Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Indofood Agri - 5JSsg CFD

0.3089
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0072
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020397 %
Charges from borrowed part ($-0.82)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020397%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001521 %
Charges from borrowed part ($-0.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001521%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.3089
Άνοιγμα* 0.3089
Μεταβολή 1 έτους* -4.63%
Εύρος ημέρας* 0.3089 - 0.3089
Εύρος 52 εβδ. 0.29-0.35
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 91.91K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 649.23K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 456.05M
Αναλογία P/E 6.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.40B
Έσοδα 1.61B
EPS 0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.53968
Beta 0.51
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 25, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 24, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 23, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 19, 2023 0.3089 0.0050 1.65% 0.3039 0.3089 0.3039
May 18, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 17, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3039
May 16, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 15, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3039
May 12, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 11, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 10, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 8, 2023 0.3089 0.0050 1.65% 0.3039 0.3089 0.3039
May 5, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 4, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
May 3, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3039
May 2, 2023 0.3089 0.0050 1.65% 0.3039 0.3089 0.3039
Apr 28, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
Apr 27, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089
Apr 26, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3089

Indofood Agri Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 17797100 19658500 14474700 13650400 14059400
Έσοδα 17797100 19658500 14474700 13650400 14059400
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13238400 14586000 11556100 11624800 11861500
Ακαθάριστο Εισόδημα 4558710 5072560 2918600 2025610 2197920
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15094800 16832100 12995200 13143000 13490100
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1263210 1618720 1246490 1474550 1409590
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -77264 -41048 167366 40042 97122
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 262915 -112690 -1839 -107058 113827
Other Operating Expenses, Total 407574 781125 27095 110668 8036
Λειτουργικά Έσοδα 2702270 2826450 1479490 507415 569348
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -484366 -560122 -661720 -756773 -615761
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2217910 2266330 806183 -263422 -46413
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1317760 1286540 163566 -709716 -426515
Δικαίωμα Μειοψηφίας -547780 -527408 -143653 298363 204751
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 769977 759127 19913 -411353 -221764
Καθαρά Κέρδη 769977 759127 19913 -411353 -221764
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 769977 759127 19913 -411353 -221764
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 769977 759127 19913 -411353 -221764
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 769977 759127 19913 -411353 -221764
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1394.89 1395.45 1395.9 1395.9 1395.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 552 544 14.2653 -294.686 -158.868
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 92.9393 84.5071 0 0 26.3723
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 737.232 700.845 13.409 -344.537 -105.864
Άλλο, Καθαρό -11587 -14064
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 9724210 8072850 10700900 8957590 7602110
Έσοδα 9724210 8072850 10700900 8957590 7602110
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7328420 5909930 7651390 6934580 5636480
Ακαθάριστο Εισόδημα 2395790 2162920 3049550 2023010 1965630
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8206730 6888060 8919170 7912910 6032880
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 639944 623264 760370 858352 580165
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -129588 52324 -43616 2568 -60426
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 155161 107754 -146623 33933 -150080
Other Operating Expenses, Total 212792 194782 697647 83478 26739
Λειτουργικά Έσοδα 1517480 1184800 1781770 1044680 1569230
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -246643 -237723 -268377 -291745 -313004
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1270840 947073 1513400 752932 1256220
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 775775 541982 971400 315135 738854
Δικαίωμα Μειοψηφίας -257770 -290010 -364969 -162439 -289522
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 518005 251972 606431 152696 449332
Καθαρά Κέρδη 518005 251972 606431 152696 449332
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 518005 251972 606431 152696 449332
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 518005 251972 606431 152696 449332
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 518005 251972 606431 152696 449332
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1396.24 1392.11 1397.31 1400.88 1397.59
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 371 181 434 109 321.505
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 92.9393 0 84.5071 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 496.65 229.695 593.68 120.336 258.962
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10552400 9549710 7808440 6811830 7128840
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4422370 3763640 2446490 1787460 2228870
Μετρητά & Ισοδύναμα 4422370 3763640 2446490 1787460 2228870
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1323660 1563750 1300030 1320180 1395470
Accounts Receivable - Trade, Net 1323660 1563750 1206080 1225310 1303490
Total Inventory 3268040 2655340 3449300 2971330 2945020
Prepaid Expenses 730909 651781 570825 691068 517683
Total Assets 38266000 37636200 37490200 37612500 37514300
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20517100 20815400 21655400 21862700 21541900
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36344200 35208500 34320700
Accumulated Depreciation, Total -14688800 -13345800 -12778800
Goodwill, Net 3084620 3211430 3211430 3211430 3245320
Long Term Investments 2433240 1843460 2217930 2612020 2295400
Note Receivable - Long Term 1009100 1411120 1671500 1679500 1683060
Other Long Term Assets, Total 669550 805075 925503 1435080 1619720
Total Current Liabilities 9883090 9970400 9204270 9172050 9044190
Accounts Payable 785034 892094 881690
Accrued Expenses 731429 550282 462378
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6959040 7278460 6627040 6940940 6971650
Other Current Liabilities, Total 505459 735075 1060770 788728 728473
Total Liabilities 25366200 26035600 26177900 26300500 25726600
Total Long Term Debt 2355100 3098900 4792820 4693820 4218270
Long Term Debt 2232060 3087700 4772700 4640870 4218270
Deferred Income Tax 705515 665021 577167 613725 614776
Minority Interest 10251800 9835310 9134570 8851410 9065580
Other Liabilities, Total 2170610 2465950 2469040 2969540 2783820
Total Equity 12899900 11600600 11312400 11312000 11787600
Common Stock 3584280 3584280 3584280 3584280 3584280
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9705740 8406510 8118240 8117880 8593500
Treasury Stock - Common -390166 -390166 -390166 -390166 -390166
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 38266000 37636200 37490200 37612500 37514300
Total Common Shares Outstanding 1395.91 1395.91 1395.9 1395.9 1395.9
Other Current Assets, Total 807439 915188 41795 41795 41795
Capital Lease Obligations 123039 11200 20125 52943
Payable/Accrued 2418590 1956860
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10552400 10711000 9549710 8753550 7808440
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4422370 4193960 3763640 3055230 2446490
Μετρητά & Ισοδύναμα 4422370 4193960 3763640 3055230 2446490
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1323660 1245910 1563750 1348110 1300030
Accounts Receivable - Trade, Net 1323660 1245910 1563750 1348110 1300030
Total Inventory 3268040 3447020 2655340 2906200 2671910
Prepaid Expenses 730909 988582 651781 682656 570825
Other Current Assets, Total 807439 835496 915188 761349 819183
Total Assets 38266000 38564400 37636200 37932400 37490200
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20517100 20484200 20815400 21357600 21655400
Goodwill, Net 3084620 3211430 3211430 3211430 3211430
Long Term Investments 2433240 2074150 1843460 2056240 2202040
Note Receivable - Long Term 1009100 1229120 1411120 1647290 1708300
Other Long Term Assets, Total 669550 854609 805075 906321 904593
Total Current Liabilities 9883090 9777590 9970400 10401900 9204270
Payable/Accrued 2418590 2447740 1956860 2373940 2013850
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6959040 6721820 7278460 7370650 6627040
Other Current Liabilities, Total 505459 608030 735075 657337 563379
Total Liabilities 25366200 26577000 26035600 26792000 26177900
Total Long Term Debt 2355100 3494790 3098900 3827580 4792820
Long Term Debt 2232060 3482930 3087700 3819740 4772700
Capital Lease Obligations 123039 11857 11200 7834 20125
Deferred Income Tax 705515 618050 665021 606281 577167
Minority Interest 10251800 10097900 9835310 9486350 9134570
Other Liabilities, Total 2170610 2588680 2465950 2469850 2469040
Total Equity 12899900 11987400 11600600 11140400 11312400
Common Stock 3584280 3584280 3584280 3584280 3584280
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9705740 8793330 8406510 7946300 8118240
Treasury Stock - Common -390166 -390166 -390166 -390166 -390166
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 38266000 38564400 37636200 37932400 37490200
Total Common Shares Outstanding 1395.91 1395.9 1395.91 1395.9 1395.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2217910 2258690 806183 -263422 -46413
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3590380 3723540 2538870 1663140 996308
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1473750 1468180 1484960 1522330 1488900
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1511240 1659740 1185340 1402850 1364910
Cash Taxes Paid 930161 652883 241405 322097 742803
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 535455 613238 727927 838016 708227
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1612500 -1663060 -937615 -998614 -1811080
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1424140 -1327410 -1575460 -2588600 -2065100
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1452210 -1294330 -1425800 -1937580 -1614320
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 28071 -33085 -149658 -651014 -450783
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1627570 -1088300 -314123 505128 337882
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -194315 -2965 -35026 127675 -40952
Total Cash Dividends Paid -117815 0 -36662 -102713
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1315440 -1085340 -279097 414115 481547
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 120049 9322 9742 -21081 30109
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 658727 1317150 659032 -441407 -700805
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 2217910 947073 2258690 752932 806183
Cash From Operating Activities 3590380 1310630 3723540 1445740 2538870
Cash From Operating Activities 1473750 708303 1468180 720315 1484960
Non-Cash Items 1511240 1128080 1659740 509730 1185340
Cash Taxes Paid 930161 540426 652883 352437 241405
Cash Interest Paid 535455 264918 613238 323087 727927
Changes in Working Capital -1612500 -1472830 -1663060 -537232 -937615
Cash From Investing Activities -1424140 -588108 -1327410 -599243 -1575460
Capital Expenditures -1452210 -582745 -1294330 -540502 -1425800
Other Investing Cash Flow Items, Total 28071 -5363 -33085 -58741 -149658
Cash From Financing Activities -1627570 -328596 -1088300 -257093 -314123
Financing Cash Flow Items -194315 -2965 -35026
Total Cash Dividends Paid -117815 -117815 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1315440 -210781 -1085340 -257093 -279097
Foreign Exchange Effects 120049 36390 9322 19330 9742
Net Change in Cash 658727 430313 1317150 608739 659032
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Indofood Singapore Holdings Pte. Ltd. Corporation 68.9468 998200000 0 2023-03-15 LOW
Indofood Sukses Makmur Tbk PT Corporation 11.8685 171829530 11394000 2023-03-15 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0423 15090400 0 2023-03-31 LOW
SCS Trust Pte. Ltd. Corporation 0.4144 6000000 0 2023-03-15 LOW
Morph Investments Ltd. Corporation 0.3262 4723100 0 2023-03-15 LOW
Chua (Kee Tee) Individual Investor 0.1105 1600000 0 2023-03-15 MED
First Pacific Investments Ltd. Corporation 0.0777 1125344 0 2023-03-15 LOW
Tay (Boon Huat) Individual Investor 0.0772 1117600 0 2023-03-15 LOW
Kim Toon Pte. Ltd. Corporation 0.0677 980000 980000 2023-03-15
First Pacific Investments (BVI) Ltd. Corporation 0.061 882444 0 2023-03-15 LOW
Wakeford (Mark Julian) Individual Investor 0.0345 500000 0 2023-01-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0218 314900 0 2023-03-31 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.0133 191900 0 2023-03-31 MED
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0056 80500 0 2023-03-31 LOW
Pheim Asset Management Sdn. Bhd. Investment Advisor 0.0032 46000 0 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Indofood Agri Company profile

Σχετικά με την Indofood Agri

Η Indofood Agri Resources Ltd. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Φυτείες και βρώσιμα έλαια και λίπη. Ο τομέας Φυτείες ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και συντήρηση φυτειών φοινικέλαιου, καουτσούκ και ζαχαροκάλαμου και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία, εμπορία και πώληση φοινικέλαιου, καουτσούκ και ζαχαροκάλαμου. Ο τομέας Φυτείες ασχολείται επίσης με την καλλιέργεια κακάο, τσαγιού και φυτείες βιομηχανικής ξυλείας. Ο τομέας βρώσιμα έλαια και λίπη παράγει, εμπορεύεται και πωλεί βρώσιμα έλαια, μαργαρίνες, λιπαρές ουσίες και άλλα συναφή προϊόντα και τα παράγωγά τους.

Industry: Starch, Vegetable Fat & Oil Manufacturing

8 Eu Tong Sen Street
The Central
059818
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.48 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00386

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

BTC/USD

27,369.20 Price
+2.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου