Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές International Game Technology PLC - IGT CFD

27.46
2.54%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.25
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

International Game Technology PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 26.78
Άνοιγμα* 27.06
Μεταβολή 1 έτους* 23.56%
Εύρος ημέρας* 26.88 - 27.52
Εύρος 52 εβδ. 15.01-28.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.30M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 29.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.38B
Αναλογία P/E 25.09
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 199.68M
Έσοδα 4.23B
EPS 1.07
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.97177
Beta 1.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 27.46 0.62 2.31% 26.84 27.57 26.67
Jun 6, 2023 26.78 1.25 4.90% 25.53 27.07 25.42
Jun 5, 2023 25.69 -0.14 -0.54% 25.83 25.93 25.22
Jun 2, 2023 25.98 0.71 2.81% 25.27 26.00 25.08
Jun 1, 2023 24.97 0.47 1.92% 24.50 25.39 24.50
May 31, 2023 24.49 0.12 0.49% 24.37 24.53 23.93
May 30, 2023 24.41 -0.40 -1.61% 24.81 25.04 24.36
May 26, 2023 24.78 0.30 1.23% 24.48 24.87 24.28
May 25, 2023 24.60 0.28 1.15% 24.32 24.88 24.15
May 24, 2023 24.55 0.30 1.24% 24.25 24.61 24.03
May 23, 2023 24.92 -0.82 -3.19% 25.74 25.81 24.60
May 22, 2023 26.05 0.32 1.24% 25.73 26.30 25.69
May 19, 2023 25.86 -0.35 -1.34% 26.21 26.29 25.61
May 18, 2023 26.16 0.58 2.27% 25.58 26.26 25.46
May 17, 2023 25.83 0.50 1.97% 25.33 26.03 25.08
May 16, 2023 25.31 -0.50 -1.94% 25.81 26.16 25.14
May 15, 2023 26.17 0.46 1.79% 25.71 26.38 25.71
May 12, 2023 25.99 -0.04 -0.15% 26.03 26.39 25.74
May 11, 2023 26.18 0.03 0.11% 26.15 26.57 25.97
May 10, 2023 25.73 -1.27 -4.70% 27.00 27.25 24.71

International Game Technology PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

GB

Γεγονός

Q2 2023 International Game Technology PLC Earnings Release
Q2 2023 International Game Technology PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

GB

Γεγονός

Q3 2023 International Game Technology PLC Earnings Release
Q3 2023 International Game Technology PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4225 4089 3115.46 4031.76 3980.87
Έσοδα 4225 4089 3115.46 4031.76 3980.87
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2225 2131 1979.7 2335.24 2263.25
Ακαθάριστο Εισόδημα 2000 1958 1135.76 1696.52 1717.62
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3038 3211 3256.22 3565.74 3561.68
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 814 810 706.895 849.62 845.503
Έρευνα & Ανάπτυξη 255 238 190.948 266.241 263.279
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -259 30 374.345 108.055 187.181
Λειτουργικά Έσοδα 1187 878 -140.765 466.016 419.197
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -325 -269 -701.814 -371.001 -288.297
Άλλο, Καθαρό -273 -80 -5.128 32.992 2.968
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 589 529 -847.707 128.007 133.868
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 414 255 -875.405 -2.75 -21.148
Δικαίωμα Μειοψηφίας -139 -190 -63.926 -126.144 -129.084
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 275 65 -939.331 -128.894 -150.232
Καθαρά Κέρδη 275 482 -897.89 -19.025 -21.35
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 275 65 -939.331 -128.894 -150.232
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 275 482 -897.89 -19.025 -21.35
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 275 482 -897.89 -19.025 -21.35
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 203.414 206.795 204.725 204.373 204.083
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.35192 0.31432 -4.58826 -0.63068 -0.73613
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.6 0.8 0.8
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45696 0.38425 -3.39972 -0.28702 -0.13996
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 417 41.441 109.869 128.882
Other Operating Expenses, Total 3 2 4.334 6.589 2.458
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1060 1093 1060 1021 1051
Έσοδα 1060 1093 1060 1021 1051
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 525 574 564 537 550
Ακαθάριστο Εισόδημα 535 519 496 484 501
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 805 862 849 793 799
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 217 219 207 195 193
Έρευνα & Ανάπτυξη 62 70 67 60 57
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6
Λειτουργικά Έσοδα 255 231 211 228 252
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -96 -161 -36 -56 -73
Άλλο, Καθαρό -5 0 140 -150 3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 154 70 315 22 182
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 67 -31 294 33 117
Δικαίωμα Μειοψηφίας -44 -34 -29 -38 -38
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23 -65 265 -5 79
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 23 -65 265 -5 79
Total Adjustments to Net Income 1 -1 1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23 -64 264 -4 79
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23 -64 264 -4 79
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23 -64 264 -4 79
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 201.698 199.293 203.105 202.696 205.166
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11403 -0.32114 1.29982 -0.01973 0.38505
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11403 -0.30157 1.29982 -0.01973 0.38505
Other Operating Expenses, Total 1 -7 11 1 -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2131 2487 3440.08 2634.04 2286.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 590 591 907.015 662.934 250.669
Μετρητά & Ισοδύναμα 590 591 907.015 662.934 250.669
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 796 1202 999.437 1230.73 1168.19
Accounts Receivable - Trade, Net 739 952 899.619 1053.63 1007.82
Total Inventory 254 183 169.207 161.79 282.698
Prepaid Expenses 44 54 48.14 66.519 100.493
Other Current Assets, Total 447 457 1316.29 512.068 484.65
Total Assets 10433 11322 12992.5 13644.6 13648.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1294 1368 1520.66 1831.12 1589.78
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3634 3351 3524.32 4007.57 3794.82
Accumulated Depreciation, Total -2341 -1983 -2003.67 -2176.45 -2205.04
Goodwill, Net 4482 4656 4713.49 5451.49 5580.23
Intangibles, Net 1375 1413 1577.35 1836 2044.72
Other Long Term Assets, Total 994 1237 1657.26 1769.81 2147.08
Total Current Liabilities 1848 1914 2615.04 2468.35 2002.12
Accounts Payable 731 1035 1126.04 1120.92 1142.37
Accrued Expenses 370 385 390.316 478.67 400.057
Notes Payable/Short Term Debt 0 52 0.48 3.193 34.822
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 69 10 403.616 470.886 0
Other Current Liabilities, Total 678 432 694.586 394.68 424.874
Total Liabilities 9004 10040 12215.8 11986.3 11840.6
Total Long Term Debt 5712 6504 7887.94 7636.5 8035.02
Long Term Debt 5690 6477 7857.09 7600.17 7977.27
Capital Lease Obligations 22 27 30.854 36.335 57.756
Deferred Income Tax 305 368 333.01 366.822 446.083
Minority Interest 550 689 784.426 826.716 944.03
Other Liabilities, Total 589 565 595.334 687.935 413.343
Total Equity 1429 1282 776.737 1658.26 1807.9
Common Stock 21 21 20.485 20.443 20.421
Additional Paid-In Capital 2199 2329 2346.92 2395.53 2534.13
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1164 -1439 -1920.48 -1020.24 -1008.19
Unrealized Gain (Loss) 6.195
Other Equity, Total 529 412 329.815 262.525 255.342
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10433 11322 12992.5 13644.6 13648.5
Total Common Shares Outstanding 199.079 203.688 204.857 204.435 204.211
Note Receivable - Long Term 157 161 83.638 122.124
Treasury Stock - Common -156 -41
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2264 2131 1890 2841 2873
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 669 590 401 673 600
Μετρητά & Ισοδύναμα 669 590 401 673 600
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 705 670 674 602 714
Accounts Receivable - Trade, Net 705 670 674 602 714
Total Inventory 294 254 251 235 208
Other Current Assets, Total 596 617 564 1331 1351
Total Assets 10511 10433 10028 10979 11249
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1271 1271 1234 1257 1285
Goodwill, Net 4495 4482 4425 4318 4358
Intangibles, Net 1340 1375 1331 1316 1360
Other Long Term Assets, Total 1141 1174 1148 1247 1373
Total Current Liabilities 2200 1848 1625 1816 2011
Accounts Payable 835 731 668 594 783
Notes Payable/Short Term Debt 54 0 0 0 40
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 218 61
Other Current Liabilities, Total 1093 1056 957 1222 1188
Total Liabilities 9094 9004 8446 9656 9936
Total Long Term Debt 5524 5690 5485 6453 6438
Long Term Debt 5524 5690 5485 6453 6438
Deferred Income Tax 334 305 282 330 380
Minority Interest 450 550 495 504 521
Other Liabilities, Total 586 611 559 553 586
Total Equity 1417 1429 1582 1323 1313
Common Stock 21 21 21 21
Additional Paid-In Capital 2199 2240 2268 2296
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1164 -1099 -1364 -1360
Other Equity, Total 1417 529 554 493 436
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10511 10433 10028 10979 11249
Total Common Shares Outstanding 199.079 199.079 200.296 202.29 202.966
Treasury Stock - Common -156 -134 -95 -80
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 414 670 -838.724 111.658 114.647
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 899 978 865.631 1093.14 29.626
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 301 325 354.854 434.264 432.899
Amortization 191 201 211.34 279.193 272.561
Deferred Taxes -77 38 -78.207 -68.293 -34.494
Μη Χρηματικά Στοιχεία 226 -152 1090.49 284.191 347.798
Cash Taxes Paid 335 188 89.006 235.385 239.831
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 298 369 409.56 400.022 445.698
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -156 -104 125.877 52.122 -1103.79
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 168 636 -268.571 -312.19 -511.537
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -317 -238 -254.689 -442.084 -533.052
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 485 874 -13.882 129.894 21.515
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1065 -1898 -437.859 -376.274 -311.545
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -213 -377 -151.458 -313.082 28.996
Total Cash Dividends Paid -161 -41 -40.887 -163.503 -163.236
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -576 -1439 -245.514 100.311 -177.305
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -70 -37 75.77 -22.197 -0.197
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -68 -321 234.971 382.474 -793.653
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -115 -41
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 67 414 445 151 117
Cash From Operating Activities 311 899 621 385 189
Cash From Operating Activities 77 301 223 148 74
Amortization 55 191 142 94 47
Deferred Taxes 28 -77 -91 -31 9
Non-Cash Items 93 226 131 248 54
Cash Taxes Paid 20 335 229 78 7
Cash Interest Paid 90 298 259 150 106
Changes in Working Capital -9 -156 -229 -225 -112
Cash From Investing Activities -91 168 271 -139 -62
Capital Expenditures -94 -317 -226 -153 -73
Other Investing Cash Flow Items, Total 3 485 497 14 11
Cash From Financing Activities -163 -1065 -1085 -134 -131
Financing Cash Flow Items -106 -213 -265 -192 -72
Total Cash Dividends Paid -40 -161 -121 -81 -41
Issuance (Retirement) of Debt, Net -17 -576 -606 193 21
Foreign Exchange Effects 8 -70 -98 -62 -13
Net Change in Cash 65 -68 -291 50 -17
Issuance (Retirement) of Stock, Net -115 -93 -54 -39
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
De Agostini, S.p.A. Corporation 45.0323 89922324 0 2023-05-25
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.1883 10360275 30466 2023-03-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5743 7137208 -651045 2023-03-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 3.3769 6743140 -281881 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.3344 4661373 -193198 2023-03-31 LOW
Newton Investment Management North America, LLC Investment Advisor 2.2589 4510590 779722 2023-03-31 MED
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0191 4031734 62226 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.3671 2729850 185701 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.2951 2586069 56126 2023-03-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.2014 2398925 441156 2023-03-31 LOW
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited Investment Advisor 1.058 2112624 125854 2023-02-28 HIGH
DePrince, Race & Zollo, Inc. Investment Advisor 1.0498 2096218 -294409 2023-03-31 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9228 1842723 7099 2023-03-31 LOW
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. Investment Advisor 0.9008 1798657 -45471 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8816 1760511 48279 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.8364 1670095 -472947 2023-03-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.8067 1610765 537887 2023-03-31 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 0.7614 1520406 155793 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5792 1156602 100140 2023-03-31 LOW
Mangrove Partners Hedge Fund 0.5755 1149095 0 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

International Game Technology PLC Company profile

Σχετικά με την International Game Technology PLC

Η International Game Technology PLC (IGT PLC) είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει διασκεδαστικές εμπειρίες τυχερών παιχνιδιών για τους παίκτες σε όλα τα κανάλια και τμήματα, από τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και τις λοταρίες μέχρι τα αθλητικά στοιχήματα και τα ψηφιακά. Η εταιρεία ασχολείται με τη λειτουργία και την παροχή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης λοταριών, online και άμεσων συστημάτων λοταρίας, συστημάτων τυχερών παιχνιδιών, άμεσης εκτύπωσης εισιτηρίων, ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων, αθλητικών στοιχημάτων, ψηφιακών παιχνιδιών και εμπορικών υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικοί της τομείς είναι η Global Lottery και η Global Gaming. Ο τομέας Global Lottery επικεντρώνεται στις παγκόσμιες παραδοσιακές επιχειρήσεις λοταρίας και iLottery, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των λειτουργιών, της ανάπτυξης προϊόντων, της τεχνολογίας και της υποστήριξης. Ο τομέας Global Gaming παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων του iGaming, των αθλητικών στοιχημάτων, του λογισμικού και του περιεχομένου παιχνιδιών, των συστημάτων διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών καζίνο, των τερματικών βίντεο-λοταρίας και των μηχανών ψυχαγωγίας με έπαθλο.

Industry: Casinos & Gaming (NEC)

10 Finsbury Square
Third Floor
LONDON
EC2A 1AF
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,947.25 Price
+0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0090%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0008%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,428.50 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,322.20 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.52 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00393

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου