Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Jiangsu Expressway Company Limited - 0177 CFD

7.50
1.35%
0.09
Χαμηλό: 7.46
Υψηλό: 7.57
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 08:00

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022785 %
Charges from borrowed part ($-0.91)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022785%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000868 %
Charges from borrowed part ($0.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000868%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα HKD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Hong Kong
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Jiangsu Expressway Co Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.4
Άνοιγμα* 7.47
Μεταβολή 1 έτους* -7.66%
Εύρος ημέρας* 7.46 - 7.57
Εύρος 52 εβδ. 5.37-8.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.88M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 97.51M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 49.26B
Αναλογία P/E 8.19
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.04B
Έσοδα 15.75B
EPS 0.91
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.06662
Beta 0.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 7.52 0.11 1.48% 7.41 7.58 7.41
Jun 1, 2023 7.40 -0.15 -1.99% 7.55 7.56 7.40
May 31, 2023 7.54 -0.07 -0.92% 7.61 7.63 7.48
May 30, 2023 7.59 -0.13 -1.68% 7.72 7.72 7.55
May 29, 2023 7.67 -0.08 -1.03% 7.75 7.88 7.66
May 25, 2023 7.77 -0.24 -3.00% 8.01 8.02 7.71
May 24, 2023 8.02 -0.09 -1.11% 8.11 8.18 7.95
May 23, 2023 8.09 -0.12 -1.46% 8.21 8.21 8.09
May 22, 2023 8.21 -0.07 -0.85% 8.28 8.31 8.11
May 19, 2023 8.26 -0.03 -0.36% 8.29 8.35 8.22
May 18, 2023 8.46 0.16 1.93% 8.30 8.54 8.30
May 17, 2023 8.37 0.05 0.60% 8.32 8.48 8.31
May 16, 2023 8.45 0.11 1.32% 8.34 8.50 8.33
May 15, 2023 8.39 0.23 2.82% 8.16 8.41 8.12
May 12, 2023 8.20 0.10 1.23% 8.10 8.27 8.10
May 11, 2023 8.18 0.03 0.37% 8.15 8.20 8.09
May 10, 2023 8.15 -0.14 -1.69% 8.29 8.42 8.05
May 9, 2023 8.42 -0.06 -0.71% 8.48 8.58 8.29
May 8, 2023 8.46 0.31 3.80% 8.15 8.48 8.15
May 5, 2023 8.17 0.07 0.86% 8.10 8.34 8.06

Jiangsu Expressway Company Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 13255.6 14260.5 8032.47 10078.2 9969.01
Έσοδα 13255.6 14260.5 8032.47 10078.2 9969.01
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8970 9209.63 4773.56 4629.58 4670.07
Ακαθάριστο Εισόδημα 4285.6 5050.9 3258.91 5448.6 5298.94
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8639.21 8684.4 4793.65 4536.21 4308.07
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 275.462 258.858 181.722 256.923 241.282
Depreciation / Amortization 78.2778 83.2512 79.4921 80.1608 81.5644
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -646.826 -845.594 -232.14 -518.995 -707.839
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -21.76 0.34679 -0.2203 70.2521 5.98288
Other Operating Expenses, Total -15.9419 -22.0951 -8.76744 18.2915 17.0085
Λειτουργικά Έσοδα 4616.39 5576.14 3238.82 5541.97 5660.94
Άλλο, Καθαρό -35.366 -9.73713 0.0502 -20.1964 -8.2981
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4581.02 5566.4 3233.64 5521.77 5652.64
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3747.99 4276.74 2518.75 4300.48 4475.71
Δικαίωμα Μειοψηφίας -23.8737 3.27132 -54.541 -100.78 -99.107
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3724.12 4280.01 2464.21 4199.7 4376.6
Καθαρά Κέρδη 3724.12 4280.01 2464.21 4199.7 4376.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3724.12 4280.01 2464.21 4199.7 4376.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3724.12 4280.01 2464.21 4199.7 4376.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3724.12 4280.01 2464.21 4199.7 4376.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5037.75 5037.75 5038.26 5038.03 5037.75
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.73924 0.84959 0.4891 0.8336 0.86876
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.73571 0.84964 0.48988 0.84446 0.8697
Gain (Loss) on Sale of Assets -5.23549
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.46
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3629.5 3770.81 4931.17 1975.32 2730.01
Έσοδα 3629.5 3770.81 4931.17 1975.32 2730.01
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1974.52 3185.13 3143.31 1302.65 1459.99
Ακαθάριστο Εισόδημα 1654.98 585.674 1787.86 672.666 1270.02
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2026.55 3064.42 3186.06 841.34 1640.82
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.1992 131.449 86.5111 46.7934 58.5957
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.70279 -238.53 -40.821 -472.865 128.162
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.94794 4.56225 -29.3461
Other Operating Expenses, Total -6.87764 -12.6829 -7.49779 -5.89577 -5.93283
Λειτουργικά Έσοδα 1602.96 706.385 1745.11 1133.98 1089.2
Άλλο, Καθαρό -3.82121 -27.4449 -7.51523 -1.28781 -3.08989
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1599.13 678.941 1737.59 1132.69 1086.11
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1272.61 632.371 1396.32 933.856 839.172
Δικαίωμα Μειοψηφίας -45.5399 -17.2929 -35.6221 19.1819 0.54576
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1227.07 615.078 1360.7 953.038 839.717
Καθαρά Κέρδη 1227.07 615.078 1360.7 953.038 839.717
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1227.07 615.078 1360.7 953.038 839.717
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1227.07 615.078 1360.7 953.038 839.717
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1227.07 615.078 1360.7 953.038 839.717
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75 5037.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24358 0.12209 0.2701 0.18918 0.1667
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.46 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24358 0.12192 0.27083 0.18438 0.1667
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9385.8 9103.94 7537.2 6026.64 5899.03
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4399.63 3263.83 1884.81 1177.86 1366.65
Cash 1.89041 2.92015 3.18293 24.6377 0.28618
Μετρητά & Ισοδύναμα 923.122 614.387 347.806 476.283 649.475
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3474.62 2646.52 1533.82 676.935 716.889
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2170.03 1820.42 1210.47 495.289 360.674
Accounts Receivable - Trade, Net 1127.67 868.673 309.073 224.285 321.159
Total Inventory 2585.02 3889.5 4148.46 4164.57 4045.56
Prepaid Expenses 161.066 123.736 254.362 184.628 126.154
Other Current Assets, Total 70.0595 6.45585 39.1046 4.29679 0
Total Assets 78458.3 74246.8 61095.6 55625 48162.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8274.06 7961.9 17362.7 16409.7 11902
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12123.4 11274.1 20152.9 19009.8 14681
Accumulated Depreciation, Total -3849.38 -3312.21 -2790.21 -2600.05 -2779.02
Intangibles, Net 39160.9 37144.2 21298.8 18928 20280.1
Long Term Investments 21265.6 19056.6 14658.3 14059.3 9868.37
Other Long Term Assets, Total 260.078 980.106 238.483 201.387 213.309
Total Current Liabilities 13644.8 14042 14033.1 13121.3 6845.24
Accounts Payable 2813.44 3217.55 1701.58 1262.41 1090.61
Accrued Expenses 403.91 342.68 316.895 296.03 180.951
Notes Payable/Short Term Debt 8134.77 8849.47 9770.58 6971.59 3792.19
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1813.61 806.588 1006.02 3061.12 381.7
Other Current Liabilities, Total 479.025 825.711 1238.03 1530.11 1399.79
Total Liabilities 46517.5 42204.4 32885.6 27078.1 22025.5
Total Long Term Debt 26046.2 21971 13541.8 9332.94 11669.4
Long Term Debt 26025.9 21945.2 13530 9332.94 11669.4
Deferred Income Tax 671.752 419.248 305.019 416.614 250.661
Minority Interest 6009.52 5595.2 4839.31 4135.85 3216.66
Other Liabilities, Total 145.266 176.954 166.343 71.3887 43.5716
Total Equity 31940.8 32042.4 28210 28547 26137.2
Common Stock 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75
Additional Paid-In Capital 9776.41 12122.4 10502.8 10501.9 10428.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15373.8 13950.9 11862.4 11715.6 9833.23
Other Equity, Total 806.955 1291.75 837.828
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 78458.3 74246.8 61095.6 55625 48162.7
Total Common Shares Outstanding 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75
Capital Lease Obligations 20.3003 25.8503 11.8356
Unrealized Gain (Loss) 1752.88 931.336
Note Receivable - Long Term 111.905
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10778.7 9385.8 9386.68 10270.8 8506.21
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5833.23 4399.63 3602.6 4934.08 3607.31
Μετρητά & Ισοδύναμα 932.608 923.122 810.029 586.13 488.336
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4900.62 3474.62 2792.57 4346.99 3118.97
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1258.23 2170.03 1171.34 1430.42 369.189
Accounts Receivable - Trade, Net 1201.87 1127.67 1046.31 503.065 272.176
Total Inventory 2511.23 2585.02 3617.74 3752.65 3722.88
Prepaid Expenses 8.40526 161.066 27.9129 146.988 33.2907
Other Current Assets, Total 1167.61 70.0595 967.084 6.68507 773.549
Total Assets 80056.7 78458.3 76676.9 70067.4 68629.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8142.1 8274.06 7631.94 2844.66 2910.91
Intangibles, Net 39281.5 39160.9 38208.4 36791.2 36892.1
Long Term Investments 21387.8 21265.6 20909.5 19968.1 19672.3
Other Long Term Assets, Total 354.725 260.078 540.481 192.492 647.616
Total Current Liabilities 13332.3 13644.8 15185.4 15745.5 12296.6
Accounts Payable 2464.75 2813.44 2678.99 2039.62 1935.99
Accrued Expenses 6.53166 403.91 4.46645 285.331 3.71979
Notes Payable/Short Term Debt 2811.32 8134.77 2295.9 9347.72 1596.89
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1817.66 1813.61 1044.69 1098.2 687.558
Other Current Liabilities, Total 6231.99 479.025 9161.37 2974.61 8072.47
Total Liabilities 46956.3 46517.5 45315.8 39665.2 36959.7
Total Long Term Debt 26560.3 26046.2 23370.8 18039.3 18814.2
Long Term Debt 26540.2 26025.9 23343.8 18031.7 18806.7
Capital Lease Obligations 20.0773 20.3003 26.9455 7.61964 7.51133
Deferred Income Tax 654.195 671.752 713.305 684.24 638.164
Minority Interest 6266.81 6009.52 5876.91 5101.62 5113.69
Other Liabilities, Total 142.723 145.266 169.401 94.5877 96.9986
Total Equity 33100.4 31940.8 31361.2 30402.1 31669.5
Common Stock 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75
Additional Paid-In Capital 9776.41 9776.41 9776.88 10502.9 10502.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 16601.5 15373.8 14743.6 13189.3 14553.6
Other Equity, Total 1684.79 1802.9 1575.24
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 80056.7 78458.3 76676.9 70067.4 68629.2
Total Common Shares Outstanding 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75 5037.75
Cash 1.89041 0.95988
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 209.419 12123.4 372.573 5972.67 281.679
Accumulated Depreciation, Total -3849.38 -3128
Unrealized Gain (Loss) 1752.88 1672.21
Note Receivable - Long Term 111.905 111.905
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5527.92 5702.77 3137.4 5763.28 5715.49
Cash Receipts 9657.87 10744.9 7792.39 10740.1 10133.9
Cash Payments -2273.62 -2016.76 -1654.19 -2093.49 -1827.54
Cash Taxes Paid -268.09 -1456.05 -1671.49 -1891.35 -1462.05
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1588.23 -1569.35 -1329.3 -991.967 -1128.83
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6426.64 -8020.32 -5699.87 -7391.61 -4773.58
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4039.11 -4777.23 -4245.5 -4849.87 -3545.16
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2387.54 -3243.08 -1454.37 -2541.74 -1228.42
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1206.43 2307.94 2464.05 1562.61 -689.544
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 485.121 421.289 615.171 804.622 633.19
Total Cash Dividends Paid -3402.52 -3162.77 -3053.09 -2724.38 -2874.75
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4123.83 5049.43 4901.96 3482.37 1552.02
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 307.706 -9.60259 -98.421 -65.7168 252.368
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash From Operating Activities 1623.27 5527.92 4016.24 2168.83 1156.31
Cash Receipts 3086.05 9657.87 7302.57 4126.08 2578.58
Cash Payments -810.097 -2273.62 -1896.07 -1189.08 -851.737
Cash Taxes Paid -398.244 -268.09 -435.972 -134.74 -364.681
Changes in Working Capital -254.436 -1588.23 -954.283 -633.434 -205.845
Cash From Investing Activities -2060.08 -6426.64 -2689.27 -1775.32 -852.868
Capital Expenditures -674.752 -4039.11 -2494.93 -527.694 -288.476
Other Investing Cash Flow Items, Total -1385.33 -2387.54 -194.338 -1247.62 -564.392
Cash From Financing Activities 436.449 1206.43 -1140.31 -296.217 -276.911
Financing Cash Flow Items 183.997 485.121 23442.1 13770.5 108.087
Total Cash Dividends Paid -209.331 -3402.52 -3164.23 -449.726 -278.543
Issuance (Retirement) of Debt, Net 461.783 4123.83 -21418.2 -13617 -106.455
Net Change in Cash -0.36062 307.706 186.667 97.2929 26.5329
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
First Sentier Investors Global Listed Infrastructure Investment Advisor 8.3115 101566845 -41214000 2023-05-18 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.289 76851876 586000 2023-05-16 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 4.9622 60638309 -512000 2022-10-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5736 43668945 102000 2023-04-30 LOW
Stewart Investors Investment Advisor 3.3648 41118000 0 2023-02-28 LOW
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6935 20695000 -160000 2023-05-22 MED
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3398 16372000 0 2023-03-31 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2696 15514000 0 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2092 14776457 -598719 2022-12-31 LOW
Matthews International Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 1.1419 13954000 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.0939 13367865 -126000 2023-05-16 LOW
Value Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0504 12836000 -386000 2023-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9205 11248000 0 2023-04-30 LOW
Mercer Global Investments Management Ltd Investment Advisor 0.9084 11100146 0 2022-07-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.893 10911865 40000 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8828 10788006 -14000 2023-04-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8692 10621727 48000 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management North Asia Limited Investment Advisor 0.8319 10165765 67716 2023-04-30 MED
CBRE Investment Management, LLC Investment Advisor 0.8111 9912000 1096000 2023-02-28 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7403 9046000 -24000 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Jiangsu Expressway Company profile

Σχετικά με την Jiangsu Expressway Company Limited

Η Jiangsu Expressway Company Limited είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στην επένδυση, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση δρόμων και γεφυρών με διόδια. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις οδούς Huning Expressway, Ningchang Expressway, Zhenli Expressway, Xiyi Expressway, Guangjing Expressway και Jiangyin Bridge. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανεφοδιασμού, τροφοδοσίας, αγορών, διαφήμισης και διαμονής. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την πώληση ακινήτων. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως εντός της επαρχίας Jiangsu της Κίνας.

Industry: Highways & Rail Tracks (NEC)

仙林大道6号
NANJING
JIANGSU 210049
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+1.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00469

Gold

1,979.86 Price
+0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,108.80 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,475.00 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου