Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές $ Jumbo - 42Rsg CFD

  0.263
  1.94%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.009
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.258
  Άνοιγμα* 0.258
  Μεταβολή 1 έτους* -14.85%
  Εύρος ημέρας* 0.253 - 0.263
  Εύρος 52 εβδ. 0.25-0.33
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.81K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 537.60K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 177.01M
  Αναλογία P/E 12.08
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 641.21M
  Έσοδα 178.76M
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.63636
  Beta 1.01
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 0.263 0.005 1.94% 0.258 0.263 0.258
  Feb 26, 2024 0.253 -0.005 -1.94% 0.258 0.258 0.253
  Feb 23, 2024 0.253 -0.005 -1.94% 0.258 0.258 0.253
  Feb 22, 2024 0.253 0.000 0.00% 0.253 0.258 0.253
  Feb 21, 2024 0.258 -0.005 -1.90% 0.263 0.263 0.258
  Feb 20, 2024 0.258 -0.005 -1.90% 0.263 0.263 0.258
  Feb 16, 2024 0.263 0.005 1.94% 0.258 0.263 0.258
  Feb 15, 2024 0.263 0.000 0.00% 0.263 0.263 0.263
  Feb 14, 2024 0.258 0.000 0.00% 0.258 0.258 0.258
  Feb 13, 2024 0.258 0.000 0.00% 0.258 0.263 0.253
  Feb 9, 2024 0.258 0.000 0.00% 0.258 0.258 0.258
  Feb 7, 2024 0.258 -0.005 -1.90% 0.263 0.263 0.258
  Feb 6, 2024 0.253 -0.010 -3.80% 0.263 0.268 0.253
  Feb 5, 2024 0.263 0.000 0.00% 0.263 0.268 0.263
  Feb 2, 2024 0.263 -0.005 -1.87% 0.268 0.268 0.263
  Feb 1, 2024 0.268 0.005 1.90% 0.263 0.268 0.263
  Jan 30, 2024 0.273 0.000 0.00% 0.273 0.273 0.273
  Jan 29, 2024 0.273 0.000 0.00% 0.273 0.273 0.273
  Jan 26, 2024 0.273 0.005 1.87% 0.268 0.273 0.263
  Jan 25, 2024 0.268 0.005 1.90% 0.263 0.268 0.263

  $ Jumbo Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 115.56 81.79 97.573 153.631 153.69
  Έσοδα 115.56 81.79 97.573 153.631 153.69
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40.58 30.819 36.84 55.69 57.098
  Ακαθάριστο Εισόδημα 74.98 50.971 60.733 97.941 96.592
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.216 96.232 107.252 138.856 140.082
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.079 39.784 47.078 66.891 67.401
  Depreciation / Amortization 17.692 19.451 17.105 5.438 4.833
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.609 1.364 0.83 0.169 0.24
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.496 -2.743 3.816 0.265 -0.415
  Other Operating Expenses, Total 9.752 7.557 1.583 10.403 10.925
  Λειτουργικά Έσοδα 0.344 -14.442 -9.679 14.775 13.608
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.019 -0.443 -0.295 -0.824 -0.115
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.363 -14.885 -9.974 13.951 13.493
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.336 -11.195 -9.87 10.855 10.617
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.245 -0.569 1.701 0.813 0.405
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.091 -11.764 -8.169 11.668 11.022
  Καθαρά Κέρδη -0.091 -11.764 -8.169 11.668 11.022
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.091 -11.764 -8.169 11.668 11.022
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.091 -11.764 -8.169 11.668 11.022
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.091 -11.764 -8.169 11.668 11.022
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 642.309 641.291 640.565 639.321 641.688
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00014 -0.01834 -0.01275 0.01825 0.01718
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.012 0.012
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00064 -0.02112 -0.00888 0.01857 0.01667
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 85.92 65.969 49.591 36.383 45.407
  Έσοδα 85.92 65.969 49.591 36.383 45.407
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.091 22.262 18.318 13.865 16.954
  Ακαθάριστο Εισόδημα 56.829 43.707 31.273 22.518 28.453
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75.959 61.205 54.011 46.945 49.287
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.101 22.957 20.806 19.45 20.334
  Depreciation / Amortization 8.521 8.6 9.092 9.825 9.626
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.061 1.171 1.428 1.233 0.131
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.019 -0.027 -0.469 -1.019 -1.724
  Other Operating Expenses, Total 6.166 6.242 4.836 3.591 3.966
  Λειτουργικά Έσοδα 9.961 4.764 -4.42 -10.562 -3.88
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.005 0.019 0 -0.099 -0.344
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.966 4.783 -4.42 -10.661 -4.224
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.986 4.1 -4.436 -6.935 -4.26
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.045 0.284 -0.039 -0.541 -0.028
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.941 4.384 -4.475 -7.476 -4.288
  Καθαρά Κέρδη 7.941 4.384 -4.475 -7.476 -4.288
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.941 4.384 -4.475 -7.476 -4.288
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.941 4.384 -4.475 -7.476 -4.288
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.941 4.384 -4.475 -7.476 -4.288
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 641.967 642.298 642.32 641.501 641.081
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01237 0.00683 -0.00697 -0.01165 -0.00669
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01239 0.00679 -0.00744 -0.01269 -0.00844
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.476 43.133 41.635 62.828 60.278
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35.027 29.309 28.088 47.007 47.019
  Μετρητά & Ισοδύναμα 17.014 20.462 27.745 46.575 46.583
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.013 8.847 0.343 0.432 0.436
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.031 4.23 4.765 6.897 3.826
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.687 1.479 2.589 2.633 2.316
  Συνολικό Απόθεμα 2.73 2.289 2.406 1.714 1.542
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.084 2.694 1.816 2.744 3.336
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.604 4.611 4.56 4.466 4.555
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 107.111 101.964 96.002 90.334 87.96
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 47.479 47.177 46.862 21.764 20.811
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 130.27 114.433 101.399 50.276 47.71
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -82.791 -67.256 -54.537 -28.512 -26.899
  Υπεραξία, Καθαρό 3.405 3.466 1.621 0.782 0.782
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.685 0.718 0.455 0.238 0.238
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.885 3.689 4.612 4.722 5.851
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 32.754 29.613 24.886 17.987 18.151
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.203 1.35 2.048 4.142 4.207
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.606 3.695 3.323 6.122 6.425
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15.35 15.067 13.351
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.595 9.501 6.164 7.723 7.519
  Σύνολο Οφειλών 62.596 57.357 40.659 21.596 22.58
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 27.625 25.269 13.42 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11.869 10.858 0.549
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.756 14.411 12.871
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.013 0.37 0.37 0.301
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.217 2.462 1.983 3.239 4.128
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44.515 44.607 55.343 68.738 65.38
  Κοινή Μετοχή 49.436 49.436 48.806 48.806 48.806
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4.689 -4.598 7.166 20.9 16.926
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.207 0.174 -0.191 -0.521 -0.352
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 107.111 101.964 96.002 90.334 87.96
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 642.194 642.32 640.386 640.688 641.833
  Treasury Stock - Common -0.439 -0.405 -0.438 -0.447 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.181 3.781 0.817
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59.339 49.476 43.761 43.133 40.689
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.641 35.027 29.421 29.309 28.746
  Μετρητά & Ισοδύναμα 22.315 17.014 14.806 20.462 28.268
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.326 18.013 14.615 8.847 0.478
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.449 11.719 11.934 11.535 10.254
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.449 11.719 11.934 11.535 10.254
  Συνολικό Απόθεμα 2.249 2.73 2.406 2.289 1.689
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 121.074 107.111 99.596 101.964 89.844
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 53.348 47.479 44.746 47.177 39.164
  Υπεραξία, Καθαρό 3.383 3.405 3.417 3.466 2.671
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.67 0.685 0.704 0.718 0.441
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3.053 2.885 3.187 3.689 4.434
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.767 32.754 29.261 29.613 23.91
  Payable/Accrued 18.075 13.64 11.827 11.012 8.808
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 15.793 15.35 13.82 15.067 13.097
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.899 3.764 3.614 3.534 2.005
  Σύνολο Οφειλών 69.924 62.596 59.107 57.357 38.249
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 29.681 27.625 27.498 25.269 12.294
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.126 11.869 14.149 10.858 4.71
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.555 15.756 13.349 14.411 7.584
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.013 0 0 0.013 0.016
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.463 2.217 2.348 2.462 2.029
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51.15 44.515 40.489 44.607 51.595
  Κοινή Μετοχή 49.436 49.436 49.436 49.436 49.121
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3.252 -4.689 -9.073 -4.598 2.878
  Treasury Stock - Common -0.609 -0.439 -0.405 -0.405 -0.405
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.929 0.207 0.531 0.174 0.001
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 121.074 107.111 99.596 101.964 89.844
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 641.62 642.194 642.32 642.32 641.377
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.281 3.181 3.781 3.781 2.445
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 0.363 -14.885 -9.974 13.951 13.493
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.53 4.717 5.246 14.594 16.207
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17.671 19.423 17.076 5.438 4.833
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.658 0.901 5.563 0.62 -0.025
  Cash Taxes Paid 0.089 0.804 2.01 2.875 3.093
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.336 1.143 0.831
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.817 -0.75 -7.448 -5.415 -2.094
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -15.464 -14.842 -9.603 -6.906 -11.321
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.782 -5.027 -8.317 -6.128 -6.22
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9.682 -9.815 -1.286 -0.778 -5.101
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8.486 2.673 -14.517 -7.694 -9.595
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Total Cash Dividends Paid 0 -4.485 -7.694 -10.907
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.54 0 1.312
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8.486 2.673 -10.572
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.448 -7.283 -18.83 -0.008 -4.679
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.028 0.169 0.044 -0.002 0.03
  Amortization 0.021 0.028 0.029
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 9.966 0.363 -4.42 -14.885 -4.224
  Cash From Operating Activities 23.503 20.53 3.965 4.717 6.176
  Cash From Operating Activities 8.511 17.671 9.078 19.423 9.612
  Amortization 0.01 0.021 0.014 0.028 0.014
  Non-Cash Items -0.618 1.658 0.543 0.901 0.73
  Cash Taxes Paid 0.01 0.089 0.029 0.804 0.746
  Cash Interest Paid 0.712 1.336 0.694 1.143 0.444
  Changes in Working Capital 5.634 0.817 -1.25 -0.75 0.044
  Cash From Investing Activities -14.976 -15.464 -7.982 -14.842 -4.005
  Capital Expenditures -8.905 -5.782 -2.092 -5.027 -3.27
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.071 -9.682 -5.89 -9.815 -0.735
  Cash From Financing Activities -3.294 -8.486 -1.772 2.673 -1.648
  Total Cash Dividends Paid 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0.004
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.294 -8.486 -1.772 2.673 -1.652
  Foreign Exchange Effects 0.068 -0.028 0.133 0.169 0
  Net Change in Cash 5.301 -3.448 -5.656 -7.283 0.523
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kok Sing Realty (Pte) Ltd Corporation 45.3726 292044265 0 2022-12-19 LOW
  Sim (Chye Hock Ron) Individual Investor 9.969 64166600 0 2022-12-19 LOW
  Kuang Ming Investments Pte Ltd Corporation 7.0092 45115000 0 2022-12-19 LOW
  Tan (Gee Jian) Individual Investor 6.5648 42254900 0 2022-12-19
  Ang (Hon Nam) Individual Investor 1.7873 11503892 0 2022-12-19 LOW
  See (Boon Huat) Individual Investor 1.608 10350000 0 2022-12-19
  Ang (Kiam Meng) Individual Investor 1.5884 10223863 0 2022-10-21
  Poh (Chong Peng) Individual Investor 1.3998 9010000 9010000 2022-12-19 LOW
  Koh (Ah Say) Individual Investor 1.2707 8178700 0 2022-12-19
  Palm Beach Seafood Restaurant Pte. Ltd. Corporation 1.2429 8000000 0 2022-12-19
  Ng (Nam Soon) Individual Investor 0.8752 5633600 0 2022-12-19
  Ng (Nam Huat) Individual Investor 0.8752 5633600 0 2022-12-19
  Ng (Siak Hai) Individual Investor 0.6341 4081304 0 2022-12-19
  NSH Holdings Pte. Ltd Corporation 0.5584 3594000 0 2022-12-19
  Tan (Yong Chuan Jacqueline) Individual Investor 0.4671 3006352 0 2022-12-19
  Kong (Chwee Huan Christine) Individual Investor 0.4178 2688986 2688986 2023-02-13
  Ong (Kian Kok) Individual Investor 0.3976 2558950 2558950 2022-12-19 LOW
  Ang (Chwee Huan Christina) Individual Investor 0.3904 2512942 0 2022-12-19
  Ng (Cheng Lee) Individual Investor 0.3731 2401656 0 2022-12-19
  Sim (Yu Juan Rachel) Individual Investor 0.0311 200000 0 2022-10-21

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  $ Jumbo Company profile

  Σχετικά με την $ Jumbo

  Η JUMBO Group Limited (JUMBO) είναι μια εταιρεία τροφίμων και ποτών (F&B) με έδρα τη Σιγκαπούρη. Τα σήματα F&B της εταιρείας περιλαμβάνουν τα JUMBO Seafood, JUMBO Kitchen, NG AH SIO Bak Kut The, Chui Huay Lim Teochew Cuisine, Zui Yu Xuan Teochew Cuisine, Chao Ting, JUMBO Catering, JUMBO eShop, Singapore Seafood Republic και XINYAO Hainanese Chicken Rice. Η Εταιρεία λειτουργεί επίσης καταστήματα με το εμπορικό σήμα Cha Chaan Teng τύπου Tsui Wah του Χονγκ Κονγκ ως δικαιοδόχος και διαχειρίζεται ένα κατάστημα Singapore Seafood Republic στη Σιγκαπούρη. Η Εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες τροφοδοσίας για πελάτες στη Σιγκαπούρη και πωλεί συσκευασμένες σάλτσες και μείγματα μπαχαρικών για ορισμένα από τα πιάτα που φέρουν την υπογραφή της στα καταστήματά της, σε επιλεγμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταξιδιωτικά γραφεία και online μέσω του JUMBO eShop και άλλων πλατφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Σιγκαπούρη, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) και την Ταϊβάν.

  Industry: Commercial Food Services

  4 Kaki Bukit Ave 1 #03-08
  Kaki Bukit Industrial Estate
  417939
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου