Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Ideal Power Inc - IPWR CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 8.41-14.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8,970.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 288.57K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 67.03M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.93M
Έσοδα 78.93K
EPS -1.27
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Ideal Power Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ideal Power Inc Annual Shareholders Meeting
Ideal Power Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ideal Power Inc Annual Shareholders Meeting
Ideal Power Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Ideal Power Inc Earnings Release
Q2 2023 Ideal Power Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Ideal Power Inc Earnings Release
Q3 2023 Ideal Power Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0.20327 0.5764 0.42813 0 0
Έσοδα 0.20327 0.5764 0.42813 0 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.20327 0.5764 0.42813 0 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.54623 5.33397 4.49611 3.11526 4.31162
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.97618 2.92123 2.34709 2.06511 3.43988
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.36678 1.92774 1.72089 1.05015 0.87174
Λειτουργικά Έσοδα -7.34296 -4.75757 -4.06798 -3.11526 -4.31162
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.15361 -0.0127 -0.00505 -0.00427 0.04002
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.11953 -4.2716
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.11953 -4.2716
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.11953 -4.2716
Καθαρά Κέρδη -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.92766 -7.90499
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.11953 -4.2716
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.92766 -7.90499
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.92766 -7.90499
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.15787 5.93752 3.53922 1.654 1.39974
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.16751 -0.80341 -2.20215 -1.88606 -3.0517
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.16735 -0.81872 -2.20215 -1.88606 -3.0517
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.80813 -3.63339
Άλλο, Καθαρό 0 -3.72087
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.09141
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.00066 0.01661 0.01068 0.05098 0.12501
Έσοδα 0.00066 0.01661 0.01068 0.05098 0.12501
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.00066 0.01661 0.01068 0.05098 0.12501
Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.63995 2.00592 1.76723 1.74715 2.02593
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.19926 0.95962 0.9764 0.96779 1.07238
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.44003 1.0297 0.78015 0.72838 0.82855
Λειτουργικά Έσοδα -2.63929 -1.98931 -1.75655 -1.69617 -1.90092
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.1113 0.09837 0.05278 0.00618 -0.00372
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Καθαρά Κέρδη -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.52799 -1.89095 -1.70377 -1.68999 -1.90464
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.17851 6.16084 6.15763 6.15763 6.15535
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40916 -0.30693 -0.27669 -0.27446 -0.30943
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40916 -0.30693 -0.27669 -0.27446 -0.30943
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
Άλλο, Καθαρό
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.9029 23.4473 3.44643 3.30583 4.68828
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.3456 23.1702 3.18103 3.05768 3.25808
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.3456 23.1702 3.15726 3.05768 3.25808
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.06594 0.23326 0.17029 0
Accounts Receivable - Trade, Net 0.06594 0.23326 0.17029 0
Total Inventory
Prepaid Expenses 0.49137 0.0439 0.04698 0.20931 0.33388
Total Assets 19.3994 25.8775 5.13217 5.26574 6.16582
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.44882 0.36333 0.11684 0.30761 0.06321
Intangibles, Net 2.03643 2.05565 1.5689 1.63438 1.39641
Other Long Term Assets, Total 0.01119 0.01119 0.01792 0.01792
Total Current Liabilities 0.44932 0.54287 0.65953 0.68521 1.13971
Accounts Payable 0.1305 0.1305 0.10198 0.18296 0.0942
Accrued Expenses 0.31882 0.41237 0.55754 0.44809 0.16776
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.49076 1.72756 1.30296 1.37651 1.56788
Total Long Term Debt 0 0 0.09141 0 0
Other Liabilities, Total 1.04145 1.18468 0.55203 0.6913 0.42816
Total Equity 17.9086 24.1499 3.82921 3.88923 4.59794
Common Stock 0.00593 0.00589 0.00327 0.0021 0.01403
Additional Paid-In Capital 105.011 104.063 78.975 71.2423 68.0099
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -87.0954 -79.9061 -75.1358 -67.3419 -63.4142
Treasury Stock - Common -0.01321 -0.01321 -0.01321 -0.01321 -0.01321
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19.3994 25.8775 5.13217 5.26574 6.16582
Total Common Shares Outstanding 5.92468 5.89245 3.26442 2.09995 1.40144
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0.00152
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 1.51843
Other Current Assets, Total 0.04814 0.03884 1.09632
Other Current Liabilities, Total 0.05416 0.87776
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.59119 0.47411 0.23989 0.48984
Accumulated Depreciation, Total -0.14237 -0.11078 -0.12304 -0.18223
Cash 0.02377
Long Term Debt 0 0.09141
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.0237 16.9029 18.9481 20.4298 22.1084
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.5204 16.3456 18.4505 20.0207 21.7254
Μετρητά & Ισοδύναμα 14.5204 16.3456 18.4505 20.0207 21.7254
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.0666 0.06594 0.04933 0.14716 0.26214
Accounts Receivable - Trade, Net 0.0666 0.06594 0.04933 0.14716 0.26214
Prepaid Expenses 0.43666 0.49137 0.44825 0.26195 0.12091
Total Assets 17.5212 19.3994 21.4071 22.8101 24.5078
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.46367 0.44882 0.41486 0.33165 0.3527
Intangibles, Net 2.02266 2.03643 2.03294 2.03741 2.03542
Other Long Term Assets, Total 0.01119 0.01119 0.01119 0.01119 0.01119
Total Current Liabilities 0.50131 0.44932 0.65652 0.57848 0.75608
Accounts Payable 0.06881 0.1305 0.01984 0.01776 0.38003
Accrued Expenses 0.4325 0.31882 0.63668 0.56071 0.37605
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.53068 1.49076 1.75936 1.69245 1.93061
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Other Liabilities, Total 1.02937 1.04145 1.10283 1.11397 1.17453
Total Equity 15.9906 17.9086 19.6478 21.1176 22.5772
Common Stock 0.00593 0.00593 0.00591 0.00591 0.00591
Additional Paid-In Capital 105.621 105.011 104.86 104.626 104.395
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -89.6234 -87.0954 -85.2045 -83.5007 -81.8107
Treasury Stock - Common -0.01321 -0.01321 -0.01321 -0.01321 -0.01321
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17.5212 19.3994 21.4071 22.8101 24.5078
Total Common Shares Outstanding 5.93157 5.92468 5.9038 5.9038 5.9038
Total Preferred Shares Outstanding 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -7.18935 -4.77027 -7.7939 -3.11953 -4.2716
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.38391 -4.28086 -3.01903 -3.19507 -6.54622
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.18708 0.15756 0.12215 0.11046 0.13751
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.07684 0.46941 4.66017 -0.46544 -1.92665
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.45848 -0.13757 -0.00746 0.27944 -0.48547
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.31274 -0.23694 -0.06716 -0.1041 -0.21223
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.31274 -0.23694 -0.06716 -0.1041 -0.13415
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.12787 24.5307 3.18577 3.09877 -0.00572
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.12787 0 -0.00572
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 24.5307 3.09436 3.09877 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.82453 20.0129 0.09957 -0.2004 -6.76417
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -0.07808
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.09141
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.52799 -7.18935 -5.29841 -3.59464 -1.90464
Cash From Operating Activities -1.75572 -6.38391 -4.51273 -3.08152 -1.41712
Cash From Operating Activities 0.0532 0.18708 0.13456 0.08905 0.04419
Non-Cash Items 0.60993 1.07684 0.79623 0.56234 0.33187
Changes in Working Capital 0.10914 -0.45848 -0.14511 -0.13827 0.11146
Cash From Investing Activities -0.06945 -0.31274 -0.20688 -0.06792 -0.02762
Capital Expenditures -0.06945 -0.31274 -0.20688 -0.06792 -0.02762
Cash From Financing Activities -0.12787 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net
Net Change in Cash -1.82517 -6.82453 -4.71961 -3.14944 -1.44474
Financing Cash Flow Items -0.12787
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Phoenix Holdings Ltd Holding Company 4.8869 289867 -21088 2022-02-14 LOW
Appel (Peter A) Individual Investor 4.7077 279242 73413 2021-12-31
Baird Investment Management Investment Advisor 4.0539 240459 1131 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9783 235975 0 2023-03-31 LOW
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7527 163281 -5239 2023-03-31 LOW
AIGH Capital Management, LLC. Private Equity 2.7055 160480 0 2023-03-31 MED
Bell (Lon E) Individual Investor 2.1669 128530 -74884 2023-04-14 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6849 99943 444 2023-03-31 LOW
Worth Venture Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8866 52588 0 2023-03-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.8581 50898 559 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8429 49999 0 2023-03-31 LOW
Brdar (R Daniel) Individual Investor 0.4012 23799 5702 2023-05-16 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3613 21428 21428 2023-03-31 HIGH
AE Wealth Management LLC Investment Advisor 0.3124 18530 -370 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3043 18047 0 2023-03-31 LOW
Bailard, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3026 17946 0 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1712 10155 10155 2023-03-31 LOW
Burns (Timothy) Individual Investor 0.1619 9601 2500 2023-05-15 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0585 3471 0 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0569 3376 0 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ideal Power Inc Company profile

Σχετικά με την Ideal Power Inc

Η Ideal Power, Inc. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας διακοπτών στερεάς κατάστασης Bi-directional bi-polar junction Transistor (B-TRAN). Η εταιρεία παρέχει λύσεις για ηλεκτρικά οχήματα, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, UPS/κέντρο δεδομένων και άλλες βιομηχανικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Οι μονάδες B-TRAN της Εταιρείας μειώνουν τις απώλειες αγωγής και μεταγωγής, την πολυπλοκότητα της θερμικής διαχείρισης και το κόστος λειτουργίας σε κυκλώματα μεταγωγής και ελέγχου εναλλασσόμενου ρεύματος μέσης τάσης.

Industry: Renewable Energy Equipment & Services (NEC)

5508 Highway 290 West
Suite 120
AUSTIN
TEXAS 78735
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,946.85 Price
-0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0090%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0008%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.55 Price
+1.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.52 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

US100

14,302.60 Price
-1.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου