Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές InterContinental Hotels Group PLC - IHGgbp CFD

  82.89
  0.53%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 2.26
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 83.33
  Άνοιγμα* 84.49
  Μεταβολή 1 έτους* 95.26%
  Εύρος ημέρας* 82.89 - 84.49
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 82.89 -1.58 -1.87% 84.47 84.85 82.89
  Feb 29, 2024 83.33 -2.16 -2.53% 85.49 85.63 82.37
  Feb 28, 2024 84.29 -2.26 -2.61% 86.55 86.85 84.29
  Feb 27, 2024 86.65 0.04 0.05% 86.61 86.73 85.87
  Feb 26, 2024 86.63 -0.48 -0.55% 87.11 87.72 86.27
  Feb 23, 2024 87.44 1.26 1.46% 86.18 87.48 85.51
  Feb 22, 2024 85.21 -0.16 -0.19% 85.37 86.47 84.95
  Feb 21, 2024 84.77 1.32 1.58% 83.45 85.05 82.41
  Feb 20, 2024 83.29 5.73 7.39% 77.56 84.01 77.56
  Feb 19, 2024 78.16 0.90 1.16% 77.26 79.20 77.22
  Feb 16, 2024 77.16 0.08 0.10% 77.08 77.28 76.36
  Feb 15, 2024 76.62 -0.40 -0.52% 77.02 77.50 76.38
  Feb 14, 2024 75.46 0.18 0.24% 75.28 76.40 75.28
  Feb 13, 2024 74.86 -1.96 -2.55% 76.82 77.18 74.29
  Feb 12, 2024 77.22 0.18 0.23% 77.04 77.42 76.44
  Feb 9, 2024 76.56 0.08 0.10% 76.48 77.18 75.18
  Feb 8, 2024 76.30 0.72 0.95% 75.58 77.18 75.48
  Feb 7, 2024 75.44 -0.18 -0.24% 75.62 76.12 74.90
  Feb 6, 2024 75.56 0.36 0.48% 75.20 76.12 75.20
  Feb 5, 2024 74.86 0.38 0.51% 74.48 75.56 74.48

  InterContinental Hotels Group PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3892 2907 2394 4627 4337
  Έσοδα 3892 2907 2394 4627 4337
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2802 2014 1892 3383 3209
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1090 893 502 1244 1128
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3264 2413 2547 3997 3771
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 326 275 290 330 283
  Depreciation / Amortization 68 98 110 116 141
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 59 8 14 3 1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 38 29 250 186 151
  Other Operating Expenses, Total -29 -11 -9 -21 -14
  Λειτουργικά Έσοδα 628 494 -153 630 566
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -96 -138 -139 -114 -81
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 540 361 -280 542 485
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 376 265 -260 386 347
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 1 0 -1 -1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 375 266 -260 385 346
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5
  Καθαρά Κέρδη 375 266 -260 385 351
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 375 266 -260 385 346
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 375 266 -260 385 351
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 375 266 -260 385 351
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 182 184 182 184 182.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.06044 1.44565 -1.42857 2.09239 1.89693
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.37761 0 0 0.399 1.1425
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.74176 1.61957 0.23077 3.21196 2.84539
  Άλλο, Καθαρό 8 5 12 26
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2226 2098 1794 1728 1179
  Έσοδα 2226 2098 1794 1728 1179
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1619 1401 1387 1308 981
  Ακαθάριστο Εισόδημα 607 697 407 420 198
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1642 1831 1433 1372 1041
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13 335 5 0 0
  Depreciation / Amortization 34 32 36 53 45
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -23 59 0 3 5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 19 19 17 12
  Other Operating Expenses, Total -3 -15 -14 -9 -2
  Λειτουργικά Έσοδα 584 267 361 356 138
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16 -27 -69 -67 -72
  Άλλο, Καθαρό -1 1 7 5 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 567 241 299 294 67
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 459 160 216 217 48
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 459 159 216 218 48
  Καθαρά Κέρδη 459 159 216 218 48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 459 159 216 218 48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 459 159 216 218 48
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 459 159 216 218 48
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 174 179 185 184 184
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.63793 0.88827 1.16757 1.18478 0.26087
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.483 0.92034 0.46021 0.91321 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.62644 1.11173 1.2973 1.16848 0.45109
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1678 2066 2243 935 1373
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 976 1452 1676 199 705
  Μετρητά 165 124 104 160
  Μετρητά & Ισοδύναμα 811 1326 1571 35 704
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2 1 4 1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 589 532 481 591 657
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 524 429 334 538 630
  Συνολικό Απόθεμα 4 4 5 6 5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 104 73 76 114
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5 5 5 25 6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4216 4716 5039 4194 4092
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 437 411 504 799 786
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1027 1014 1151 1341 513
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -590 -603 -647 -542
  Υπεραξία, Καθαρό 335 341 346 339
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 809 854 947 1037 1143
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 192 250 249 394 364
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 339 317 326 339 301
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 426 477 424 351 125
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1544 1624 1867 1365 1407
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 152 109 80 90
  Δεδουλευμένα Έξοδα 372 351 227 380
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 59 869 87 104
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 81 268 34 65 55
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 939 837 657 743 632
  Σύνολο Οφειλών 5831 6197 6896 5667 5231
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2742 2937 3314 2673 2525
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2341 2553 2898 2078 1910
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 401 384 416 595 615
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 78 93 95 118 124
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 7 7 8 8 8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1460 1536 1612 1503 1167
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1615 -1481 -1857 -1473 -1139
  Κοινή Μετοχή 137 154 156 151 146
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2239 -1959 -2297 -2051 -1744
  Treasury Stock - Common -37 -22 0 -5 -4
  Unrealized Gain (Loss) 26 25 11 57 47
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 498 321 273 375 416
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4216 4716 5039 4194 4092
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 175.5 184.016 182.656 182.033 181.232
  Payable/Accrued 616
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1549 1678 2102 2066 1660
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 713 976 1361 1452 988
  Μετρητά & Ισοδύναμα 710 976 1361 1450 988
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3 0 0 2 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 827 693 732 605 616
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 809 677 721 604 589
  Συνολικό Απόθεμα 4 4 4 4 4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5 5 5 5 52
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4152 4216 4661 4716 4385
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 428 437 408 411 428
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1116 1144 1160 1195 1248
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 203 192 245 250 260
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 401 339 328 317 329
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 455 426 418 477 460
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1489 1544 1556 1624 1132
  Payable/Accrued 605 697 518 579 481
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 59 53
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 96 81 303 268 31
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 788 766 735 718 567
  Σύνολο Οφειλών 5976 5831 5842 6197 6182
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2844 2742 2738 2937 3314
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2443 2341 2336 2553 2913
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 401 401 402 384 401
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 81 78 87 93 98
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 7 6 7 8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1556 1460 1455 1536 1630
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1824 -1615 -1181 -1481 -1797
  Κοινή Μετοχή 142 137 138 154 159
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1966 -2239 -1319 -1959 -1956
  Treasury Stock - Common -37 -22
  Unrealized Gain (Loss) 26 25
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 498 321
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4152 4216 4661 4716 4385
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 167.438 175.5 184.016 184.016 183.216
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 376 265 -260 386 350
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 646 636 137 653 709
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 154 192 172 170 164
  Deferred Taxes -2 -11 -3
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 362 288 461 445 284
  Cash Taxes Paid 211 86 41 141 66
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 126 134 133 115 92
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -246 -109 -234 -337 -86
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -78 -12 -61 -493 -197
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -99 -52 -76 -179 -158
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 21 40 15 -314 -39
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -961 -860 1354 -660 51
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 3 -2 2
  Total Cash Dividends Paid -233 0 0 -721 -199
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -483 0 0 -5 -3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -245 -860 1351 68 251
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -77 3 86 8 -21
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -470 -233 1516 -492 542
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 376 216 265 48 -260
  Cash From Operating Activities 646 175 636 173 140
  Cash From Operating Activities 154 78 192 86 172
  Deferred Taxes -2
  Non-Cash Items 362 184 288 113 461
  Cash Taxes Paid 211 124 86 47 41
  Cash Interest Paid 126 42 134 40 133
  Changes in Working Capital -246 -303 -109 -74 -231
  Cash From Investing Activities -78 -27 -12 -37 -61
  Capital Expenditures -99 -33 -52 -16 -76
  Other Investing Cash Flow Items, Total 21 6 40 -21 15
  Cash From Financing Activities -961 -172 -860 -845 1354
  Financing Cash Flow Items 0 3
  Total Cash Dividends Paid -233 -154 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -483 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -245 -18 -860 -845 1351
  Foreign Exchange Effects -77 -70 3 20 86
  Net Change in Cash -470 -94 -233 -689 1516
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  PineStone Asset Management Inc. Investment Advisor 7.8414 12950002 9313434 2023-06-06 HIGH
  Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 6.6836 11037891 0 2023-02-17 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9622 9846578 -33005 2023-10-25 LOW
  RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 5.7885 9559580 -834321 2023-10-18 LOW
  Fundsmith LLP Investment Advisor 5.4434 8989647 0 2022-02-21 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.4378 8980505 0 2023-02-17 LOW
  Boron Investments N.V. Corporation 4.1175 6800000 -90000 2023-08-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.437 5676108 74110 2023-06-01 LOW
  BLS Capital Fondmæglerselskab A/S Investment Advisor 2.5103 4145682 49732 2023-06-01 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.4787 4093546 -8718 2023-10-01 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1529 3555457 -144922 2023-10-01 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4408 2379402 29682 2023-10-01 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2103 1998778 0 2023-10-01 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.0662 1760889 -251972 2023-10-01 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0378 1713851 -31153 2023-10-01 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.008 1664641 0 2023-10-01 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.877 1448412 0 2023-06-01 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6429 1061803 1925 2023-06-01 LOW
  T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.5414 894103 -19183 2023-05-29 LOW
  CDAM (UK) Ltd. Hedge Fund 0.5277 871421 52013 2023-05-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Hotels, Motels & Cruise Lines (NEC)

  Windsor Dials 1
  Arthur Road
  WINDSOR
  BERKSHIRE SL4 1RS
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου