Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ingredion - INGR CFD

89.15
0.48%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Ingredion Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 89.48
Άνοιγμα* 89.53
Μεταβολή 1 έτους* -0.49%
Εύρος ημέρας* 88.89 - 89.91
Εύρος 52 εβδ. 78.81-105.24
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 276.64K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.64B
Αναλογία P/E 15.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 65.56M
Έσοδα 7.71B
EPS 6.62
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.80522
Beta 0.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 89.15 0.09 0.10% 89.06 89.97 88.79
Jun 28, 2022 89.48 -0.31 -0.35% 89.79 90.73 88.87
Jun 27, 2022 89.85 2.39 2.73% 87.46 89.97 87.30
Jun 24, 2022 88.33 3.68 4.35% 84.65 88.68 84.65
Jun 23, 2022 84.79 0.70 0.83% 84.09 86.07 84.09
Jun 22, 2022 84.72 0.28 0.33% 84.44 85.33 83.95
Jun 21, 2022 85.95 1.37 1.62% 84.58 86.88 84.57
Jun 17, 2022 84.54 -0.24 -0.28% 84.78 86.33 84.42
Jun 16, 2022 84.71 -0.95 -1.11% 85.66 85.73 84.38
Jun 15, 2022 87.37 0.56 0.65% 86.81 88.70 86.59
Jun 14, 2022 86.75 -0.14 -0.16% 86.89 87.40 85.73
Jun 13, 2022 87.18 -1.89 -2.12% 89.07 89.36 86.79
Jun 10, 2022 89.80 0.29 0.32% 89.51 90.54 89.16
Jun 9, 2022 91.21 -0.40 -0.44% 91.61 92.72 91.17
Jun 8, 2022 92.95 0.26 0.28% 92.69 93.63 92.44
Jun 7, 2022 93.40 2.16 2.37% 91.24 93.55 91.20
Jun 6, 2022 92.63 -0.38 -0.41% 93.01 93.63 92.13
Jun 3, 2022 93.03 0.56 0.61% 92.47 93.67 92.10
Jun 2, 2022 93.19 -1.86 -1.96% 95.05 95.40 92.46
Jun 1, 2022 95.82 1.15 1.21% 94.67 96.29 93.37

Ingredion Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5704 6244 6289 6209 5987 6894
Έσοδα 5704 6244 6289 6209 5987 6894
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4302 4772 4921 4897 4715 5563
Ακαθάριστο Εισόδημα 1402 1472 1368 1312 1272 1331
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4896 5408 5586 5545 5410 6584
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 579
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 19 38 64 57 98 387
Other Operating Expenses, Total -4 598 601 591 597 634
Λειτουργικά Έσοδα 808 836 703 664 577 310
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -66 -73 -86 -81 -76 -74
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 742 769 621 582 506 248
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 496 555 457 424 354 125
Δικαίωμα Μειοψηφίας -11 -13 -11 -11 -6 -8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 485 542 446 413 348 117
Καθαρά Κέρδη 485 519 443 413 348 117
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 485 542 446 413 348 117
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 485 519 443 413 348 117
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 485 519 443 413 348 117
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 74.1 73.5 71.8 67.4 67.6 67.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.54521 7.37415 6.2117 6.1276 5.14793 1.72566
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.85 2.1 2.425 2.505 2.53 2.57
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.71661 7.74728 6.86766 6.74371 6.16215 4.60266
Άλλο, Καθαρό 6 4 -1 5 12
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -23 -3
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1614 1762 1763 1755 1892
Έσοδα 1614 1762 1763 1755 1892
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1263 1395 1440 1465 1513
Ακαθάριστο Εισόδημα 351 367 323 290 379
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1784 1540 1591 1669 1682
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 370 4 -12 25 2
Other Operating Expenses, Total 151 141 163 179 167
Λειτουργικά Έσοδα -170 222 172 86 210
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19 -19 -20 -16 -24
Άλλο, Καθαρό 1 2 1 8 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -188 205 153 78 187
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -243 181 119 68 133
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 -3 -1 -1 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -246 178 118 67 130
Καθαρά Κέρδη -246 178 118 67 130
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -246 178 118 67 130
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -246 178 118 67 130
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -246 178 118 67 130
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67.3 67.9 67.6 67.8 67.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.65527 2.6215 1.74556 0.9882 1.92308
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08172 2.67352 1.6075 1.30966 1.94412
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2252 2415 2138 2160 2647 2697
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 516 604 334 268 665 332
Μετρητά & Ισοδύναμα 512 595 327 264 665 328
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4 9 7 4 4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 892 950 929 965 1011 1130
Accounts Receivable - Trade, Net 892 950 929 965 1011 1130
Total Inventory 789 823 824 861 917 1172
Prepaid Expenses 24 27 29 54 54 63
Other Current Assets, Total 31 11 22 12
Total Assets 5782 6080 5728 6040 6858 6999
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2116 2217 2198 2457 2628 2616
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4942 5208 5113 5513 5803 5848
Accumulated Depreciation, Total -2826 -2991 -2915 -3056 -3175 -3232
Goodwill, Net 784 803 791 801 902 914
Intangibles, Net 502 493 460 437 444 434
Other Long Term Assets, Total 128 152 141 185 237 338
Total Current Liabilities 978 957 946 967 1458 1512
Accounts Payable 415 470 434 487
Accrued Expenses 356 278 256 323 352 386
Notes Payable/Short Term Debt 106 120 169 82 438 308
Other Current Liabilities, Total 101 89 87 75 69 44
Total Liabilities 3217 3189 3340 3320 3907 3899
Total Long Term Debt 1850 1744 1931 1766 1748 1738
Long Term Debt 1850 1744 1931 1766 1748 1738
Deferred Income Tax 171 199 189 195 217 165
Minority Interest 30 26 20 21 91 89
Other Liabilities, Total 188 263 254 371 393 395
Total Equity 2565 2891 2388 2720 2951 3100
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 1 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 1149 1138 1096 1137 1150 1158
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2899 3259 3536 3780 3957 3899
Treasury Stock - Common -413 -494 -1091 -1040 -1024 -1061
Unrealized Gain (Loss) 0 2 0 0
Other Equity, Total -1071 -1015 -1154 -1158 -1133 -897
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5782 6080 5728 6040 6858 6999
Total Common Shares Outstanding 72.4144 71.995 66.5262 66.8175 67.0155 66.6567
Payable/Accrued 599 774
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2610 2813 2733 2697 3129
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 577 549 438 332 329
Μετρητά & Ισοδύναμα 576 542 434 328 324
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1 7 4 4 5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1014 1140 1128 1130 1431
Accounts Receivable - Trade, Net 1014 1140 1128 1130 1431
Total Inventory 950 1054 1093 1172 1306
Prepaid Expenses 58 70 74 63 63
Other Current Assets, Total 11
Total Assets 6803 7098 6986 6999 7435
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2537 2575 2560 2616 2446
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5520 5611 5594 5655 5750
Accumulated Depreciation, Total -3165 -3225 -3225 -3232 -3304
Goodwill, Net 899 913 916 914
Intangibles, Net 437 431 424 434 1339
Other Long Term Assets, Total 320 366 353 338 521
Total Current Liabilities 1380 1101 1457 1512 1721
Payable/Accrued 887 984 1012 774 1207
Accrued Expenses 45 45 47 430
Notes Payable/Short Term Debt 448 72 398 308 514
Total Liabilities 4166 4276 3902 3899 4142
Total Long Term Debt 1749 2129 1748 1738 1739
Long Term Debt 1749 2129 1748 1738 1739
Deferred Income Tax 219 214 200
Minority Interest 96 92 87 89 90
Other Liabilities, Total 722 740 410 560 592
Total Equity 2637 2822 3084 3100 3293
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 1155 1154 1155 1158 1160
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3667 3802 3877 3899 3986
Treasury Stock - Common -1022 -1029 -1072 -1061 -1091
Other Equity, Total -1164 -1106 -877 -897 -763
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6803 7098 6986 6999 7435
Total Common Shares Outstanding 67.0739 67.0024 66.5158 66.6567 66.3468
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 496 532 454 424 354 125
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 771 769 703 680 829 392
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 196 209 247 220 213 220
Deferred Taxes -5 67 -23 3 -7 -61
Μη Χρηματικά Στοιχεία -9 105 104 54 20 403
Cash Taxes Paid 254 289 231 145 120 168
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 59 77 73 80 78 72
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 93 -144 -79 -21 249 -295
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -689 -326 -361 -374 -571 -335
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -284 -314 -350 -328 -340 -300
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -405 -12 -11 -46 -231 -35
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 -375 -589 -364 143 -373
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6 0 -9 0
Total Cash Dividends Paid -141 -165 -182 -174 -178 -184
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 21 -114 -656 66 4 -49
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 126 -96 249 -256 326 -140
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4 15 -21 -5 0 -21
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 78 83 -268 -63 401 -337
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -243 -62 57 125 133
Cash From Operating Activities 22 129 259 392 -52
Cash From Operating Activities 52 103 155 220 53
Deferred Taxes -4 -21 -25 -61 3
Non-Cash Items 381 382 384 403 28
Changes in Working Capital -164 -273 -312 -295 -269
Cash From Investing Activities -64 -157 -238 -335 -76
Capital Expenditures -63 -102 -186 -300 -85
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -55 -52 -35 9
Cash From Financing Activities -40 -94 -236 -373 119
Total Cash Dividends Paid -43 -93 -138 -184 -43
Issuance (Retirement) of Stock, Net -7 -15 -58 -49 -40
Issuance (Retirement) of Debt, Net 10 14 -40 -140 202
Foreign Exchange Effects -7 -1 -16 -21 5
Net Change in Cash -89 -123 -231 -337 -4
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Cash Taxes Paid 168
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.6976 7012843 46092 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.9769 5229282 -21666 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 3.9638 2598482 15174 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6577 2397801 92830 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5682 2339122 3830 2022-09-30 LOW
Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.5209 2308131 -44746 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.2019 1443437 10539 2022-09-30 LOW
Snyder Capital Management, L.P. Investment Advisor 2.1244 1392652 137728 2022-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 2.1036 1379049 -69170 2022-09-30 LOW
Cooke & Bieler, L.P. Investment Advisor 1.7665 1158029 -36660 2022-09-30 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6968 1112357 -13930 2022-09-30 LOW
Equity Investment Corporation Investment Advisor 1.6552 1085047 12817 2022-09-30 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.6099 1055391 207300 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5416 1010592 10967 2022-09-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.1562 757931 -42399 2022-09-30 LOW
Shapiro Capital Management LLC Investment Advisor 1.0471 686442 -103544 2022-09-30 MED
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 1.0246 671661 -20070 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9507 623219 -49300 2021-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9437 618671 9604 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8852 580264 -596213 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ingredion Company profile

Σχετικά με την Ingredion

Η Ingredion Incorporated δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων για τρόφιμα και βιομηχανικά συστατικά σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την παραγωγή και την πώληση αμύλων και γλυκαντικών για μια σειρά βιομηχανιών και διοικείται γεωγραφικά σε περιφερειακή βάση. Δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία-Ειρηνικό και Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA). Οι σειρές προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνουν άμυλα και γλυκαντικά, προϊόντα ζωοτροφών και βρώσιμο καλαμποκέλαιο. Τα προϊόντα της με βάση το άμυλο περιλαμβάνουν τόσο άμυλα για τρόφιμα όσο και βιομηχανικά άμυλα και βιοϋλικά. Τα γλυκαντικά προϊόντα της περιλαμβάνουν σιρόπια γλυκόζης, σιρόπια υψηλής μαλτόζης, σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, χρώμα καραμέλας, δεξτρόζη, πολυόλες, μαλτοδεξτρίνες και στερεά γλυκόζης και σιροπιού. Τα προϊόντα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την επεξεργασία καλαμποκιού και άλλων υλικών με βάση το άμυλο, όπως η ταπιόκα, η πατάτα και το ρύζι.

Industry: Food Processing (NEC)

5 Westbrook Corporate Ctr
WESTCHESTER
ILLINOIS 60154
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,343.15 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου