Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές European Opportunities Trust - EOT CFD

  8.365
  0.84%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.160
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  European Opportunities Trust PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.295
  Άνοιγμα* 8.245
  Μεταβολή 1 έτους* 11.49%
  Εύρος ημέρας* 8.215 - 8.385
  Εύρος 52 εβδ. 7.06-8.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 59.15K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.53M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 808.26M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 96.34M
  Έσοδα -77.12M
  EPS -0.86
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.41716
  Beta 1.09
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 8.295 0.000 0.00% 8.295 8.335 8.225
  Nov 28, 2023 8.345 0.020 0.24% 8.325 8.355 8.235
  Nov 27, 2023 8.375 0.000 0.00% 8.375 8.395 8.285
  Nov 24, 2023 8.365 0.020 0.24% 8.345 8.375 8.335
  Nov 23, 2023 8.355 0.030 0.36% 8.325 8.395 8.305
  Nov 22, 2023 8.375 0.030 0.36% 8.345 8.385 8.255
  Nov 21, 2023 8.325 0.020 0.24% 8.305 8.405 8.265
  Nov 20, 2023 8.365 0.020 0.24% 8.345 8.425 8.345
  Nov 17, 2023 8.385 0.110 1.33% 8.275 8.425 8.275
  Nov 16, 2023 8.295 0.060 0.73% 8.235 8.325 8.225
  Nov 15, 2023 8.215 -0.020 -0.24% 8.235 8.365 8.165
  Nov 14, 2023 8.125 0.120 1.50% 8.005 8.175 7.975
  Nov 13, 2023 7.975 -0.020 -0.25% 7.995 8.035 7.895
  Nov 10, 2023 7.975 -0.010 -0.13% 7.985 8.025 7.875
  Nov 9, 2023 7.935 0.000 0.00% 7.935 8.035 7.855
  Nov 8, 2023 7.955 0.070 0.89% 7.885 7.995 7.875
  Nov 7, 2023 7.875 -0.080 -1.01% 7.955 7.955 7.795
  Nov 6, 2023 7.925 0.050 0.63% 7.875 7.925 7.775
  Nov 3, 2023 7.775 -0.060 -0.77% 7.835 7.875 7.775
  Nov 2, 2023 7.795 0.110 1.43% 7.685 7.875 7.685

  European Opportunities Trust Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 European Opportunities Trust PLC Earnings Release
  Half Year 2024 European Opportunities Trust PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 39.156 14.52 12.72 72.842 104.27
  Έσοδα 39.156 14.52 12.72 72.842 104.27
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.262 7.949 9.587 15.308 20.47
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29.894 6.571 3.133 57.534 83.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.4 9.189 10.704 16.291 21.423
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.035 0.999 1.016 0.768 0.701
  Λειτουργικά Έσοδα 28.756 5.331 2.016 56.551 82.847
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 28.756 5.331 2.016 56.551 82.847
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Καθαρά Κέρδη 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.523 4.424 1.075 55.633 81.485
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 104.612 110.314 112.868 112.598 111.66
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2631 0.0401 0.00952 0.49408 0.72976
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.025 0.02 0.035 0.055 0.065
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2631 0.0401 0.00952 0.49408 0.72976
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.103 0.241 0.101 0.215 0.252
  Nov 2022 May 2022 Nov 2021 May 2021 Nov 2020
  Συνολικά έσοδα -0.005 -77.11 116.266 52.113 -37.593
  Έσοδα -0.005 -77.11 116.266 52.113 -37.593
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.781 4.452 4.913 4.157 4.033
  Ακαθάριστο Εισόδημα -4.786 -81.562 111.353 47.956 -41.626
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.27 4.91 5.49 4.693 4.496
  Other Operating Expenses, Total 0.489 0.458 0.577 0.536 0.463
  Λειτουργικά Έσοδα -5.275 -82.02 110.776 47.42 -42.089
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.275 -82.02 110.776 47.42 -42.089
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Καθαρά Κέρδη -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.649 -82.84 110.363 46.633 -42.209
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 101.84 103.533 105.691 107.752 112.875
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05547 -0.80013 1.0442 0.43278 -0.37394
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.025 0 0.02 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05547 -0.80013 1.0442 0.43278 -0.37394
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.505 13.834 29.548 21.91 21.682
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.973 9.892 25.503 16.526 17.255
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.973 9.892 25.503 16.526 17.255
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.497 3.902 3.999 5.351 4.379
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.035 0.04 0.046 0.033 0.048
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 961.258 950.806 942.877 1015.16 948.439
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 951.753 936.972 913.329 993.246 926.757
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 88.641 71.817 19.96 87.674 75.244
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.226 0.099 0.035 0.232 0.159
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 85 65 15 75 60
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.407 4.791 2.929 10.658 15.085
  Σύνολο Οφειλών 88.641 71.817 19.96 87.674 75.244
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 872.617 878.989 922.917 927.482 873.195
  Κοινή Μετοχή 1.129 1.129 1.129 1.128 1.121
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 204.133 204.133 204.133 203.485 197.506
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 667.355 673.727 717.655 722.869 674.568
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 961.258 950.806 942.877 1015.16 948.439
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 102.584 106.636 112.864 112.8 112.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.008 1.927 1.996 1.784
  Nov 2022 May 2022 Nov 2021 May 2021 Nov 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.411 9.505 15.689 13.834 12.988
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.016 5.973 13.388 9.892 11.003
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.016 5.973 13.388 9.892 11.003
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.395 3.532 2.301 3.942 1.985
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 934.495 961.258 1048.75 950.806 887.147
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 929.084 951.753 1033.06 936.972 874.159
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 77.89 88.641 79.691 71.817 31.128
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 77.89 88.641 79.691 71.817 31.128
  Σύνολο Οφειλών 77.89 88.641 79.691 71.817 31.128
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 856.605 872.617 969.056 878.989 856.019
  Κοινή Μετοχή 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 204.133 204.133 204.133 204.133 204.133
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 651.343 667.355 763.794 673.727 650.757
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 934.495 961.258 1048.75 950.806 887.147
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 101.439 102.584 104.419 106.636 112.864
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.401 0.693 0.555 -7.774 7.786
  Cash Taxes Paid -1.594 -0.935 0.235 -1.019 -1.498
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.834 -0.444 -1.544 -1.101 -0.936
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5.829 2.072 1.864 -5.654 10.22
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 10.747 -22.638 74.377 -6.603 16.52
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.747 -22.638 74.377 -6.603 16.52
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -17.797 6.296 -65.64 13.654 -61.709
  Total Cash Dividends Paid -2.109 -3.891 -6.208 -7.332 -7.252
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -35.688 -39.813 0.568 5.986 3.95
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 20 50 -60 15 -58.407
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.27 0.038 -0.315 -0.006 -0.685
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.919 -15.611 8.977 -0.729 -38.088
  Nov 2022 May 2022 Nov 2021 May 2021 Nov 2020
  Cash From Operating Activities 1.745 3.401 2.339 0.693 1.604
  Cash Taxes Paid -0.578 -1.594 -0.632 -0.935 -0.062
  Cash Interest Paid -0.83 -0.834 -0.357 -0.444 -0.171
  Changes in Working Capital 3.153 5.829 3.328 2.072 1.837
  Cash From Investing Activities 14.798 10.747 14.927 -22.638 -4.019
  Other Investing Cash Flow Items, Total 14.798 10.747 14.927 -22.638 -4.019
  Cash From Financing Activities -21.109 -17.797 -13.747 6.296 -12.276
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -8.573 -35.688 -21.638 -39.813 -18.386
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -10 20 10 50 10
  Foreign Exchange Effects 0.609 -0.27 -0.023 0.038 0.191
  Net Change in Cash -3.957 -3.919 3.496 -15.611 -14.5
  Total Cash Dividends Paid -2.536 -2.109 -2.109 -3.891 -3.98
  Financing Cash Flow Items 0.09
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  1607 Capital Partners, LLC Investment Advisor 13.0327 12567384 -50000 2023-09-01 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 12.6187 12168182 1004329 2023-03-08 LOW
  City of London Investment Management Co. Ltd. Investment Advisor 6.5564 6322285 1068757 2023-06-28 LOW
  Darwall (Alexander Frederick Clifford) Individual Investor 5.502 5305572 903216 2023-04-04 LOW
  Evelyn Partners Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 5.3113 5121719 4828684 2022-05-20 LOW
  Saba Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0428 4862782 4835586 2023-09-05 HIGH
  CG Asset Management Limited Investment Advisor 0.9149 882190 0 2023-06-28 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8127 783713 -17227 2023-10-01 LOW
  Close Brothers Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.717 691411 1030 2023-10-01 LOW
  Darwall (R E C) Individual Investor 0.7042 679066 90000 2023-06-28 LOW
  Voya Investments, LLC Investment Advisor 0.689 664443 583017 2023-06-28 LOW
  Mc-Watters No 2 Childrens Trust Other Insider Investor 0.674 649935 0 2022-07-29
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6688 644886 0 2023-10-01 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5574 537496 -37560 2023-06-28 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5043 486271 0 2023-06-22 LOW
  Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Bank and Trust 0.4709 454061 0 2023-04-03 LOW
  Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4522 436056 0 2023-10-01 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3892 375348 -85852 2023-10-01 LOW
  Darwall (Diana M) Individual Investor 0.3309 319063 3871 2023-06-28 LOW
  Wallinger (John David Arnold) Individual Investor 0.2525 243500 0 2023-10-01 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Jupiter European Opportunities Company profile

  Σχετικά με την Jupiter European Opportunities Trust PLC

  Η European Opportunities Trust PLC είναι ένα επενδυτικό καταπίστευμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ασχολείται με επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Στόχος της Εταιρείας είναι να επενδύει σε τίτλους ευρωπαϊκών εταιρειών και σε γεωγραφικούς τομείς ή περιοχές, οι οποίοι προσφέρουν προοπτικές κεφαλαιακής ανάπτυξης. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας εκτείνεται σε μια σειρά από τοποθεσίες, όπως η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες. Η Εταιρεία επενδύει σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των υλικών, των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των καταναλωτικών προϊόντων διακριτικής ευχέρειας, της υγειονομικής περίθαλψης, των υπηρεσιών επικοινωνίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας πληροφοριών. Ο διαχειριστής κεφαλαίων της Εταιρείας είναι η Devon Equity Management Limited και ο διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων είναι η Fundrock Management Company.

  Industry: UK Investment Trusts

  123 Victoria Street
  LONDON
  SW1E 6DE
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου