Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Ironwood - IRWD CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Ironwood Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 9.73-12.66
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.02M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 52.17M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.68B
Αναλογία P/E 10.75
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 155.35M
Έσοδα 417.13M
EPS 1.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.95
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Ironwood Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ironwood Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Ironwood Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, June 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ironwood Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Ironwood Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Ironwood Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Ironwood Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Ironwood Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Ironwood Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 410.596 413.753 389.523 428.413 346.639
Έσοδα 410.596 413.753 389.523 428.413 346.639
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0 3.136 23.875 32.751
Ακαθάριστο Εισόδημα 410.596 413.753 386.387 404.538 313.888
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 160.259 181.494 246.583 339.267 497.309
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 115.994 111.242 141.784 173.104 221.818
Έρευνα & Ανάπτυξη 44.265 70.405 88.062 115.044 101.06
Depreciation / Amortization 0 8.111
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.153 13.601 27.244 164.614
Other Operating Expenses, Total 0 -31.045
Λειτουργικά Έσοδα 250.337 232.259 142.94 89.146 -150.67
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.085 -31.602 -34.103 -30.717 -43.476
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 252.422 200.657 108.861 58.943 -194.146
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 175.065 528.448 106.176 58.943 -194.146
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 175.065 528.448 106.176 58.943 -194.146
Καθαρά Κέρδη 175.065 528.448 106.176 21.505 -282.368
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 175.065 528.448 106.176 58.943 -194.146
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 175.065 528.448 106.176 21.505 -282.368
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 179.514 528.448 106.176 21.505 -282.368
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 186.312 164.418 160.655 156.023 152.634
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.96351 3.21405 0.66089 0.37778 -1.27197
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.96351 3.21345 0.74347 0.5524 -0.19348
Άλλο, Καθαρό 0 0 0.024 0.514 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -37.438 -88.222
Ρύθμιση Αραίωσης 4.449
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 104.061 107.199 108.637 97.231 97.529
Έσοδα 104.061 107.199 108.637 97.231 97.529
Κόστος Εσόδων, Σύνολο
Ακαθάριστο Εισόδημα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.964 38.836 40.164 41.576 39.683
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.117 28.39 28.619 30.124 28.861
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.847 10.446 11.545 11.452 10.822
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 60.097 68.363 68.473 55.655 57.846
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.764 3.902 1.434 -1.87 -1.381
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 65.861 72.265 69.907 53.785 56.465
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.714 48.867 50.317 37.08 38.801
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 45.714 48.867 50.317 37.08 38.801
Καθαρά Κέρδη 45.714 48.867 50.317 37.08 38.801
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 45.714 48.867 50.317 37.08 38.801
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.714 48.867 50.317 37.08 38.801
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 46.829 49.981 51.429 38.192 39.911
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 186.68 185.736 184.465 184.876 189.54
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25085 0.2691 0.2788 0.20658 0.21057
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25085 0.2691 0.2788 0.20658 0.21057
Άλλο, Καθαρό
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ρύθμιση Αραίωσης 1.115 1.114 1.112 1.112 1.11
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 780.626 745.225 495.839 306.852 266.435
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 656.203 620.129 362.564 177.023 173.172
Μετρητά & Ισοδύναμα 656.203 620.129 362.564 177.023 173.172
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 115.458 114.042 122.351 117.246 80.95
Accounts Receivable - Trade, Net 115.458 114.042 122.351 117.246 80.95
Total Inventory 0.648 0
Prepaid Expenses 7.715 8.689 9.189 10.685 11.063
Total Assets 1100.52 1126.93 559.238 402.748 332.05
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.311 22.925 25.505 30.172 17.27
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31.075 32.553 37.31 40.254 82.498
Accumulated Depreciation, Total -10.764 -9.628 -11.805 -10.082 -65.228
Goodwill, Net 0.785 0.785
Intangibles, Net
Other Long Term Assets, Total 284.993 334.779 14.493 32.342 47.56
Total Current Liabilities 25.525 161.698 32.173 40.929 119.524
Accounts Payable 0.483 0.935 0.661 5.487 18.123
Accrued Expenses 25.023 42.589 31.512 34.567 53.471
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 116.858 0 47.627
Other Current Liabilities, Total 0.019 1.316 0.875 0.303
Total Liabilities 448.141 521.016 496.598 495.999 528.421
Total Long Term Debt 396.251 337.333 430.256 407.994 366.296
Long Term Debt 396.251 337.333 430.256 407.994 366.138
Capital Lease Obligations 0 0.158
Other Liabilities, Total 26.365 21.985 34.169 47.076 42.601
Total Equity 652.378 605.911 62.64 -93.251 -196.371
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.154 0.162 0.161 0.158 0.154
Additional Paid-In Capital 1348.6 1543.36 1528.54 1478.82 1394.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -696.376 -937.608 -1466.06 -1572.23 -1591.13
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1100.52 1126.93 559.238 402.748 332.05
Total Common Shares Outstanding 154.027 162.036 160.617 157.536 154.415
Other Current Assets, Total 1.25 2.365 1.735 1.25 1.25
Note Receivable - Long Term 14.589 23.998 23.401 32.597
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 866.374 780.626 698.994 617.826 710.101
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 740.342 656.203 574.188 504.365 593.371
Μετρητά & Ισοδύναμα 740.342 656.203 574.188 504.365 593.371
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 115.749 115.458 116.545 102.357 105.515
Accounts Receivable - Trade, Net 115.749 115.458 116.545 102.357 105.515
Prepaid Expenses 9.033 7.715 7.011 9.854 8.537
Other Current Assets, Total 1.25 1.25 1.25 1.25 2.678
Total Assets 1155.28 1100.52 1040.34 975.69 1083.38
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19.689 20.311 21.025 21.664 22.257
Note Receivable - Long Term 0 14.589 14.439 14.289 14.143
Other Long Term Assets, Total 269.214 284.993 305.886 321.911 336.88
Total Current Liabilities 23.843 25.525 27.117 23.298 147.403
Accounts Payable 0.118 0.483 0.795 0.317 0.532
Accrued Expenses 23.725 25.023 26.321 22.829 25.391
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 448.425 448.141 449.281 442.807 565.598
Total Long Term Debt 396.653 396.251 395.85 395.451 395.053
Long Term Debt 396.653 396.251 395.85 395.451 395.053
Other Liabilities, Total 27.929 26.365 26.314 24.058 23.142
Total Equity 706.852 652.378 591.063 532.883 517.783
Common Stock 0.155 0.154 0.153 0.153 0.155
Additional Paid-In Capital 1357.36 1348.6 1336.15 1328.29 1350.27
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -650.662 -696.376 -745.243 -795.56 -832.64
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1155.28 1100.52 1040.34 975.69 1083.38
Total Common Shares Outstanding 155.346 154.027 153.319 153.176 155.115
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 120.581
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 0.019 0.001 0.152 0.899
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 175.065 528.448 106.176 21.505 -282.368
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 273.763 261.895 168.836 10.725 -70.882
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.418 1.523 3.564 5.58 6.112
Amortization 0 8.111
Μη Χρηματικά Στοιχεία 28.721 47.487 60.037 83.633 189.647
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.745 7.216 7.216 17.584 18.235
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.82 17.731 -0.941 -99.993 7.616
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.136 -0.265 -1.842 -11.144 88.866
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.136 -0.265 -1.842 -7.189 -8.621
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -3.955 97.487
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -237.553 -4.55 18.546 -1.185 30.072
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -9.048 -0.165
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -116.854 -4.55 18.546 -8.39 32.061
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -120.699 0 0 16.253 -1.824
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 36.074 257.08 185.54 -1.604 48.056
Cash Taxes Paid 4.615 3.452 1.848
Deferred Taxes 65.739 -333.294
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 45.714 175.065 126.198 75.881 38.801
Cash From Operating Activities 80.171 273.763 194.581 125.489 64.124
Cash From Operating Activities 0.286 1.418 1.078 0.715 0.355
Non-Cash Items 7.514 28.721 21.01 13.694 5.896
Changes in Working Capital 9.605 2.82 0.685 5.605 4.364
Cash From Financing Activities 3.981 -237.553 -240.359 -241.156 -90.873
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.981 -116.854 -119.66 -120.457 -90.873
Net Change in Cash 84.139 36.074 -45.941 -115.764 -26.758
Deferred Taxes 17.052 65.739 45.61 29.594 14.708
Cash From Investing Activities -0.013 -0.136 -0.163 -0.097 -0.009
Capital Expenditures -0.013 -0.136 -0.163 -0.097 -0.009
Other Investing Cash Flow Items, Total
Financing Cash Flow Items
Issuance (Retirement) of Debt, Net -120.699 -120.699 -120.699
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.2993 22213467 -610874 2023-03-31 LOW
Sarissa Capital Management, L.P. Hedge Fund 10.5506 16390000 0 2023-03-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6117 14931427 222467 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.7474 10481842 -697736 2023-03-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 4.878 7577709 -348688 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.9854 4637753 263600 2023-03-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.967 4609079 946481 2023-03-31 LOW
Credit Suisse International Research Firm 2.5749 4000041 4000041 2023-03-31 LOW
Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 2.5324 3933933 -63112 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 2.2665 3520855 203095 2023-03-31 HIGH
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9507 3030332 127656 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6954 2633804 118514 2023-03-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.456 2261800 711756 2023-03-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 1.2397 1925882 1783342 2023-03-31 HIGH
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.2142 1886247 210758 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1637 1807808 135157 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0495 1630403 43855 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.0332 1605096 -204093 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9795 1521628 -1530093 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9699 1506691 418419 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ironwood Company profile

Σχετικά με την Ironwood

Η Ironwood Pharmaceuticals, Inc. είναι μια εταιρεία γαστρεντερικής (GI) υγειονομικής περίθαλψης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων GI σε τομείς με ανεκπλήρωτες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου με δυσκοιλιότητα (IBS C) και της χρόνιας ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας (CIC). Δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα των ανθρώπινων θεραπευτικών προϊόντων. Το υποψήφιο προϊόν της LINZESS (λινακλοτίδη) είναι διαθέσιμο σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από IBS-C ή CIC στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό και σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από IBS-C. Η λινακλοτίδη της διατίθεται με την εμπορική ονομασία CONSTELLA σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από IBS-C ή CIC στον Καναδά και σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από IBS-C σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αγωγός προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει το IW-3300, το οποίο είναι ένας αγωνιστής GC-C, για τη δυνητική θεραπεία καταστάσεων σπλαχνικού πόνου, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου διάμεσης κυστίτιδας/πονού της ουροδόχου κύστης και της ενδομητρίωσης, και το CNP-104 είναι ένα ανεκτικό νανοσωματίδιο που τροποποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

100 Summer Street, Suite 2300
BOSTON
MASSACHUSETTS 02110
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.23 Price
-1.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0208%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.45 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,308.00 Price
-0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,089.25 Price
-2.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου