Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές JB Hi-Fi Limited - JBHau CFD

  59.76
  1.4%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.28
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 60.61
  Άνοιγμα* 60.6
  Μεταβολή 1 έτους* 44.7%
  Εύρος ημέρας* 59.67 - 61.52
  Εύρος 52 εβδ. 36.69-56.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 511.25K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.79M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.82B
  Αναλογία P/E 9.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 109.33M
  Έσοδα 9.23B
  EPS 4.77
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.17367
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 59.76 -1.06 -1.74% 60.82 60.82 59.63
  Feb 29, 2024 60.82 -0.11 -0.18% 60.93 61.58 60.82
  Feb 28, 2024 60.92 -0.42 -0.68% 61.34 61.61 60.50
  Feb 27, 2024 61.35 -0.48 -0.78% 61.83 62.09 61.13
  Feb 26, 2024 61.83 -0.58 -0.93% 62.41 62.71 61.72
  Feb 25, 2024 62.41 -0.33 -0.53% 62.74 63.08 62.32
  Feb 23, 2024 62.41 0.36 0.58% 62.05 62.64 61.60
  Feb 22, 2024 62.06 -0.27 -0.43% 62.33 62.80 61.89
  Feb 21, 2024 62.33 -2.17 -3.36% 64.50 65.30 62.07
  Feb 20, 2024 64.51 -0.44 -0.68% 64.95 65.28 64.32
  Feb 19, 2024 64.95 0.63 0.98% 64.32 65.02 63.94
  Feb 18, 2024 64.33 -0.11 -0.17% 64.44 64.69 63.69
  Feb 16, 2024 64.51 -0.05 -0.08% 64.56 65.38 64.40
  Feb 15, 2024 64.55 1.59 2.53% 62.96 65.14 62.91
  Feb 14, 2024 62.95 0.94 1.52% 62.01 63.05 61.43
  Feb 13, 2024 62.01 -0.01 -0.02% 62.02 65.36 61.49
  Feb 12, 2024 62.03 2.71 4.57% 59.32 62.38 59.20
  Feb 11, 2024 59.32 1.43 2.47% 57.89 59.77 57.30
  Feb 9, 2024 56.50 0.66 1.18% 55.84 56.62 55.69
  Feb 8, 2024 55.85 -0.26 -0.46% 56.11 56.22 55.38

  JB Hi-Fi Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 9626.4 9232 8916.1 7918.9 7095.3
  Έσοδα 9626.4 9232 8916.1 7918.9 7095.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7443.9 7151.6 6938.9 6224.8 5568.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2182.5 2080.4 1977.2 1694.1 1527.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8879.3 8456.7 8196.1 7470.9 6736
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1346.1 1225.7 1180.7 1141.2 1081.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 26.3 20.1 24.7 36.4 14.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total 63 59.3 51.8 68.5 71.6
  Λειτουργικά Έσοδα 747.1 775.3 720 448 359.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 747.1 775.3 720 448 359.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Καθαρά Κέρδη 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.8 114.2 115.6 116 116.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.77778 4.77145 4.37803 2.60603 2.15159
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.12 3.16 2.87 1.89 1.42
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.78993 4.79915 4.42424 2.72412 2.16058
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4347.9 5278.5 4370.2 4861.8 3974.9
  Έσοδα 4347.9 5278.5 4370.2 4861.8 3974.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3367.2 4076.7 3354.2 3797.4 3082.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 980.7 1201.8 1016 1064.4 892
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4071 4808.3 4005.4 4451.3 3705.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 656.4 689.7 608.2 617.5 579.7
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 15.5 10.8 9.7 10.4 11.4
  Other Operating Expenses, Total 31.9 31.1 33.3 26 31.4
  Λειτουργικά Έσοδα 276.9 470.2 364.8 410.5 269.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 276.9 470.2 364.8 410.5 269.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Καθαρά Κέρδη 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 194.7 329.9 257 287.9 188.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.9 109.7 113 115.4 115.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.77161 3.00729 2.27434 2.4948 1.63117
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.97 1.53 1.63 1.07
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.77161 3.00729 2.27434 2.4948 1.63117
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1399.3 1424.7 1340.5 1245.8 1294.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177.3 125.6 263.2 251.5 119.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 119.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 146.5 132.6 102.8 220.3 254.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 60.8 66.5 57.7 58.2 67.6
  Συνολικό Απόθεμα 1040.9 1135.3 938.8 739.3 886.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 34.6 30.3 30.7 30.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.9 5 3.9 34.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3234.9 3161.4 3146.5 3152.3 2567.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 712.9 630.6 705.3 814.5 191.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1830.6 1630.3 1548.1 1499.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1117.7 -999.7 -842.8 -684.8
  Υπεραξία, Καθαρό 747 747 747 747 747
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 284.4 284.4 284.4 284.4 290.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 91.3 74.7 69.3 60.6 43.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1184.9 1306.3 1246.5 1345.9 945.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 581.6 660.6 607.3 796.2 585.7
  Payable/Accrued 30.4 22.4 21.5 35.3 39.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 113.5 107.9 104 97
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 285.3 348.4 346.4 253.4 320.6
  Σύνολο Οφειλών 1815.3 1881.1 1838.1 2046.6 1523.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 481 437.4 464 577.6 439.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 49.8 59.4 0 0 439.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 149.4 137.4 127.6 123.1 138.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1419.6 1280.3 1308.4 1105.7 1044.1
  Κοινή Μετοχή 329.3 346.8 393 403.2 434.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1085.2 928.6 910 697.1 603.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.1 4.9 5.4 5.4 5.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3234.9 3161.4 3146.5 3152.3 2567.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.334 109.334 114.883 114.883 114.883
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 174.1 167 167.3 164 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 431.2 378 464 577.6 0
  Μετρητά 177.3 125.6 263.2 251.5
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1399.3 1814.1 1424.7 2074.4 1340.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177.3 391.2 125.6 844.5 263.2
  Μετρητά 177.3 391.2 125.6 844.5 263.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 146.5 174.3 132.6 133.1 102.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 60.8 80.7 66.5 80.6 57.7
  Συνολικό Απόθεμα 1040.9 1211.4 1135.3 1064.8 938.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 34.6 37.2 31.2 32 35.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3234.9 3598.6 3161.4 3870.9 3146.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 712.9 662.6 630.6 690.6 705.3
  Υπεραξία, Καθαρό 747 747 747 747 747
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 284.4 284.4 284.4 284.4 284.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 91.3 90.5 74.7 74.5 69.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1184.9 1624 1306.3 1852.2 1246.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 581.6 957.5 660.6 1170.6 607.3
  Payable/Accrued 30.4 39.6 22.4 31.3 21.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 174.1 167.6 167 174.6 167.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 398.8 459.3 456.3 475.7 450.4
  Σύνολο Οφειλών 1815.3 2165.1 1881.1 2416.6 1838.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 481 397.9 437.4 433.2 464
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 431.2 397.9 378 433.2 464
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 149.4 143.2 137.4 131.2 127.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1419.6 1433.5 1280.3 1454.3 1308.4
  Κοινή Μετοχή 329.3 329.3 346.8 365.1 393
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1085.2 1098.7 928.6 1083.7 910
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.1 5.5 4.9 5.5 5.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3234.9 3598.6 3161.4 3870.9 3146.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.334 109.334 109.334 114.883 114.883
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 49.8 0 59.4 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 627.4 558.7 981.3 301.6 292.1
  Cash Receipts 10194.5 9837.1 8759.3 7804.9 7551.9
  Cash Payments -9283.5 -9096.7 -7624.5 -7373.8 -7130.5
  Cash Taxes Paid -264.4 -158.7 -118.2 -116.4 -114.8
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -20 -24.6 -36.4 -13.8 -15
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.8 1.6 1.1 0.7 0.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -57.4 -57.7 -43 -59.1 -54
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -57.6 -57.7 -43.1 -59.3 -54.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.2 0 0.1 0.2 0.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -707.2 -489.3 -805.8 -195.4 -239.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.2 0 -0.1 -0.6 -0.8
  Total Cash Dividends Paid -310.2 -310.2 -172.3 -157.4 -151.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -278.2 -10.2 -31.6 -6.9 3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -117.6 -168.9 -601.8 -30.5 -89.7
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.4 0 -0.2 0.1 0.2
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -137.6 11.7 132.3 47.2 -0.8
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 635.1 627.4 850.2 558.7 446.7
  Cash Receipts 5791.5 10194.5 5342.4 9837.1 5425.1
  Cash Payments -4984 -9283.5 -4324 -9096.7 -4881.3
  Cash Taxes Paid -163.9 -264.4 -158.4 -158.7 -85
  Cash Interest Paid -10.3 -20 -10.2 -24.6 -13.2
  Changes in Working Capital 1.8 0.8 0.4 1.6 1.1
  Cash From Investing Activities -34 -57.4 -30.9 -57.7 -28
  Capital Expenditures -34.1 -57.6 -30.9 -57.7 -28
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.1 0.2 0 0
  Cash From Financing Activities -336.1 -707.2 -237.8 -489.3 -197.5
  Total Cash Dividends Paid -167.3 -310.2 -122.9 -310.2 -103.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -17.3 -278.2 -27.9 -10.2 -10.1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -151.1 -117.6 -87 -168.9 -84
  Foreign Exchange Effects 0.6 -0.4 -0.2 0 0.1
  Net Change in Cash 265.6 -137.6 581.3 11.7 221.3
  Financing Cash Flow Items -0.4 -1.2 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AustralianSuper Pension Fund 14.5906 15952471 0 2023-08-07 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2563 5746950 2696281 2023-08-07 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7482 4098074 0 2023-08-07 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2636 3568249 -380331 2023-08-31 LOW
  Airlie Funds Management Pty Ltd Investment Advisor 2.4256 2652058 -2825856 2023-03-13 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 2.1224 2320464 7416 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.3723 1500375 0 2023-08-07 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.3316 1455925 0 2023-08-07 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1788 1288830 13996 2023-09-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 1.0347 1131264 0 2023-08-07 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7968 871204 -130763 2023-08-31 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.7008 766193 -307 2023-06-30 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6669 729178 58594 2023-09-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.6287 687361 14200 2023-01-31 LOW
  Djerriwarrh Investments Ltd. Investment Advisor 0.6151 672500 192942 2023-08-07 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.582 636325 -15554 2023-09-30 HIGH
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5651 617804 0 2023-08-07 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.527 576157 33848 2023-03-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4401 481175 -329142 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4062 444114 0 2023-08-07 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Computer & Electronics Retailers (NEC)

  Podium Level
  60 City Rd
  SOUTHBANK
  VICTORIA 3006
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου