172 349.9
Έρευνα & Ανάπτυξη
Depreciation / Amortization 5.1 4.2 5.2 5.9 3.5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 324.3 46.3 -37 18.8 -21.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.4 -215 -34 -16.7 7
Other Operating Expenses, Total -65.4 2.4 35.3 78.8 96.6
Λειτουργικά Έσοδα 1999.6 2517 -1893.4 80.7 165.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 117.1 -8.9 -94.7 -73.3 -84.2
Άλλο, Καθαρό 18 -82.3 -11 39 -28
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2134.7 2425.8 -1999.1 46.4 53.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1508.3 2134.3 -1890.9 27.3 42.2
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.1 0 -0.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1508.3 2134.3 -1891 27.3 42.1
Καθαρά Κέρδη 1508.3 2944.6 -1715 88.9 42.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1508.3 2134.2 -1890.8 27.3 42.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1508.3 2944.5 -1714.8 88.9 42.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1508.3 2944.5 -1714.8 88.9 42.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.88036 11.1505 -9.87879 0.14263 0.21996
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 0.2 0 0.04 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.90767 1.83637 -3.69666 0.11466 0.24902
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 810.3 176 61.6
Total Adjustments to Net Income -0.1 0.2
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 1484.4 1469.9 1509.9 1212.3 1069.4
Έσοδα 1484.4 1469.9 1509.9 1212.3 1069.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 892.3 816.4 802.9 707.5 565.6
Ακαθάριστο Εισόδημα 592.1 653.5 707 504.8 503.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 786.5 1085.7 1012.6 792.2 397.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.8 39.6 45.2 49.7 59.1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -226.9 213.2 132.4 18.5 19.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6.5 1.9 6.1 0 -0.4
Other Operating Expenses, Total 75.8 14.6 26 16.5 -246.1
Λειτουργικά Έσοδα 697.9 384.2 497.3 420.1 671.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 65.4 5.1 24.4 12.8 -50.4
Άλλο, Καθαρό 8.4 10 0.9 8.2 4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 771.7 399.3 522.6 441.1 625.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 544.8 282.3 370.3 311 498.4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 544.8 282.3 370.3 311 498.4
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 -11.2
Καθαρά Κέρδη 544.8 282.3 370.3 311 487.2
Total Adjustments to Net Income -0.1 -0.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 544.8 282.3 370.3 310.9 498.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 544.8 282.3 370.3 310.9 487.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 544.8 282.3 370.3 310.9 487.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191.4 192.041 191.4 191.4 191.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.84639 1.47 1.93469 1.62435 2.60345
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 0 0 0 0.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.82242 1.47699 1.95727 1.62435 2.3391
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1911.5 3911.9 2132.6 2015 1895.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 709 353 474.8 265 301.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 390.8 142.3 321.8 167.6 182.6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 318.2 210.7 153 97.4 119
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 706 412 868.7 1058.5 902.5
Accounts Receivable - Trade, Net 569.5 272.7 724.7 836.7 714.9
Total Inventory 496.5 483.5 789.3 691.5 690.9
Total Assets 8736.2 8387.4 10592.2 9966.2 9754.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6406.5 4109.9 7210 6687.9 6692.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10295.8 9395.2 11031.3 10170.9 9952.9
Accumulated Depreciation, Total -3889.4 -5285.3 -3821.1 -3482.8 -3260.3
Goodwill, Net 13.7 13.7 712.4 693.2 672.7
Intangibles, Net 66.2 69.5 286.1 289.1 290.1
Long Term Investments 282.8 86.4 125.5 138.7 79.2
Note Receivable - Long Term 25.3 19.9 30.2 49.9 29.4
Other Long Term Assets, Total 30.2 176.1 95.4 92.4 95.3
Total Current Liabilities 995.5 2737 1376 1293.7 1353.5
Accounts Payable 186.9 187.3 241.3 239.7 288.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 212.8 1337.7 525.9 541.9 569.9
Other Current Liabilities, Total 595.8 1212 608.8 512.1 495.2
Total Liabilities 3438.8 6166.5 6098.7 5823.7 5595.2
Total Long Term Debt 978.2 2031.5 2873 2741.4 2451.8
Long Term Debt 978.2 2031.5 2873 2741.4 2451.8
Deferred Income Tax 105.3 63.9 202.4 230.1 252.6
Minority Interest 0 1.7 1.6 1.6 1.5
Other Liabilities, Total 1359.8 1332.4 1645.7 1556.9 1535.8
Total Equity 5297.4 2220.9 4493.5 4142.5 4159.2
Common Stock 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5275.9 2292.7 4010.9 3969.9 3994.7
Unrealized Gain (Loss) 45.4 23.3 72 62.3
Other Equity, Total -215.3 -286.5 219.2 -81.1 -26.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8736.2 8387.4 10592.2 9966.2 9754.4
Total Common Shares Outstanding 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
Other Current Assets, Total 0 2663.4 -0.2 0.1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2243 1911.5 2165.6 2136.4 3969.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 753.2 709 1025 1127.5 259.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 402.6 390.8 600.4 701.1 150.8
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 350.6 318.2 424.6 426.4 108.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 931.9 706 634.4 497.6 478.9
Accounts Receivable - Trade, Net 807.8 569.5 413.9 343.1 360.4
Total Inventory 557.9 496.5 478.9 481.6 448
Other Current Assets, Total 0 0 27.3 29.7 2783.3
Total Assets 9159.7 8736.2 8466.2 7007.4 8770
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6433.7 6406.5 6046.7 4603 4420.4
Goodwill, Net 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
Intangibles, Net 150.7 66.2 65.6 64.3 78
Long Term Investments 238.3 282.8 99.7 98.9 93.5
Note Receivable - Long Term 38.4 25.3 21.4 22 17.5
Other Long Term Assets, Total 41.9 30.2 53.5 69.1 177.2
Total Current Liabilities 1128.8 995.5 1375.5 1342.4 2741.8
Accounts Payable 178 186.9 123.5 143.9 135.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 209.2 212.8 685.6 695.1 1345.7
Other Current Liabilities, Total 741.6 595.8 566.4 503.4 1260.4
Total Liabilities 3438.3 3438.8 3826.5 3649.4 6132.4
Total Long Term Debt 917.3 978.2 978.9 981 2030.3
Long Term Debt 917.3 978.2 978.9 981 2030.3
Deferred Income Tax 139.8 105.3 153 20.8 51
Minority Interest 0 0 0 1.7
Other Liabilities, Total 1252.4 1359.8 1319.1 1305.2 1307.6
Total Equity 5721.4 5297.4 4639.7 3358 2637.6
Common Stock 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5530 5106 4448.3 3166.6 2446.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9159.7 8736.2 8466.2 7007.4 8770
Total Common Shares Outstanding 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2418.8 -1893.4 224.3 165.3 327.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 326.9 433.5 639.8 308.7 310.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2268.6 431.9 379.1 305.9
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1627.4 -7.8 -13.1 102.1 -91.7
Cash Taxes Paid 121.9 19.4 45.9 99.6 36
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 132.5 119 113.6 91.6 63.5
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -464.5 66.1 -3.3 -337.8 -230.8
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2099.3 -465.7 -500 -512.7 -663.5
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -358.7 -536.4 -505.9 -514.7 -754.8
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2458 70.7 5.9 2 91.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2254.3 -79.9 11 187.3 411.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.1 0 2
Total Cash Dividends Paid 0 -7.7 -47.9 -67 -57.4
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -2.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2254.3 -72.2 58.8 254.3 469.1
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 13.3 -6.8 3.3 3.2 -17.7
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 185.2 -118.9 154.1 -13.5 41
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 420.1 2418.8 1845.1 399.5 172.7
Cash From Operating Activities 256.2 326.9 82.8 69.3 147.1
Non-Cash Items 102.7 -1627.4 -1426.7 -126.3 55
Cash Taxes Paid 16.7 121.9 73.1 73.5 4.5
Cash Interest Paid 6 132.5 106.9 86.9 10.6
Changes in Working Capital -266.6 -464.5 -335.6 -203.9 -80.6
Cash From Investing Activities -168.4 2099.3 2063 2146.1 -109.8
Capital Expenditures -150.9 -358.7 -269.6 -186.3 -112.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -17.5 2458 2332.6 2332.4 2.5
Cash From Financing Activities -82.1 -2254.3 -1740.1 -1720.3 -11.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -82.1 -2254.3 -1740.1 -1720.3 -11.8
Foreign Exchange Effects 7.1 13.3 8 19.2 7.8
Net Change in Cash 12.8 185.2 413.7 514.3 33.3
Total Cash Dividends Paid 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9553 9484538 0 2023-03-02 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 4.2032 8044833 8044833 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 3.6494 6984880 0 2023-03-02 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 3.2488 6218287 9909 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9109 5571509 -1561245 2023-01-06 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8246 5406329 23267 2023-02-28 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2152 2325891 40135 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.0968 2099256 -6345 2023-02-28 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8296 1587906 93841 2023-02-28 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6206 1187898 -23774 2022-12-31 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.6164 1179882 -125078 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.549 1050771 -65865 2023-01-31 MED
Lightman Investment Management Limited Investment Advisor 0.5303 1015000 250000 2022-11-30 HIGH
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4878 933566 80000 2023-01-31 LOW
Alken Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.4357 833967 1496 2023-01-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.4281 819318 90719 2022-06-30 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3683 704903 -10683 2023-02-28 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3664 701352 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3447 659718 -10689 2023-02-28 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.3391 648962 -5599 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

K+S Company profile

Σχετικά με την K+S

Η K&S AG είναι παραγωγός αλατιού και προμηθευτής ποτάσας με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Αλάτι, Ποτάσα και Μαγνήσιο και Συμπληρωματικές Δραστηριότητες. Ο τομέας του αλατιού περιλαμβάνει την παραγωγή και εμπορία αλατιού ποιότητας τροφίμων, βιομηχανικού αλατιού και αλατιού για χημική χρήση, αλατιού αποπάγωσης και άλμης χλωριούχου νατρίου. Ο τομέας Ποτάσας και Μαγνησίου συνδυάζει την παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων ποτάσας και ειδικών λιπασμάτων, καθώς και ενώσεων ποτάσας και μαγνησίου για τεχνικές, βιομηχανικές και φαρμακευτικές εφαρμογές. Ο τομέας Συμπληρωματικές δραστηριότητες συγκεντρώνει δραστηριότητες ανακύκλωσης, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων σε ορυχεία ποτάσας και ορυκτού άλατος και κοκκοποίησης CATSAN και THOMAS, καθώς και υπηρεσίες logistics μέσω της K+S Transport GmbH και εμπορία διαφόρων βασικών χημικών προϊόντων μέσω της Chemische Fabrik Kalk GmbH.

Industry: Agricultural Chemicals (NEC)

Bertha-von-Suttner-Straße 7
KASSEL
HESSEN 34131
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,360.00 Price
+3.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

74.04 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.53 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,720.60 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου