Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Houston American Energy Corp. - HUSA CFD

2.57
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.57
Άνοιγμα* 2.53
Μεταβολή 1 έτους* -1.56%
Εύρος ημέρας* 2.52 - 2.61
Εύρος 52 εβδ. 1.07-16.61
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 732.03K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.74M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 39.71M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.93M
Έσοδα 1.72M
EPS -0.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 2.57 0.06 2.39% 2.51 2.63 2.51
Mar 30, 2023 2.57 -0.07 -2.65% 2.64 2.68 2.57
Mar 29, 2023 2.63 -0.05 -1.87% 2.68 2.68 2.54
Mar 28, 2023 2.57 0.00 0.00% 2.57 2.71 2.52
Mar 27, 2023 2.63 0.14 5.62% 2.49 2.68 2.41
Mar 24, 2023 2.40 0.00 0.00% 2.40 2.49 2.36
Mar 23, 2023 2.43 0.00 0.00% 2.43 2.52 2.41
Mar 22, 2023 2.46 -0.08 -3.15% 2.54 2.60 2.45
Mar 21, 2023 2.55 0.11 4.51% 2.44 2.62 2.44
Mar 20, 2023 2.42 0.08 3.42% 2.34 2.49 2.27
Mar 17, 2023 2.32 -0.10 -4.13% 2.42 2.42 2.30
Mar 16, 2023 2.44 0.06 2.52% 2.38 2.48 2.25
Mar 15, 2023 2.44 -0.07 -2.79% 2.51 2.56 2.35
Mar 14, 2023 2.68 -0.07 -2.55% 2.75 2.90 2.57
Mar 13, 2023 2.80 0.16 6.06% 2.64 2.88 2.51
Mar 10, 2023 2.81 -0.15 -5.07% 2.96 3.01 2.77
Mar 9, 2023 2.97 -0.03 -1.00% 3.00 3.07 2.96
Mar 8, 2023 3.00 0.01 0.33% 2.99 3.13 2.98
Mar 7, 2023 3.06 -0.09 -2.86% 3.15 3.15 3.01
Mar 6, 2023 3.11 -0.07 -2.20% 3.18 3.18 3.04

Houston American Energy Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1.3302 0.55235 0.99799 2.35666 0.63039
Έσοδα 1.3302 0.55235 0.99799 2.35666 0.63039
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.62621 0.40397 0.78971 0.91427 0.21643
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.70399 0.14838 0.20828 1.44239 0.41396
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.3644 4.73511 3.33168 2.69465 2.50659
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.49258 1.4473 1.35772 1.42256 2.12867
Depreciation / Amortization 0.24561 0.36481 0.43855 0.35782 0.16149
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.51903 0.74569 0
Λειτουργικά Έσοδα -1.0342 -4.18276 -2.33369 -0.33799 -1.8762
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.01266 -0.01901 -0.18201 0.0001 -0.17143
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.02153 -4.03707 -2.51569 -0.25134 -2.03761
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.02153 -4.03707 -2.51569 -0.25134 -2.03761
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.02153 -4.03707 -2.51569 -0.25134 -2.03761
Καθαρά Κέρδη -1.02153 -4.03707 -2.51569 -0.25134 -2.03761
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.05873 -4.26897 -2.74609 -0.25134 -2.03761
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.05873 -4.26897 -2.74609 -0.25134 -2.03761
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.05873 -4.26897 -2.74609 -0.25134 -2.03761
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.67191 6.93931 5.27581 4.8493 4.31037
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10946 -0.61519 -0.52051 -0.05183 -0.47272
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10946 -0.25218 -0.37916 -0.05183 -0.47272
Άλλο, Καθαρό 0 0.16471 0 0.08655 0.01
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Total Adjustments to Net Income -0.0372 -0.2319 -0.2304
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0.42726 0.46299 0.42382 0.40734 0.29038
Έσοδα 0.42726 0.46299 0.42382 0.40734 0.29038
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.18449 0.15049 0.16127 0.1826 0.18487
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.24277 0.3125 0.26255 0.22474 0.10551
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.82932 0.46088 0.58961 0.76471 0.64222
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.59408 0.2589 0.3701 0.41619 0.4363
Depreciation / Amortization 0.05076 0.0515 0.05824 0.16593 0.02105
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -0.40206 0.00211 -0.16579 -0.35737 -0.35184
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.01079 0.00226 0.00023 0.00054 0.00097
Άλλο, Καθαρό 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Καθαρά Κέρδη -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.39128 0.00437 -0.16556 -0.35684 -0.35088
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.92834 10.3793 9.92834 9.93116 9.92834
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03941 0.00042 -0.01668 -0.03593 -0.03534
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03941 0.00042 -0.01668 -0.03593 -0.03534
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.19464 1.37417 0.21762 0.95813 0.74336
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.89458 1.24256 0.09792 0.7557 0.39206
Cash 4.89458 1.24256 0.09792 0.7557 0.39206
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.21466 0.09576 0.0802 0.13604 0.34755
Prepaid Expenses 0.0854 0.03585 0.03951 0.06638 0.00375
Total Assets 10.7338 6.84242 7.06884 7.82277 7.56032
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.08027 5.20468 6.65104 6.86148 6.81379
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 65.4769 65.3557 63.9182 62.9444 62.5389
Accumulated Depreciation, Total -60.3966 -60.151 -57.2672 -56.0829 -55.7251
Other Long Term Assets, Total 0.00317 0.00317 0.00317 0.00317 0.00317
Total Current Liabilities 0.14196 0.23166 0.96604 0.06276 0.15166
Accounts Payable 0.06961 0.12014 0.27012 0.06183 0.12704
Accrued Expenses 0.07235 0.11152 0.09834 0.00093 0.02462
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.59759 0 0
Total Liabilities 0.42191 0.40345 1.22964 0.14548 0.23656
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.27995 0.17179 0.2636 0.08272 0.0849
Total Equity 10.3119 6.43897 5.8392 7.67729 7.32376
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00993 0.00698 0.06595 0.06243 0.05926
Additional Paid-In Capital 83.3455 78.4539 73.8167 73.084 72.4823
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -73.0434 -72.0219 -67.9848 -65.4691 -65.2178
Treasury Stock - Common 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.7338 6.84242 7.06884 7.82277 7.56032
Total Common Shares Outstanding 9.92834 6.97772 5.27581 4.99401 4.74081
Accounts Receivable - Trade, Net 0.21466 0.09576 0.0802 0.13604 0.34755
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.00192 0.00192 0.00192 0.00207
Long Term Investments 0.45578 0.26041 0.19701
Other Equity, Total -0.05858
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.2111 5.19464 5.23513 5.47406 5.60056
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.76688 4.89458 4.94318 5.11874 5.27123
Cash 4.76688 4.89458 4.94318 5.11874 5.27123
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.2792 0.21466 0.12593 0.16059 0.17319
Accounts Receivable - Trade, Net 0.2792 0.21466 0.12593 0.16059 0.17319
Prepaid Expenses 0.16502 0.0854 0.16602 0.19474 0.15615
Total Assets 10.7087 10.7338 10.9374 11.1548 11.1897
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.02196 5.08027 5.24745 5.28114 5.21158
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 65.4768 65.4769 65.4781 65.4908 65.3949
Accumulated Depreciation, Total -60.4548 -60.3966 -60.2307 -60.2096 -60.1833
Long Term Investments 0.47251 0.45578 0.45162 0.39641 0.37444
Other Long Term Assets, Total 0.00317 0.00317 0.00317 0.00317 0.00317
Total Current Liabilities 0.22304 0.14196 0.11506 0.11991 0.28806
Accounts Payable 0.15669 0.06961 0.04439 0.05292 0.17124
Accrued Expenses 0.06635 0.07235 0.07068 0.06698 0.11681
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.47687 0.42191 0.41005 0.44362 0.43325
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.25383 0.27995 0.29499 0.32372 0.1452
Total Equity 10.2319 10.3119 10.5273 10.7112 10.7565
Redeemable Preferred Stock 0 0 0
Common Stock 0.00993 0.00993 0.00993 0.00992 0.00992
Additional Paid-In Capital 83.4309 83.3455 83.204 83.037 83.037
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -73.209 -73.0434 -72.6866 -72.3357 -72.2904
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.7087 10.7338 10.9374 11.1548 11.1897
Total Common Shares Outstanding 9.92834 9.92834 9.92834 9.92334 9.92334
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0.00084 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.02153 -4.03707 -2.51569 -0.25134 -2.03761
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.68069 -0.86479 -0.72502 0.36079 -1.71685
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.24561 0.36481 0.43855 0.35782 0.16149
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.40193 3.06773 1.14624 0.09971 0.46695
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00335 0.02144 0 0.01287
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.3067 -0.26026 0.20588 0.15459 -0.30767
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.23818 -1.57179 -0.88933 -0.50541 -4.41246
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.04281 -1.50988 -0.69232 -0.50541 -4.41246
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.19537 -0.06191 -0.19701
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.57089 3.58122 0.95656 0.50826 6.04019
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.60809 4.43417 0.60696 0.74721 6.21061
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.65202 1.14465 -0.65779 0.36364 -0.08911
Total Cash Dividends Paid -0.0372 -0.2319 -0.2304 -0.23895 -0.14042
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.62105 0.58 -0.03
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -0.16556 -1.02153 -0.6647 -0.31382 -0.26848
Cash From Operating Activities -0.09681 -0.68069 -0.64882 -0.52776 -0.36519
Cash From Operating Activities 0.05824 0.24561 0.07968 0.05864 0.03236
Non-Cash Items 0.10341 0.40193 0.24664 0.06767 0.04312
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.0929 -0.3067 -0.31044 -0.34024 -0.1722
Cash From Investing Activities -0.03089 -0.23818 -0.22145 -0.16695 -0.17703
Capital Expenditures -0.01416 -0.04281 -0.03024 -0.03095 -0.063
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.01673 -0.19537 -0.19121 -0.136 -0.11404
Cash From Financing Activities 0 4.57089 4.57089 4.57089 4.57089
Total Cash Dividends Paid 0 -0.0372 -0.0372 -0.0372 -0.0372
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 4.60809 4.60809 4.60809 4.60809
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -0.1277 3.65202 3.70062 3.87618 4.02867
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Terwilliger (John F) Individual Investor 6.7639 671545 0 2022-11-25 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0108 398207 91 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4209 339638 103244 2022-12-31 LOW
Ault Alliance Inc Corporation 2.518 250000 -970000 2022-02-01 LOW
Schoonover (James Alan) Individual Investor 1.5912 157976 15000 2022-09-02 LOW
Atria Wealth Solutions, Inc. Investment Advisor 0.8425 83644 -15673 2022-12-31 LOW
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 0.8209 81500 -500 2022-12-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.7941 78843 24080 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7626 75712 1078 2022-12-31 LOW
Susquehanna Fundamental Investments, LLC Investment Advisor 0.5017 49810 0 2022-12-31 HIGH
Virtu Americas LLC Research Firm 0.3809 37822 12235 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3134 31119 0 2022-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.282 28000 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2556 25376 5588 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1694 16818 0 2022-12-31 LOW
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.1386 13760 0 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0813 8076 1379 2022-12-31 LOW
Hartzell (Stephen) Individual Investor 0.0451 4480 0 2022-08-15 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0414 4107 0 2023-02-28 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.041 4067 -1987 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

801 Travis Street, Suite 1425
HOUSTON
TEXAS 77002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,374.10 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου