Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Integral Ad Science Holding Corp. - IAS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 6.63-20.39
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 345.59K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.71M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.69B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 153.83M
Έσοδα 393.39M
EPS -0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Integral Ad Science Holding Corp. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 213.486 240.633 323.513
Έσοδα 213.486 240.633 323.513
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.107 40.506 54.572
Ακαθάριστο Εισόδημα 180.379 200.127 268.941
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 247.272 254.513 360.244
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 102.574 99.308 166.046
Έρευνα & Ανάπτυξη 40.403 48.991 67.019
Depreciation / Amortization 70.327 65.708 62.286
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.861 10.321
Λειτουργικά Έσοδα -33.786 -13.88 -36.731
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32.994 -31.57 -19.244
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -66.78 -45.45 -55.975
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -51.348 -32.374 -52.437
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -51.348 -32.374 -52.437
Καθαρά Κέρδη -51.348 -32.374 -52.437
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -51.348 -32.374 -52.437
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -51.348 -32.374 -52.437
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -51.348 -32.374 -52.437
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 148.957 148.957 143.536
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.34472 -0.21734 -0.36532
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.34096 -0.21734 -0.27938
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 66.952 75.075 79.014 102.472 89.242
Έσοδα 66.952 75.075 79.014 102.472 89.242
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.42 12.925 13.846 16.381 16.561
Ακαθάριστο Εισόδημα 55.532 62.15 65.168 86.091 72.681
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.676 108.016 83.939 104.613 85.832
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.092 60.312 35.663 44.979 39.777
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.769 20.176 14.609 19.465 16.987
Depreciation / Amortization 14.395 14.603 16.1 17.188 12.458
Λειτουργικά Έσοδα 3.276 -32.941 -4.925 -2.141 3.41
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.96 -5.167 -5.753 -1.364 -1.426
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.684 -38.108 -10.678 -3.505 1.984
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Καθαρά Κέρδη -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.772 -35.063 -9.78 -4.822 1.159
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 148.957 148.957 151.988 154.093 157.159
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01861 -0.23539 -0.06435 -0.03129 0.00737
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01374 -0.22448 -0.0383 0.00781 0.01034
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.721 6.6 0.049
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 101.387 129.523 170.165
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.281 51.734 73.21
Μετρητά & Ισοδύναμα 26.281 51.734 73.21
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.213 73.501 89.253
Accounts Receivable - Trade, Net 42.438 45.418 53.028
Prepaid Expenses 7.444 4.101 7.632
Other Current Assets, Total 1.449 0.187 0.07
Total Assets 875.231 849.579 1129.54
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.323 2.243 1.413
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10.938 11.84 3.796
Accumulated Depreciation, Total -6.615 -9.597 -2.383
Goodwill, Net 457.649 458.586 676.513
Intangibles, Net 308.407 255.67 276.416
Other Long Term Assets, Total 3.465 3.557 5.03
Total Current Liabilities 28.296 40.408 56.491
Accounts Payable 4.645 8.808 8.307
Accrued Expenses 16.111 29.981 39.898
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 1.976
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.427 0.325 0
Other Current Liabilities, Total 6.113 1.294 6.31
Total Liabilities 415.559 418.1 362.347
Total Long Term Debt 345.544 351.071 242.798
Long Term Debt 345.329 351.071 242.798
Capital Lease Obligations 0.215 0
Deferred Income Tax 40.102 24.794 53.523
Other Liabilities, Total 1.617 1.827 9.535
Total Equity 459.672 431.479 767.19
Common Stock 553.862 553.717 0.154
Additional Paid-In Capital 0 0 781.951
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -94.365 -126.761 -14.6
Other Equity, Total 0.175 4.523 -0.315
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 875.231 849.579 1129.54
Total Common Shares Outstanding 148.957 148.957 154.398
Redeemable Preferred Stock 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 127.002 152.747 146.861 170.165 181.606
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.751 73.234 63.777 73.21 82.255
Μετρητά & Ισοδύναμα 50.751 73.234 63.777 73.21 82.255
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.705 66.737 72.717 89.253 89.505
Accounts Receivable - Trade, Net 41.704 41.491 45.589 53.028 53.956
Prepaid Expenses 9.519 12.701 10.154 7.632 9.768
Other Current Assets, Total 0.027 0.075 0.213 0.07 0.078
Total Assets 838.529 852.313 1084.88 1129.54 1150.86
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.831 1.495 1.417 1.413 21.528
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.938 12.063 12.378 3.796 24.175
Accumulated Depreciation, Total -10.107 -10.568 -10.961 -2.383 -2.647
Goodwill, Net 458.138 458.276 649.78 676.513 675.632
Intangibles, Net 247.578 235.738 282.814 276.416 266.91
Other Long Term Assets, Total 3.98 4.057 4.01 5.03 5.189
Total Current Liabilities 33.898 45.658 43.779 56.491 53.923
Accounts Payable 6.117 9.806 9.7 8.307 17.383
Accrued Expenses 23.797 30.219 26.935 39.898 29.843
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 1.976 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.19 0.105 0.05 0
Other Current Liabilities, Total 3.794 5.528 7.094 6.31 6.697
Total Liabilities 412.928 418.474 331.25 362.347 372.824
Total Long Term Debt 351.78 352.095 232.682 242.798 242.914
Long Term Debt 351.78 352.095 232.682 242.798 242.914
Deferred Income Tax 25.387 18.808 53.035 53.523 52.47
Other Liabilities, Total 1.863 1.913 1.754 9.535 23.517
Total Equity 425.601 433.839 753.632 767.19 778.041
Common Stock 553.304 0.134 0.154 0.154 0.155
Additional Paid-In Capital 0 430.368 762.47 781.951 792.616
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -130.322 0 -9.78 -14.6 -13.441
Other Equity, Total 2.619 3.337 0.788 -0.315 -1.289
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 838.529 852.313 1084.88 1129.54 1150.86
Total Common Shares Outstanding 148.957 148.957 153.941 154.398 155.016
Redeemable Preferred Stock 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -51.348 -32.374 -52.437
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.854 33.937 63.595
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 70.327 65.708 62.286
Deferred Taxes -16.929 -15.312 -9.662
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.72 8.038 73.778
Cash Taxes Paid 1.16 1.424 2.238
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27.866 21.44 17.109
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -13.624 7.877 -10.37
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -25.034 -9.662 -200.092
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.459 -9.662 -13.657
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -17.575 0 -186.435
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 13.656 -1.696 160.19
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.473 0 -9.551
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3.169 -0.167 281.463
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 17.298 -1.529 -111.722
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.06 1.772 -2.336
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -13.292 24.351 21.357
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.772 -37.832 -47.615 -52.437 1.159
Cash From Operating Activities 7.697 33.056 37.656 63.595 11.187
Cash From Operating Activities 14.395 28.998 45.098 62.286 12.458
Non-Cash Items 0.47 42.708 55.572 73.778 8.618
Cash Taxes Paid 0.326 1.17 1.438 2.238 0.977
Cash Interest Paid 6.281 11.71 17.109 17.109 1.298
Changes in Working Capital -4.396 5.764 -5.433 -10.37 -10.329
Cash From Investing Activities -6.377 -8.096 -176.851 -200.092 -3.005
Capital Expenditures -6.382 -8.096 -10.647 -13.657 -3.005
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.005 -166.204 -186.435
Cash From Financing Activities -1.338 -3.115 153.207 160.19 0.598
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.202 -0.129 281.462 281.463 2.532
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.136 -0.219 -121.209 -111.722 -1.934
Foreign Exchange Effects -0.846 -0.553 -2.042 -2.336 0.278
Net Change in Cash -0.864 21.292 11.97 21.357 9.058
Deferred Taxes -6.582 -9.966 -9.662 -0.719
Financing Cash Flow Items -2.767 -7.046 -9.551
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Vista Equity Partners Management, LLC Private Equity 61.3541 94380001 0 2022-09-30 LOW
Atlas Venture Venture Capital 14.7715 22722771 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0897 4752765 2070907 2022-09-30 LOW
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 2.2119 3402525 1099825 2022-09-30 LOW
Shelter Haven Capital Management, L.P. Hedge Fund 2.0376 3134350 -252656 2021-12-31
TimesSquare Capital Management, LLC Investment Advisor 1.9799 3045639 766180 2022-09-30 LOW
Indaba Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.5783 2427802 0 2022-09-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3495 2075964 329209 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0365 1594413 310286 2022-09-30 LOW
Southpoint Capital Advisors LP Hedge Fund 0.9853 1515600 0 2022-09-30 MED
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7431 1143120 535970 2022-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.6354 977467 511667 2022-09-30 HIGH
Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 0.5162 794116 -235408 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5148 791983 210101 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4893 752749 637925 2022-09-30 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4713 724955 724955 2022-09-30 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 0.4367 671790 4408 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3711 570820 63679 2022-09-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.3549 545911 146968 2022-09-30 HIGH
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2823 434215 -1895349 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Integral Ad Science Holding Corp. Company profile

Σχετικά με την Integral Ad Science Holding Corp.

Η Integral Ad Science Holding Corp., πρώην Integral Ad Science Holding LLC, είναι εταιρεία επαλήθευσης ψηφιακής διαφήμισης. Η εταιρεία προσφέρει τεχνολογική πλατφόρμα cloud-based και insights. Παρέχει ανεξάρτητη μέτρηση και επαλήθευση της ψηφιακής διαφήμισης σε όλες τις συσκευές, τα κανάλια και τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης της επιτραπέζιας και κινητής τηλεφωνίας, της συνδεδεμένης τηλεόρασης (CTV), της κοινωνικής δικτύωσης, της οθόνης και του βίντεο. Η διαπιστευμένη από το Media Rating Council (MRC) μετρική της Quality Impressions έχει σχεδιαστεί για να επαληθεύει ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις προβάλλονται σε ένα άτομο και όχι σε ένα bot, στο περιβάλλον της οθόνης. Βοηθά τους διαφημιζόμενους στη διαφήμισή τους και στη μέτρηση της εμπλοκής των καταναλωτών με καμπάνιες σε όλες τις πλατφόρμες. Ενσωματώνεται με πλατφόρμες διαφήμισης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Snap, Spotify, Twitter, Verizon Media, Xandr και YouTube. Η πλατφόρμα της χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) για τη διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών.

Industry: Advertising & Marketing (NEC)

99 Wall Street
#1950
NEW YORK
NEW YORK 10005
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,185.60 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.41 Price
+0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,697.10 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00332

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου